دانلود پایان نامه با موضوع استان گلستان، محمدشاه قاجار

دانلود پایان نامه ارشد

???? نگهبان از بريدوود24 دعوت کرد که براي انجام کاوش به ايران بيايد. حضور بريدوود و آغاز پروژه پيش از تاريخ وي در ايران باعث شد که مسيري جديد در بررسي دوره پيش از تاريخ ايران ايجاد شود . بريدوود علاوه بر بررسي منطقه کرمانشاه، کاوش هاي باستان شناسي در تپه نوسنگي سراب، آسياب وسيابيد، در نزديکي شهر کرمانشاه به عمل آورد. از سال ???? اداره کل باستان شناسي ايران، که جايگزين اداره عتيقيات قديم شده بود، تفاهم نامه هايي با دانشگاه ها و مراکز مطالعاتي خارجي امضا کرد. با شروع رياست فيروز باقرزاده بر اين اداره، مجوزهاي بسياري براي کار ميداني باستان شناسي از جمله بررسي و کاوش صادر شد.

2-2-5-4-باستان شناسي ايران پس از انقلاب
با سرنگوني شاه ايران و وقايع پس از آن عملاً فعاليت باستان شناسي در ايران متوقف شد. در سال هاي جنگ تنها کاوش هاي نجات بخشي محدودي انجام شد و بيشتر فعاليت ها متمرکز بر نجات و حفاظت آثار در خطر بود. از دهه ???? تحقيقات باستان شناسي در ايران مجدداً جان تازه اي گرفت و از سال ???? کاوش هاي مشترک ايراني و خارجي آغاز شد. پس از انقلاب سازمان ميراث فرهنگي، جايگزين سازمان ملي حفاظت از آثار باستاني ايران شد که هدف آن نظارت و اجراي برنامه بلند مدت تحقيق و حفاظت آثار بود. تحقيقات باستان شناسي نيز تحت نظر پژوهشکده باستان شناسي قرار گرفت. هدف اصلي از تحقيقات باستان شناسي در ايران در فاصله سال هاي ???? تا وقوع انقلاب اسلامي، درک فرهنگ هاي گذشته و ساز و کارهاي فرهنگي بود. در فاصله ???? تا سال ????، تنها باستان شناسان ايراني در ايران فعاليت داشتند؛ از آن پس، سازمان ميراث فرهنگي در چارچوب جديد پروژه اي به اصطلاح مشترک شروع به صدور مجوز خاص براي هيات هاي خارجي جهت تحقيقات باستان شناسي و حفاري در ايران کرد. اولين مطالعات مشترک توسط فرانسوي ها و ايتاليايي ها در مرودشت فارس و مسجد عتثق اصفهان انجام شد که بررسي ژئوفيزيکي و مرمت بودند. اولين پروژه مشترک کاوش هيات ايران و آلمان بود که به بررسي و کاوش در وشنوه و اريسمان در حوالي کاشان پرداخت.
2-2-5-5- يک استان و1500 تپه باستاني
بيش از يك هزارو ??? تپه باستانى در استان گلستان وجود دارد كه هنوز بسيارى از آنها مورد مطالعه باستان شناسى قرار نگرفته اما كاوش هاى انجام شده در برخى از آنها سابقه سكونت بشر در دشت گرگان را به هزاره هفتم قبل از ميلاد رسانده است. تراكم تپه هاى تاريخى و محوطه هاى باستانى دردشت گرگان به حدى است كه دشت، خالدار مى نمايد، اكثر اين تپه ها در مجاورت و در مسير ديوار دفاعى گرگان واقع شده كه فاصله تپه ها از يكديگر بطور ميانگين حدود ?كيلومتر است.تراكم اين تپه ها نيز كه در گستره اى افقى امتداد يافته در مناطق شرقى استان گلستان بيشتر از ديگر مناطق است. درباره دليل وجودى اين تپه ها كه بدون علت هم نمى تواند باشد، وجود نقل قول هاى بسيارى ازسوى باستان شناسان ايرانى و خارجى است كه در اين منطقه ، مطالعاتى انجام داده اند به همين جهت گمانه زنى هاى تاريخى قرين به واقع مى نمايند.
اسدالله معطوفى از محققان تاريخى گرگان يا آن گونه كه در قديم ناميده مى شد “هيركان” در اين مورد مى گويد: طبق مطالعات باستان شناسى و تاريخى انجام گرفته وجود اين تپه ها علل مختلف مى تواند داشته باشد.برخى از محققان براين باورند چون اين تپه ها در مسير ديوار دفاعى گرگان قرارگرفته اند برروى تپه ها قلاع نظامى واقع و عده اى قراول به طور دائم منطقه را تحت حفاظت و حراست خود داشتند.،وى مى افزايد ازسوى برخى براين باورند تعدادى از اين تپه ها در مركز يك تمدن قديمى واقع بودند و به احتمال زياد اكروپل(ارك) حاكم بر روى آن قرار داشته است.آثار به دست آمده از تورنگ تپه و شاه تپه مى تواند شاهدى براين مدعا باشد.به علاوه از بسيارى از تپه هاى ديگر اشياى سفالى (خاكسترى و قرمز) به وسيله اهالى روستاهاى اطراف به دست آمده است. سومين دليل وجودى اين تپه ها مراكز راهيابى و راهنماى مسيرهاى قديمى بوده و چون همگى در قسمت دشت گرگان واقع شده اند، از مسافت دور نيز قابل رويت هستند.آنها مى توانستند مركز پيام رسانى به مسير هاى دور باشند.براى نمونه در مواقع اضطرارى، از جمله زمان حمله دشمنان به اين منطقه، بر روى آنها آتش عظيم مى افروختند تا مردم اطراف را از هجوم دشمنان آگاه سازند. همچنين دليل ديگر وجودى اين تپه ها، مى تواند ملاكان بزرگ منطقه باشد.از آنجايى كه در گرگان زمين هاى زراعى بسيار حاصلخيزى وجود داشته، هر منطقه متعلق به يك ملاك بوده كه مقر وى بر روى اين تپه ها واقع و مسكن دهقانان زير دست نيز در محيط حاشيه تپه ها قرار داشته است.اين نظام در اروپاى قرن ? به بعد نيز ديده شده است. اما اين تپه ها از حدود ??? سال پيش مورد كندوكاو و كاوش علمى هيأت هاى مختلف خارجى فرانسوى، سوئدى و آمريكايى قرار گرفت، به طورى كه نخست در سال ????ميلادى در زمان محمدشاه قاجار، هيأتى در تورنگ تپه دست به حفارى زد و اشياى طلايى، نقره، مفرغى و برنزى در اشكال آبخورى طلا، جام دايره شكل طلا، ابزارى از سنگ زرد، ظروف سنگى، سلاح هاى جنگى، تبر و دشنه مسى به دست آورد كه بسيارى از اين گنجينه مكشوفه به شاه وقت هديه گرديد. پس از به دست آمدن اين كشفيات، محققان استدلال نمودند كه تمدن تورنگ تپه ، به قدمت شهر سوخته سيستان، تپه يحيى و آلتين تپه مى رسد و همگى را جزو گنجينه و غناى فرهنگى نيمه شرقى ايران دانستند . مطالعات باستان شناسى بر روى اين تپه ادامه يافت و آثار به دست آمده از كاوش هاى علمى در اين تپه، سكونت انسان تا ? هزار سال پيش از ميلاد در منطقه را نشان داد و علاوه بر آثار پيش از تاريخ ، اشيايى از دوران عصر برنز (مفرغ)، عصر آهن و دوره اشكانيان، ساسانيان و اسلامى نيز از محل به دست آمد، اما آنچه كه در تورنگ تپه از همه چشمگير تر بود وجود قلعه اى از دوره ساسانيان يعنى قرن سوم تا پنجم ميلادى است كه تاريخ ساخت آن به دوره اشكانيان مى رسد و همچنين يك چهار طاقى كه مربوط به قرن هفتم ميلادى مى باشد. ولى زيباترين و هنرى ترين اثر مكشوفه از كاوش هاى انجام گرفته بر روى تورنگ تپه، مجسمه گلى زنى است كه در حدود ?? سانتى متر بلندى دارد و به زينت آلاتى مانند گوشواره، گردنبند و دستبند مزين شده است.اين مجسمه كه به “آناهيتا”، رب النوع حاصلخيزى و فراوانى شبيه است هم اكنون در موزه دانشگاه فيلادلفياى آمريكا نگهدارى مى شود. در سال هاى اخير يعنى سال ????هجرى شمسى نيز كاوش هاى باستان شناسى برروى تپه هاى منطقه ادامه يافت و در آق تپه واقع در شمال شرق گنبدكاووس سه دوره فرهنگى به نام هاى فلات عتيق، فلات قديم و عصر آهن و هخامنشى شناسايى شد.در واقع آق تپه كهن ترين روستاى پيش از تاريخ دشت گرگان تاكنون در مطالعات باستان شناسى به حساب مى آيد كه قدمت آن به ? هزار و??? سال پيش مى رسد.كاوش بر روى تپه هاى باستانى همچنان در استان گلستان ادامه دارد، براى مثال خرگوش تپه واقع در منطقه شمالى شهرستان گرگان يكى از آنهاست كه به علت گسترش باند فرودگاه بين المللى گرگان، كاوش هاى آسيب شناسى و نجات بخشى اين منطقه تاريخى تا قبل از گسترش باند ادامه يافت و براساس كند و كاوهاى علمى انجام شده كه امكان ادامه آن باز هم وجود داشت قابل توجه بود. باستان شناسان در دو فصل كاوش موفق، به كشف آثارى از ? هزار سال پيش تا دوره اسلامى در اين تپه شدند و تدفين هايى را كشف كردند كه در نوع خود بى نظير مى نمود. اين تپه باستانى كه ??? متر طول و ?? متر عرض دارد . پيش از انقلاب نيز به وسيله باستان شناسان ژاپنى شناسايى شده بود. به جز خرگوش تپه، شناسايى ديگر تپه هاى استان گلستان و صدور شناسنامه براي ثبت آنها نيز در دست انجام است تا هرگونه تخريب يا تصرف احتمالى مشخص و از گزند آسيب حفظ گردند.
2-2-6-نتيجه گيري
آگاه سازي جامعه در خصوص ميراث فرهنگي يکي از موضوعات مهمي بود که در دهه 70 ميلادي درکشورهاي اروپايي و آمريکا بسيار بدان پرداخته شد، تا جاييکه در تخصص هايي چون باستان شناسي شاخه اي تحت عنوان باستان شناسي عمومي بوجود آمد که يکي از رهيافت هاي آن گام برداشتن متخصصين در زمينه علايق عموم مردم و ارائه ساده مباحث تخصصي به آنان است. باستان شناسي مي تواند با توجه به محيط يک منطقه- نه فقط محيط فيزيکي بلکه محيط انساني- و با در نظر گرفتن ارزش هاي فرهنگي سعي در آگاه سازي مردم در کنار بحث گردشگري داشته باشند. يکي از راهکار هاي اساسي در معقوله رفع معضلات اجتماعي ميراث فرهنگي در کشور، ارائه آموزش هاي کارکردي در سطح عمومي جامعه است. عدم وجود آموزش هاي برنامه ريزي شده رابطه اي بنيادي با وضعيت امروز ميراث فرهنگي ما دارد نتيجه عملي اين فقدان در طول بيش از يک صد و پنجاه سال گذشته بافت جامعه ايران است که فعاليت هاي باستان شناسي و ميراث فرهنگي را با ذهنيت و نظريههاي قرن هفدهم اروپا مي شناسد يعني همان کاربري عتيقه يابي و ديدگاه هاي مادي. از جمله دلايل اين رواج اين ذهنيت هاي عمومي، ضعف انتشارات براي بافت جامعه ايران است زيرا بيشتر آنچه در زمينه ميراث فرهنگي و فعاليت هاي باستان شناسي منتشر مي شود براي قشر محدودي در جامعه فرهنگي ايران انجام مي شود. همگرايي دولت و ملت در موضوع ميراث فرهنگي از طريق آموزش فراگير و مديريت و نظارت بر سازمان هاي غير دولتي مردم نهاد به منظور فائق آمدن بر معضل تاريخي حفاري هاي غيرمجاز و تخريب آثار باستاني، مي تواند راهکردي سازنده با هدف ارتقا فکري جامعه ايران نسبت به مقوله ميراث فرهنگي باشد.
2-3- بخش سوم :بررسي نمونه ها
2-3-1- مقدمه
موزه نهادي نيست که بتوان تعدا بي شماري از آن را از روي يک نمونه واحد و خاص ساخت. موزه ها برحسب موارد و عوامل مختلف زير از خصوصيات متفاوتي برخوردار هستند:
* اهميت نسبي که هر موزه براي اهداف و سياست هاي: مطالعه و مستند سازي، محافظت، آمـوزش، فـرهنگ و غيره قايل مي شود.
* ماهيت نظم يا نظم هاي اصلي پوشش داده شده در زمينه هاي مختلف هنـر، علوم انسـاني، طبيـعت و جـهان، تکنولوژي و متعاقباً فرم هاي متفاوتي که ارايه مي شوند.
* ويژگي هاي معمارانه موزه برحسب اينکه در يک ساختمان جديد يا يک ساختمان قديمي باشد، در فـضاي باز يا در داخل بافت فشرده شهري باشد و غيره.
از اين رو تفاوت هاي بسياري ما بين انواع موزه ها مانند: يک موزه هنري يا يک موزه تکنولوژي پيشرفته وجود دارد، با توجه به وجود اين تفاوت ها، معمولاً طرح مسئله اشيا و مجموعه هاي موزه ارجحيت دارد. زيرا موزه تنها يک ساختمان نيست بلکه مجموعه اي است که بايد پاسخگوي تعداد زيادي عملکرد متنوع باشد، عملکردهايي که موزه توسط آنها تعريف مي شود. اينگونه عملکرد ها همانطور که به تفصيل به آنها اشاره شد، از گردآوري و ايجاد مجموعه هاي موزه شروع شده و از طريق سازماندهي و استقرار مناسب آنها به شکل نهايي موزه منجر مي شود. در اين شرايط برنامه ريزي و طراحي موزه ها عملاً فرآيندي است که طيف وسيعي از مشکلات و مسائل ساده تا پيچيده را در بر مي گيرد. حال با توجه به موضوع پروژه به بررسي چند نمونه از اثر معماري که حاصل معماران داخلي و خارجي مي‌باشد مي‌پردازيم .

2-3-2- نمونه هاي خارجي
2-3-2-1-موز? گوگنهايم -ابوظبي25
شکل( 2-3-1). موزه گوگنهايم، ابوظبي- ماخذ:www.shafaf.ir
فرانک گهري: نحو? برخورد و رويکرد در طراحي موز? ابوظبي، امکان آن را ميدهد تا به مسائلي در بنا رسيدگي شود
که در آمريکا و اروپا ميسر نيست.اين مساله از شروع کار تا رسيدن به خلاقيت و نوآوري به وضوح ديده مي شود و در
گفتگوهاي من با “تام کرنز” مدير گوگنهايم بيان کرديم که چگونه خلاقيت صورت ميپذيرد. ما براي ساخت يک موز? هنرهاي معاصر در مکاني مثل ابوظبي، ايده و فرضيهاي از قبل نداشتيم. منظر، فرصت و نيازمنديها براي ساختن هر چيزي که مردمان جهان بخواهند به ديدن آن بيايند و منابعي که انجام رساندن هدف را ممکن سازد، خط سيرهايي بودند که مختص اين پروژه بوده است و در هيچ جاي ديگر امکان وقوع ندارد. سايتي که حقيقتاً در درون

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع سفرنامه ها، داستان نوح، ترجمه متون Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قتل عمد، سقط جنین، قانون مجازات