دانلود پایان نامه با موضوع رفتار خرید، کالاهای صنعتی، کالاهای مصرفی

دانلود پایان نامه ارشد

ن دستگاه برای اندازه گیری قند خون بیماران استفاده می کنند.
1-12خلاصه ی فصل :
در فصل اول به معرفی موضوع تحقیق،اهمیت آن و اینکه چرا مورد علاقه ی محقق بوده است و همچنین اهداف و فرضیه ها پرداختیم و قلمرو تحقیق را از سه بعد زمانی، مکانی و موضوعی بررسی کردیم.این تحقیق به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران می پردازد.متغیرهای مستقل تحقیق کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری و متغیر وابسته رفتار خریداران می باشد.قلمرو زمانی این تحقیق از اسفند ماه 92 تا شهریور 93 بود قلمرو مکانی پزشکانی که در مطب های خود و یا بیمارستان ها در شهر تهران از این دستگاه برای اندازه گیری قند خون بیماران استفاده می کنند..مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل رفتار صنعتی کوادا می باشد.جامعه ی آماری شامل متخصصان داخلی در شهر تهران است .

فصل دوم :
ادبیات و پیشینه ی تحقیق

2-1مقدمه :
بیماری دیابت، شایع ترین بیماری ناشي از اختلالهای متابولیک و چهارمین علت مرگ و میر در جوامع غربي است. بیماری زایي این عارضه، چه از نظر هزینه های درمان وچه به دلیل ازكارافتادگي، بسیار بالاو یكي از عمده ترین مسایل بهداشتي ، درماني انسان ها است كه با گسترش شهرنشیني و تغییر شیوه ی زندگي به سوی بي تحركي و تغذیه نامناسب،اهمیت بیشتری خواهد یافت.
با توجه به آنکه دستگاههای تست قند خون (گلوکومتر7) به منظور ارائه ی خدمات به بیماران در بخش بهداشت و درمان به کار می روند در رده ی محصولات صنعتی قرار می گیرند و لذا بازاری که در آن عرضه کنندگان دستگاه گلوکومتر و پزشکان با هم در تعامل هستند جز بازارهای صنعتی است از طرفی اگر به کاربرد دستگاه گلوکومتر در خانه و مصارف خانگی آن اشاره نماییم در زمره ی محصولات مصرفی طبقه بندی می شود.هدف ما در این تحقیق اشاره به بعد صنعتی این دستگاه و استفاده ی پزشکان از آن می باشد.گلوکومتر در بیمارستانها برای تشخیص دیابت به کار گرفته نمی شود زیرا تشخیص این بیماری از روش آزمایشگاهی دقیق تر است بلکه این دستگاه در بیمارستانها برای اندازه گیری روزانه ی قند خون بیماران بستری به کار برده می شود .
بازارهای صنعتی و مصرفی تفاوت هایی باهم دارند و در عین حال شباهت هایی نیز دارند اما برای بازاریابی در بازارهای صنعتی که منظور این تحقیق است باید به موارد خاصی توجه شود.
در این فصل به رفتار مصرف کننده و رفتار خرید صنعتی می پردازیم چون گلوکومتر را از بعد صنعتی آن در نظر گرفته ایم.سپس برای بررسی عواملی که در رفتار خرید صنعتی مطرح است از مدل رفتار صنعتی کوادا8 استفاده می نماییم و متغیرهای مدل را به تفصیل شرح می دهیم.
2-2 طبقه‌بندى کالاها
بازاريابان براى تدوين خط‌ مشى‌هاى بازاريابى براساس مشخصات کالاها ترتيبات چندى را براى طبقه‌بندى آنها برگزيده‌اند. اجزاى اين طبقات عبارتند از:

کالاهای مصرفی
کالاهای راحتی
کالاهای مقایسه‌ای
کالاهای اختصاصی
کالاهای ناخواسته
کالاهای صنعتی
مواد اولیه و قطعات
اقلام سرمایه‌ای
ملزومات مصرفی و خدمات
کالاهاى بادوام، بى‌دوام و خدمات
کالاها را مى‌توان بنا بر دوام يا قابليت لمس آنها به سه گروه تقسيم کرد. کالاهاى بى‌دوام، کالاهايى مصرفى هستند که معمولاً داراى يک يا چند مورد مصرف مى‌باشند. ماءالشعير، صابون و نمک در اين گروه جاى مى‌گيرند. کالاهاى بادوام آن دسته از کالاهاى مصرفى هستند که معمولاً در مدت زمان نسبتاً طولانى‌ترى مورد استفاده قرار مى‌گيرند. اين گونه کالاها معمولاً عمر بيشترى دارند. کالاهايى نظير يخچال، اتومبيل و اثاثيه و مبلمان از جمله کالاهاى بادوام به‌شمار مى‌روند. خدمات، همان فعاليت‌ها، فوايد يا رضايت‌هايى هستند که براى فروش عرضه مى‌شوند، همچون خدمات آرايشگرى و تعميرات.
2-2-1 کالاهاى مصرفى
کالاهاى مصرفي، کالاهايى هستند که توسط مصرف‌کندگان نهايى و براى مصارف شخصى خريدارى مى‌شوند. بازاريابان، معمولاً اين دسته از کالاها را براساس عادات خريد مصرف‌کننده تقسيم کرده‌اند. کالاهاى مصرفى خود مشتمل هستند بر انواع کالاهاى راحتي، مقايسه‌اي، اختصاصى و ناخواسته.

2-2-2 کالاهاى راحتى
کالاهاى راحتي، آن‌دسته از کالاها و خدمات مصرفى هستند که معمولاً با حداقل مقايسه و تلاش مشتري، به‌طور عادى و سريعاً خريده مى‌شوند. اين گروه از کالاها در سطح گسترد‌ه اى موجود و داراى قيمت نسبتاً پايينى هستند. محصولات دخاني، صابون و روزنامه، جزء کالاهاى راحتى محسوب مى‌شوند. کالاهاى راحتى خود به‌ سه دسته کالاهاى ضروري، محرک و کالاهاى اضطرارى قابل تقسيم هستند.
2-2-3 کالاهاى ضرورى
کالاهايى هستند که مصرف‌کنندگان، آنها را به‌طور عادى مى‌خرند.
2-2-4 کالاهاى محرک
کالاهاى محرک، کالاهايى هستند که بدون برنامه‌ريزى قبلى يا صرف انرژى براى يافتن آنها، خريدارى مى‌شوند. اين دسته از کالاها معمولاً همه‌جا در دسترس قرار دارند. زيرا مصرف‌کنندگان به ‌ندرت سراغ اين کالاها را مى‌گيرند.
2-2-5کالاهاى اضطرارى
کالاهاى اضطراري، زمانى خريده مى‌شوند که تأمين نياز مربوطه، فوريت پيدا کند. استفاده از چتر، هنگام بارندگى و چکمه و بيل، بعد از اولين طوفان زمستان از اين گونه هستند.
2-2-6 کالاهاى مقايسه‌اى
کالاهاى مقايسه‌اي، از جمله کالاهاى مصرفى هستند که مشترى در فرآيند انتخاب و خريد آنها عواملى نظير مناسبت، کيفيت، قيمت و شکل را در نظر مى‌گيرد. هنگام خريد اين‌گونه کالاها، مصرف‌کنندگان زمان و کوشش قابل ملاحظه‌اى به جمع‌آورى اطلاعات و انجام مقايسه اختصاص مى‌دهند. کالاهايى نظير مبلمان و اثاثيه، پوشاک، اتومبيل‌هاى دست دوم و ابزار و وسايل اساسى از جمله اين گروه از کالاها به‌شمار مى‌روند.
2-2-7 کالاهاى اختصاصى
کالاهاى اختصاصى نيز از جمله کالاهاى مصرفى هستند که به دليل برخوردارى از مشخصات يا هويت تجارى منحصر به فرد، گروه عمده‌اى از خريداران حاضر هستند براى به‌دست آوردن آنها به‌طور اختصاصى بکوشند. انواع اتومبيل و اتومبيل‌هاى با مارک تجارى خاص، تجهيزات عکاسى گران‌قيمت و کت و شلوار مردانه جزء اين گروه از کالاها هستند.
2-2-8 کالاهاى ناخواسته
کالاهاى مصرفى هستند که يا مصرف‌کننده از وجود آن بى‌اطلاع است يا از وجود آن اطلاع دارد ولى درباره خريد آن فکر نکرده است. وسايل کشف اعتياد و دستگاه‌هاى پخش يا ديسکت، مادام که مصرف‌کننده از وجود آنها از طريق آگهى‌هاى تبليغاتى اطلاع پيدا نکرده است، از جمله کالاهاى ناخواسته محسوب مى‌شوند.
2-2-9 کالاهاى صنعتى
کالاهاى صنعتي، کالاهايى هستند که توسط افراد و سازمان‌ها و با هدف بازپرورى يا استفاده در اداره امور، خريدارى مى‌شوند. بنابراين، وجه تمايز بين کالاى مصرفى و کالاى صنعتى در منظور از خريد کالا است. اگر مصرف‌کننده‌اى براى فضاى سبز اطراف منزل خود يک دستگاه چمن‌زن خريدارى کند، اين چمن‌زن، کالايى مصرفى تلقى مى‌شود. اما اگر همين مصرف‌کننده، همان دستگاه چمن‌زن را براى فضاى سبز اطراف کارخانه خريده باشد، اين کالا، يک کالاى صنعتى تلقى مى‌شود. کالاهاى صنعتي، بسته به نحوه مصرف در فرآيند توليد و هزينه تمام‌شده قابل تقسيم هستند. بر اين اساس، کالاهاى صنعتى به سه گروه مواد اوليه و قطعات، اقلام سرمايه‌اى و ملزومات مصرفى و خدمات تقسيم مى‌شوند.
2-3 مواد اوليه و قطعات
مواد اوليه و قطعات از جمله کالاهاى صنعتى هستند که به‌طور کامل وارد خط توليد مى‌شوند. اين دسته از کالاها خود به دو گروه مواد اوليه خام و مواد اوليه صنعتى و قطعات تقسيم مى‌شوند.
مواد اوليه خام، شامل اقلام زير است: اقلام کشاورزي، مانند گندم، پنبه، دام، ميوه و سبزيجات و محصولات طبيعي، نظير ماهي، الوار، نفت‌خام و سنگ‌آهن.
مواد اوليه صنعتى و قطعات، شامل اقلامى است نظير آهن، الياف، سيمان، سيم، کابل و قطعات تکميلى مانند موتورهاى کوچک، تاير و قالب.

2-3-1 اقلام سرمايه‌اى
کالاهاى سرمايه‌اي، کالاهاى صنعتى هستند که قسمتى از کالاهاى ساخته‌شده را تشکيل مى‌دهند. کالاهاى سرمايه‌اى خود به دو گروه کالاهاى سرمايه‌اى تأسيساتى و کالاهاى سرمايه‌اى کمکى قابل تقسيم هستند.کالاهاى سرمايه‌اى تأسيساتى شامل مستحدثاتى است نظير کارخانجات و ساختمان‌هاى ادارى و تجهيزات ثابتى مانند ديزل ژنراتورها، پرس‌هاى مته‌اي، کامپيوترها و بالابرها.کالاهاى سرمايه‌اى کمکي، خود شامل تجهيزات و ابزارآلات کارخانه‌اى قابل حمل، نظير ابزارهاى دستى و بالابر؛ و تجهيزات اداري، نظير ماشين تحرير، ميز و صندلى است. اين دسته از کالاها به هيچ عنوان قسمتى از کالاهاى ساخته‌شده نمى‌شوند.
2-3-2 ملزومات مصرفى و خدمات
ملزومات مصرفى و خدمات، از جمله کالاهاى صنعتى محسوب مى‌شوند که اساساً به‌طور مستقيم در کالاى ساخته‌شده به مصرف نمى‌رسند. ملزومات مصرفي، شامل ملزومات عملياتى است نظير انواع خنک‌کننده‌ها و نرم‌کننده‌ها، ذغال‌سنگ، کاغذهاى تحرير، مداد و خودکار؛ و نيز اقلام تعميراتى شامل رنگ، ميخ و جاروب. در حيطه ی صنعت ملزومات مصرفى از جمله کالاهاى راحتى به‌شمار مى‌روند. زيرا خريد آنها معمولاً با حداقل تلاش و مقايسه انجام مى‌پذيرد.
خدمات حرفه‌اي، شامل خدمات تعمير و نگهداريى مانند تميز کردن در و پنجره و تعمير ماشين‌هاى تحرير و خدمات مشاوره‌ايى نظير مشاوره حقوقي، مديريتى و تبليغاتى است. عرضه اين‌گونه خدمات، معمولاً در چارچوب يک قرارداد انجام مى‌گيرد.( سایت آفتاب)
2-4 طبقه بندی دستگاه گلوکومتر از نظر نوع کالا :
با توجه به تعاریف و دسته بندی های ارائه شده دستگاه تست قند خون هم می تواند در طبقه ی کالاهای مصرفی و برای مصرف خود شخص طبقه بندی شود و هم می تواند در دسته ی کالاهای صنعتی و برای مصرف بیمارستانها و …طبقه بندی شود که چون در این تحقیق از مدل رفتار صنعتی کوادا استفاده می کنیم آن جنبه از دستگاه تست قند خون که مربوط به حوزه ی صنعتی است را در نظر می گیریم.

2-5 رفتار خريد مصرف‌كننده
رفتار خريد مصرف‌كننده همواره بعنوان يك موضوع مهم بازاريابي مطرح بوده است. اساس رفتار مصرف‌كننده بر طبق 5 مرحله زير است:
1.شناسايي مشكل
2. جستجوي اطلاعات
3.ارزيابي گزينه‌ها
4.تصميم خريد
5.رفتار پس از خريد (كونستانتينيديس9، 2004، ص111)
2-6 گرايش خريدار
به‌طور كلي خريدار در خريد كالاها و خدمات از طرفي اطلاعات كاملي از عوامل آميخته بازاريابي ندارد و از طرف ديگر به‌ دنبال به‌ دست آوردن مزايايي از محصولات ارائه شده است. گرايش خريدار به فرآيندي اشاره دارد كه در آن مشتري بالقوه با تفكر، ارزيابي، مشورت و درنهايت تصميم درمورد منبع مناسب عرضه، براي خريد محصول اقدام مي‌كند. فرآيند منبع‌يابي مشتري را «گرايش خريدار» مي‌نامند. گرايش خريدار به‌طور كلي 5 بعد دارد كه شامل ارزش، كارايي، مقدار، تنوع و مزايا است. (بنت10، 1997، ص152(
2-7 رفتار خريدار و آميخته بازاريابي
براي تعيين ارتباط بين رفتار خريدار و آميخته بازاريابي، معيارهاي مشخص‌كننده گرايش خريدار و عناصر آميخته بازاريابي در انطباق با يكديگر در يك ماتريس تجزيه و تحليل مي‌شوند. ساختار اين ماتريس يك روش يكپارچه براي بازاريابي و ارتباط مستقيم بين گرايش خريدار و عناصر آميخته بازاريابي است. بازاريابي بيان مي‌دارد كه هر محصول را مي توان با يك مجموعه مجزاي آميخته بازاريابي تشريح كرد. با تخصيص منابع سازماني به ارائه كالاها و خدمات، چنين استراتژي در نهايت منجر به رسيدن به اهداف شركت خواهد شد .
مشتريان تلاش مي كنند تا به يك شيوه منطقي كالاها و خدمات مد نظر خود را پيدا كنند. اين فرآيند منبع‌يابي در نهايت باعث مي شود مشتري به يك منبع خاص براي تهيه محصولات مراجعه كند. در اين فرآيند، منبعي براي توانمندسازي خريدار در جهت انتخاب منطقي كالاها و خدمات عمل مي‌كند (بنت ، 1997،ص154).
پرداختن به آمیخته ی بازاریابی در بیمارستان ها و سازمان های ارائه دهنده ی خدمات درمانی در عصر حاضر جهت رفع نیازهای درمانی واقعی-داشتن سهم بیشتر بازار-مشتری-درامد و افزایش کارایی و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار خرید، نشان تجاری، نام و نشان تجاری Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده، رفتار خرید، علوم اجتماعی