دانلود پایان نامه با موضوع رضا عباسی، مقایسه و تطبیق، وضعیت اقتصادی، دوران اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

تسمه‌ی کمربند متصل بوده است که تنها پایه‌های آن باقی مانده است.(تصویر3-3-60)

(تصویر3-3-60) اتصال کمربند از برنز. قرن 4-2 ه.ق/ 10-8م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 40.170.255

اتصالی دیگر از جنس برنز مربوط به کمربند، متعلق به قرن پنجم- ششم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی، از ایران موجود است که در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این سگک هم به روش قالب‌گیری ساخته شده و بر آن نقش حیوانی (ترکیبی از چند حیوان و پرنده) برجسته‌کاری شده است.(تصویر3-3-61)

(تصویر3-3-61) سگک کمربند از برنز. قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1976.159.2

سگک برنزی دیگری متعلق به قرن ششم- هفتم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این سگک هم به روش قالب‌گیری ساخته و نقش فیل بر رو آن برجسته کاری شده است.(تصویر3-3-62)

(تصویر3-3-62) سگک برنزی. قرن 7-6 ه.ق/12-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1979.133

این تصاویر به دلیل محدودیت زمانی این پژوهش، گوشه‌ای کوچک از آثار ایران، موجود در موزه‌ی متروپولیتن را به نمایش گذاشتند. این موزه دایرةالمعارف زنده‌ای از هنر جهانی و مجموعه‌ای بی‌نظیر است از آثار تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در طول جغرافیای زمین و تاریخ انسان متمدن، تمامی فرهنگ‌ها از مصر، ایران و چین تا فلورانس و یونان و گینه‌ی نو، از دوره‌های اولیه‌ی تاریخ تا زمان حاضر، در این مؤسسه‌ی فرهنگی به نمایش گذاشته شده‌اند.

جدول شماره‌ی 3: زیورآلات در موزه‌ی متروپولیتن
ردیف
نام اثر
اثر
جنس اثر
تاریخ اثر
مکان کشف
شماره موزه

1

آویز یا تزیین کننده ی لباس یا مو

طلا

قرن 5 ه.ق/ 11م

ایران

1980.344

2

مدال

نقره

قرن 4ه.ق/ 10م

ایران- نیشابور

40.170.246

3

مدال

نقره

قرن 4ه.ق/ 10م

ایران- نیشابور

40.170.245

4

آویز

طلا

قرن 6- 5 ه.ق/ 12-11م

ایران

1980.541.13

5

آویز

طلا

قرن 6- 5 ه.ق/ 12-11م

ایران

1980.541.11

6

آویز

طلا

قرن 5ه.ق/11م

ایران

1977.9

7

آویز

طلا

قرن 5-4ه.ق/12-11م

ایران

1980.541.3

8

آویز

طلا

قرن 6ه.ق/12م

ایران

46.127

9

آویز

طلا

قرن 7-6 ه.ق/ 12-11م

ایران

30.95.36

10

آویز

طلا

دوره‌ی سلجوقی

ایران

36.41

11

گوشواره

طلا

دوره‌ی سلجوقی

ایران

_

12

گوشواره و حلقه ی بینی

طلا

قرن5-4 ه.ق/ 10-9م.

ایران- نیشابور

40.170.155

13

قطعاتی از گوشواره

طلا

قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م.

ایران- گرگان

52.4.13

14

گوشواره

طلا

قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م

ایران- گرگان

52.4.15

15

گوشواره

طلا

قرن 7-5 ه.ق/ 13-11م

ایران

1984.175.44

16

گوشواره

طلا

قرن 7-5 ه.ق/ 13-11م

ایران

1984.175.46

17

گوشواره

طلا

قرن 6 ه.ق/ 12م

ایران

a.b1972.218.2

18

گوشواره

طلا

قرن 5 ه.ق/ 11م

ایران

1979.96

19

گوشواره

طلا

قرن 5 ه.ق/ 11م

ایران

b .a1979.7.3

20

آویز و
گوشواره

طلا

قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م

2007.340

21

گوشواره

طلا

قرن 6 ه.ق/ 12م

ایران- ری

22.201

22

گوشواره

طلا

قرن 5ه.ق/ 11م

ایران

1979.7.4

23

گوشواره

طلا

قرن 8-6 ه.ق/ 13-11م

ایران- گرگان

52.4.6

24

گوشواره

طلا

قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م

ایران- گرگان

52.4.11

25

گوشواره

طلا

قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م

ایران- گرگان

52.4.8

26

گوشواره

طلا

قرن 6 ه.ق/12م

ایران- گرگان

52.4.1

27

گوشواره

طلا

قرن 6 ه.ق/ 12م

ایران- گرگان

52.4.3

28

گردنبند

طلا

قرن 5 ه.ق/ 11م

ایران

1972.218.1

29

گردنبند

طلا

قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م

ایران

1972.188.2

30

گردنبند

طلا

قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م

ایران

1972.188.3

31

گردنبند

طلا

قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م

ایران

1972.188.1

32

گردنبند

طلا

قرن 8-6 ه.ق/ 13-11م

ایران

a-c1979.7.2

33

گردنبند

نقره

قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م

ایران

1972.188.5

34

دستبند

طلا

قرن 5-4 ه.ق/ 11- 10م

ایران

65.51

35

دستبند

نقره

قرن 6- 5 ه.ق/ 12-11م

ایران

1981.232.3

36

دستبند

نقره

قرن6 ه.ق/ 12م

ایران

1981.232.4

37

دستبند

طلا

قرن 7-5 ه.ق/ 13-11م

ایران- گرگان

52.32.3

38

دستبند

طلا

قرن 6- 5 ه.ق/ 12-11م

ایران

1980.541.1

39

دستبند

طلا

قرن 6 ه.ق/ 12م

ایران

59.84

40

دستبند

طلا

قرن 7-6 ه.ق/13-12م

ایران- احتمالا گرگان.

52.32.1

41

دستبند

طلا

قرن 6 ه.ق/ 12م

ایران

1980.541.2

42

دستبند

طلا

قرن 5 ه.ق/ 11م

ایران- گرگان

a-c57.88

43

جای طلسم

نقره

قرن 5 ه.ق/ 11م

ایران

1978.415

44

زیور مو

طلا

قرن 6 ه.ق/ 12م

ایران

1979.95

45

سنجاق سر

نقره و برنز

قرن6-5 ه.ق/ 12-11م

ایران- نیشابور

40.170.251

46

زیور مو

طلا

قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م

ایران- گرگان

52.32.9

47

انگشتر

نقره

قرن 4-3 ه.ق/ 10-9م

ایران- نیشابور

39.40.123

48

انگشتر

نقره

قرن 5-3 ه.ق/ 11-9م

ایران- نیشابور

40.170.201

49

انگشتر

طلا

قرن 5-3 ه.ق/ 11-9م

ایران- نیشابور

40.170.156

50

انگشتر

نقره

قرن 5-3 ه.ق/ 11-9م

ایران- نیشابور

40.170.202

51

انگشتر

طلا

قرن 6-5 هجری/ 12-11م

ایران

1981.232.1

52

انگشتر

طلا

قرن 7-5 ه.ق/ 13-11م

ایران- احتمالا گرگان

52.32.4

53

انگشتر

طلا

قرن 6 ه.ق/ 12م

ایران

1981.232.2

54

انگشتر

طلا

قرن 6 ه.ق/ 12م

ایران

1980.541.6

55

انگشتر

طلا

قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م

ایران- گرگان

52.32.6

56

انگشتر

طلا

قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م

ایران

1976.405

57

مهر انگشتری

طلا

قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م

ایران- گرگان

52.32.5

58

انگشتر

طلا

قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م

ایران- گرگان

52.32.8

59

انگشتر

طلا

قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م

ایران- گرگان

52.32.7

60

سگک کمربند

برنز

قرن 4-2 ه.ق/ 10-8م

ایران

40.170.255

61

سگک کمربند

برنز

قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م

ایران

1976.159.2

62

سگک کمربند

برنز

قرن 7-6 ه.ق/12-11م

ایران

1979.133

فصل چهارم:
تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری

4-1- تطبیق آثار
بر اساس پژوهشی که در محدوده‌ی زمانی ورود اسلام به ایران تا پایان دوره‌ی سلجوقی بر روی زیورآلات انجام گرفت می‌توان گفت: با وجود تغییر وضعیت اقتصادی دولت‌های اسلامی و ممنوعیت شرع اسلام در خصوص برخی موارد از جمله استفاده از ظروف زرین و سیمین و همچنین ممنوع شدن طلا در زیورآلات برای مردان، هنرمند فلزکار با توجه به این مسائل و استفاده از فلزات دیگر به خلق شاهکارهای فلز کاری اسلامی پرداخت. بسیاری از تکنیک‌های به کار رفته بر اشیاء فلزی، در ساخت زیورآلات دوره‌ی اسلامی هم مورد استفاده قرار گرفته شد، ولی شکل کامل‌تر و دقیق‌تری از همان فنون با ارزش دوران تاریخی را به خود گرفت و با اتکاء بر ذوق و هنر استادان فلز کار به نقطه‌ی اوج خود رسید. تولیدات گاه ساده و گاهی دارای تزیینات برجسته یا قلم زده بودند. «نقوش تفاوت چندانی با آنچه در دوره‌ی ساسانیان رایج بود ندارند و همین مسأله باعث شده تا اغلب محققان، قسمت اعظم آثار تولیدی در دوره‌ی نخستین اسلام ( از ظهور اسلام تا زمان سلجوقیان) را به دوران ساسانی نسبت دهند» (حسن بیگی،119،1365). علاوه بر نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی، در این دوران، کتیبه‌های خطوط تزیینی نیز بر زیبایی زیورآلات افزوده است به خصوص در حرزها یا همان تعویذ‌ها.
در دوره‌ی سلجوقی، یک دوره‌ی طلایی فلزکاری به سبک و سیاق اسلامی، آغاز گردید به طوری که در آن ظروف برنز و طلا و نقره، طرح‌های تزیینی جدیدی یافتند و مینا‌کاری برروی برنز به عالی‌ترین درجات هنری رسید و جواهرسازی و گوهرنشانی نیز پیشرفت زیادی کرد. اما متأسفانه از جواهرات، نمونه‌های زیادی به دست نیامده است و آن‌چه که در دسترس قرار گرفته بر اثر حفاری‌های مخفیانه و دور از نظارت علمی، تعیین جایگاه‌ها، دوره ها، تقدم و تأخر سنه‌ها، شرایط اقتصادی و اوضاع اجتماعی و خصوصا ارتباطات و داد و ستدها، موجب آشفتگی در تاریخ‌نگاری صحیح آثار شده است. این موضوع در مورد جواهرات و فلزات گران‌بها و اشیاء کوچک قابل حمل، نمود بیشتری دارد.
با توجه به معرفی و توصیف برخی از برجسته‌ترین نمونه‌هایی از زیورآلات که در فصل پیش انجام گرفت، در این فصل به مقایسه و تطبیق چند نمونه از آن ها در سه موزه‌ی تعیین شده، می‌پردازیم.
از میان گردنبندهای سه موزه ی مورد بحث، گردنبندهایی دیده می‌شوند که از کنار هم قرار گرفتن گوی‌ها تشکیل شده‌اند که متعلق به اوایل دوران اسلامی، قرون پنجم- ششم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی می باشند. گوی‌ها توسط ورق فلز نقره یا طلا، به روش چکش‌کاری و ساخت دونیم دایره و اتصال آن ها به هم بوده است. تفاوت در تزیین سطح آن‌ها دیده می‌شود به طوری که گردنبند نقره موجود در موزه‌ی ملی دارای گوی‌های شیاردار می باشد. (تصویر4-1-1) جفت گوشواره‌ای از جنس طلا شبیه به این گردنبند در موزه ی متروپولیتن دیده می شود. (تصویر4-1-2) در آثار موزه‌ی رضا عباسی گردنبندی از جنس طلا نمایان است که بر روی آن با چکش کاری و ملیله کاری تزیین شده است (تصویر4-1-3) و گردنبندی از طلا که در موزه ی متروپولیتن نگهداری می‌شود، از گوی‌های ریز و درشت تشکیل شده که با ملیله‌کاری و دانه‌سازی به کمال زیبایی رسیده است(تصویر4-1-4).

(تصویر4-1-1) گردنبند نقره. موزه‌ی ملی ایران

(تصویر4-1-2) جفت گوشواره ی طلا. موزه‌ی متروپولیتن

(تصویر4-1-3) گردنبند طلا. موزه‌ی رضاعباسی

(تصویر4-1-4) گردنبند طلا. موزه‌ی متروپولیتن

همچنین گردنبندی از جنس طلا، احتمالا متعلق به دوره‌ی سلجوقی، در موزه‌ی رضاعباسی نگهداری می‌شود که گوی‌های تشکیل دهنده ی آن با تکنیک مشبک‌کاری، ملیله‌کاری، دانه‌سازی و مرصع‌کاری تزیین شده است. (تصویر4-1-5) نمونه‌ای تقریبا مشابه با آن در بین زیورآلات موزه‌ی متروپولیتن دیده می‌شود که آن هم متعلق به قرن پنجم- ششم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی می‌باشد. گوی‌های آن مشبک‌کاری شده و با مفتول‌های تابیده ملیله‌کاری و با نشاندن سنگ، بر آن‌ها مرصع‌کاری شده است. (تصویر4-1-6)

(تصویر4-1-5) گردنبند طلا. موزه‌ی رضا عباسی

(تصویر4-1-6) گردنبند طلا. موزه‌ی متروپولیتن

بازوبند یا دستبندی از جنس طلا، متعلق به قرن پنجم هجری/ یازدهم میلادی، در موزه‌ی رضاعباسی نگهداری می‌شود که نمونه‌ای دقیقا مشابه آن از همین دوره، در موزه‌ی متروپولیتن دیده می‌شود. (تصویر4-1-7) این بازوبند تو خالی است و از ملیله‌کاری و دانه‌سازی بسیار زیبایی برخوردار بوده و چهار جایگاه برای نشاندن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع نقوش هندسی، قرن پنجم و ششم هجری، رضا عباسی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رضا عباسی، باورهای مذهبی، قرن پنجم و ششم هجری، دوران اسلامی