دانلود پایان نامه ارشد درمورد پرسش نامه، سلامت روان، مواد مخدر، رفتار پرخاشگرانه

دانلود پایان نامه ارشد

کارمزد )) به جاي حبس در کانون موافق اند . همچنين 37 % مددجويان ، آشنايي با مددجويان کانون را در تکرار بزه و آموزش فنون جديد بزهکاري موثر مي دانستند . گودرزي در اين پژوهش خاطر نشان کرد که به جاي زندان هاي بسته و کانون هاي اصلاح و تربيت ، حداقل براي محکوميت هاي طولاني مدت مددجويان و به منظور اجتناب از مفاسد و زيان هاي اين گونه مکان ها بايد (( کارهاي اجباري همراه با کارمزد )) براي مددجويان فراهم نمود . زندان ها و کانون هاي اصلاح و تربيت را به کارگاه هاي محل گذران محکوميت به کارهاي اجباري همراه با کارمزد تبديل کرد . مهم ترين مزيت اين کيفر اين است که با اجبار محکومان به کار مي توان از کليه مفاسد زندان هاي بسته بر حذر ماند . به نظر مي رسد غالب مفاسد داخل زندان ، از جمله شيوع و انتقال بيماري هاي مقاربتي و نظاير آن ، مشکلات جنسي ، خشونت ها و جرايم داخل زندان به ويژه مشکل مواد مخدر ، بيشتر ناشي از بيکاري مددجويان در يک محيط بسته است . علاوه بر اين با اجبار مددجويان به کار از بروز مشکلات رواني ناشي از يک جا نشيني و دست يازيدن به تفکرات واهي نيز پرهيز مي شود .با توجه به آثار سو حبس در مکان بسته که خود يکي از عوامل قرباني شدن اطفال پس از محکوميت است ( 69) .
رمضان پور (1380) در طرح پژوهشي ، به روش پيمايشي ، تحت عنوان بررسي مسايل و مشکلات کودکان بزهکار پس از ورود به کانون اصلاح و تربيت ، نشان داد كه امكان ادامه تحصيل در كانون براي 58 درصد از كودكان فراهم است ، 60 درصد افراد در كانون حرفه آموخته‌اند، اما امكان آن براي بقيه فراهم نبوده است ، 44 درصد از كل اين افراد، داراي دوستان هم جرم، 40 درصد دوستان غير هم جرم هستند، 30 درصد از كل افراد نمونه براي حل مشكل خويش به مددكار، 38 درصد به مربي و بقيه به مدير كانون و افراد ديگر مراجعه مي‌كنند. فعاليت اين كودكان در اوقات فراغت خويش بسيار محدود است . 56 درصد آنان از فعاليت‌هاي مددكاري در كانون هيچگونه اطلاعاتي ندارند. 58 درصد از افراد در كانون ارشد دارند كه ارشدها براي تربيت و نظم دادن، آنها را مورد تنبيه بدني قرار مي‌دهد. 74 درصد از آنها توسط مربيان مورد تنبيه بدني قرار مي‌گيرند( 70 ) .
اسماعيلي و راهرو در سال 1387 ، مددجويان به عنوان افرادي که مدتي از زندگي خود را در زندان به سر مي برند ، در معرض هجوم شناخت هاي منفي در مورد خود و آينده هستند . بسياري از آنان ارزيابي هاي شناختي منفي نسبت به خود از قبيل کم ارزشي ، فقدان اعتماد به نفس ، عدم کارايي شخصي و … دارند. همچنين بسياري از اين افراد نگراني هايي اساسي درباره آينده ( سرانجام محکوميت ) ، موضوعات خانوادگي ( آينده خانواده و فرزندان ) و مسايل پس از خروج از زندان ( شغل و آبروي اجتماعي ) هستند ؛ که ايشان را مستعد ابتلا به مشکلات عاطفي از جمله افسردگي مي کند . از آنجايي که محيط و شرايط حاکم بر آن ، يکي از مهم ترين مولفه هاي تاثير گذار در سلامت و رواني است . نوع محکوميت و جو رواني حاکم بر آن نيز با سلامت رواني افراد حاضر در آن ها مرتبط است . نتيجه پژوهش اسماعيلي و راهرو نشان داد ميان مددجويان از نظر مدت اقامت ( کوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت ) و جنسيت و سلامت رواني مددجويان تفاوت وجود دارد . به عبارت ديگر تاثير محيط و فضاي رواني حاکم و مدت محکوميت را مورد تاييد و تاکيد قرار داد ( 71 ) .
خانه کشي و عزيزي ( 1386 ) در پژوهشي تحت عنوان مقايسه ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان عادي و بزهکار 18 – 12 ساله با استفاده از پرسش نامه ي ويژگي هاي شخصيتي و ودورث ( 1920 ) به اين نتايج دست يافت که نوجوانان عادي و بزهکار از لحاظ ويژگي هاي شخصيتي هشتگانه ، شامل ميزان هيجان پذيري ، گوشه گيري ، وسواس ، افکار پارانوييد ، افسردگي ، پرخاشگري ، بي قراري و تمايلات ضد اجتماعي ، با يکديگر تفاوت معناداري دارند ؛ بدين صورت که نوجوانان بزهکار نمرات بالاتري را در قياس با گروه نوجوانان عادي کسب کرده بودند ( 45 ) .
صالحي ( 1382 ) به سفارش صندوق ملل متحد کودکان ( يونيسف ) از جانب مرکز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان ها ، به ارزيابي کيفيت خدمات رساني در کليه کانون هاي اصلاح و تربيت سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي سراسر کشور پرداخت که در آن سال تعداد 23 کانون بود . در بعد عملکردي به بحث پيرامون سه حوزه ي امنيت ، نظم و ايمني ، در کانون هاي اصلاح و تربيت پرداخت . در حوزه ي وضعيت ايمني در طول دوره ارزيابي مشخص شد که در ازاي هر 100 نفر – روز از نگهداري مددجويان 0.02 نفر توسط مددجويان ديگر مجروح شده اند . بيشترين تعداد مجروح شدن مددجويان در کانون هاي اصلاح و تربيت اهواز و تهران رخ داده بود و در دوره ارزيابي هيچ مددجويي توسط کارکنان مجروح نشده است . در دوره ارزيابي در هيچ کدام از کانون هاي مورد مطالعه ، موردي از مجروح شدن کارکنان توسط مددجويان گزارش نشده بود . کانون هاي اصلاح و تربيت مورد مطالعه ، در مجموع 35 % از روزهاي دوره ارزيابي با ازدحام جمعيت مددجويان مواجه بوده اند . که اين ازدحام جمعيت مربوط به کانون هاي کرمانشاه ، مشهد و يزد بود . به عبارت ديگر 45 % از مددجويان مورد مطالعه در کانونهايي به سر مي بردند که در دوره ارزيابي با ازدحام جمعيت مواجه بوده اند . در اين پژوهش موردي دال بر استفاده ي کارکنان از وسايل تنبيهي ( باتون ، شلاق ، دستبند ، گاز اشک آور و … ) در کانون هاي مورد مطالعه ، در دوره ارزيابي گزارش نشده بود . اين يافته ها با وجود آن است که 12 مورد استفاده از وسايل تنبيهي در کانون هاي اصلاح و تربيت مورد مطالعه ، گزارش شده بود . بيشترين موارد استفاده از اين وسايل از کانون تهران گزارش شده بود ، البته ساير کانون ها به دقت کانون تهران اين موارد را ثبت نکرده بودند . در زمينه ي وضعيت نظم ، بر اساس اطلاعات جمع آوري شده در کانون هاي اصلاح و تربيت مورد مطالعه در دوره ارزيابي 11 مورد سورفتارهاي مختلف ( سرپيچي مددجواز مقررات و اوامر ، رفتار جنسي نامناسب ، شوخي خشونت آميز ) از جانب مدجويان گزارش شده بود . به عبارت ديگر ، در ازاي هر 100 نفر – روز نگهداري مدجويان 0.044 مورد ، سو رفتار گزارش شده بود . در هيچ کدام از کانون هاي مورد مطالعه ، نسخه هاي مکتوبي از برنامه مديريت رفتار بين کارکنان و مددجويان توزيع نشده بود ( 72 ) .

بيان زاده در سال 1379 به سفارش دبيرخانه ي دومين همايش علمي سازمان زندان ها به بررسي روشهاي تشويق و تنبيه در اصلاح و رفتار مددجويان پسر کانون اصلاح و تربيت تهران و تاثير پذيري هر يک از اين روش ها از ديدگاه مددجويان و کارکنان پرداخت . نتايج مطالعه نشان داد که ميان ديدگاه مددجويان و کارکنان از حيث متداول ترين شيوه هاي تشويقي و تنبيهي و ميزان تاثير پذيري هريک تفاوت اساسي وجود دارد . به عبارت ديگر نتايج پژوهش نشان داد هيچ الگو و برنامه ي مشخص شده اي براي تشويق و تنبيه در جهت درمان اختلالات رفتاري مدجويان ديده نشده بود . نتايج پژوهش فوق ذکر نشان داد که مددجويان در آغاز ورود به کانون وارد قرنطينه شده و طرز برخورد کارکنان در اين بخش خشن تر و داراي جنبه ي تنبيهي بيشتري است . همچنين بخش ديگري در کانون به نام اندرزگاه تعبيه شده است که در صورت ارتکاب مددجو به رفتارهاي ناشايست براي مدتي به آنجا منتقل مي شود و در اين بخش نيز برخوردهاي خشن و تنبيهي در مورد آنان بيشتر اعمال مي شود . حال آنکه کارکنان ممکن است در بخش اصلي کانون ميزان تشويق بيشتري ارايه دهند . به طور کلي روش اصلاح رفتار در مدت بررسي در کانون بيشتر مبني بر رويکرد تنبيهي متکي بوده تا بر تشويق . علاوه بر اين ، رويکرد مذکور بدون رعايت اصول به کارگيري شيوه هاي بهبود رفتار بوده است ( 73 ) .
سالاري و سجادي در سال 1382 ، در تحقيقي تحت عنوان مقايسه ميزان اضطراب در نوجوانان ساکن در مراکز شبانه روزي با نوجوانان ساکن در خانواده به روش توصيفي تحليلي ، نشان دادند که سکونت در مراکز شبانه روزي ، نوجوانان را مستعد ابتلا به اضطراب مي کند ، همچنين دختران بيشتر از پسران دچار اضطراب شديد هستند (74 ) .

2 – 16 – 2 مطالعات خارجي
کوواس53 و همکاران در سال 2007 ( کالج جرم شناسي دانشگاه نيوهام شاير ) در پژوهشي تحت عنوان بزهکاري جوانان و آزار و اذيت ، نشان دادند که نوجوانان زورگير داراي اين خصوصيات مي باشند : پسراني پرزور ، با درجه بالايي از بزهکاري و آزار و اذيت، باگرايش به انحراف و عصبانيت شديد . همچنين بزهکاران جنسي با سوء تربيت شامل دختراني پرزور و قدرتمند، که نسبت به ساير گروه هاي بزهکار سن بالاتري دارند همراه با نشانه هايي از افسردگي و عصبانيت ، درصد زيادي از اين افراد داراي خانواده هايي خلاف کار هستند ( 75 ) .
ديويدسون آراد54 و همکاران در سال 2009 ، در پژوهشي تحت عنوان مقايسه ي آزار و خشونت در ميان نوجوانان موسسات اصلاحي و مدارس ، تجارب دختران و پسران مقيم موسسات تربيتي جوانان را راجع به ، خشونت ، آزار و مخاطرات جنسي و همچنين آزار کارکنان با تجارب همسالانشان در مدارس در جامعه ي اسراييل مقايسه کردند . در اين پژوهش اشکال بدرفتاري از طريق پرسش نامه پرسيده شد و پاسخ هاي 360 جوان مقيم موسسات اصلاحي تفکيک شده به لحاظ جنسيت ، با نمونه اي از دانش آموزان دبيرستان ها مقايسه شد . نتايج مطالعه نشان داد گرچه برخي از اشکال متداول تر آزار و خشونت با فراواني يکسان ، در هر دو نمونه گزارش شد و برخي موارد در مدارس فراوان تر بود اما در کل آزار و تعدي که نوجوانان مقيم تسهيلات اصلاحي و بازپروري گزارش کردند ، فراوان تر از دانش آموزان مدارس بود . در اين مطالعه علي رغم اين که اشخاص مقيم مراکز اصلاح و بازپروري نسبت به دانش آموزان بيشتر مورد تعدي و آزار واقع شده بودند اما تمايل داشتند ، خشونت متحمل شده را کم اهميت جلوه دهند ( 76 ) .
اروين55 در سال 1998 ، در پژوهشي که راجع به گرايش نوجوانان در دوره ي نوجواني به ارزش هاي جديد و متنوع انجام داده است ، نشان مي دهد که در دوره نوجواني ، افراد نوجوان تا حدي خود را با افراد بزرگسال مقايسه کرده و سعي مي کنند خود را برخوردار از عقايد و ارزش هاي خاص اين گروه جلوه دهند . طي اين تشبيه سازي ، تاثير پذيري نوجوانان از گروه بزرگسالان نوع تعامل ايشان را تحت تاثير قرار مي دهد . اثر گذاري بر نوجوانان از يک سو و از سوي ديگر اثر گذاري نوجوانان بر يگديگر ، به همان ميزان که ممکن است مثبت و سازنده باشد ، مي تواند منفي بوده و زمينه گرايش ايشان را به رفتارهاي بزهکارانه فراهم مي آورد ( 77 ) .
سايمورد در سال 1991 در مرکز بازداشت نوجوانان متخلف با حداکثر امنيت ، به پژوهش در زمينه ي پيش بيني رفتار متجاوزانه در جمعيت متخلفان نوجوان زنداني در اين مرکز پرداخت . افراد شرکت کننده در پژوهش در طيف سني 16 تا 19 سال بودند . رفتارمتجاوزانه با اعمال خشونت شناخته مي شد . نتايج مطالعه نشان داد 28 % از نوجوانان رفتار پرخاشگرانه نسبت به ساير افراد مقيم در اين مرکز داشتند و نوجوانان متجاوز از ساير نوجوانان غير متجاوز جدا شده و در انفرادي نگهداشته مي شدند . به علاوه نتايج مطالعه نشان داد که نوجوانان متجاوز سابقه ي جرايم خشن تر و نيات مجرمانه داشتند . همچنين اين افراد مصرف بالاي مواد مخدر و الکل ، مشکلات رواني ، خانوادگي ، تحصيلي و کاري داشتند ( 78) .
فاضل و همکاران در سال 2008 ( از دانشگاه آکسفورد ) جهت ارتقاي سرويس هاي روان درماني زندان هاي نوجوانان ، با روش متا آناليز به بررسي 25 پژوهش پيمايشي با موضوع بررسي ناراحتي هاي رواني در ميان نوجوانان مقيم زندان هاي نوجوانان و مراکز پازپروري و اصلاحي پرداختند . نتايج متا آناليز اين 25 پيمايش که شامل 778،13 پسر و 972،2 دختر ( با ميانگين سني 6/15 ، در طيف سني 10 تا 19 سال) بود ، نشان داد که در صد قابل توجهي از نوجوانان مستقر در بازداشتگاه ها و مراکز اصلاحي و بازپروري ، به بيماري هاي رواني ، افسردگي حاد ، اختلال سلوک مبتلا هستند و نسبت به نوجوانان عادي 10

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، نوجوانان بزهکار، شهرستان اهواز Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، نوجوانان بزهکار، رفتار انسان، روش پژوهش