دانلود پایان نامه ارشد درمورد ملی‌گرایی، ملی گرایی، اتحادیه اروپا، بحران اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

مورد عدم صلاحیت رییس منطقه نیز تنها یک قاضی می تواند تصمیم بگیرد. در هر صورت ماریانو راخوی می تواند از طریق دادستان موجبات برکناری آرتور ماس را فراهم و بصورت قانونی نزد قاضی از او شکایت کند. البته در نهایت تصمیم نهایی برعهده قاضی خواهد بود و رای قضایی است که ماندن یا عدم صلاحیت او را مشخص خواهد کرد».
امروز تنها یک نوع همه‌پرسی یعنی همه‌پرسی مشاوره‌ای (غیرالزام آور) در سطح دولت وجود دارد که نخست وزیر با توجه به نظر اکثریت پارلمان و در شرایط مهم سیاسی، آن را پیشنهاد می کند. در مورد اینکه مخاطب این همه پرسی باید همه شهروندان اسپانیا باشند یا موضوعی است مربوط به کاتالان‌ها، تردیدهایی در مورد تفسیر از قانون اساسی وجود دارد. در هر صورت می تواند خیلی شبیه تجربه کبک باشد یعنی اگر همه پرسی را برگزار کنند در مرحله بعد می توان مذاکرات را بین دولت مرکزی و دولت محلی آغاز کرد تا در نهایت به یک نقطه مشترک برسند».
این پرسش مطرح است که آیا عدم برگزاری همه‌پرسی استقلال به سرخوردگی در جامعه کاتالونیا منجر می‌شود یا خیر؟. در واقع، باید گفت اکثریت کاتالان‌ها خواستار بحث در مورد این موضوع هستند و می‌خواهند صدای‌شان شنیده شود. یک اقلیتی نیز هستند که خواهان استقلال هستند. موضوع تبعاتی که این همه پرسی می‌تواند به همراه بیاورد در رابطه بین افراد، در سطح اروپا و یا حتی نگاه به کاتالونیا بعنوان یک کشور، موضوع مهمی است. بحث هایی که در این باره تاکنون مطرح شده اند، خیلی عمیق نیستند. برای اینکه رسانه ها و مطبوعات در کاتالونیا تا حد زیادی انحصاری و یا خیلی تحت تاثیر تفکرات ناسیونالیستی عمل می‌کنند (همه‌پرسی کاتالونیا از منظر قانون اساسی اسپانیا، 2014).
4-6. الهام‌بخشی همه‌پرسی اسقلال اسکاتلند 2014 برای کاتالونیا
در همه‌پرسی نفسگیر استقلال اسکاتلند در سپتامبر 2014 گزینه استقلال در رقابتی تنگاتنگ رای نیاورد و لندن‌نشین‌ها از کابوس «طلاق تلخ و دردناک» اسکاتلند از خاک بریتانیا رها شدند، اما این تازه ابتدای راه است. با امتیازاتی که دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا وعده آن را به اسکاتلندی‌ها داد، باید در تدارک دادن این امتیازات به اسکات‌هایی باشند که عمدتا خود را یک ملت متمایز می‌دانند. فعال شدن گسل‌های قومیتی اسکاتلند علاوه بر داخل بریتانیا که ساکنان ایرلند شمالی و ولز را نیز به تکاپوی کسب امتیازات هویت‌خواهانه از بریتانیا انداخته، به سراسر اروپا از جمله کاتالونیا اسپانیا کشیده شده که تبلور آن جسورتر شدن مردم کاتالونیا برای برگزاری همه‌پرسی استقلال بود. همه‌پرسی استقلال اسکاتلند الهام‌بخش جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب از جمله در کاتالونیا بود. در واقع، مهار این مساله در کنار سایر مسائل از جمله مسائل اقتصادی و تنظیم روابط با اتحادیه اروپا که دولت بریتانیا با آن دست به گریبان است، برای دولت بریتانیا دشوار و چالش‌ساز خواهد بود.
نتیجه این همه‌پرسی را می‌توان در دو سطح کلی تحلیل کرد. باید گفت اگرچه موافقان استقلال شکست خوردند، اما در سطح داخلی علاوه بر اینکه گسل‌های هویت‌طلبی فعال شده و به نیروهای گریز از مرکز و واگرا تبدیل شده‌اند، فضای دوقطبی شدید میان مخالفان و موافقان استقلال حاکم است و در سطح اتحادیه اروپا که گسل‌های هویت‌طلبی در برخی از اعضای اتحادیه اروپا سبب شده چشم‌انداز سیاست‌های همگرایی و تقویت هویت اروپایی و نیز یکپارچگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خطر بیفتد (نیکو، 1393).
روندی دیگر که باعث تسریع و تحریک جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی شده بحران اقتصادی اروپاست که سال 2010 آغاز و به اسپانیا نیز کشیده شد. بروز این بحران بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده و آثار منفی آن سبب بروز چالش‌های اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر در داخل و نیز اعتراضات خیابانی شده که این روند می‌تواند به بروز بحران‌های اجتماعی و حتی اثرپذیری جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در این کشور برای پیگیری جدی‌تر مطالبات خود بینجامد. در واقع، بحران اقتصادی اسپانیا سبب شده که جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در اسپانیا به این نتیجه برسند که در فضای خودمختاری بیشتر و حتی استقلال وضعیت اقتصادی بهتری خواهند داشت. این شرایط تاثیری مستقیم بر اتحادیه اروپا نیز می‌گذارد و در نهایت باید گفت از روند همگرایی اقتصادی و در سطحی گسترده‌تر همگرایی سیاسی اعضای اتحادیه اروپا که اسپانیا نیز جزو آن است، کاسته می‌شود (اسدی امیرآبادی، 1392).
4-7. تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اسپانیا
در اسپانیا جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در جزایر قناری، آندالوسیا، آراگون، استورياس، جزاير باله آريك، باسک کانتری، کاتالونیا، کاستیل، گالیسیا، لئونیز کانتری و قلمرو اولیونزا فعال هستند. در این مناطق جنبش‌های سیاسی ملی‌گرای قومی مردم را به خودآگاهی ملی ترغیب می‌کنند. ملی‌گرایی دربرگیرنده روندهای ایدئولوژیک مختلف از جمله حق تعیین سرنوشت (و استقلال کامل از اسپانیا) و نیز خودمختاری بیشتر به عنوان منطقه‌ای زیرمجموعه اسپانیا وجود دارد که البته میزان حمایت از این جریان‌ها در مناطق مختلف متفاوت است.
همه‌پرسی استقلال اسکاتلند الهام‌بخش جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب از جمله در اتحادیه اروپا بود. فعال شدن گسل‌های قومیتی اسکاتلند علاوه بر داخل بریتانیا که ساکنان ایرلند شمالی و ولز را نیز به تکاپوی کسب امتیازات هویت‌خواهانه از بریتانیا انداخت، به سراسر اروپا از جمله کاتالونیا اسپانیا کشیده شده که تبلور آن جسورتر شدن مردم کاتالونیا برای برگزاری همه‌پرسی استقلال در اکتبر 2014 بود. دولت مرکزی اسپانیا در مادرید، مخالف این همه‌پرسی بود و نتایج آن را بی‌ارزش خواند و دادگاه قانون اساسی اسپانیا خواستار لغو این مراسم شده بود. پس از شمارش آرای این همه‌پرسی نمادین مشخص شد حدود 80 درصد مردم کاتالونیا، خواستار استقلال از اسپانیا هستند. پس از موفقیت جبق الطارق در جدایی از اسپانیا و به رسمیت شناخته شدن از سوی یوفا، بسیاری از کارشناسان معتقدند مسئولان محلی کاتالونیا می‌خواهند با جدا کردن تیم‌های این ایالت، ضربه بزرگی به دولت مرکزی وارد کنند. در هر صورت با نتایج این همه‌پرسی، فشار بر دولت اسپانیا برای برگزاری یک همه پرسی با ضمانت اجرایی، بیشتر شده است و این احتمال وجود دارد که سازمان‌های بین‌المللی در این مورد دخالت کنند.
روندی دیگر که باعث تسریع و تحریک جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی شده بحران اقتصادی اروپاست که سال 2010 آغاز و به اسپانیا نیز کشیده شد. این روند می‌تواند به بروز بحران‌های اجتماعی و حتی اثرپذیری جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در این کشور برای پیگیری جدی‌تر مطالبات خود بینجامد. در واقع، بحران اقتصادی اسپانیا سبب شده جریان‌های هویت‌طلب و جدایی‌طلب در اسپانیا به این نتیجه برسند که در فضای خودمختاری بیشتر و حتی استقلال وضعیت اقتصادی بهتری خواهند داشت. این شرایط تاثیری مستقیم بر اتحادیه اروپا نیز می‌گذارد و در نهایت باید گفت از روند همگرایی اقتصادی و در سطحی گسترده‌تر همگرایی سیاسی اعضای اتحادیه اروپا که اسپانیا نیز جزو آن است، کاسته می‌شود. به طور کلی، این شرایط که پتانسیل جدایی بخش‌هایی از اسپانیا را تقویت می‌کند، سبب چندپارگی و تضعیف یکپارچگی اسپانیا خواهد شد.

فصل پنجم
تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا

5-1. ملی‌گرایی در اروپا
رشد ملی‌گرایی در اروپا در دو دهه گذشته فرضیه‌های بسیاری را در مورد آینده این جریان و قدرت ایجاد تحول آن در بطن اتحادیه اروپا برانگیخته است. ملی‌گرایی از ابتدای تکوین خود در قرن هجده و نوزده میلادی در اروپا، یکی از متحول‌ترین و مبهم‌ترین جنبش‌های دو سده اخیر در عرصه بین‌الملل بوده است. برخلاف تصور برخی که انترناسیونالیسم را پایانی بر ملی گرایی می دانستند، پویایی خاص این جریان در عصر حاضر،مانع از محدودیت آن به مطالعات تاریخی صرف می گردد. این جریان،علیرغم اشکال متفاوت و تحولات بسیاری که در بطن خود با آن مواجه است، هنوز هم نقشی اساسی در تبیین هویت افراد ایفا می کند.ضمن اینکه بحران در منطقه یورو و مشکلات ناشی از آن،طی دهه اخیر موجب رشد و شدت انواع جدیدی از ملی گرایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد.
5-1-1. تعریف ملی‌گرایی
ملی‌گرایی که در قرن شانزدهم گسترش یافت، به خلق ملت‌های مستقل (یونان، ایتالیا، آلمان) منجر شد. در پایان جنگ جهانی و سقوط امپراتوری آلمان، عثمانی و اتریش-مجارستان موج دیگری از ایجاد دولت‌های مستقل مانند لهستان، فنلاند، یوگسلاوی، ترکیه و … به راه افتاد. مفهوم دوم،همانگونه که نام برده شد، هنگامی که ملی گرایی از اراده قدرت و خود بزرگ پنداری حکمرانان سرچشمه می گیرد،به توسعه طلبی خشونت بار(چون امپریالیسم یا استعمارگرایی) مختوم می شود. تاریخ اروپا در نیمه اول قرن بیستم،شاهد نمونه هایی از این دست بوده است که موجب رواج فاشیسم ایتالیایی و نشنال-سوسیالیسم آلمان (نازیسم)،گردیدند.اما در عمل،در اروپا،به خصوص در چهارچوب اتحادیه اروپا،
5-1-2. تقسیم‌بندی تاریخی روند‌ ملی‌گرایی در اروپا
بسیاری از متفکران، وجود ملت و ملی‌گرایی را امری بدیهی انگاشته‌اند. آنان جریان ملی‌گرایی را با توجه به شکل‌گیری مفهوم دولت-ملت، به قرن هجده و نوزده منحصر می‌کنند و عصر طلایی آن را قرن نوزدهم در نظر می گیرند که از یک سو، با درک بشر از تبعات فاجعه بار ملی‌گرایی در پایان قرن بیستم و از سوی دیگر با ظهور نهادهای فراملی، دوره افول خود را سپری می‌کند.
بهترین تقسیم‌بندی مطالعاتی ملی‌گرایی را اوزکریملی ارائه می‌دهد. وی چهار دوره برای ملی‌گرایی پیشنهاد می‌کند (مقری موذن، 1392: 88-97):
دوره نخست: قرن هجده و نوزده که ایده ملی‌گرایی غربی از روح روشنگری زاده می‌شود و به عنوان ایدئولوژی و جنبش اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.این دوره از تاریخ اروپا،با رشد و توسعه ملت های مدرن مترادف بوده و علاقه به ملی گرایی،اخلاقی و فلسفی است.ظهور دولت-ملت مرحله مترقی در تحول تاریخی جوامع بشری به شمار می آید و جاذبه عاطفی ملی گرایی،آنرا به قاعده گریزناپذیر زمان تبدیل میکند.در این دوران، مکتب ملی گرایی انگیزه فطری زندگی توده هاست که تا حدود زیادی به این عصر جهت می دهد و سمت و سوی سیاسی آنان را هماهنگ و یگانه می سازد. در این دوران،هر دو گروه لیبرال ها و مارکسیست ها متوفق القولند که ملی گرایی دوره ای گذراست و به تدریج از بین خواهد رفت.
دوره دوم: از 1918 تا 1945 که طی این دوره، ملی گرایی معنای اصیل خود را تا حدود زیادی از دست می دهد و با تظاهراتی چون شوینیسم،نژاد پرستی و بیگانه هراسی،به خصوص در کشورهایی با نظام‌های دیکتاتوری (فاشیستی) ظهور می یابد.16 اما همین تبعات سیاسی و مشکلاتی که از آن ناشی می شود،زمینه را برای مطالعه ملی گرایی به عنوان پژوهش آکادمیک فراهم می کند. طی این دوره،محققان می کوشند به غیر از جنبه جنبش بودن و دفاع یا انتقاد از ملی گرایی،آنرا درک نموده و به عنوان پدیده،در صدد تعریف آن برآیند. به همین دلیل،در این دوران در مطالعات،بین ملی گرایی سنتی و ملی گرایی مدرن تفاوت گذاشته شد و روش گونه شناسی برای دسته بندی زمانی جریان به کار رفت.
دوره سوم: از سال 1945 تا اواخر دهه 1980. این دوره پربارترین و غنی‌ترین دوره تحقیق در زمینه ملی‌گرایی به شمار می آید. جنگ جهانی دوم با سیطره نظام های کمونیستی پایان می یابد و ملی گرایی به همدلی با طبقه کارگر ملی و بیگانه هراسی درخصوص سرمایه داری تبدیل می شود. این دوره با مشارکت جامعه شناسان و علمای علوم سیاسی، ادبیات نظری ناسیونالیسم را بسیار متنوع تر می کند.در این دوره،طبق نظر محققانی که تحت تأثیر مدرن سازی بودند،سه مرحله برای تکوین وجود داشت:سنت،گذار،و مدرنیته.ملی گرایی نیز جزئی طبیعی از فرهنگ گذار به شمار می آمد.در سال 1970، موج جدیدی از توجه به ملی‌گرایی پدیدار شد که ناشی از ورود محققان نومارکسیست در این حوزه بود.
دوره

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون اساسی، خودمختاری، حقوق اساسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ملی‌گرایی، اتحادیه اروپا، ملی گرایی، ناسیونالیسم