دانلود پایان نامه با موضوع تلفن همراه، فرد جامعه

دانلود پایان نامه ارشد

مي كنند. بنابراين هدف هنجار سازي آنها به شكل بي پايداري منجر به نوعي اجبار ظاهري مي شود به طوريكه دانشجويان به ظاهر اين قانون را رعايت مي كنند اما در واقع از آنجايي كه با فرهنگ قائم به ذات استفاده از اين رسانه آشنا نيستند، شيوه غلط خود را به شكل پنهاني ادامه مي دهند. بنا براين، اجبار مي تواند در مراحل اوليه و ابتدايي موثر واقع شود اما براي داشتن جامعه اي به هنجار بايد فرهنگ سازي پيشينه اي را ترويج داد به طوريكه فرد فرد جامعه، نه از روي اجبار، بلكه از روي درك اين فرهنگ، از تلفن همراه خود در زمان و مكان مناسب استفاده كنند.
از ديگر مضرات عادت به مكالمات تلفني از طريق تلفن همراه، بروز نوعي افسردگي در صورت عدم حضور تلفن همراه است زنگ خوردن تلفن همراه براي افراد اين معني ضمني را دارد كه كساني به ياد فرد هستند يا اينكه وي فرد مهمي است. بنابراين وقتي موبايل فرد زنگ نخورد يا از موبايل اش دور باشد، احساس گم كردگي و افسر دگي مي كند. زيرا اين تصور غلط براي فرد تثبيت شده كه به صدا در آمدن تلفن همراه به معني عزيز بودن و مورد محبت قرار گرفته شدن اوست. اين نوع طرز فكر سبب افزايش مكالمات تلفني بين افراد ميشود كه گاه هيچ ضرورتي ندارد و تنها موجب صرف هزينه هاي بسيار و گاه حتي انرژيهاي بسيار مي شود كه مي توانست صرف امور سازنده تري شود. آن روي سكه اين تصور كه زنگ خوردن تلفن به معني دوست دانسته شدن است، تصور ديگري هم است. اين زنگ خوردن مداوم و امكان تماس در هر زمان و در هر مكان موجب بروز استرس هميشه در دسترس بودن مي شود. امروزه انتظار عمومي از فرد اينست كه قابل دسترس باشد. اگر نباشد بايد بتواند دليل و برهان بياورد و يا در بدترين حالت توجيهي سر هم كند. بنابراين اين استرس مضمن و پنهاني در طول زمان به بدنه ي جامعه صدمه وارد مي كند. http://www.tavoosebehesht.ir) )
2- جنبه نوشتاري
جنبه نوشتاري تلفن همراه يا پيام كوتاه، ابزاري نسبتا جديدي براي بر قراري ارتباط است. اين مجراي ارتباطي موجب گسترش كلمه هاي اختصاري و علامت هاي قرار دادي بسيار شده است كه اين خود موجب صرفه جويي در زمان مي شود. بيشتر اين علامتهاي اختصاري نيز در ميان كاربران پيامهاي كوتاه شناخته شده و پذيرفته است. امروزه استفاده از پيام هاي كوتاه در ميان عموم مردم به ويژه جوانان رواج بسيار دارد. بطوريكه پيام كوتاه به عنوان يك صنعت وسيع شناخته مي شود. استفاده از پيام كوتاه در مقايسه با مكالمه تلفني از فوائد بسياري برخوردار است و موجب كاهش هزينه و صرفه جويي در وقت مي شود. اما عدم وجود فرهنگ مناسب در استفاده از اين رسانه موجب بروز ناهنجاريهايي در سطح جامعه و مختوش كردن زبان ملي مي شود. به عنوان مثال از طريق اين رسانه ميتوان مطالبي را به سرعت بين همگان ترويج كرد كه مخالف عرف و عفت عمومي جامعه است. اين نوع همه گيري، گاه از كنترل خارج است و اگر فردي نخواهد هم در معرض اين گونه پيامهاي كوتاه قرار مي گيرد. پيام كوتاه همچنين موجب گسترش اخبار پنهاني در رابطه با اوضاع كشور چه كذب و چه صحيح ميشود. و اين مسئله منجر به تشويش اذهان عمومي و يا افزايش بي اعتمادي جمعي به حكومت و نظام سياسي كشور ميشود. بنابراين تمامي اين موارد و موارد مشابه لزوم فرهنگ سازي را در رابطه با پيام كوتاه به تصوير ميكشد
از ديگر مضرات ارتباط نوشتاري از طريق تلفن همراه الزام اختصار نويسي و كوتاه كردن هر چه بيشتر عناصر زباني بواسطه محدوديت مكاني(تعداد كاركتر)و زماني ميباشد. اين امر از بارزترين نمونه هاي آسيب رساني به زبان فارسي محسوب مي شود. بسيار شاهد هستيم كه افراد بخصوص جوانان از رسم الخط لاتين جهت نگارش به زبان فارسي استفاده مي كنند كه اين در درجه اول خنثي كردن قبح استفاده از رسم الخط لاتين در نگارش فارسي را در پي خواهد داشت.
نكته ديگر، استفاده از واژه ها و عبارات غير دستوري و رواج اصلاحات انگليسي در ارتباطات ميباشد. رواج چنین اصطلاحات صدمات جدي به فرهنگ زباني جامع ما خواهد زد.(http://www.tavoosebehesht.ir )
3-جنبه تصويري
عكاسي و عكس برداري معاني مختلفي براي افراد مختلف دارد. اما نقطه اي مشترك تمامي اين تعابير و معاني، هدف برقراري ارتباط است. استفاده از عكس موجب برقراري نوعي ارتباط تصويري بين افراد مي شود كه گاه بسيار گويا تر و موثر تر از كلام يا نوشتار تلقي مي شود. امروزه افراد در سراسر جهان، بدون به همراه داشتن تلفن هاي همراهشان كه نوعي دوربين عكاسي سيار هم محسوب مي شود، خانه هايشان را ترك نمي كنند. حتي عكاسهاي حرفه اي كه هميشه با دوربينهاي عكاسي شان به سفر مي روند گاهي پيش مي آيد كه به علت همراه داشتن تلفن همراه مجهز به دوربين عكاسي، دوربين شان را با خود نمي برند. اما با وجود تلفنهاي همراه مجهز به دوربينهاي عكاسي، اين امكان براي همه افراد است كه چه بطور حرفه اي و چه بطور غير حرفه اي و در هر زمان و در هر مكان مجهز به دوربين عكاسي بوده و قادر به ثبت وقايع اطراف خود باشند. صنعت عكاسي در گذشته به سهولت حال نبود و دوربين عكاسي هم در دست همه كس و در هر مكاني حاضر نبود. اما رشد سريع كابران تلفن همراه موجب شده است كه هر فردي در جايگاه خود، يك عكاس، يك خبرنگار، يك كاريكاتوريست و يك منتقد اوضاع اجتماعي و فرهنگي محسوب شود. امروزه شاهد شكل گيري وب سايتها و وبلاگ هاي مختلفي هستيم كه حاوي عكسهاي گويا از وقايع اجتماعي يا معزلهاي اجتماعي فرهنگي است. بيشتر اين عكسها، از حيطه توانايي و مشروعيت عكاسان حرفه اي و خبرنگاران خارج است. اما افراد عادي ميتوانند اين گونه عكسها را به راحتي از طريق اينترنت گسترش دهند. بنابراين اين امكان وجود دارد كه هر واقعه نادري كه در لحظه اي رخ مي دهد توسط كساني ثبت شده باشد. اين امكان از جهات بسياري مثبت است. به عنوان مثال، به هنگام بروز حادثه اي مثل تصادف، زلزله يا انفجار در اثر بمب گذاريها و… اين امكان كه خبرنگار يا عكاس حرفه اي در مكان حادثه حاضر باشد كم است اما اين احتمال كه افراد حاضر در حادثه تلفن همراه داشته باشند بسيار زياد است و از طريق دوربينهاي ديجيتالي تلفن همراه عكسهاي مفيدي در رابطه با آن حادثه، گرفته ميشود كه تمام اين عكسها ميتواند در مراحل بعدي مفيد واقع شود. حتي شبكه هاي معتبر اخبار بين المللي نظير BBC و CNN نيز از اين گونه تصاوير در اخبار خود استفاده مي كنند.
اين امكان هميشه در صحنه بودن دوربين هاي ديجيتالي تلفنهاي همراه علاوه بر فوائد ذكر شده، معايب زيادي هم دارند. از مهم ترين معايب اين رسانه در هم شكستن حريم شخصي زندگي افراد است. به دليل حضور هميشگي و غير قابل كنترل تلفنهاي همراه اين امكان وجود دارد كه هر لحظه و هر جايي از افراد مختلف بويژه اشخاص معروف عكس برداري و فيلم برداري شود و از اين طريق حريم خصوصي زندگي اين افراد در معرض خطر قرار گيرد. بنابراين فرهنگ سازي در استفاده از سيستم عكس برداري توسط تلفنهاي همراه از اهميت ويژه اي برخوردار است. زيرا عكسها و تصاوير به نسبت نوشته ها و حتي كلام، تاثيرگذارتر و مستقيم تر است و همانطور كه تاثيرگذاري آن مستقيم و بيشتر است، معايب و ضررهاي آن نيز بيشتر و مستقيم تر متوجه افراد جامعه و در سطح بالاتر بدنهي جامعه است. بدليل اين اهميت ويژه، فرهنگ سازي مناسب مي تواند موجب گسترش سيستم اطلاع رساني و ارتباط مثبت در ميان افراد جامعه شود و حس مسئوليت پذيري، ظرافت، تيزبيني و نكته سنجي را در افراد بيشتر كند.
با استفاده روز افزون تلفن همراه و شناور شدن حوزه هاي عمومي و خصوصي روابط، مقوله فرهنگ در جايگاه ويژه اي قرار مي گيرد. تلفن همراه با وجود عمر كوتاهي كه در عرصه رسانه ها دارد، عنوان چهارمين صفحه نمايشگر (پس از سينما، تلويزيون و كامپيوتر) وهفتمين رسانه جمعي (پس از چاپ، ضبط صوت، سينما، راديو، تلويزيون و اينترنت) را به خود اختصاص داده است.
تلفن همراه نيز همچون ساير رسانه هاي ارتباطي و فن آوريهاي نوين، اول از همه توجه فردي را به خود جلب كرد. تا قبل از همه گير شدن اين رسانه، اينكه چقدر جامعه متاثر از اين فن آوري خواهد شد، محسوس نبود. براي بررسي تاثيرات اين رسانه بر روي جامعه بايد از عناصر تشكيل دهنده جامعه آغاز كرد. عناصر تشكيل دهنده يك جامعه افراد آن جامعه هستند. بنابراين بررسي تاثيرات فردي تلفن همراه، حائز اهميت است.
با توجه به گوناگوني خصيصه هاي فردي و تفاوتهاي ايدئولوژي و رفتاري انسانها، اين رسانه ارتباطي مي تواند تأثيرات زيادي در زندگي فردي افراد بگذارد. مهم ترين اين تاثيرات در مقوله”هويت”مشخص مي شود. علاوه بر يكپارچگي يك جامعه و يك فرهنگ، افراد جامعه متمايل به متفاوت بودن و برجسته بودن از جمع هستند. يك مجرا براي اين تفاوت و بدنبال آن دسترسي به نوعي هويت، تلفن همراه است. نوع مدل گوشي تلفن همراه، انتخاب زنگها، تصاوير و حتي شمارههاي ذخيره شده در حافظه تلفن همراه همه به نوعي نشان از هويت فرد مي دهد. اين تاثيرات در جوانان و نوجوانان بيشتر مشهود خواهد بود. نوجوانان و جوانان بيشتر از بزرگسالان درگير مسئله هويت هستند. اين متمايز شدن هويت شخصي از طريق استقلال ممكن مي شود و تلفن همراه وسيله شخصي است كه به جوانان براي تحرك و برقراري ارتباط همزمان احساس استقلال مي دهد، زيرا از طريق تلفن همراه كانال ارتباطي فرد، از ساير اعضاي خانواده جدا مي شود و در واقع وقتي والدين براي فرزندانشان چنين حقي قائل مي شوند، به اين معناست كه مي خواهند فرزندانشان در اين زمينه از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار باشند.
اهميت تلفن همراه در شكل گيري هويت و استقلال گاهي به حدي است كه تلفن همراه هر فرد سمبلي از شخصيت وي مي شود. نوع گوشي، نوع تصاوير و پيامهاي ذخيره شده و نوع اطلاعات فردي، همه وهمه گوياي ويژگيهاي اخلاقي فرد است. از مقوله هاي ديگري كه از ديدگاه فردي حائز اهميت است مسئله مد و مدسازي است. با گسترش مصرف تلفن همراه از يك سو و آگهي هاي مختلف تجاري در رابطه با آن، مسئله مد نيز مطرح مي شود. بطوري كه ديگر داشتن تلفن همراه به تنهايي ارزش محسوب نمي شود. بلكه نوع گوشي و ميزان امكانات و خدمات آن و يا كمپاني توليد كننده آن مطرح است. وقتي پاي كمپاني هاي توليد كننده به ميان مي آيد، مقوله هاي مد سازي، تبليغاتي و بازاريابي نيز مطرح مي شوند. بنابراين انتخاب يك فرد و اينكه چه مدل گوشي اي انتخاب كند، از محدوده يك انتخاب فردي و يك تاثير فردي، به مقوله گسترده تري مرتبط مي شود و آن مقوله اجتماع است. از طرفي نوع شكل گيري هويت و استقلال فردي نيز حائز اهميت است. اگر شكل گيري اين هويت به طريقي سوء باشد يا به شكل مضري اين هويت شكل يابد و به دنبال آن حصول استقلال شخصي وسيله اي باشد براي ناهنجاري هاي اخلاقي، آنگاه صدقه اصلي به پيكره جامعه وارد خواهد شد. زيرا جامعه متشكل از افراد است و افرادي كه هويت و استقلال ناهنجاري را در خود پرورش دهند، تهديدي براي پيكره هنجار طلب جامعه خواهند شد.
بنابراين، با در نظر گرفتن اين تاثيرات سوء، تلفن همراه در سطح وسيع هم به عنوان ابزاري مفيد و هم به عنوان ابزاري مخرب و منفي مطرح مي شود.
تاثيرات مثبت تلفن همراه بر همه كاملا مشهود است. اين تاثيرات مثبت مي تواند در راستاي تمام تاثيرات مثبتي باشد كه هر فن آوري نويني در زندگي امروزه داراست. تاثيراتي از قبيل:تسهيل ارتباطات، كاهش موانع زماني و مكاني در ارتباط، گسترش شبكه اطلاع رساني و امكان هميشه در دسترس بودن و تبادل سريع اطلاعات. بطور جزئي از ديگر تاثيرات مثبت تلفن همراه، امكان استفاده از اينترنت در هر زمان و دسترسي به هر گونه اطلاعاتي در هر مكان است. همچنين تلفن همراه بستر مناسبي را براي سيستم هاي اطلاع رساني جمعي فراهم مي كند. شركتهاي معتبر كشور از قبيل مخابرات، اداره برق، صدا و سيما، و ساير رسانه ها براي تبليغات يا فرهنگ سازي تخصصي خود مي توانند با سيستم اطلاع رساني جمعي از طريق پيام هاي كوتاه به تمامي مشتركان ارتباط برقرار كرده و از اين طريق اطلاعات به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع تلفن همراه، کارتهای اعتباری، پیام کوتاه Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تلفن همراه، خدمات شهری، محدودیت ها