دانلود پایان نامه با موضوع حمل و نقل، متصدی حمل، مصرف کننده، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

رساندن آن به بازارهای فروش نداشتند علیهذا به منظور جلوگیری از رکود معاملات و تجارت و ایجاد انگیزه برای کاروانیان، قوانینی به نفع آنان وضع گردید و مقرر شد که اگر مال التجارهای که به «کلده» حمل میشد دچار حادثه گردید و خسارت ببیند خسارت وارده بوسیله اهالی بابل جبران شود. 187و به صاحبان کالا خسارت پرداخت شود. و این امر شبیه بیمه مسئولیت حمل و نقل کالا میباشد که اگر صاحب کالا با از بین رفتن و یا نقصان کالای خود در جریان حمل و نقل مواجه شود بجای آنکه به متصدی حمل و نقل مراجعه نماید به شرکت بیمه گر مراجعه و خسارت خود را دریافت مینماید. در همان دوران در بین فنیقیها روش دیگری نیز برای حمل و نقل و پرداخت کالا مرسوم بود که شبیه حمل و نقل مرکب امروزی بوده است. بدین توضیح که در آن زمان کاروان دارای پیشه مهمی محسوب میشد. شتردار یک دسته کاروانی را اجیر میکرد تا کالاهایی را که برای فروش در نظر گرفته شده بود عدل بندی کنند و در کیسهها جای دهند و وسائل حفظ آنها را فراهم آورند. شتردار مراقبت میکرد که کاروان در وقت معینی به راه بیفتد و اگر سفر طولانی و دشوار بود ترتیبی میداد تا در محل خصوصی این کاروان اجناس و کالاهای خود را به کاروان دیگری که در آنجا منتظر بود منتقل سازند و به محل قبلی خود برمیگشت و کاروان دومی سفر بازرگانی و حمل و نقل کالاها را به پایان میرسانید. جالب توجه آنکه کارواندار پیش از حرکت مبلغ معینی را به عنوان گروگان در نزد شخص مورد اعتمادی به ودیعه میگذاشت و بدین وسیله سالم رساندن کالاها و اجناس را به مقصد تضمین مینمود و اگر نمیتوانست تعهد خود را انجام بدهد و کالا را صحیح و سالم به مقصد برساند ناچار بود که هم خسارت شتردار و هم زیان بازرگان صاحب کالا را بپردازد.188
آثار به دست آمده در حفاریهای تپه سیلک کاشان و مطابقت آثار مکشوفه از تپه مذکور با آثار مکشوفه در شوش و نواحی خلیج فارس واقعیت شگفت انگیزی از تبادل دست آوردهای هنری و صنعتی در ادوار تاریخی و در میان شهرهای فلات ایران را نشان میدهد و حکایت از آن دارد که با وجود دشواریهای حمل و نقل در هزاران سال پیش کاروانهای حمل و نقل در نخستین سپیده دمان تاریخ تمدن در میان شهرهای فلات ایران در حرکت بودهاند و کشور ایران از دیرباز و بلحاظ آنکه راه عمده ارتباطی بین آسیا و دریای مدیترانه و دریای سیاه بوده و جاده معروف ابریشم نیز از آن عبور میکرده است در مرکز حمل و نقل و داد و ستد جهانی قرار گرفته و مرکز تجارت بین تمدنهای آن زمان بوده است و میتوان گفت که ایرانیان و رومیان از نخستین اقوامی بودند که به فکر حمل و نقل افتادند و راه عبوری برای کاروانها گشودند و مرز و مرزبانی دایر کردند و به عوارض وضع نمودند و فقط زمانی از این اهمیت صحنه داد و ستد بین المللی و نقش ایران در این مورد کاسته شد که دماغه امیدنیک توسط دریانورد پرتغالی بنام «واسگردوگاما»189 در سال 904 هجری قمری کشف گردید.
گفتیم که ابتدایی ترین شیوه حمل و نقل زمینی بوسیله انسان بوده است. مرحله بعدی نسبتاً تکامل یافته در تاریخ حمل و نقل زمینی استفاده از چهار پایان و حیوانات باربر بوده است. این نوع حمل و نقل از دو هزار سال قبل از میلاد و با اختراع و پیدایش چرخ ارابه آغاز شده که جزء اساسی ترین عوامل در حمل و نقل و توسعه مبادلات در این دوران بوده است.
تکامل چرخ و پیدایش نیروی کشش مجزی از وسیله نقلیه مانند چرخهای دستی سورتمه و ارابهها اگرچه توسعه بعدی وسایل حمل و نقل را فراهم ساخت ولی به سبب محدود بودن امکانات این نوع وسایل حمل و نقل در کشیدن بارهای سنگین و ارتباط با مناطق دور دست به فکر استفاده از نیروی بار و کشتیهای بادبانی افتادند. معهذا پیشرفت در امر حمل و نقل و وسایل آن به کندی صورت میگرفت و در سرعت حرکت وسائط نقلیه زمینی و دریائی تغییرات محسوس حاصل نشد.
انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم دوران تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی اروپا بود. انقلاب صنعتی تغییرات بنیادی را در زمینه مسائل حمل و نقل به وجود آورد. اختراع ماشین بخار در امر حمل و نقل زمینی و در نتیجه در بازرگانی، تحول عظیمی را به ارمغان آورد و در مدت کوتاهی پیشرفت فوق العادهای از نظر سرعت و شعاع عملیات حمل و نقل در مناطق به وجود آورد. به ویژه از زمانی که راه آهن در رقابت با جادهها امر مبادلات تجاری اروپا را بعهده گرفت و توسعه و ترمیم راهها و تکمیل ساختمان وسائط نقلیه زمینی در راس برنامههای اساسی دولتها قرار گرفت و در واقع فتح سرزمینهای بکر با راه آهن آغاز شد.
تحول و تکامل در امر حمل و نقل، سرعت انتقال کالا و سالم رسانیدن آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر را فراهم ساخته است و بهمین دلیل و با توجه به نوع کیفیت کالاهای گوناگون که باید در فاصله زمانی مناسبی صورت بگیرد مسائل حمل و نقل دائماً در حال تحول و تغییر میباشد و همین امر موجبات پیشرفتهای علمی و صنعتی قابل توجهی را به ارمغان آورده است. جامعه امروزی بر اساس خواستهها و تنوع در مصارف خود این مساله را پیش آورده است که محصولی را که کشاورز ایتالیایی صبح زود برداشت میکند در همان روز روی میز شام مصرف کننده سوئدی یا دانمارکی قرار بگیرد و مرغ منجمدی که مصرف کننده امروزی کویتی مصرف میکند چند روز قبل از آن در ایرلند از پودر ماهی محصول کشور پرو استفاده و تغذیه کرده است.190
علیهذا حمل و نقل امروزی علاوه بر حمل و نقل کالاهای صنعتی، فراهم آوردن سریع دستگاهها و ماشین آلات کارخانجات عظیم صنعتی پلی بین تولید کننده و مصرف کننده و پرکننده فاصله زمانی و مکانی از تولید به مصرف میباشد که خود از متحول ترین و پیچیده ترین عوامل اقتصادی به شمار میرود.
و سرانجام آنچه که به مسائل حمل و نقل اهمیت ویژهای میبخشد نقش جامع و قاطع آن در کلیه سطوح زندگی انسانی است. مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی نیز تاییدی بر این امر میباشد که بخش حمل و نقل با هموار کردن راه مبادله و تجارت موجبات رشد در سطح مالی و همچنین در سطح جهانی را فراهم ساخته و امکان دسترسی به تسهیلات و رفاه ملی را افزایش میدهد.191
اهمیّت حمل و نقل در رابطه با بازرگانی داخلی و خارجی واقعیتی انکارناپذیر است بطوریکه امروزه انجام معاملات داخلی و بخصوص معاملات و تجارت بین المللی بدون استفاده از امکانات حمل و نقل مقدور نمیباشد. پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت کشورها موجبات افزایش حجم بازرگانی داخلی و خارجی را فراهم ساخته و مساله حمل و نقل به صورتی درآمده است که حتی شهرهای نزدیک به یکدیگر نیز ناگزیر از حمل و نقل کالا میباشند.
در نتیجه موضوع حمل و نقل که یکی از بخشهای مهم بازرگانی تلقی میشود به صورت یکی از ارکان تجارت بین المللی درآمده و اکنون حمل و نقل آنچنان توسعه و تکامل یافته است که از آن به عنوان صنعت حمل و نقل یاد میشود و تجارت بین المللی نیز که تعالی و ترقی خود را مدیون صنعت مذکور میباشد و در سالهای اخیر در ضمن حقوق بین الملل خصوصی تدریس میشد به صورت رشته مستقلی در دانشگاهها تدریس میشود.
امروزه حمل و نقل ثابت کرده است که یکی از قابل تطبیق ترین و انعطاف پذیرترین و ظرفیت پذیرترین و متنوع ترین خدمات است و پایه و اساس هر منبع تولیدی و تجاری را تشکیل میدهد و نقش پویا و اساسیاش، آن را بصورت محرکی قوی و واقعی برای توسعه و پیشرفت درآورده است و بی مناسبت نیست که اقتصاددانان گفتهاند «حمل و نقل شالوده تمام فعالیتهای انسانی است».192
گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل
در فرهنگ لغات آمده است «متصدی کسی است که مباشر شغلی باشد یا متصدی کسی است که اشتغال بکار دارد. کلمه تصدی نیز در لغت بمعنی عهده دار شدن کاری و مبادرت نمودن به امری میباشد.»193
لیکن این کلمه در قانون یک اصطلاح خاص میباشد و هر نوع مبادرت بکار نمودن را شامل نمیشود بلکه مفهوم استمرار و تداوم در آن نهفته است.
در تعریف متصدی حمل و نقل ماده 377 ق.ت. می گوید: «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می گیرد». در ماده مزبور قانونگذار فقط متصدی حمل و نقل را تعریف نموده و وظیفه او را منحصر به حمل اشیاء در مقابل اجرت دانسته است در صورتی که امروزه وظیفه متصدی حمل و نقل محدود به حمل اشیاء نبوده و ممکن است نامبرده حمل مسافرین را نیز از نقطه ای به نقطه دیگر به عهده بگیرد.194
با توجه به اینکه بند 2 از ماده 2 قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل را اعم از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا و به هر نحوی که باشد به اطلاع برگزار نموده است، به نظر می رسد که وظیفه متصدی حمل و نقل نباید منحصر به حمل اشیاء در مقابل اجرت باشد، لذا به علت سکوت ماده 477 مزبور، قرارداد تنظیمی بین متصدی حمل و نقل و اشخاص، همانطوری که گفته شده باشد تحت حاکمیت ماده 10 قانون مدنی قرار داشته باشد.
برخی از حقوق دانان تکرار و تخصص را شرط مفهوم تصدی دانسته و عقیده دارد که تجاری که متخصص در حمل و نقل شدهاند متصدی نامیده میشوند.195
دکترین معتقدند از عبارت تصدی حمل و نقل باید نتیجه گرفت که اشخاصی که برای خود مبادرت به عملیات حمل و نقل میکنند تاجر محسوب نمیشوند زیرا این عمل فرعی و برای رفع احتیاجات آنهاست، در صورتیکه اشخاص و موسساتی که کارشان حمل و نقل اجناس دیگران در مقابل کرایه است و اگر هم به عمل تجاری دیگری مبادرت نمایند مشمول قانون تجارت خواهد بود.196
برخی دیگر عقیده دارند که تصدی در چارچوب بنگاه یا موسسه امکان پذیر است زیرا اگر متصدی حمل و نقل خود راننده است در این صورت کاسب جزء تلقی میشود و مشمول قانون تجارت نخواهد بود و یا راننده نیست که در این صورت اگر فاقد بنگاه حمل و نقل باشد متصدی محسوب نمیشود.
استاد دیگر حقوق تجارت عقیده دارند که همانطوریکه با یک بار خرید و فروش نمیشود تاجر شد برای یک بار حمل و نقل نیز نمیتوان عنوان تصدی را اطلاق نمود و حمل و نقل مستلزم ایجاد یک موسسه حمل و نقل است.197
قانون موسسات حمل نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و کاراژهای عمومی مصوب 1345 نیز مقرر میدارد که متصدی حمل و نقل باید به صورت شخصیت حقوقی به ثبت برسد.198
و سرانجام اهل تحقیق معتقدند که یافتن ضابطه و وجه مشترکی که مشخص کننده اعمال تجاری و از جمله تصدی حمل و نقل بعنوان یک عمل تجاری باشد دشوار است و این دادگاه است که با توجه به عواملی از قبیل تکرار در انجام عمل در چارچوب موسسه و اوضاع و احوال قضیه در مقام تشخیص برآید و حکم قضیه را صادر نماید.199
ملاحظه میشود که مختصر بودن تعریف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت موجب بروز ابهاماتی در خصوص شمول مواد قانونی مربوطه گردیده که آن هم منجر به اظهارنظرهای گوناگون از طرف صاحب نظران حقوقی شده است ولی اصطلاح متصدی حمل و نقل در قراردادهای بین المللی نمونه دارد.مثلاً در بند 1 ماده یک قانون موافقتنامه بین المللی جادهای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایتالیا مصوب 15/6/71 چنین تعریف شده است: «متصدی حمل و نقل عبارت است از یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا شرکت مقیم ایران یا ایتالیا بر طبق توافقی که در کشورش لازم الاجرا است مجاز میباشد و به حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا در جادهها مبادرت نماید.»200
اصولاً در قانون تجارت بحثی از مفهوم تصدی به میان نیامده است و فقط در ماده 377 قانون تجارت آمده است که متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده میگیرد. ملاحظه میشود که تعریف مذکور کامل نیست زیرا اولاً چنین استنباط میشود که متصدی حمل و نقل کسی جز حمل و نقل کننده نمیباشد در صورتیکه در ماده 388 قانون تجارت آمده است که متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مامور شده است محفوظ میباشد ثانیاً قانونگذار کلمه «کسی» را بکار برده است که مخصوص انسان و شخص حقیقی است در صورتیکه میدانیم امروزه قسمت عمده حمل و نقل داخلی و بین المللی بوسیله شرکتهای حمل و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، سیستم اطلاعاتی، حمل و نقل، آنسیترال Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حمل و نقل، متصدی حمل، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی