دانلود پایان نامه با موضوع جبران خسارات، خدمات بیمه

دانلود پایان نامه ارشد

هاي مرتبط با ابزارهاي مهندسي کيفيت :
كنترل كيفيت آماري36
كنترل كيفيت عمومي
روشها ي نمونه برداري در كنترل كيفيت
كنترل فرآيند آماري37
مديريت كيفيت فراگير
گسترش وظيفه كيفيت38
تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري39
كنترل حلقه هاي كيفيت و گروه هاي كاري40
تكنيكهاي نوين مديريت كيفيت
هزينه هاي كيفيت41
هفت ابزار كنترل كيفيت
برنامه ريزي و بهبود كيفيت
مديريت كيفيت استراتژيك
طراحي آزمايشها42
تجزيه و تحليل خطا و اثرات بالقوه آن43
طراحي سيستمهاي خطا ناپذير44
كانبان45
طرح ريزي بهبود كيفيت46
هدف گذاري هزينه47
الزامات استاندارد ایزو 10012 نظام كاليبراسيون
محاسبه عدم قطعيت در اندازه گيري
طرحريزي پيشرفته محصول48
فرآيند تاييد قطعات توليدي49
شش سيگما، مديريت جامع كيفيت چيست ؟
(سلیمانی، 1391)
2-22 کیفیت در تجهیزات پزشکی :
در سالهاي اخير ، تعدادي از توليد كنندگان تجهيزات پزشكي گام هاي موثري در رابطه با ارتقاء كيفيت سيستم ها و محصولات خود برداشته و بعضا استانداردهایی نظير ایزو 13485-2003‎‏ را پياده سازي نموده و به دريافت گواهينامه نائل آمده اند . شايد تا 3 سال پيش ، كل شركتهائي كه در اين رابطه اقدامات جدي و موثر انجام داده بودند به زحمت از تعداد انگشتان يك دست فراتر مي رفت ولي در حال حاضر بدون اغراق مي توان ادعا كرد اين تعداد از عدد 20 گذشته است ( كه البته وضعيت حاضر نيز در مقايسه با ساير صنايع – فرضا غذائي يا خودرو – هنوز با وضعيت در خور صنايع پزشكي فاصله زيادي دارد ) . اين افزايش مي تواند معلول عوامل زيادي باشد از جمله: ‏
‏1- رقابت شديد توليد كنندگان در برخي گروه هاي تجهيزات پزشكي ( از جمله محصولات يكبار مصرف ) و نتيجتا احساس نياز شركتها جهت ايجاد هر نوع مزيت رقابتي جهت اثبات توانمندي كيفي خود ( در مقايسه با رقبا )
‏‏2- رقابت محصولات توليد داخلي با محصولات مشابه خارجي
محصولات مشابه خارجي را با توجه به كشورهاي توليد كننده آنها عمدتا به دو گروه مي توان تقسيم بندي كرد:
* كشورهاي در حال توسعه ‏، نظير پاكستان ، چين ، مالزي ، تركيه و … .‏
* كشورهاي پيشرفته اروپائي، نظير فرانسه ، آلمان ، انگلستان و … ( و احيانا آمريكا ) ‏
موقعيت توليد كنندگان ايراني نسبت به دو گروه فوق تفاوت هاي عمده اي دارد : ‏
در رابطه با گروه اول ، عمده توليدكنندگان اعتقاد دارند محصولات آنها از محصولاتي كه در اين كشورها توليد مي شود عموما با كيفيت تر بوده يا حداقل از نظر كيفيت هم سنگ آنهاست ، اما به دليل اينكه محصولاتي كه از اين كشورها وارد مي شود اغلب تمامي گواهينامه هاي مرتبط ( نظير ایزو 13485‎‏ و سی ای‏ ) را داراست عمده مصرف كنندگان داخلي ( اعم از بيمارستانها، جراحان و … ) خريد و استفاده آنها را ترجيح مي دهند ( البته بايستي پارامترهائي نظير قيمت پايين محصولات اين كشورها را نيز در اين معادله موثر دانست ) . لذا با توجه به اينكه محصولاتي كه توسط توليدكنندگان داخلي توليد مي شود اغلب كيفيت بالاتري دارند استقرار سيستم ها و اخذ گواهينامه هاي مرتبط توان رقابتي توليدكنندگان داخل را بسيار افزايش مي دهد .‏
در رابطه با گروه دوم ، محصولات توليد شده در اين كشورها ( كه عمدتا در زمره محصولات فعال، محصولاتي كه با انرژي كار مي كنند، يا ساير محصولات حساس مي باشند) كيفيت بالائي دارند و توليدكنندگان ايراني نياز به روش ها و ابزارهائي دارند تا بتوانند كيفيت خود را ارتقاء داده و با محصولات وارداتي از اين گروه كشورها رقابت كنند. اين جاست كه ابزارهائي نظير‏ (آرم انطباق محصولات با استانداردها و الزامات اتحاديه اروپا50) مي تواند به كمك اين گروه شركت هاي وطني بيايد .
‏‏3- پتانسيل مناسب جهت صادرات ‏
همزمان با اشباع بازار داخل ، براي اغلب محصولات بازار بالقوه صادراتي مناسبي (حداقل به كشورهاي منطقه ، بويژه آسياي ميانه و حوزه خليج فارس ) وجود دارد . در بخش اعظم اين بازار محصولات ايراني چه از نظر كيفيت و چه از نظر قيمت مزيت رقابتي مناسبي در مقايسه با حداقل بخشي از رقبا ( محصولات پاكستاني ، چيني ، تركيه اي و … ) دارند ، ليكن هم از جهت رقابت با ساير توليد كنندگان و قبل از آن جهت ورود به بازار به استانداردها و الزامات كيفي نياز دارند .
‏‏4- حساسيت محصول براي مصرف كنندگان
جداي از بحث رقابت ، مصرف كننده تجهيزات پزشكي به دليل اهميت و حساسيت نوع محصول مي خواهد از اينكه محصول مورد نظر حداقل الزامات ايمني ، كيفيت و سلامت را داراست اطمينان خاطر حاصل كند . در اين راستا نيز استانداردهاي بين المللي نظير سيستم مديريت كيفيت ويژه تجهيزات پزشكي ایزو ‏ 13485-2003‎‏ يا آرم محصول اتحاديه اروپا كه ابزارهاي مورد وفاق جهاني در اين رابطه اند ، مي توانند اين اطمينان خاطر را در مصرف كننده ايجاد كنند .
‏‏5- علاقمندي دست اندركاران اين صنعت جهت ارتقاء كيفيت و افزايش بهره وري سازمان و محصولات خود
6- اهميت ريسك ها و مخاطرات ناشي از مشكلات و مغايرت هاي كيفي محصول و هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم منتج از آن و لزوم كنترل و كاهش اين ريسك ها و مخاطرات ‏
تجسم كنيد مصرف يك محصول داراي مغايرت كيفي ( ريسك ) چه پيامدهاي ناگواري براي جان بيمار و جداي از آن براي اعتبار توليدكننده اش خواهد داشت . به خصوص اگر اين محصول داراي حساسيت بالا (نظير دستگاه مانيتورينگ قلب ، نخ و سوزن جراحي ، لنز داخل چشمي يا … ) باشد.
استاندارد مديريت كيفيت ويژه تجهيزات پزشكي ایزو ‏ 13485-2003‎‏ سعي دارد با ارائه سيستمي مدون ، راهكارهاي شناسائي و كاهش خطاهاي كيفي ( ريسك ها ) را ارائه نمايد . طبيعي است استقرار اين سيستم مي تواند به نهادينه سازي اين امر كمك نموده و هزينه هاي خطاها و ريسك ها كيفي را براي سازمان به حداقل برساند .
البته در گام بعد استاندارد مديريت ريسك ويژه تجهيزات پزشكي ایزو ‏ 14971-2003‎‏ و برخي موارد مندرج در رهنمودهاي اتحاديه اروپا مي تواند به نحو موثري جهت تكميل اين امر مورد استفاده قرار گيرد .‏( ‏ آيت اللهي- 1386)
2-23 کیفیت در دستگاه گلوکومتر :
معیار کیفیت در دستگاه گلوکومتر به عوامل مختلفی بستگی دارد که می توان از میان آنان به اصالت وزارت بهداشت، سرعت اندازه گیری، اندازه ی مناسب دستگاه، صفحه ی مانیتور با کیفیت و خوانا، امکان گرفتن میانگین و داشتن حافظه-اندازه گیری از نقاط مختلف ، استانداردهای کیفیت و قابلیت اتصال به کامپیوتر اشاره کرد.می توان به موار دیگری مثل دقت، میزان خون لازم، زمان مورد نیاز برای مشاهده ی نتیجه ، استفاده ی آسان و نوار آزمایش دستگاه هم اشاره کرد که برخی از این موارد را در زیر شرح می دهیم :
دقت؛ با توجه به اهمیت نتایج حاصله از دستگاه و تاثیری که این نتایج می تواند بر فرآیند کنترل قند خون داشته باشد و نیز با توجه به آنکه پزشکان نیز با مراجعه به این نتایج برنامه درمانی را تنظیم می کنند، در اختیار داشتن دستگاهی با حداقل احتمال خطا بسیار حیاتی و تعیین کننده است. قطعاً هیچ دستگاهی نمی تواند مدعی دقت ۱۰۰درصدی باشد، ولی به هر حال دارا بودن حداقل شرایط یعنی دقت ۹۸درصدی ضروری است.
▪ نوار آزمایش؛ در هر جعبه دستگاه های گلوکومتر که از بازار خریداری می شود، چندین نوار اندازه گیری قند خون وجود دارد که قطره خون را روی آن می چکانند و درون دستگاه می گذارند. سطح این نوارها به مواد شیمیایی آغشته شده است که با قند خون واکنش نشان می دهند. در برخی دستگاه ها لازم است قبل از اینکه نوار اندازه گیری قند خون را درون دستگاه بگذارند، یک کد را وارد کنند. این کد روی بسته حاوی نوارها درج شده است. پس از وارد کردن کد، دستگاه تنظیم شده و میزان قند خون را نشان می دهد. کد دستگاه برای کالیبراسیون به کار می رود و نشان دهنده دقت بیشتر دستگاه است.
آنچه در این رابطه اهمیت دارد، آن است که اولاً از نوارهای دارای تاییدیه وزارت بهداشت (هولوگرام) استفاده شود و ثانیاً هنگام تهیه نوارهای تست قند خون از اعتبار تاریخ مصرف آنها اطمینان حاصل شود. البته برخی دستگاه ها قابلیت تشخیص نوارهای تاریخ مصرف گذشته را دارند ولی به هر حال توجه به تاریخ مصرف نوارها ضروری است. بهتر است، از اول دستگاهي انتخاب شود که تعداد نوارهاي آزمايش بيشتري داشته باشد.
▪ میزان خون لازم؛ میزان قطره خونی که برای اندازه گیری قند خون باید به دستگاه داده شود، متفاوت است. این میزان از 0.3 میکرو لیتر تا دو میکرو لیتر متفاوت است. انواع قدیمی تر دستگاه گلوکومتر نیاز به مقدار خون بیشتری دارند. تقریباً یک تا دو میکرولیتر خون برای هر بار اندازه گیری قند خون، مقدار مناسب و قابل قبولی است. در این خصوص بهتر است از دستگاه هایی استفاده شود که به صورت خودکار امکان تنظیم حجم خون مورد نیاز را دارا هستند.
▪ سرعت اندازه گیری؛ دستگاه های مختلف موجود در بازار در طول زمان های متفاوتی قند خون را اندازه گیری کرده و نشان می دهند. این زمان از 5 تا ۶۰ ثانیه متفاوت است. طبیعتاً هر چه سرعت اندازه گیری بیشتر باشد، میزان آرامش روحی بیمار و نیز سرعت واکنشی که باید به نتایج داشته باشد، بیشتر خواهد بود.
▪ گارانتی؛ این گونه دستگاه ها نیز همچون سایر ابزارآلات ساخت بشر، دچار نقص فنی می شوند. توجه به نام شرکت واردکننده و تلفن های تماس آن جهت ردیابی خدمات پس از فروش، پاسخگویی به سوالات احتمالی و نیز تامین لوازم جانبی و یک بار مصرف دستگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار است. در این خصوص درج شماره کد بیمه مسوولیت دستگاه نیز نباید فراموش شود. در واقع با استفاده از خدمات بیمه مسوولیت، هم جبران خسارات احتمالی مقدور است و هم اطمینان خاطر و آرامش در خصوص کیفیت کارکرد دستگاه حاصل می شود.
▪ اصالت دستگاه؛ مهم ترین مشخصه در این رابطه توجه به هولوگرام وزارت بهداشت است. هولوگرام و شماره مجوز وزارت بهداشت به عنوان اولین پیش شرط جهت اطمینان از اصالت دستگاه و بهترین چاره جویی برای در امان بودن از دستگاه های تقلبی است. نصب هولوگرام روی دستگاه در واقع برچسب اطمینانی محسوب می شود که دستگاه از لحاظ ایمنی مورد تایید وزارت بهداشت است و از مجاری قانونی وارد کشور شده است. متاسفانه در کشور ما، تعداد زیادی کمپانی چینی، تایوانی و کره یی اقدام به عرضه محصولات کم کیفیت با پیشنهادهای قیمتی ارزان کرده اند که فروشندگان نیز به علت سود بالاتر ممکن است آنها را پیشنهاد کنند، اما باید توجه داشت که توصیه پزشکان و متخصصان دستگاه های مطرح اروپایی است که از طریق مجاری رسمی و تحت نظارت وزارت بهداشت وارد کشور شده اند.
▪ دارا بودن حافظه و امکان گرفتن میانگین؛ یکی از موضوعاتی که پزشک به منظور تنظیم برنامه درمان به آن نیاز دارد، میانگین دوره یی میزان قند خون است. به همین جهت عموم دستگاه ها دارای حافظه برای ضبط مقادیر قند خون هستند. داشتن امکان محاسبه میانگین هفتگی، دوهفته یی و ماهانه قند خون، امکان این محاسبه را آسان تر و دقیق تر می کند. خصوصاً برای افراد مسن که حوصله کمتری برای ضبط این اعداد و محاسبات ریاضی دارند، توجه به این خصوصیت ضروری است.
حافظه : همه گلوکومترها داراي ساعتي هستند که مي‌توان زمان و تاريخ دستگاه را تنظيم کرد. به علاوه اين دستگاه‌ها داراي حافظه‌ايي براي ثبت نتايج آزمايش‌هاي پيشين هستند و در صورت لزوم مي‌توان به اين داده‌ها دسترسي پيدا کرد و تغييرات ميزان قندخون را در طول روزهاي گوناگون با يکديگر مقايسه کرد.
زمان مورد نياز براي مشاهده نتيجه: دستگاه‌هاي گوناگون موجود در بازار در طول زمان‌هاي متفاوتي قندخون را اندازه‌گيري کرده و نشان مي‌دهند. اين زمان از 5 ثانيه تا 60 ثانيه متفاوت است.
واحد ميزان قندخون: هنگام خواندن صفحه نمايش گلوکومتر ، بايد دقت کرد که اين عدد به چه واحدي نمايش داده شده است. اين ميزان قندخون يا به صورت ميلي‌گرم دسي ليتر و يا ميلي مول بر ليتر در صفحه نمايشگر کوچک دستگاه ظاهر مي‌شود. اين واحد اندازه‌گيري قندخون دستگاه به کشوري که

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر، بهبود کیفیت Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع قیمت گذاری، جذب مشتری، جذب مشتریان