دانلود پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، تعاملات روزمره، کنترل خشم، رفتار کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

مدت اقامت در اندرزگاه مطرح مي گردد .

الف : موارد مشمول تنبيه
طبق گفته هاي شرکت کنندگان ( مددجويان و کارکنان ) ارتکاب به اعمالي مانند درگيري فيزيکي مددجويان با يکديگر ، درگيري يا فحاشي به کارکنان ، خودزني ، خالکوبي ، ورود و مصرف سيگار و مواد مخدر ( قرص ترامادول ) ، دزدي ( از يکديگر يا از کارکنان ) ، صدمه به محيط کانون ( شکاندن شيشه ها ) ، بر هم زدن نظم خوابگاه ، اقدام به فرار و يا شورش دسته جمعي که در کانون تهران تحت عنوان تخطي از قوانين اصلي مطرح مي شود ، منجر به انتقال مددجو به اندرزگاه مي گردد . يافته ها نشان داد معمولا مددجويان در ماه هاي اوليه اقامت خود در کانون بيشتر محيط اندرزگاه را تجربه مي کنند .
ب : افراد تنبيه کننده
شرکت کنندگان ابراز داشتند که تنبيه بدني توسط مراقبان ، افسر هاي نگهبان و مدير داخلي کانون اعمال مي شود .
ج : ابزار مورد استفاده در تنبيه بدني
شرکت کنندگاني که تجربه انتقال به محيط اندرزگاه را داشتند در مورد استفاده از ابزارهايي چون : باتون ، شلنگ ، دستبند ، شوکر و گاز اشک آور توسط افراد تنبيه کننده صحبت کردند .
د : اشکال تنبيه بدني
اين افراد در بحثهاي گروهي و مصاحبه ها بيان کردند که پس از انتقال به محيط اندرزگاه در اتاقهاي بسيار کوچکي قرار مي گيرند که داراي تخت دو طبقه خالي از دشک و بالش مي باشد . در صورتي که تعداد مددجويان در اندرزگاه زياد باشد در هر اتاق چند نفر قرار مي گيرند و شب هنگام به آن ها بالش و پتو براي خواب داده مي شود . در طول روز مددجويان طبق دستور فرد تنبيه کننده بايستي رو به روي درب اتاق بنشينند و يا بايستند و در صورت دراز کشيدن و خوابيدن با ممانعت فرد تنبيه کننده مواجه مي شوند . مددجويان در طول روز چند نوبت به حياط اندرزگاه منتقل شده و مورد تنبيه بدني واقع مي شوند . شرکت کنندگان تجربه تنبيه بدني در محيط اندرزگاه را در اشکال متفاوتي مطرح کردند . اکثرا برهنه شدن و دويدن در حياط اندرزگاه را تجربه کرده بودند . اين افراد توضيح دادند که در هنگام دويدن بايستي با صداي فرد تنبيه کننده خود را با سينه بر روي زمين پرتاب کنند و نيز در صورت آرام دويدن ، باتوم به سمت کمر آن ها پرتاب مي شود . انجام تعداد زيادي حرکت کلاغ پر ، پامرغي و بشين و پاشو از ديگر اشکال تنبيه است . اکثر افرادي که تجربه حضور در اندرزگاه را داشتند با ابزارهايي چون باتوم و شلنگ مورد تنبيه واقع شده بودند . طبق گفته هاي شرکت کنندگان ، افراد تنبيه کننده براي جلوگيري از باقي ماندن آثار تنبيه بدني ناشي از ضربات باتوم و شلنگ ، بيشتر کف دست ها و پاها و کمر مددجويان را هدف قرار مي دهند . از ديگر اشکال تنبيه بدني که آثار آن در بدن باقي نمي ماند استفاده از دستبند است . بدين صورت که براي چند ساعت دست و يا پاي مددجويان تنبيه شونده با دستبند به يکديگر ( به حالت قپوني ) و يا به مکاني متصل مي گردد . طبق صحبت هاي شرکت کنندگان از شوکر و گاز اشک آور نيز در تنبيهات بدني استفاده مي شود . شدت هر يک از اشکال تنبيهي مزبور بسته به نوع تخلف مددجو و نيز تعداد سوابق انتقال به اندرزگاه متفاوت است . در صورت انجام جرايم سبک تر مانند خودزني هاي خفيف ، تنبيه کمتر و يا صرفا تنبيه غير فيزيکي مانند نگهداري به مدت چند روز در اتاق هاي انفرادي اندرزگاه مي باشد . اما در صورت ارتکاب تخلفات سنگين تر مانند ، دعواهاي گروهي ، شورش ، تخريب محيط ، خالکوبي ، مصرف قرص و …. ، تنبيه بدني شديدتري در مورد مددجويان اعمال مي گردد .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” با بچه ها کل انداختيم ، گفتيم شيشه بشکونيم ، شيکونديم ، رفتيم اندرزگاه با باتوم و شيلنگ زدنمون . يه جوري مي زنن جا نمي ذاره اما خيلي درد داره . تازه اولش لختمون کردن گفتن بدو آروم بدويي باتوم و پرت مي کنن تو کمر آدم . آقاي … مي گفت با صداي من با سينه خودت و بنداز رو زمين ” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” چن سري سر خودزني رفتم اندرزگاه ، اندرزگاه خيلي بده ، با باتون ميزنن تو کمر آدم ، همچين آدم و ميزنن صفت آدم و مي برن . يه بار هم با دستبند دستامو قپوني بسته بودن ” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” سه بار رفتم اندرزگاه يه بار دزدي البته من ندزديدما رفيقم دزديه بود درست نبود لو بدم . دو بار هم سر خودزني رفتم . اول که آدم مي برن اندرزگاه ، آدم و لخت مي کنن فقط شورت پاي آدمه ، مي گردن تيغي چيزي باهاش نباشه ، بعد ميگن پابرهنه بدو ، باتوم و شيلنگ و شوکر دارن . کف حياط آدم و مي خوابونن با باتوم و شيلنگ ميزنن کف پاي آدم . شيلنگه نرمه ها نمي دونم چرا وقتي باهاش ميزنن ان قدر درد داره . گاز اشک آور هم زدن ، سينم و گلوم و چشام کلي سوخت مريض شدم ” .
مددجو با اقامت طولاني مدت: ” اون اوايل چن بار سر درگيري با بچه ها رفتم اندرزگاه . دفعه آخري که رفتم به خاطر خالکوبي بود . 9 نفر بوديم داشتيم خالکوبي مي کرديم . يکي مون تو دوربين ديدن . اون هم همه رو داد بالا درخت تا ارتفاع نارگيل . اين سري تو اندرزگاه کشتنمون ان قدر با باتوم و شلنگ کتک خورديم که نگو . تو اندرزگاه ديگه آقاي … حرف نمي زنه اونجا فقط کتکه . تمام روز بايد تو اتاق جلوي در واميستاديم. بعد هم هر روز چن سري مي برن تو حياط اساسي پذيرايي مي کنن” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” اعصابم به خاطر اين که بابام سند نذاشت براي دفن داييم برم ، خرد بود خودزني کردم آروم شم ما رو بردن اندرزگاه با باتوم و شلنگ زدن من از خودم دفاع کردم کمتر کتک بخورم ، من و بردن ته حياط تو چشمم گاز اشک آور زدن من هم همين که دستم و گرفتم جلو چشمم گفتم آخ سوختم ، بعد با باتوم من و زدن به بعضي هام شوکر مي زنن ” .
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” اينا حرفه اي مي زنن جا نمي ذاره . بيشتر کف دستا و پاها ، تو کمر ميزنن . تازه وقتي 20 روز تو اندرزگاه بموني جاي کبودي هم باشه همش ميره . گاهي هم با دستبند 2 ساعت اينجوري ( يک دست بالا ، يک دست پايين ) دست آدم و مي بندن آدم خشک ميشه . ”
مراقب : ” دستور رسمي اينه که بچه ها رو نبايد زد اما يه دستور غير رسمي هم است که خود مسوولين ميگن بزنين اما يه جوري که ردش نمونه .”
ه : مدت اقامت
طبق قوانين و همچنين گفته هاي شرکت کنندگان ، حداکثر مدت نگهداري در محيط اندرزگاه 20 روز است . که البته اين مدت زمان طبق نظر افراد تنبيه کننده و واکنش مددجو در اندرزگاه مورد تخفيف و يا تمديد قرار مي گيرد .
مددجو با اقامت طولاني مدت: “زياد رفتم اندرزگاه . سر قرص ترامادول بردنم . هر سري هم 20 روز ، 20 روز موندم ، سقفش 20 روزه . يه بار دو تا از بچه ها فرار کردن گرفتنشون . يکي شون و انتقال دادن اون يکي رو بردن اندرزگاه . اونجا عربده کشي کرد بعد 20 روز ، 20 روز ديگه براش زدن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت: “من خودزني کردم 15 روز برام زدن . 10 روز که موندم آقاي … 5 روزم و بخشيد از اندرزگاه اومدم بيرون . “
تنبيه غير بدني
با دلالت بر گفته هاي شرکت کنندگان ، بيشتر به دو صورت نگهداري در اندرزگاه و اعمال نظافت مي باشد .
الف : نگهداري در اندرزگاه
در مورد مددجوياني صدق مي کند که براي اولين بار به اندرزگاه منتقل شده اند . اين افراد فقط براي مدتي در اندرزگاه نگهداري شده و معمولا مورد تنبيه بدني واقع نمي شوند .
ب : نظافت
به صورت نظافت کاليدور کانون و دستشويي ها مي باشد .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “بعضي وقت ها بچه ها با هم دعوا مي کنند که نظافت کاليدور و بندازن گردن همديگه ” .
ب : گفته هاي شرکت کنندگان حاکي از آن بود که سابقه حضور در اندرزگاه پيامدهاي ديگري مانند ممنوعيت تماس تلفني و ملاقات حضوري با خانواده ، به تاخير افتادن رسيدگي به پرونده قضايي ، محروميت از مرخصي و عفو مشروع و همچنين محروميت از امکانات تفريحي ( اردو ) را به همراه دارد .
2 مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” وقتي بري اندرزگاه ديگه مرخصي و عفو مشروع و موردي تموم ميشه”.
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” چون سابقه اندرزگاه داشتم ديگه من و اردو نبردن ” .
4 – 3 – 1 – 2 : ساير قسمت هاي کانون
با رجوع به کد هاي بدست آمده ، تعامل کارکنان با مددجويان در ساير قسمت هاي کانون در 2 زير گروه کاراکتر و رفتار دسته بندي مي شود . زيرگروه کاراکتر به سه زير گروه ، خوش رفتار ، بد رفتار ، رفتار خنثي ، و زير گروه رفتار به 2 زير گروه اعمال قانون و کمک به نقض قانون دسته بندي مي شود . منظور از زير گروه هاي خوش رفتار ، بد رفتار و رفتار خنثي ، توضيح نوع تعاملات روزمره و معمول کارکنان با مددجويان است . و منظور از زير گروه رفتار ، فعاليت هاي کارکنان مي باشد .
1 : کاراکتر
الف : خوش رفتار
از ميان کارکنان کانون هاي اصلاح و تربيت ، بيشترين تعامل ميان مراقبان و مدد جويان است . زيرا مراقبان مسوول نگهداري مددجويان هستند و در شيفت هاي 24 ساعته ( 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت ) در کانون ها خدمت مي کنند . اکثر شرکت کنندگان در تحقيق اتفاق نظر داشتند که مراقبان در نخستين روزهاي ورود مددجو به کانون ، رفتاري تند و خشن و پس از گذشت 1 الي 2 ماه با توجه به رفتار مددجو ، تغيير رفتار مي دهند. اکثر مددجويان نيمي از مراقبان را خوش رفتار و نيمي ديگر را بد رفتار توصيف کردند . منظور شرکت کنندگان از رفتار خوشايند ، رفتار آن دسته از مراقبيني است که با احترام و به دور از توهين و فحاشي با مددجويان ارتباط برقرار مي کنند . کارکنان به مددجويان با اقامت طولاني توجه بيشتري مي کنند و رفتار بهتري به نسبت مددجويان با اقامت کوتاه مدت دارند . همچنين مددجويان متوجه شده اند که مراقبان با مددجويان مرتکب قتل و نزاع و درگيري رابطه ي بهتري برقرار مي کنند و در مقابل مربيان ( کارگاه هاي فني حرفه اي ، مربيان تئاتر و سرود ) نيز جز کارکنان خوش رفتار محسوب مي شوند و با مددجويان تعامل دوستانه و به دور از بي احترامي و توهين بر قرار مي کنند . ( مشاهده و مصاحبه ) برخي مسوولين کانون اعلام داشتند که يادگيري روش هاي کنترل خشم باعث ارتقا کيفيت تعاملات آن ها با مددجويان گشته است . همه مددجويان شرکت کننده در تحقيق، از رفتار خوشايند و مهربانانه مدير و معاونين کانون ابراز رضايت کردند . و همچنين برخي از کارکنان با پيگيري هاي خود به آزادي مددجويان کمک مي کنند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” آقاي … خيلي خوبه ، اصلا نمي زنه ، آدم و با حرف نرم مي کنه . ان قدر خوبه ، مددجو ها رو با احترام صدا مي کنه . مثلا ميکروفون مي گيره دستش ميگه ، مددجويان محترم برن باشگاه ، مددجويان محترمي که قرص دارن بيان بگيرن ” .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” آقاي … خوبه مياد تو خوابگاه با بچه ها حرف ميزنه ، نصيحت مي کنه ، خوب حرف ميزنه به آدم توهين نمي کنه ، فحش نمي ده ” .
کارمند مسوول سينما : ” کارکنان اينجا دو دسته هستن ، خوش رفتار و بدرفتار . خوش رفتاره اگه هم با مددجو برخوردي کنه بعدا مجددا باهاش صحبت مي کنه مي گه من ميدونم تو بچه بدي نيستي و اگه اين کار رو کردي چرا کردي ، من ميدونم منظور بدي نداشتي . اما يه عده از همکارهاي ماهم اين جوري نيستن ” .

ب : بد رفتار
مددجويان و کارکنان شرکت کننده در پژوهش نيمي از کارکنان ( مراقبان ) را بد رفتار و داراي رفتار ناخوشايند ناميدند . اين گروه از افراد نسبت به کارکنان خوش رفتار با اهانت و خشونت بيشتر با مددجويان رفتار مي کنند . معمولا به هنگام سر زدن تخطي از مددجو وي را مورد فحاشي و تنبيه بدني قرار مي دهند . لحن صحبت و رفتار کارکنان با مددجويان اقامت طولاني به نسبت مددجويان اقامت کوتاه بهتر است . اما هر دو گروه کوتاه مدت و بلند مدت از کم توجهي کارکنان نسبت به مسايل خود ابراز نارضايتي کردند . مراقبان در رفتار با مددجويان تبعيض قايل مي شوند ، با مددجويان مرتکب قتل و نزاع نسبت به مددجويان مرتکب سرقت و جرايم مواد مخدر رابطه ي بهتري برقرار مي کنند . با مددجويان داراي سو پيشينه نسبت به مددجوياني که نخستين تجربه ي اقامت در کانون را

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مهارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مهارت، نماز جماعت