دانلود پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

داماد شركت كننده حد اقل يك “مشاجره110” در هفته و حدود 70% حداقل يك مشاجره در ماه دارند (آروند و پاوكر،1987) .
“مشاجرات” از چند دقيقه تا روزها به طول مي انجامند، مشاجر هي تقريباً دو سوم (63%) از تازه عروس و دامادها، چند دقيقه و مشاجره ي يك سوم ديگر (33%) چند ساعت طول مي كشد، و تنها 4% عنوان كرده اند كه مشاجره آنها روزها به طول مي انجامد. ميان آنها، سبك هاي حل مسأله براي “تعارض هاي بزرگ111” به طور قابل ملاحظه اي متفاوت بود . سه رويكرد اصلي عبارت بودند از بحث آرام در مورد مسائل112 (59%)، خاموشی و سکوت113 (41%) ، داد و فریاد114، (47%). منابع تعارض با گذشت زمان تغيير مي کنند. ادوارد بدر115 و همكارانش داده هايي درباره ، تعارض هاي زوج ها در طول يك دوره 5 ساله جمع آوري كرده اند (بدر، ريدل116 و سينكلر117، 1981).
پژوهشگران، درست قبل از ازدواج با زوج ها مصاحبه نمودند و 6 ماه، 1 سال و 5 سال بعد از ازدواج نيز مجدداً با آنها مصاحبه كردند . قبل از ازدواج، شغل مردان و مسايل اختصاص زمان و توجه )مراقبت و محبت (به ترتيب مهم ترين مسايل ايجاد كننده تعارض بودند. 6 ماه بعد از ازدواج، كارهاي خانه ، به عنوان اولين منبع تعارض ، چگونگي دخل و خرج پول دومين منبع و زمان و توجه سومين منبع تعارض شناخته شدند. در پايان اولين سال ازدواج، كارهاي خانه ، زمان و توجه و دخل و خرج پول به ترتيب مهم ترين منابع تعارض بودند . در پايان پنجمين سال، كارهاي خانه و زمان و توجه به عنوان اولين منبع شناخته شدند، اما مسايل جنسي از سيزدهمين رتبه به رتبه سوم ارتقا يافته بود . پژوهش گران نتيجه گرفتند كه تكاليف اصلي زندگي با يكديگر و چگونگي تقسيم كارهاي خانه، چگونگي گذراندن وقت و توجه دهي به يكديگر، چگونگي دخل و خرج پول و مسايل وابسته، بيشترين تعارض را براي زوج ها ايجاد مي كنند (اولسون و اولسون، 2000).
همسران، هر كدام روش هاي يگانه اي براي مقابله با تعارض دارند . اهتمام براي درك سبك و انگيزه هاي همسران ، به علاوه سبك و انگيزه هاي همسرتان، به آنها در حل تعارض هاي ارتباطي به طور مؤثرتر كمك خواهد كرد. تعارض هاي ارتباطي مي تواند يك كشمكش شديد يا يك رقابت خصمانه باشد . گاهي اوقات به واسطه نياز يك يا هر دو همسر جهت اثبات عقايد، راست گويي و نمايش نگرش برتر يا آرزوي آزار ديگري برانگيخته مي شود.
2-2-7 فرايندهاي مولد تعارض
2-2-7-1 فقدان گفتگو
در يك رابطه صميمي، عدم تبادل عقايد و احساسات، موقعيتي ويژه براي همسران ايجاد مي كند كه آنها مجبور مي شوند به نوعي اين خلأهاي ارتباطي را پر كنند. مريم مجبور مي شود آن چه را كه علي مي انديشد، ذهن خواني كند و علي نيز ممكن است متناسب با ذهن خواني مريم، پاسخ دهد. مريم ممكن است مظنون و مضطرب شود و بدترين چيزها را پيش بيني كند . به عنوان مثال؛ اگر علي چند شب متوالي سر ميز شام خاموش باشد، مريم ممكن است مظنون شود كه علي خشمگين است و يا مشكلي با او دارد . در حالي كه ممكن است علي فقط در مورد اتفاق ساده اي ناراحت باشد يا با حل مسأله اي كاري اشتغال ذهني داشته باشد . اگر فقدان گفتگو ادامه يابد، اعتماد سركوب شده و هر دو همسر ممكن است مظنون و دفاعي شوند ( ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-7-2 فقدان رهبري مؤثر و تصميم گيري
فقدان توافق در مورد اين كه چه كسي در مقام مسؤوليت و رهبري است و اين كه كارها چگونه بايد پيش بروند و انجام گيرند، مي تواند منبع تعارض باشد . به عنوان مثال ؛ اگر همسري در يك رابطه انتظار تصميم گيري مشاركتي را داشته باشد و ديگري فردي قدرت طلب باشد، حل تعارض ممكن است دشوار شود. هنگامي كه تعارضات بالا مي گيرند، همسران مشغول كشمكش در مورد اين مسأله مي شوند كه قدرت چه كسي قرار است اعمال شود؟
2-2-7-3 تعارض هاي ارزشي
اگر همسران نسبت به نظام ارزشي شان خشك و متعصب باشند، تفاو ت هاي موجود در نگرش ها، اعتقادات و انتظارات ممكن است باعث تداخل در تصمي مگيري مناسب شود. ارزش ها و اعتقادات متفاوت، همسران را مستعد انتخاب اهداف يا روش هاي متفاوت براي نيل به اهداف مشابه، مي كند و از آنجايي كه هر هدف نياز به سرمايه گذاري، وقت، تلاش و گاهي فداكاري دارد، همسران نمي توانند يك هدف را بدون تأييد ديگري، دنبال كنند . شايد مريم بخواهد پول شان را در تعطيلات گران قيمت خرج كنند و علي بخواهد پول شان را براي انتقال به يك آپارتمان بهتر، پس انداز كنند. اين نوع اختلاف نظرها در يك رابطه مي تواند باعث تعارض شود (ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-7-4 عقايد متفاوت درباره نقش هاي جنسيتي
هنگامي كه درك همسران از نقش خود و همسرشان متفاوت باشد، ممكن است باعث ايجاد مشكلاتي شود . به عنوان مثال ؛ تصور كنيد كه هميشه ، وقتي پدر علي به خانه مي رسيد، شام گرم ، آماده و خانه بسيار تميز بود، زيرا مادر علي يك زن سنتي و تمام وقت در منزل بوده و علايق اندك ي در بيرون از خانه داشت . علي ممكن است از همسرش مريم، انتظار داشته باشد كه نقش “همسر و مادر ” را آن طور كه او مي شناخت، داشته باشد. ولي آيا مريم كه پا به پاي همسرش يك شغل تمام وقت دارد، معتقد نيست كه آنها بايد در مراقبت از كودك و انجام كارهاي منزل به طور مس اوي مشاركت كنند؟ از آن جايي كه مفاهيم آنها درباره نقش هاي جنسيتي بسيار متفاوت است، ممكن است تعارض ايجاد شود . لازم است همسران براي افزايش درك و تحمل شان از تفاوت هاي موجود در اعتقادات شان ، نقش هاي جنسيتي را مورد بحث قرار دهند(ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-7-5 زايندگي اندك118
تكميل وظايف و نيل به اهداف يك عنصر لازم در همه روابط است . هنگامي كه وظايف انجام نمي شوند، همسران ممكن است ناكام و خشمگين شوند. به عنوان مثال؛ هنگامي كه مريم نهايتاً پس از خشمگين شدن علي كارهايش را انجام دهد، ممكن است يك الگوي پاسخي مخرب پرورش يابد. اگر خشمگين شدن علي تنها چيزي ا ست كه مريم را مجبور به خاموش كردن تلويزيون و تميز كردن خانه مي كند، علي سرانجام تمايل پيدا خواهد كرد براي انجام هركار، خشمگين شود، زيرا خشم تنها چيزي است كه كارآيي دارد . زايندگي اندك در روابط 7 مي تواند منجر به بازي دادن و تعاملات نامناسب شود . به عنوان مثال ، علي در ساعت 6 بعدازظهر از دفتر به خانه مي آيد و به همسرش، كه مشغول خواندن يك كتاب روي كاناپه است، مي گويد: ” تا حالا زني به تنبلي تو توي عمرم نديدم، پس كي قراره شام بخوريم؟” و تنها پس از اين طعنه و كنايه است كه مريم ا ز جايش بر مي خيزد و مشغول پختن شام مي شود (ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-7-6 تغييرات و انتقالات
تغيير و تحول در ر وابط همسران غير قابل اجتناب است . گرچه، نوع انسان ايمني و الگوهاي قابل پيش بيني براي ناشناخته ها را ترجيح مي دهد. هنگامي كه تغييرات ناگهاني و بدون پردازش افكار، احساسات و نيازها اتفاق مي افتند، ممكن است تعارض ايجاد شود . تغييرات ناگهاني حتي اگر به نظر مثبت برسند، مانند يك شغل بهتر ممكن است در صورت عدم پردازش مناسب باعث اضطراب، پريشان خاطري و گيجي شوند (ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-7-7 مسايل حل نشده گذشته
تا زماني كه مسايل حل نشده همسران مورد بحث قرار نگيرند و به طور شايسته روي آنها كار نشود، به طور غير قابل گريز ، تأثير منفي بر روابط مي گذارند. بسياري از همسران از بحث در مورد تعارض امتناع مي كنند، زيرا خاطرات رنج آور تعارضات گذشته هنوز وجود دارد . اين تجربيات گذشته بر زمان حال تحميل مي شوند. روابط ما با همسران مان مي تواند التيام بخش يا يادآور زخم هاي گذشته باشد . به عنوان مثال ؛ علي، از خانواده اي آمده كه هميشه مشغول انجام پروژه يا كاري بوده اند. هنگامي كه او در زمان فراغتش از تكاليف مدرسه، تلويزيو ن تماشا مي كرد، پدرش با گفتنِ “تو هيچ وقت به كارهايت نمي رسي”، در او احساس گناه ايجاد مي كرد. اكنون هنگامي كه او بعد از كار تمام وقتش به خانه مي آيد، همسرش ممكن است خاطره دردناك والدين اش را براي او زنده كند، به اين صورت كه از او براي گذاشتن وقتي براي خودش با گوش دادن به موسيقي يا پلكيدن در زيرزمين، انتقاد كند . يا ممكن است زخم قديمي را با تأييد حق همسرش براي اختصاص دادن زماني براي خودش، التيام بخشد(ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-8 مدل حوادث و مسايل در مشاجرات زناشويي
آيا تا كنون آتش گسترده خارج از كنترل ديده ايد؟ اين آتش به شكل يك منظر در حال مبارزه است كه همه چيز را به آتش مي كشد و نابود مي كند. ولي در همين حال يك آتش در حال كنترل مي تواند ابزاري مفيد و حتي يك تج ربه لذت بخش باشد . به عنوان مثال ؛ بسياري از نواحي طبيعت بكر از آتش هاي كنترل شده براي از بين برد ن چوب هاي خشك و شكسته و پيشگيري از شروع حريق هاي خارج از كنترل استفاده مي كند. در واقع هنگامي كه مرزهاي شفاف گذاشته شوند و كنترل دقيق صورت بگيرد، خطر آتش مي تواند به حداقل برسد . از آن بهتر، از اين آتش مي توان به عنوان يك ابزار زاينده و سودمند استفاده كرد . آتش شومينه يا بخاريِ اتاق شما مي تواند گرم كننده، لذت بخش، آرام بخش و يا حتي رمانتيك باشد. اين آتش شبيه چگونگي روابط اكثريت ماست. گاهي اوقات انفجارهاي انرژي و آذرخش هاي بزرگ كه به وسيله يك جرقه كوچك ايجاد شده، منجر به شعله هاي غيرقابل كنترل تعارض مي شود و گاهي نيز، تعارض خوب كنترل شده مي تواند روشنايي و گرما به روابط بخشيده و منجر به احساسات روز افزون صميميت و نزديكي شود. جرقه هاي موجود در روابط مي تواند رخدادهاي روزمره زندگي باشد، كه در اينجا حوادث119 ناميده مي شوند. البته در اينجا در مورد جرقه هايي صحبت مي شود كه منجر به جنگ مي شود و نه نوع لذت بخش آن . سوخت حريق هايي كه به وسيله حوادث ايجاد ميشوند، مسايل120 موجود در رابطه هستند . همه زوج ها حوادث را تجربه مي كنند و همه داراي مسايل دشوارند. حوادث يا جرقه هاي هميشگي كه باعث مشاجرات انفجاري مي شوند، بسيار آسيب زا و مضر هستند.
2-2-8-1 مسايل مولد تعارض
2-2-8-1-1 مسايل آشكار و پنهان
دو دسته مسايل باعث تعارض همسران مي شود كه يكي مسايل آشكار و ديگري مسايل پنهان است. در اكثر زمان ها مسايلي كه به وسيله حوادث ايجاد مي شوند، بسيار شفاف هستند و در مورد موضوعاتي اند كه اكثر ما در هر روز با آنها مواجه هستيم و مستقيماً به همان موضوع برمي گردند، مثل پول، كارهاي منزل، مسايل كودكان، خويشاوندان همسر، مسأله مشروب و مواد مخدر، مسايل مذهبي و شغلي . بحث در مورد اين مسايل مستقيماً به خود آنها برمي گردد و موضوع ديگري در بين نيست. اما گاهي اوقات همسران خودشان را در بطن مشاجره در مورد حوادثي مي بينند كه به نظر نمي رسد وابسته به مسأله ويژ ه اي باشد. يا وقتي در مورد مشكلات خاصي گفتگو مي كنند، به هيچ جايي نمي رسند، گويي رابطه يك ماشين گرفتار بر روي يخ است كه چرخ هايش مي چرخد ولي به سمت جلو حركت نمي كند. مسايل پنهاني اغلب باعث بحث هاي ناكام كننده و تخريب گر در ميان همسران مي شود. درباره اين مسايل به صورت باز گفتگو نمي شود. اين مسايل بسيار مهم اند؛ آنها انتظارات، نيازها و احساسات ابراز نشده اي را بازنمايي مي كنند كه اگر به آنها توجه نشود، باعث آسيب جدي به ازدواج مي شود . مسايل پنهاني در خشمي كه حوادث به ظاهر خنثي مي توانند فرا بخوانند به خوبي بازنمايي مي شوند. چندين نوع ، مسأله پنهاني در كار با زوج ها مشخص شده كه عبارتند از : قدرت، اهميت و مراقبت، قدرشناسي، تعهد، تماميت و پذيرش (گاتمن و همكاران، 2000). شما ممكن است مسايل خاص خودتان را داشته باشيد اما اين 6 مسأله تا حد زيادي اتفاقات روابط زوجي را تحت الشعاع قرار مي دهد، قبل از پرداختن به اين مسايل پنهاني، براي درك روشن تر مطلب ، مثال هايي از مسايل آشكار و مسايل پنهان خواهد آمد.
2-2-8-1-2 مسايل آشكار
مثال:
كيوان و نوشين داراي يك مسأله جدي پولي هستند . روزي نوشين از سرِ كار به خانه آمد و صورت حسا بي را روي پيشخوان آشپزخانه گذاشت و براي تعويض ملحفه ها به اتاق خواب رفت . كيوان نگاهي به صورت حساب انداخت و وقتي مبلغ 150 هزار تومان خرج شده را

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار پرخاشگرانه، رفتار انسان Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد كاهش اضطراب، تلفن همراه