دانلود پایان نامه ارشد درمورد نماز جماعت، استان تهران، آموزش و پرورش، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

* آموزش ديني و اخلاقي و و تقويت باورهاي مذهبي
* آموزش مهارت هاي ورزشي در رشته هاي مختلف و تقويت سلامت جسمي و رواني ، با نظارت و همکاري سازمان تربيت بدني
* برگزاري مراسم ملي و مذهبي به منظور تقويت مهارت هاي اخلاقي و اجتماعي
* آموش نقاشي ، موسيقي ، بازيگري براي تخليه هيجاني ، پرورش و کشف استعدادهاي هنري و تقويت اعتماد به نفس و خودباروري
* تجهيز کتابخانه و سالن مطالعه با امکانات و کتاب هاي مناسب و متنوع
* برگزاري و شرکت در نمايش هاي مختلف هنري
3 ) روان شناسي :
* شناخت ويژگي هاي شخصيتي ، توانايي هوشي ، اختلال رفتاري ورواني ، با اجراي آزمون هاي رواني و مصاحبه
* مشاوره و راهنمايي براي چگونگي کنار آمدن با مشکلات مددجويان در خانواده
* روان درماني فردي و گروهي مددجويان
* شناسايي بيماران رواني و معرفي به روان پزشک
* اعلام نظر کارشناسانه به دادگاه و مراجع ذي صلاح در مورد وضعيت اطفال
* شناخت بزهکاري کودکان با جمع آوري اطلاعات و انجام تحقيقات علمي
2 – 9 – 2 – 3 ) اقدامات رفاهي
* برگزاري اردوهاي تفريحي ، زيارتي – سياحتي در سراسر کشور از قبيل : جنگل ، دريا ، کوه ، آثار باستاني و بازديد از مناطق دفاع مقدس
* برگزاري رقابت هاي ورزشي بين مددجويان و نوجوانان شهر به منظور رقابت سالم و ايجاد نگرش مثبت در جامعه
* استفاده از امکانات استخر ، ورزشگاه ، نمايش فيلم سينمايي ، بوستان کانون ، خريد از فروشگاه و استفاده از وسايل ارتباط جمعي
2 – 9 – 2 – 4 ) مراقبت هاي پس از آزادي
1 ) روانشناسي و مددکاري46
اين اقدامات شامل موارد زير مي باشد :
پيگيري درمان فردي و اجتماعي
معرفي به مراکز مشاوره و روان درماني پس از آزادي
آماده سازي مددجويان براي درک ومقابله موثر با پديده هاي اجتماعي
کاريابي و به کار گيري مددجويان با توجه به استعداد ها و علايق آن ها
پيگيري امور تحصيلي ، شغلي و خانوادگي
ايجاد سازگاري بين مددجو و خانواده و جامعه
بزهكاري پديده‏اي رواني و اجتماعي است و نظر به اينكه عوامل اجتماعي نقش مؤثري در بروز و رفع آن دارد، مديريت و شيوه اداره كانون برمبناي اصل مشاركت مي‏باشد.
مشارکت سازمان هاي بين المللي47 :
يونيسف اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي براي کارکنان و تسهيل تبادل تجارب علمي وعملي از طريق بازديدهاي بين المللي نموده است و در تامين امکانات آموزشي همکاري داشته است . همچنين کانون مورد بازديد گروه هاي مختلف بين المللي مانند سازمان اصلاحات جزايي قرار مي گيرد .
مشارکت نهاد هاي دولتي48
وزارت آموزش و پرورش با احداث هنرستان کار و دانش ، تامين نيروي انساني وبرگزاري امتحانات رسمي بااين مرکز همکاري کرده است . سازمان فني حرفه اي وزارت کار واموراجتماعي نيز با تامين مربيان مجرب در برگزاري دوره هاي آموزشي فني حرفه اي براي مددجويان مشارکت دارد . همچنين مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم اطفال در تعريف شخصيت کودکان معارض قانون مشارکت دارد و در صدور احکامي که بعضا منجر به استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس شده ، تاثير گذار بوده است. شهرداري مسووليت زيبا سازي محوطه کانون را عهده دار است و در راه اندازي خانه هاي حمايتي ( خانه من ) مشارکت دارد . ساير موسسات و سازمان هاي دولتي مانند تربيت بدني و مراکز بهداشت و درمان منطقه نيز با اين مراکز همکاري دارند .
مشارکت مردمي ( سازمان هاي غير دولتي ) 49
همکاران افتخاري کانون در امر آموزش و پرورش و تربيت مددجويان مشارکت دارند و از آنان حمايت مالي مي نمايند ( 11 ) و (60) .
2 – 9 – 3 برنامه روزانه مددجويان در کانون اصلاح و تربيت استان تهران
برنامه ي روزانه مددجويان مقيم هر يک از کانون هاي سراسر کشور با توجه به فضاي فيزيکي ، امکانات و بودجه اي که کانون مذکور در اختيار دارد ، تدوين مي گردد .
2 – 9 – 3 – 1 برنامه روزانه مددجويان دختر در کانون اصلاح و تربيت استان تهران به شرح زير است :
7 – 6 بيدار باش ، نظافت خوابگاه ، اقامه نماز صبح
8 – 7 ورزش صبحگاهي – صرف صبحانه
11.30 – 8 کارگاه آموزشي – استفاده از سينما و باشگاه ورزشي
2 – 12 اقامه نماز جماعت – صرف ناهار – نظافت خوابگاه
4 – 2 کارگاه آموزشي
6 – 4 خاموشي و استراحت
8- 6 حمام – تماشاي تلويزيون – اقامه نماز جماعت
9 – 8 صرف شام – نظافت خوابگاه
10- 9 استراحت در خوابگاه – تماشاي تلويزيون
10.30 – 10 خاموشي
2 – 9 – 3 – 2 برنامه ي روزانه ي مددجويان پسر کانون اصلاح و تربيت استان تهران به شرح زير است :
7 – 6 بيدار باش ، نظافت خوابگاه ، اقامه نماز صبح
8 – 7 ورزش صبحگاهي – صرف صبحانه
11.30 – 8 کارگاه فني حرفه اي – مدرسه
2 – 12 اقامه نماز جماعت – صرف ناهار
6 – 2 استفاده از سينما – باشگاه – استراحت در خوابگاه – تماشاي تلويزيون – انجام نظافت محيط – حمام
8 – 7 اقامه نماز – استراحت در خوابگاه
9 – 8 صرف شام – آمار
10- 9 استراحت در خوابگاه – تماشاي تلويزيون
10.30 – 10 خاموشي
2 – 10 واژه شناسي نظام زندان باني
2 – 10 – 1 حبس
سلب آزادي تن و اختيار خروج از محوطه اي خاص ( مانند زندان و ساير محيط هاي بسته ) براي مدتي معين به حکم دادگاه صالح ، که قبل از پايان مدت ، حالت انتظار براي آزادي وجود ندارد مگر در مواردي خاص به حکم قانون ( همچون آزادي مشروط و عفو محکوم ) مدت حبس ممکن است يک روز تعيين شود يا مدت هاي کوتاه و بلند ديگر و يا براي اتمام مدت عمر محکوم ( حبس ابد ) (59) . لازم به توضيح است که واژه حبس ، افاده معني مجازات حبس مي کند و به کارگيري آن به جاي واژه کانون اصلاح و تربيت و زندان که اسم مکان است ، و عکس آن ، از اشتباهات فاحش و شايع در ادبيات حقوق جزايي به شمار مي رود . در واقع اماکني چون کانون هاي اصلاح و تربيت و زندان ، محل حبس کردن است ( 59 ) . شايان ذکر است ، طبق قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 ، به جز مرتکبين قتل ، براي ساير انواع بزه ، حداکثر مدت حبس صادره براي کودکان معارض قانون ، 5 سال تعيين شده است .
2 – 10 – 2 خودزني
مجروح و زخمي کردن بدن توسط صاحب بدن با وسايل و آلات برنده از قبيل چاقو ، تيغ و … ، تا حدي که خود کشي نباشد . اقدام به اين عمل نامعقول معمولا براي مجروح جلوه دادن خود و استفاده نامشروع از اين طريق به نحوي است که موجب مجازات دشمنان و يا رقباي خود شوند ، و يا با هدف ترساندن ديگران صورت مي گيرد . در هر صورت نشانگر وجود حالت خطرناک در فاعل آن است . خودزني به خودي خود و در حالت عادي جرم نيست اما استثنائا ، عمل خودزني مطابق تبصره ماده ي 179 ، در محوطه کانون اصلاح و تربيت و زندان ممنوع است و متخلف طبق نظر شوراي انضباطي ، تنبيه و يا در مراجع قضايي محاکمه مي شوند . ( 59 ) .
2- 10 – 3 ملاقات در زندان
ملاقات در لغت نامه دهخدا به معني ديدار و رويارويي تعريف شده است و در زندان به معني ديدار و رويارويي و ارتباط بستگان و دوستان و آشنايان زنداني با او در چارچوب قوانين و مقررات مربوط . اين ملاقات ها که گاه جز لاينفک حقوقو زندانيان است به اشکال زير صورت مي گيرد .
2 – 10 -3 – 1 انواع ملاقات در زندان :
1: ملاقات تلفني
شايع ترين نوع ملاقات در زندان ها ديدار و ارتباط تلفني است که به طريق زير صورت مي گيرد .
الف : ملاقات کابيني
نوعي ملاقات است که خانواده زنداني با تعيين وقت قبلي در طول هفته به زندان مراجعه مي کنند و در کابين مخصوصي که براي اين منظور ساخته شده است و به صورت تلفني با يکديگر ملاقات و گفتگو مي کنند .
ب : ملاقات تلفني شهري
نوعي ملاقات است که زنداني از طريق زندان و با هماهنگي مسوولان زندان با بستگان خود که در محيط شهري ( شهري که زندان در آن قرار دارد ) ارتباط برقرار مي کنند .
ج : ملاقات تلفني بين شهري
همانند ملاقات شهري اين ارتباط تلفني انجام مي شود . با اين تفاوت که ارتباط بين شهري است . ( شهر خارج محلي که زندان در آن واقع است ) .
2 : ملاقات حضوري
نوعي ملاقات است که زنداني با بستگانوخود در محيطي صميمانه تر و بدون وجود حصار و مدت زمان بيشتري انجام مي شود . اين نوع ملاقات نيز به دو شکل زير صورت مي گيرد .
الف : ملاقات حضوري بدون حضور مامور مراقب
ب : ملاقات حضوري با حضور مامور مراقب (4) و ( 59 ) .
2 – 11 قواعد سازمان ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي ( قطعنامه ي 113 /45 مصوب مجمع عمومي مورخ 14 دسامبر 1990 )
برنامه هاي جوانان
1 : مبحث ديدگاه هاي بنيادين
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 1
نظام دادرسي نوجوانان بايد حافظ حقوق و امنيت نوجوانان بوده و وضعيت جسماني و رواني آنان را بهبود بخشد . حبس بايد به عنوان آخرين راه حل ، مورد استفاده قرار گيرد .
2 : مبحث اهداف نگهداري در موسسات
حداقل قواعد ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده 29
1 – هدف از آموزش ، اصلاح و تربيت نوجواناني که به موسسات نگهداري فرستاده مي شوند تامين مراقبت ، حمايت ، تحصيل و مهارت هاي حرفه اي در جهت مساعدت آنان براي قبول نقش هاي اجتماعي ، سازنده و مولد در اجتماع مي باشد .
2 – نوجواناني که در موسسات نگهداري به سر مي برند ، لازم است مراقبت ، حمايت و تمامي مساعدت هاي لازم اجتماعي ، تحصيلي، حرفه اي ، رواني ، پزشکي – جسماني را که به سبب سن ، جنسيت و شخصيت خود به آن نياز داشته و در جهت مصالح رشدعمومي آنان مي باشد ، دريافت نمايند .
شرح : اهداف نگهداري در موسسات که در قواعد 1 – 26 و 2 – 26 مورد تصريح قرار گرفته است ، توسط هر نظام و فرهنگ ، قابل پذيرش خواهد بود . با اين حال اهداف مزبور ، هنوز در همه جا محقق نشده اند و لازم است اقدامات بيشتري در اين خصوص انجام گيرد . به ويژه ارايه مساعدت هاي پزشکي و رواني براي آن دسته از نوجوانان معتاد به مواد مخدر ، خشن و مبتلا به بيماري هاي رواني که در موسسات نگهداري به سر مي برند ، از اهميت بسزايي برخوردار است .
3 : مبحث عدالت ويژه نوجوانان
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
ماده 24
هر کودکي بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، اصل و منشا ملي يا اجتماعي ، مکنت يا نسب حق دارد از تدابير حمايتي برخوردار گردد ، که به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت ، کشور او بايد به عمل آيد .
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 4
قواعد بايد به صورت بي طرفانه و بدون هرگونه تبعيض بر پايه نژاد ، رنگ ، جنس ، سن ، زبان ، مذهب ، مليت ، عقايد سياسي ، باورها يا رسوم فرهنگي ، دارايي ، تولد يا وضعيت خانوادگي ، خاستگاه قومي يا اجتماعي و معلوليت اجرا گردد . لازم است باورها و رسوم مذهبي و فرهنگي نوجوان و نيز تصورات اخلاقي او ، مورد احترام قرار گيرد .
3 : مبحث پذيرش و ثبت در موسسات
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 6
قواعد بايد به سهولت و به زبان هاي ملي کارکنان دست اندرکار دادرسي ويژه نوجوانان ،در اختيار آنان قرار داده شود ، نوجواناني که مسلط به زبان رايج ميان کارکنان موسسه نگهداري نمي باشند بايد از اين حق برخوردار شوند که در موارد ضروري به ويژه در طول معاينات پزشکي و فرآيندهاي انضباطي ، از خدمات يک مترجم رايگان استفاده نمايند .
قاعده 22
اطلاعات مربوط به پذيرش ، مکان ، انتقال و آزادي بايد بدون تاخير در اختيار والدين ، سرپرستان يا نزديکان خويشاوندان نوجوان قرار گيرد .
قاعده 24
هنگام پذيرش ، يک نسخه از قواعد و مقررات حاکم بر موسسه نگهداري ، همراه با شرحي از حقوق و وظايف آن ها به صورت کتبي و به زباني قابل درک براي آن ها ، نشاني مقامات صلاحيتدار براي دريافت شکايات و نشاني نهادها و سازمانهاي عمومي يا خصوصي ارايه کننده کمک هاي قانوني بايد در اختيار نوجوان قرار گيرد . در مورد نوجواناني که سواد ندارند يا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، ارتکاب جرم، نوجوانان بزهکار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دختران نوجوان، حقوق کودک، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت