دانلود پایان نامه ارشد درمورد مصرف کنندگان، بهبود عملکرد، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

ر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد اقتصادي …………………………..89
جدول 4-11 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات لاشه ……………………………..105
جدول 4-12 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات لاشه……………………………. 106
جدول 4-13 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات لاشه …………………………….107
جدول 4-14 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات لاشه …………………………….108
جدول 4-15 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات لاشه …………………………… 109
جدول 4-16 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات لاشه …………………………….110
جدول 4-17 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات دوازدهه ……………………….113
جدول 4-18 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات ژژنوم لاشه …………………… 116
جدول 4-19 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات ايلئوم لاشه ……………………119
جدول 4-20 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات کولون لاشه ………………….122
جدول 4-21 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات راست روده چپ لاشه………125
جدول 4-22 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) مشخصات راست روده راست لاشه……128
جدول 4-23 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) پارامترهاي خوني…………………………. 134
جدول 4-24 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) سيستم ايمني هومورال ……………………141
جدول 4-25 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) سيستم ايمني سلولي ………………………142
جدول 4-26 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) تيوباربيتوريک اسيد گوشت …… ……145

فصل اول
مقدمه
1-1 اهميّت دامپروري در ايران و جهان
کشاورزي وسيله معاش غالب مردم را در مقايسه با صنايع ديگر فراهم مي‌کند. دام‌هاي اهلي بيش از نيمي از کل مقادير خروجي بخش کشاورزي را تشکيل مي‌دهد ( کمال زاده1 و همکاران، 2008) و در بسياري از کشورهاي توسعه يافته از اهميّت برخوردار است. حيوانات اهلي و فرآورده‌هاي آن در کشورهاي توسعه يافته به‌سرعت گسترش و رشد يافته است (آپون2، 2004). در ايران دام‌هاي اهلي منبع مهم ملّي بوده و بيش از نيمي از جمعيت روستايي به دام‌هاي اهلي براي زندگي خود وابسته هستند؛ و دام‌ها نقش مهمي در تامين زندگي روستاييان فقير و ايجاد اشتغال دارند (کمال زاده و همکاران، 2008).
1-2 اهميّت طيور در زندگي بشر
طيور يا پرندگان اهلي به‌خاطر گوشت و تخم‌شان اهمّيت داشته و منبع مهمي از پروتئين حيواني هستند. گوشت طيور از لحاظ پروتئين غني بوده ومنبع مناسبي از فسفر و ديگر مواد معدني، ويتامين‌هاي گروه B است. گوشت طيور چربي کمتري (5/3-5 درصد) نسبت به گوشت گاو دارد و کبد مرغ غني از ويتامين A است. نسبت اسيدهاي چرب غير اشباع آن نسبت به اسيدهاي چرب اشباع بيشتر است و اين ميزان اسيدهاي چرب دلالت بر سالم‌تر بودن گوشت طيور نسبت به گوشت قرمز دارد. در نتيجه، اين عوامل باعث توسعه توليد جوجه‌گوشتي شده است. همگام با رشد اقتصادي، تقاضا براي پروتئين در کشورهاي توسعه يافته مخصوصاً غذاي با منشاء طيور افزايش يافته‌است. تقاضا براي غذاي کم کالري و تغيير در شيوه زندگي باعث صرف زمان کمتري براي تهيه غذا جهت مصرف کنندگان مي‌شود. گوشت طيور درخواست مصرف کنندگان را در پختن آسان غذا پاسخ مي‌دهد. پنج فاکتور که باعث افزايش محبوبيّت گوشت مرغ شده است عبارتست از: 1- قيمت مناسب آن در مقايسه با غذاهاي ديگر؛ 2- محتوي مناسب تغذيه اي (پايين بودن چربي)؛ 3- راحت براي آماده سازي؛ 4- تنوع پذيري؛ 5- راحت و آسان بودن براي سرويس دهي جهت تغذيه (فائو3، 2010؛ اسلاوماير4 و همکاران، 2008؛ اسپرناکووا5 و همکاران، 2007).
1-3 اهميّت، جايگاه و آمار صنعت طيور در ايران و جهان
پرورش طيور در ايران تاريخچه طولاني دارد و زمان آن به ايران باستان و زماني‌که مرغ توسط مردان آريايي از شبه قاره هند (حدود 2500-2000 سال قبل از ميلاد مسيح) به ايران آورده شد بر مي‌گردد. در چهار دهه گذشته سرمايه‌گذاري زيادي در اين بخش به‌عمل آمده است ( اصفهاني6 و همکاران، 2012). بر اساس آمار منتشره سهم گوشت، شير و تخم مرغ در تامين کل غذاي مردم ايران در سال 2009 ميلادي 5 و 6/4 درصد بوده و توليد ساليانه گوشت جهان 281482 هزارتن بود؛ که سهم ايران در اين ميان 2541 هزار تن بوده است. هم‌چنين توليد گوشت طيور در سال 2009 ميلادي در جهان 92325 هزار تن بوده است؛ که سهم ايران 1622 هزار تن بود. مصرف سرانه گوشت طيور و تخم مرغ در ايران 2/22 و 7/7 کيلوگرم است و پيش‌بيني مي‌شود که سرانه مصرف گوشت در سال 2030 ميلادي در جهان 3/45 کيلو‌گرم در سال باشد که انتظار رشدي بالغ بر 11 درصد را در مقايسه با سال 1999 ميلادي خواهيم داشت (فائو، 2009؛ سازمان بهداشت جهاني7). دست يافتن به چنين چشم اندازي در سايه اطمينان از عملکرد مناسب حيوانات مزرعه‌اي، کوشش و اهتمام براي حفظ سلامتي حيوانات در جهت توليد فرآورده‌هاي دامي با کيفّيت عالي امکان‌پذير است.
1-4 جايگاه رزماري8 و ويتامين E در تغذيه طيور
استفاده از آنتي‌بيوتيک به‌عنوان محرک رشد، نقش اساسي در صنعت طيور داشته‌است. اما استفاده از آن به‌علت باقيمانده دارويي و مقاومت باکتريايي موجب کاهش اعتماد جامعه وممنوعيّت استفاده از آن به‌عنوان محرک رشد شده است ( پولات9 و همکاران، 2011). ممنوعيت استفاده از آنتي بيوتيک منجر به اين شد که کارشناسان علوم تغذيه دام جهت توليد غذاهاي طبيعي و فرآورده‌هاي دامي با کيفّيت بالا به فکر چاره‌اي باشند. بر همين اساس بسياري از محققين بر استفاده از چاشني‌هاي غذايي مانند پروبيوتيک‌ها10، پري‌بيوتيک‌ها11، اسيدهاي‌آلي، عصاره‌هاي گياهي و آنتي‌‌اکسيدان‌ها تمرکز کردند (اسپرناکووا و همکاران، 2007؛ فرانکيک12 و همکاران، 2009). چاشني‌هاي غذايي طبيعي با منشاء گياهي سالم‌تر و ايمن‌تر بوده و به‌عنوان مقاصد دارويي براي قرن‌ها استفاده مي‌شد؛ و برخي از آنها براي مدت‌ها نقش مهمي را در حفظ سلامتي و بهبود زندگي انسان ايفا مي‌کردند (عثمان13 و همکاران، 2005؛ قزاله14 و علي15، 2008). از جمله گياهان دارويي اکليل کوهي يا رزماري است که منبع مناسبي از ترکيبات ضد ميکروبي، محرک دستگاه گوارش و آنتي‌اکسيدان است. اثر مفيد گياهان دارويي و فرآورده‌هاي آنها از جمله عصاره‌ها، روغن‌ها به‌عنوان چاشني‌هاي گياهي مورد تاييد قرار گرفته است (سلطان16 و همکاران، 2008؛ خليق17 و همکاران، 2011). اين ترکيبات در توليد و سلامتي طيور از طريق تثبيت ميکروفلور دستگاه گوارش، جلوگيري از کلونيزاسيون پاتوژن‌ها (تکلي18 و همکاران، 2006) وتوليد آنزيم‌هاي گوارشي (لي19 و همکاران، 2004) اثر مي‌گذارد. به‌خوبي معلوم شده است که ترکيبات فنوليک موجود در گياهان و عصاره‌هاي آن داراي فعاليت آنتي‌اکسيدان در سيستم‌هاي ليپيدي است (فراگ20 و همکاران، 1989؛ ديقتون21 و همکاران، 1993). مکمل‌سازي جيره طيور با روغن‌هاي گياهي منجر به افزايش وزن، بهبود کيفيّت لاشه و کاهش مرگ و مير مي‌شود (مندل22 و همکاران، 2000؛ هرترمف23، 2001؛ ويليامز24 و لوزا25، 2001). وجود ويتامين E در اندام‌هاي جوجه‌ها و مرغ‌هاي تخمگذار براي حفظ سلامتي مهم است (کوئتزي26 و هکاران، 2001؛ بوو27 و همکاران، 2004). وجود ويتامين E در خون، نشان‌گري، مهم به‌خصوص در طب پيشگيري28، سندرم سوء جذب29، درماتيت نکروتيک30 است. به‌علاوه ويتامين E يک آنتي‌اکسيدان موثر بوده که باعث کاهش اکسيداسيون غشاء سلولي عضله مي‌شود. افزايش غلظت آلفا توکوفرول باعث افزايش ضريب تبديل غذايي، افزايش وزن، کاهش مصرف غذا (کندي31 و همکاران، 1992؛ کوئتزي و همکاران، 2001 ) و بهبود عملکرد سيستم ايمني مي‌شود.
1-5 بيان مساله
گوشت طيور مزيت‌هايي از لحاظ تغذيه‌اي مانند پروتئين بالا، اسيدهاي چرب ضروري خيلي اشباع، مواد معدني و چربي پائين (5/3 تا 5 درصد) دارد (اسلاوماير و همکاران، 2008)؛ و افزايش مصرف آن منجر به توسعه توليد جوجه‌هاي گوشتي و کوشش‌هايي جهت توليد هيبريدهاي موثر براي بهبود ضريب تبديل غذايي و کم کردن مدت زمان غذا دادن شده است (اسپرناکووا و همکاران، 2007). سه خصوصيت مهم که مصرف کننده براي قضاوت در مورد گوشت از آنها استفاده مي‌کند عبارتند از: ظاهر، بافت و طعم گوشت. استفاده از استراتژي‌هاي تغذيه‌اي جهت بهبود کيفّيت عضله روشي نسبتاً جديد است که در رابطه با علوم دامي و غذايي به‌وجود آمده‌است و نشان‌دهنده تنها تکنولوژي قابل دسترس براي تغيير در کيفيّت گوشت سالم است. استفاده از آنتي‌بيوتيک به‌عنوان عاملي براي بهبود رشد در غذاي با منشاء حيواني باعث کاهش اعتماد جامعه به‌علّت وجود باقيمانده دارويي و مقاومت عليه گونه‌هاي باکتريايي شده است؛ به‌طوري‌که استفاده از آنها از ژانويه 2006 به‌عنوان مکمل رشد در اروپا ممنوع شده است (پولات و همکاران، 2011). روش‌هاي تغذيه‌اي براي بهبود کيفيّت گوشت اغلب نسبت به افزودن ماده افزودني به غذاي عضله موثرتراست. ممنوعيت استفاده از آنتي‌بيوتيک منجر شده تا کارشناسان در تغذيه دام براي توليد غذاهاي طبيعي و توليدات دامي با کيفيّت بالا به فکر چاره‌اي باشند (اسپرناکووا و همکاران، 2007)؛ که يکي از آنها استفاده از آنتي‌اکسيدان‌هاست. آنتي‌اکسيدان‌ها به چند دليل به غذا افزوده مي‌شوند: براي حفاظت غذا از اکسيداسيون32 و بهبود بخشيدن به وضعيت آنتي‌اکسيدانت بافت حيوان و در نتيجه پيشگيري يا کاهش اکسيداسيون در هنگام حيات و مرگ حيوان. اکسيداسيون يکي از ابتدايي‌ترين مکانيسم‌هايي است که منجر به زوال کيفيّت گوشت و فرآورده‌هاي گوشتي و در نتيجه از بين رفتن طعم، رنگ، ارزش غذايي و کاهش مدت نگهداري آنها مي‌شود. آنتي‌اکسيدان‌هايي مانند 33BHT و34BHA مي‌توانند خواص سمّي داشته باشند و قوانين و دستورالعمل‌هاي سخت‌گيرانه‌اي براي مصرف‌شان در غذا وجود دارد. اين يافته‌ها همراه با افزايش مخالفت در مصرف‌کنندگان براي استفاده از آنتي‌بيوتيک وآنتي‌اکسيدان‌هاي مصنوعي باعث افزايش تمايل بر استفاده از آنتي‌اکسيدان‌هاي طبيعي مانند رزماري و آلفا توکوفرول شده است؛ که منشاء گياهي دارند، سالم‌تر، بي خطر‌تر بوده و براي انسان و حيوانات داراي خطر کمتري هستند (پولات و همکاران، 2001؛ هاک35 و همکاران، 2008).
1-6 اهداف تحقيق
1- بهبود توليد گوشت طيور با توجه به کاهش اکسيداسيون و افزايش زمان ماندگاري.
2- بروز پتانسيل‌هاي ژنتيکي طيور از لحاظ افزايش رشد، بهبود سيستم ايمني با استفاده از دوزهاي بالاي ويتامين E و رزماري.
3- استفاده از گياهان دارويي و آنتي‌اکسيدان‌هاي طبيعي به‌عنوان محرک رشد، بهبود کيفيّت گوشت و توليدات دامي.

فصل دوم
بررسي منابع
افزايش علاقه به استفاده از غذاهاي طبيعي، صنايع توليد غذا را وادار به استفاده از آنتي‌اکسيدان‌ها براي به‌تاخير انداختن درجات اکسيداسيون چربي در فرآورده‌هاي غذايي به‌منظور بهبود کيفيّت و ارزش غذا

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رزماري، ويتامين، گوشتي، جوجه‌هاي Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد پراکسيداسيون، چربي، اکسيداسيون، کيفيّت