دانلود پایان نامه با موضوع تلفن همراه، خدمات ارزش افزوده، ارزش افزوده، کاربران نهایی

دانلود پایان نامه ارشد

آزمایشی) موسوم به باند پهن (MBB) حجم بسیار زیاد و متنوعی از سرویسهای جذاب و مورد علاقه مشتریان بدون محدودیت مکانی و با سرعت انتقال اطلاعات خیره کننده، قابل ارائه میباشد.
2 – 3 – باند پهن موبایل( MBB )
ارائه اینترنت با سرعت بالا که قادر به انتقال دادههای با حجم بالا باشد، مثلا تلویزیون آنلاین یا دیتای مالتی مدیا و Interactive، نیازمند پهنای باند وسیع میباشد که به آن باند پهن گویند، همچنین این اصل برای ارائه خدمات مشابه بر روی تلفن همراه نیز صادق میباشد.
در نسلهای اولیه موبایل (1و2) ارائه سرویسهای دیتا یا اینترنت بروی تلفن همراه میسر نبود، ودر نسلهای (2.5و 2.75) چنین قابلیتی بوجود آمده ولی بدلیل محدودیت تکنولوژی(EDGE or GPRS) در این نسلها، حداکثر سرعت انتقال داده حدود 230kbit/s بوده که آن نیز بین استفاده کنندههای هر بخش مشترک بوده که طبیعتا با افزایش استفاده کنندهها در هر بخش سرعت انتقال داده با همان نسبت کم میگردید.
با استفاده از تکنولوژی جدید در نسل 3 و در ورژن های مختلف به ویژه در نسل 4 موبایل (MBB) باند پهن یا بستر وسیع برای انتقال دیتا مهیا گردیده بطوریکه سرعت تبادل داده بطور قابل توجهی افزایش یافته و به 200 مگابایت بر ثانیه رسید. با این سرعت انتقال داده، محدودیت سرعت محسوسی وجود نداشته و همچنین محدودیت کاهش سرعت با افزایش تعداد مصرفکننده تقریبا وجود ندارد.ترکیب تکنولوژی دیتا (اینترنت) با تکنولوژی موبایل در نتیجه فراهم آمدن اینترنت پرسرعت همراه، امکان ارائه سرویسهای جدید و بسیار متنوع بربستر این تکنولوژی ها فراهمآمده که جذابیتهای زیادی را برای مشتریان بهمراه داشته است.
2 – 4 – فرصتها و تهدیدهای پیشروی اپراتورهای موبایل
الف) دستگاهها و سیستمهای مبتنی بر فنآوریهای تلفن همراه تبدیل به یک امکان مشترک در زندگی روزمره شده بطوریکه موجب افزایش دسترسی و سرعت ارتباط در جامعه شده است ( Balasubramanian ، پترسون و جارونپا ، 2002( .
در نتیجه، فنآوریهای تلفن همراه به طور بالقوه میتوانند ، تغییر چشم انداز رقابتی کسب وکار ، تغییر ساختارهای جامعه و بازار موجود و همچنین ایجاد بازارها وفرصتهای جدید را موجب شوند ( استوارت و پاولو ، 2002 ).
ب) امروزه تقریبا نیمی از جمعیت کرهی زمین از این وسیله استفاده میکنند و در بسیاری از بازارهای توسعهیافته، ضریب نفوذ تلفن همراه بیش از 110 درصد است و پیشبینی میشود نرخ رشد حتی درسالهای آینده افزایش چشمگیر یابد. همچن نه تنها ورود مشتریان جدید به این بازارها درحال افزایش است بلکه میزان استفادهی مشتریان ومصرفکنندگان از دستگاههای ارتباطی همراه برای دریافت سرویسها و انجام امور روزمره زندگی درسالهای آتی روندی صعودی خواهد داشت.
ج) دربدو امر استفاده از موبایل صرفا برای مکالمات تلفنی بوده است ولی در حال حاضر درآمد حاصل از ارتباطات صوتی دیگر در حال رشد نیست بطوریکه اپراتورها یا ارائهدهندگان خدمات ارتباطی را مجبور به جست و جوی منابع جدید درآمدی نمود. بنابراین ارائهکنندگان خدمات دادهای عرصههای جدیدتری گشودهاند بطوریکه استفاده از پیامک، بازی، تجارت همراه، خدمات پرداخت و …از اهمیت به سزایی برای مصرفکنندگان و صنایع برخوردار شده است.
د) رفتارمصرفکنندگان در حال گذار از اینترنت به سمت نوعی از محیطِ محتوایی ِحساستر درموبایل میباشدکه میتوان ویژگی این تغییر رفتار را درگذار از”نشستن و سِرچ کردن” به “گشتن و دریافت کردن” دانست. خدمات جدید با سرعت چشمگیری در حال ارائه میباشند و درچندسال اخیر شاهد انفجاری در استقاده از موبایل برای گشت و گذار در اینترنت بودهایم. اینترنت تلفن همراه توجه زیادی را به ویژه به عنوان یک زیرساخت برای ارائه خدمات بعدی به خود جلب کرده است ( فرانسیس 1997، دیویدسون و همکاران 2000) . بر اساس گزارش منتشر شده توسط( Com Score 2009) ، تعداد مردم متقاضی دسترسی به وب در گوشی های تلفن همراه خود طی یک سال دو برابر شده است. یکی از دلایل این رشد را میتوان مرهون پیشرفتهای همزمان درصنعت تلفنهای همراه وافزایش سایتهای اینترنتی مختص موبایلها دانست که منجر به تولیدگوشیهای هوشمند با صفحات رنگی و بزرگتر و دسترسی آسان به این سایتها شده است.
ر) گسترش اینترنت تلفن همراه ارائه یک راه حل برای ARPUs در حال سقوط است و ارائه دهنده فرصت های زیادی برای اپراتورها، سازندگان تجهیزات ، محتوا و ارائه دهندگان خدمات ، کسانی که تازه وارد جهان اینترنت شدند و دیگر بخش های صنعت تلفن همراه می باشد. لذا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای روزافزون، یکی از دلایل مهم گرایش بسمت ارائه سیستمها و خدمات نوین، منفی شدن رشد درآمد(ARPU) بوده که این نه فقط به دلیل بیعلاقگی مشترکین بلکه به جهت اشباع بازار خدمات بر پایه مکالمه طی این سالها بوده است .
در نمودار 2-1 و 2-2 میزان تغییر ARPU برای خدمات بر پایه مکالمه و دیتا برای سه مقطع زمانی طی یکسال گذشته در شبکه مازندران آمده است.(نمودار آبی میزان ترافیک کل شبکه مازندران نمودار قرمز بخش مرکز استان شامل آمل،بابل،بابلسر و فریدونکنار و حومه آنها)

نمودار 2-1 روند تغییر ترافیک دیتا در شبکه همراه اول در سه مقطع زمانی در آذر 92 ، اردیبهشت 93 و تیر ماه 93

نمودار 2-2 روند تغییر ترافیک مکالمه در شبکه همراه اول در سه مقطع زمانی(هفت ماه آخر 92 و شش ماه اول 93)
همانطور که دیده میشود در هر سه مقطعی که میزان حجم دیتای شبکه جمعآوری و بررسی گردید شاهد یک جهش بلند بودهایم، این روند همچنان ادامه داشته و بطور قطع با اجرای نسل نوین موبایل و افزایش پهنای باند (سرعت تبادل اطلاعات در بستر اینترنت همراه) رشد چشمگیری خواهد یافت.
ز) افزایش تعداد کاربران تلفن همراه موجب تنوع فزایندهای در خدمات ارزش افزوده شده و همچنین امروزه، با اضافه شدن برنامههای متعدد کاربردی موبایل ارائهدهندگان خدمات تلفن همراه در حال تلاش برای ورود به بازار خدمات ارزش افزوده در حال رشد می باشند. یک تعریف مناسبتر از خدمات تلفن همراه، بر اساس انتظارات کاربران نهایی آن، خدماتی است که از طریق دسترسی به امواج رادیویی تلفن همراه در هر زمان و در هر نقطه احتمالی از طریق دستگاههای تلفن همراه ارائه می شود (ژانگ و ژنگ 2007 Type text or a website address or translate a document.
Cancel
).
2 – 5 – ضرورت تغییر در حوزه موبایل
در دهه گذشته، ارائهدهندگان خدمات مخابراتی تلفن همراه تکنولوژیهایی معرفی نمودند که مصرف کنندگان را قادر به دسترسی به اینترنت بر روی تلفن همراه خود نمود ، توسعه فنآوریهای جدید امکان تلفیق دو گرایش تلفن همراه و اینترنت را شدت بخشیده و روند جهانیشدن تلفن همراه ، اجازه دسترسی به اینترنت دائم از طریق دستگاههای تلفن همراه را میدهد. (( فناوریهایی مانندپروتکل دسترسی بیسیم1(WAP)، بسته عمومی خدمات رادیویی(GPRS)2 و اخیرا سیستم ارتباطات راه دور جهانی موبایل3(UMTS)))

1. Wireless Aplication Protocol 2. Global Protocol radio System 3. Universal Mobile Telecommunications System

اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی مجبور به سرمایهگذاری در فنآوریهاي جدید میباشند تا قادر به پاسخگویی به نیاز در حال تغییر و گسترش مشتریان بوده و همچنين موفق به فروش بیشتر خدمات تلفن همراه و افزایش سهم خود از کیف پول مصرف کننده گردند. با این روش، ارائه دهنده نه تنها به کسب درآمد بیشتر از مشتریان خود، بلکه آنها را نیز بیشتر از گذشته به سرویسهای جدید در نتیجه به خود وابسته میکنند(بولتون، لیمو، و Verhoef 2004؛ Eppen، هانسن، و مارتین، 1991؛ کاماکورا و همکاران 2003). همچنین ثابت شده است که هر زمان مصرفکننده به ارائهدهنده از طریق استفاده بیشتر از خدمات، محکمتر متصل باشند، هزینه جابحایی به اپراتور دیگر افزایش مییابد، و در نتیجه احتمال کمتری وجود دارد که مشتری بخواهد اپراتور سرویس دهنده خود را تغییر دهد.
2 – 6 – بخشی از کاربردهای فنآوری نوین اطلاعات و ارتباطات 1
در ادامه گوشهای از استفادههای روزافزون و فراوان تلفن همراه بر پایه دیتای باند پهن که نقشی حیاتی در زندگی آتی ما خواهند داشت را بیان کرده، بطوریکه دسترسی به پهنای باند وسیعتر برای ارسال و دریافت حجم بیشتر اطلاعات، ضروری و اجتنابناپذیر خواهد بود. لذا ایجاد زیرساخت مناسب و پیادهسازی شبکهای که قادر به برآوردن نیازهای روزافزون مشترکین باشد دغدغه اصلی اپراتورها خواهد بود و پیشگامان قطعا قادر به در اختیار گرفتن بازار شده و سهم بیشتری از آن برخوردار خواهند بود.
2 – 6 – 1- زندگی متصل1

1 – خبرنامه اختصاصی کنگره جهانی موبایل (اکتبر 2013 شهر بارسلونا)

بایدگفت تاثیري که اکوسیستم موبایل بر زندگی بشر خواهد گذاشت، وراي محدودیت هاي ذهنی است. تلفن همراه براي همیشه منجر به تغییر روشهاي ارتباطی ما، شیوه کسبوکار و حتی راههاي سرگرمی ما خواهد شد.
انجمن جهانی موبایلGSMA یک راهکار سه ساله براي توسعه بازار با هدف کمک به ایجاد 700 میلیون اتصال جدید موبایل داشته و در ضمن مشوق تست و راهاندازي خدماتی در بخشهاي خودرو، آموزش، سلامت و … است.
افزایش پایانههاي متصل، فرصت درآمد قابل توجهی براي اپراتورهاي موبایل ایجاد خواهد کرد و صنعت موبایل را در کانون صنایع ارتباطی قرار خواهد داد؛ و نهایتاً یک زندگی متصل ایجاد خواهد کرد. بر مبناي آخرین گزارش منتشر شده توسط، Machina Research ، در سال 2020 تعداد کل پایانههاي متصل از 12 میلیارد کنونی به 24 میلیارد افزایش خواهد یافت که نیمی از آنها دربردارنده فنآوري موبایل خواهند بود. این رشد عظیم در پایانه ها، فرصت درآمد یک تریلیون دلاري را براي اپراتورهاي موبایل ایجاد خواهد کرد ( نشاندهنده افزایش 7 برابري براي بازارهاي کلیدي برنامه زندگی متصل است). با این وجود، درآمد ترافیک شبکه فقط 34 % از کل را به خود اختصاص می دهد و انتظار می رود 55 % از کل این فرصت درآمدي توسط اپراتورهاي موبایل تصاحب شود. رشد این بازار نه تنها بستگی به افزایش تعداد اتصالات جدید دارد، بلکه وابسته به ارائه خدمات ارزش افزوده می باشد. در حال حاضر، چالشهایی وجود دارد که دستیابی اپراتورها به پتانسیل کامل بازار را محدود می کند، از جمله درك ضعیف نیازمندي هاي صنایع موازی، زنجیرههاي ارزش پیچیده و تکه تکه و در برخی موارد عدم آگاهی از این فرصت میباشد.
2- 6-2- خودرو همراه
همزمان با شلوغتر شدن جادهها در سطح جهان، رانندگان به دنبال وسایل نقلیه و سامانههاي حمل و نقل هوشمندتري هستند که بتواند اطلاعات در مورد نقاط پرترافیک، شرایط آب و هوا، عملیات عمرانی در جادهها و در دسترس بودن پارکینگ را بلادرنگ به آنها بدهند. از سوي دیگر، دولت ها خودروهایی میخواهند که بتوانند به محض وقوع تصادف براي یک خودرو، به طور خودکار خدمات اورژانسی را مطلع نموده و محل دقیق حادثه را اعلام نماید و همچنین سامانههاي ردیابی براي مبارزه با سرقتها میتوانند بسیار مفید باشند.
صنعت خودرو با ارائه خدمات جدید، پتانسیل ایفاي نقش متحول شدهای را در آینده متصل خواهد داشت از جمله:
سرگرمی هاي داخل خودرو مبتنی بر تقاضا
بیمه کم هزینه با روش پرداخت بر حسب مقدار رانندگی
ویژگی هاي امنیتی مکان محور
مدیریت (آن لاین) بلادرنگ ناوگان
همچنین این بستر ارتقای موضوعات محوري وسایل نقلیه نظیر بهبود تصویر برند وسایل نقلیه، مدیریت ارتباط با مشتري و ایجاد یک تجربه رانندگی ایمن تر و لذتبخشتر را نوید می دهد. کل فرصت بازار خودروهاي متصل، نزدیک به 200 میلیارد دلار در سال 2020 برآورد شده و این بخش را تبدیل به مهمترین بخش در بازار موبایل متصل جهانی میکند.
براي دستیابی به این پتانسیل بازار، صنایع خودرو و موبایل باید همکاري نزدیکی با هم داشته باشند تا تجربه یک اتصال ایمن، تعاملی، فراگیر و ملموس را فراهم نمایند.
2-6-3- آموزش همراه(M Education )
اتصا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره برنامه درسی، زیبایی شناسی، تعلیم و تربیت، برنامه درسی ملی Next Entries پایان نامه رایگان درباره زیبایی شناسی، برنامه درسی، تعلیم و تربیت، رضایت درونی