دانلود پایان نامه ارشد درمورد کاهش استرس، فرسودگی هیجانی، عوامل بیرونی

دانلود پایان نامه ارشد

بپذیریم، ممکن است دیگران را هم درک کنیم و بپذیریم. اعمال مثبتی را که پیش از عصبانیت یا تنفر میتوانیم انجام دهیم عبارت اند از:
1- آیا ما میتوانیم شخص دیگری بشویم؟ ویژگیهای منفی و ضعفها را بشناسیم. همه ما عیوبی داریم و لحظاتی وجود دارد که ما به دیگران احترام نمیگذاریم و آنها را دوست نداریم.
2- اگر ما اعتقاد داشته باشیم که اتفاقات تصادفاً رخ میدهند و اینکه آنچه را در هر لحظه برای روند ترقی خود نیاز داریم به درستی در زندگی معین کنیم، قادر خواهیم بود مسئولیت آنچه را که اتفاق میافتد بر عهده بگیریم و دیگران را مقسر ندانیم.عصبانیت میتواند منبعی از انرژی باشد که صرف تبدیل شدن به سوی اتفاقات غیرعادلانه و منفی اطراف ما می شود. با فهمیدن، شناختن، بیان کردن و شرحدادن بسیاری از نیازهای ابتدایی مان قبل از عصبانیت، میتوانیم قدرت و عزت نفس خودمان را به دست آوریم. نیاز ما با عصبانی شدن نسبت به دیگران، ما میتوانیم یاد بگیریم.
3- ما نیاز به درک این مطلب داریم که تنها خالق حقیقت خودمان هستیم و این که مجذوب زندگی هستیم و دیگران با آنچه که ما در درون خودمان احساس و فکر میکنیم و با آنچه ما یاد میگیریم هیچ شباهتی ندارند.
4- ما میتوانیم انرژی خود را به سوی تغییردادن یا خنثیکردن آنچه که ما را عصبانی میسازد هدایت کنیم.
5- ما میتوانیم ویژگیهای منفی و ضعفهایمان را بشناسیم و بفهمیم و بنابراین درک بهتری از دیگران داشته باشیم.
6- ما میتوانیم بخشیدن را یاد بگیریم و دیگران و خودمان را به صورتی که هستیم دوست داشته باشیم (براهنی،1370، ص106).

2-2-15 اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است
پژوهشگران آمریکایی دریافتند اضطراب طولانی مدت برای مبتلایان به بیماریهای قلبی کشنده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه خبری نیوکرالا، در این پژوهش محققان دانشکده پزشکی هاروارد با بررسی 516 بیمار قلبی دریافتند، اضطراب شدید و طولانی مدت احتمال بروز حمله قلبی ناشی از آن را افزایش میدهد. بنا به این گزارش، این پژوهش نشان میدهد این احتمال در بیماران قلبی تقریباً2 برابر افزایش مییابد. همچنین در این پژوهش آمده است: مدت زمانی که پزشک و خانواده بیمار با وی هستند مهمترین عامل در جلوگیری از اضطراب این بیمار است و به عبارتی دیگر هرچه بیمار با خانواده و پزشک تعامل بیشتری داشته باشد وضعیت سلامتی وی بهتر میشود و اضطراب کمتری خواهد داشت (پورافکاری،1375،ص51).
بر اساس این گزارش، محققان این پژوهش به مدت زمان اضطراب بیمار تأکید زیاد دارند و اعلام کردند رابطه مستقیمی بین زمان اضطراب و بروز سکته در فرد مشاهده میشود.
تحلیل قوای روانی معلم سه عامل اساسی دارد:
– فرسودگی نگرشی
– فرسودگی جسمی
– فرسودگی هیجانی
فرسودگی نگرشی، به فقدان اشتیاق به کار و پایین بودن حس رضایت از آن اطلاق میشود.
فرسودگی جسمی، بیشتر اوقات به خستگی معلمان زن در مدرسه اطلاق میشود. آنها معمولاً اظهار میکنند که در پایان یک روز کاری، کاملاً تهی از انرژی هستند.
در حالت فرسودگی هیجانی، حفظ اساس مثبت در طول یک روز کاری، برای معلمان زن دشوار میشود.
احساس غالب بر آنها در طول روز، تمایل شدید به چشم پوشی از انجام مسئولیت هاست. هیجان غلب در این حالت، معمولاً افسردگی است.
2-2-16 شخصیت تیپ آ
معلمان زن دارای شخصیت تیپ (آ)، ناشکیبا و پرخاشگر هستند، تمایل شدیدی به انجام شدن کارها و گرایش به قبول کار زیاد دارند. این معلمان زن در تقابل با گروه دارای شخصیت تیپ (ب) هستند که نگرشی آسانگیر و راحت نسبت به زندگی دارند. شخصی که در گروه شخصیت تثپ (آ) قرار داشته باشد، احتمالاً به 10 پرسش زیر، پاسخ میدهد:
– آیا اغلب کارها (مانند غذا خوردن، صحبت کردن و راه رفتن) را با سرعت زیاد انجام می دهید؟
– آیا معمولاً وقتی مشغول به کاری هستید، مضطرب میشوید و میخواهید کار را سریع تمام کنید و به کار بعدی بپردازید؟
– آیا وقتی در حال استراحت هستید احساس گناه میکنید، گویی همیشه کاری هست که باید انجام دهید؟
– آیا فکر میکنید نماینده شدن کار سختی است؟
– آیا از نظر جسمی فردی تنیده و ابرازگر هستید؟
– آیا سخن فردی را که وقت زیادی را صرف توضیح یک موضوع میکند، قطع میکنید؟
– آیا همیشه شتابزده هستید؟
– آیا وقتی به صحبت شخص دیگری گوش میکنید با انگشتانتان ضرب میگیرید؟ استرس و شخصیت با یکدیگر مرتبطند.
افراد دارای تیپ (آ) به این دلیل به میزان زیادی مستعد استرس هستند که کار زیادی را متعهد میشوند و در نتیجه خود را تحت فشار قرار میدهند.
شخصیتهایی که عوامل بیرونی بر آنها کنترل دارند.64
اشخاصی که عوامل بیرونی بر آنها کنترل دارند احتمالاً به 10 پرسش زیر پاسخ مثبت میدهند:
– آیا فکر میکنید اغلب اتفاقهای مهم زندگیتان شانسی هستند؟
– آیا فکر میکنید افراد زیادی وجود ندارند که بتوانند در مسائلی که بر آنها اثر میگذارد تغییر ایجاد کنند؟
– آیا فکر میکنید به دست آوردن شغل خوب اساساً شانسی است؟
– آیا فکر میکنید مردم نمیتوانید تأثیر چندانی در تصمیمات دولت داشته باشند؟
– آیا فکر میکنید نمره دانشآموزان، ربطی به تلاش آنها ندارد؟
– آیا فکر میکنید هرچه تلاش میکنید، نمیتوانید بعضی از افراد را وادار کنید تا شما را دوست بدارند؟
– آیا فکر میکنید هر اتفاقی که قرار است رخ دهد، رخ میدهد؟
– آیا فکر میکنید بیشتر تصمیمات زندگی را باید با شیر یا خط، گرفت؟
– آیا فکر میکنید نمیتوانید بر روند زندگیتان کنترل داشته باشید؟ آیا فکر میکنید نمرههای امتحانی گاه خیلی غیرمنصفانه هستند؟
شخصیت نوروتیک
معلمان زنی که شخصیتی نوروتیک دارند شدیداً مستعد نگران شدن هستند. آنها مدتی طولانی به مشکلاتی فکر میکنند که فرضی هستند و ممکن است با آنها مواجه شوند فردی یا شخصیت نوروتیک احتمالاً به 10 پرسش زیر، پاسخ مثبت میدهد:
– آیا گفتگو با غریبهها برایتان دشوار است؟
– آیا زود رنج هستید؟
– آیا بر اثر هجوم افکار به ذهنتان، بیخواب میشوید؟
– آیا از بدشانسیهای احتمالی نگران هستید؟
– آیا اغلب مغموم و افسرده هستید؟
– آیا به سردرد و دردهای دیگر مبتلا هستید؟
– آیا در مکانهایی مثل آسانسور، قطار یا تونل، عصبی میشوید؟
– آیا فاقد اعتماد به نفس هستید؟
– آیا اغلب در حضور مافوق خود خجالت میکشید؟
– آیا از تجربیات تحقیرآمیز به مدت طولانی و به شدت رنج میبرید؟
افرادی که در برابر استرس مقاوم هستند تعادل دارند.
روشی آرامش بخش دارند.
از قبول کار زیاد خودداری میکنند.
معتقدند که میتوانند به طرز مؤثری با مشکلات خود مواجه شوند.
کارهایی که مدارس میتوانند برای به حداقل رساندن استرس انجام دهند.
همانطور که معلمان زن میتوانند برای کاهش استرس خود، به عملکردهایی خاص اقدام کنند، مدیران مدارس هم میتوانند برای تضمین اینکه میزان استرس کارکنان در حد نازلی باقی بماند، کارهای بسیاری انجام دهند. «کمیته مشورتی خدمات آموزشی» در سال 1998، تعدادی از حیطههای نقش مدیران را در کاهش استرس معلمان زن، اینگونه مشخص ساخته است.
– حل مسئله به صورت گروهی
– ایجاد و رشد فرهنگ حمایتگرانه
– مطلع سازی و آموزش
– خدمات بهداشت حرفهای
– طرحهای کمک به کارکنان
در سال 1988، اداره آموزش بهداشت65 توصیههای زیر را برای کاهش استرس معلمان زن ارائه کرد:
– تدوین تعاریف روشن از شغل که به دور از ابهام باشد.
– فراهم ساختن برنامههای معارفه برای کارمندان جدید و معلمان زن با تجربه که به مدارج شغلی بالاتر ارتقاء یافتهاند.
– تدارک دیدن روشهای ثمربخشی برای انتخاب معلمان زن
– فراهم کردن امکان رشد مستمر برای کارکنان
– بهبود محیط کار از نظر فیزیکی، برای مثال کاهش میزان سر و صدا.
– تشویق هر مدرسه برای خودگردانی تمام و کمال، و برنامهریزیهای خاص برای کاهش استرس و در صورت لزوم، استفاده از رهنمودهای شخصی متبحر.
– بررسی و مشخص کردن نقش مسئولان آموزش محلی با هدف کاهش دادن تعلل ها و درماندگیهای ناشی از نامشخص بودن نقشها، کاغذ بازیهای غیر ضروری و بهبود هماهنگی بین مسئولان و مدارس.
مدرسه سالم
یک روش خوب برای درک چگونگی کمک به معلمان زن به منظور کاهش استرس در آنها، این است که ببینیم از نظر آنان ویژگیهای یک مدرسه سالم در چیست.
این ویژگیها به قرار زیر است:
-بین همکاران ارتباط خوبی وجود دارد.
-حسن تشریک مساعی قدرتمندی وجود دارد.
– تصمیمگیری مدیران برمبنای مشورت است.
– در زمینه ارزشها و ضوابط اصلی، توافق عام وجود دارد.
– تمام خط مشیهای مدرسه بجاست
– نقشها و انتظارات از هرکس، به روشنی تعریف شدهاند.
– معلمان زن بازخورد مثبت میگیرند و از آنها تمجید میشود.
– از معلمان زن، با منابع و امکاناب خوبی حمایت میشود.
– از کارکنان برای حل مشکلاتشان، حمایت میشود.
– پیروی از خط مشیها و روشها آسان است.
– کاغذ بازیها و کارهای دفتری به حداقل رسانده شده است.
– وظایف اضافی، هماهنگ با مهارتهای معلمان زن تنظیم میشود.
– محیط ساختمان، برای کار، خوشایند است.
– مدیران ارشد از طرح ریزیهای پیشاپیش، به خوبی استفاده میکنند.
– در زمینه انتصاب کارکنان و پیشرفت شغلی، رهنمودهای لازم ارائه میشود.
همچنین میلز (1990) در بحث از «مدرسه خود را ضد استرس کنید». مدرسه ایدهآل را دارای 10 ویژگی زیر توصیف کرده است:
– مقاصد و اهداف روشن
– نظام ارتباط عالی
رویکردی منطقی و عملی درباره زمان، وقت مقرر، و میزان کار
– محیط خوشایند برای کار
– پایین بودن میزان بیماری و غیبت
– روحیه و انگیزه بالا
– تصویر ذهنی خوب در جامعه
– کار گروهی با ثبات و ثمربخش
– احساس تعلق و پیوند میان کارکنان و دانشآموزان
– تعارضهای اندک بین افراد
تمام اتحادیههای معلمان زن66 گزارشهایی درباره استرس انتشار داده و مشکلات آنها را تحلیل کرده اند. همچنین درباره اینکه مدارس چگونه میتوانند به کاهش استرس کمک کنند، رهنمودهایی عرضه داشتهاند.
در تعدادی از این رهنمودها، بر ویژگیهای بهداشت سازمانی برای کمک به مدارس در ایجاد محیط کاری بهتر برای معلمان زن، تأکید شده است. یک نمونه خوب در اینباره گزارش اتحادیه ملی معلمان زن (NUT) در سال 1990 است که طراحی عملی برای بهداشت سازمانی ارائه کرده که میتواند برنامه ای ثمربخش در کاهش استرس معلمان زن، فراهم آورد. این طرح عملی، به سه حیطه اصلی مربوط می شود:
محیط کار
حل مسئله و محیط اجتماعی
محیط مناسب برای رشد.
طرح عملی NUT به شرح زیر است:
1- محیط کار
در این بخش، درباره موقعیت پیشروی معلمان زن، در حالی که آنها تلاش میکنند کارشان را انجام دهند، بحث میشود. نیازهای مشخص شده مربوط به این حیطه عبارتند از:
– شغلها را چنان طرح کنید و وظایف را به نحوی به کارکنان اختصاص دهید که با مهارت های معلمان زن هماهنگ باشد.
– فشار زمانی را کاهش دهید و با آموزش مدیریت زمان آشنا شوید.
– برای آمادهسازی و نمره دادن فرصت و فراغت بیشتری به معلمان زن بدهید.
– از معلمان زن و مربیان کمکی، بیش از پیش کمک بگیرید.
– محیط فیزیکی تدریس را بهبود ببخشید و منابع تدریس بیشتری فراهم کنید.
– تعداد کلاسها را کاهش دهید.
– در مهار دانشآموزان آشوبگر، آموزش بهتری فراهم کنید و در رسیدگی به آنها حمایت بیشتری اعمال کنید.
– در جهت افزایش توافق در «مقاصد و اهداف» مدرسه، بکوشید.
2- حل مسئله و محیط اجتماعی
این بخش به این موضوع مربوط میشود که کارکنان یک مدرسه چگونه به صورت گروهی با هم کار کنند تا به مشکلات بپردازند. نیازهای مشخص شده مربوط به این حیطه عبارتند از :
– توسعه فرهنگ تشریک مساعی و حمایت
– فراهم کردن زمان و فرصتهایی برای کارکنان تا همگی در یک زمان، استراحت کنند.
– بهبود انسجام و کیفیت محیط اجتماعی
– رشد تفکر حل مسئله به صورت گروهی.
– مشروعیت بخشیدن به تفکر حل مسئله به صورت گروهی با در نظر گرفتن زمانی برای کارکنان تا درباره مشکلاتشان با هم بحث کنند.
– بهبود ارتباط در مدرسه
– فراهم کردن بازخورد بهتر برای معلمان زن
– درخواست از معلمان زن ارشد تا آموختههای خود را با میل بیشتری در اختیار دیگران بگذارند.
3- محیط

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، رژیم غذایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد فرسودگی شغلی، استرس شغلی، حمایت اجتماعی