دانلود پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، نفوذ اینترنت، برنامه چهارم توسعه، خدمات الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

تشکیل می دهند.
این در حالی است که طبق این آمار 7 میلیون و 167 هزار و 713 نفر در کشور از طریق تلفن و با کارت اینترنتی (دایل آپ) از اینترنت استفاده می کنند که 29 درصد کاربران را تشکیل می دهند البته آمار مرکز “متما” در مورد کاربران دایل آپ تا انتهای سال 88 محاسبه شده است. در همین حال تعداد کاربران اینترنت پرسرعت با سیم (ADSL) نیز یک میلیون و 406 هزار نفر ، کاربران اینترنت وایمکس 154 هزار و 367 نفر و میزان اتصال از طریق فیبر نوری نیز پنج میلیون و 696 هزار اتصال اعلام شده است.  با توجه به آمار بالای مشترکان موبایل و به دنبال آن اتصال 41% مردم از طریق GPRS به اینترنت باید توجه بیشتری از سوی دولت برای ارائه خدمات الکترونیکی از این طریق شود . ( متما ، 89)

جدول3-3 ضریب نفوذ اینترنت کشور برای سال 89
 شرح پارامترها
تعداد کاربران
درصد از کل
اتصال دایل آپ
7167713
19/29 درصد
اتصال ADSL
1406427
73/5 درصد
اتصال GPRS
10129865
25/41 درصد
اتصال وایمکس
154367
71/2 درصد
اتصال فیبرنوری
5696000
20/23 درصد
جمع کل کاربران
24554372

ضریب نفوذ

66/32 درصد
متما ، 89

شکل 3-6 ضریب نفوذ اینترنت کشور شامل تمامی اتصالات برای سال 90، (متما ،1390)

شکل 3-7 ضریب نفوذ اینترنت کشور شامل اتصالات ADSL برای سال 90،(متما ،1390)

شکل 3-8 ضریب نفوذ اینترنت کشور شامل اتصالات Dialup برای سال 90، (متما ،1390)
3-15-2. نگاهی به وضعیت اینترنت چند کشور و مقایسه آن با ایران
شمار کاربران اینترنت باند پهن – پرسرعت – در حالی در کشور ما از 5/1 میلیون نفر هم عبور نمی کند که سرعت رشد اینترنت پرسرعت در کشورهای مختلف جهان غیرقابل انکار است.
کشور آمریکا به عنوان پایه گذار اینترنت در جهان با بیش از 303 میلیون نفر جمعیت بالغ بر 220 میلیون کاربر اینترنت دارد که بعد از چین دومین کشور جهان از نظر تعداد کاربر اینترنت است. این کشور دارای ضریب نفوذ اینترنت 5/72 درصدی است و در رده سیزدهم کشورهای جهان در رتبه بندی جهانی ضریب نفوذ اینترنت قرار گرفته و این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت این کشور از سال 2000 تا سال 2008 به بیش از 138 درصد افزایش یافته است. جالب توجه آن است که در آمریکا رشد اینترنت پرسرعت یا باند پهن در چند سال گذشته وضعیت بسیار مطلوبی داشته و در حال حاضر در این کشور نزدیک به 80 میلیون کاربر اینترنت باند پهن وجود دارد که تقریبا 20 درصد کل کاربران باند پهن جهان ( 405 میلیون کاربر) است.
در همین حال کشور کانادا نیز با 33 میلیون نفر جمعیت حدود 28 میلیون کاربر اینترنت دارد و ضریب نفوذ این پروتکل ارتباطی در این کشور بالغ بر 84 درصد است که از این حیث در رده ششم رتبه بندی کشورهای جهان قرار دارد. هم اکنون تعداد کاربر اینترنت باند پهن این کشور نزدیک به 10 میلیون نفر است که تقریبا 5/2 درصد کل کاربران باند پهن جهان را شامل می شود. 
اما در کشور کره جنوبی با جمعیت بیش از 49 میلیون نفر ضریب نفوذ اینترنت با حدود 37 میلیون کاربر 76 درصد است که از این حیث در رده شانزدهم کشورهای جهان قرار دارد. نگاهی به وضعیت اینترنت باند پهن کره در چند سال گذشته نشان می دهد که تعداد کاربران اینترنت پرسرعت این کشور با رشد قابل توجهی بیش از 15 میلیون نفر بوده و این کشور از نظر ضریب نفوذ اینترنت باند پهن در جایگاه هفتم دنیا قرار دارد. 
در کشور مالزی نیز با 25 میلیون نفر جمعیت حدود 15 میلیون نفر کاربر اینترنت هستند که این آمار نشان از ضریب نفوذ 62 درصدی و رتبه سی و چهارم کشورهای جهان دارد. 
کشور ترکیه نیز به عنوان یکی از کشورهای منطقه و در حال توسعه که از نظر تعداد جمعیت شباهت بسیار نزدیکی به ایران دارد حدود 26 میلیون کاربر اینترنت با ضریب نفوذ 35 درصد دارد با این تفاوت که تعداد کاربران اینترنت باند پهن این کشور حدود 6 میلیون و یک درصد کل کاربران باند پهن جهان است ضریب نفوذ اینترنت باندپهن ترکیه 8 درصد است و این کشور در جایگاه بیست و نهم جهان قرار دارد. 
در کشور عربستان نیز با 28 میلیون نفر جمعیت حدود 7 میلیون نفر از اینترنت استفاده می کنند و این کشور با ضریب نفوذ 22 درصدی در رده کشورهای میانه رو به پایین رتبه بندی جهانی قرار دارد. 
قطر نیز با 795 هزار نفر جمعیت حدود 351 هزار نفر کاربر اینترنت دارد و با ضریب نفوذ 42 درصدی در رده کشورهای میانه در رتبه بندی جهانی است. (خبرگزاری مهر ، 1389)

شکل 3-9 گزارش ضریب نفوذ اینترنت در کشور ،(متما ،1390)
3-15-3. تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور گامی در جهت توسعه IT
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران از مقدمات تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور در راستای سند نظام جامع فناوری اطلاعات برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش IT خبر داده است .
علی اصغر انصاری با اشاره به امضای تفاهمنامه میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و برخی از استانهای مختلف کشور طی هفته های اخیر گفت: عمده محورهای تفاهمنامه همکاری با استانها مربوط به تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات استانها است که سازمان فناوری اطلاعات از آن حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به پایش شاخص های فناوری اطلاعات استانها و مباحث مربوط به خدمات دولت الکترونیک و پرتال خدمات الکترونیک استانهای کشور به عنوان مقوله های مورد حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: در کنار این حمایتها، مجموعه بررسی هایی در مورد ایجاد شبکه علمی کشور و مراکز داده نیز در دست مطالعه است.
 
انصاری گفت: براساس تفاهمنامه منعقد شده، استانهای کشور پروژه های اولویت دار خود را در بخش فناوری اطلاعات به این سازمان اعلام می کنند تا با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پروژه های اولویت دار انتخاب و از انجام پروژه های تکراری جلوگیری شود.
 
معاون سازمان فناوری اطلاعات این هماهنگی را در جهت جلوگیری از موازی کاری در پروژه های مشابه عنوان کرد و ادامه داد: به این ترتیب توان فنی استانها، پروژه ها و منابعی که در اختیار سازمان قرار دارد به گونه ای مدیریت می شود که در کل کشور هم افزایی ایجاد شود.
 
وی با بیان اینکه در بخش خدمات الکترونیک نیز استانهایی که توانسته اند اقداماتی انجام دهند موارد را اعلام خواهند کرد، اضافه کرد: این جمع بندی باعث می شود که خدمات الکترونیکی مشابه در استانها اجرا نشود و از خروجی استانهایی که این اقدام را از قبل انجام داده اند، استفاده شود.
 
انصاری تدوین سند برنامه جامع فناوری اطلاعات استانها را عمدتا در جهت اهداف و تکالیف برنامه پنجم توسعه عنوان کرد و با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیک از دیگر محورهای برنامه جامع فناوری اطلاعات است خاطرنشان کرد: برنامه های استانها برای تدوین سند جامع فناوری اطلاعات در حوزه های صنعت، پژوهش، کاربردهای فناوری و نیز توسعه دولت الکترونیک خواهد بود.
جدول میزان تحقق برنامه چهارم در فناوری اطلاعات/ آمار کاربران اینترنت گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر با توجه به تدوین برنامه پنجم توسعه و بررسی آن در مجلس به بررسی آخرین وضعیت تحقق برنامه چهارم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و در شاخصهایی چون ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ تلفن ثابت و موبایل و… پرداخته است.
تنظیم کنندگان برنامه چهارم توسعه به موجب ماده 57 این برنامه دولت را مکلف کردند که برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بردانایی و کسب جایگاه برتر منطقه تا پایان برنامه چهارم توسعه نسبت به برقراری تسهیلات لازم برای دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای، زمینه ارتقاء ارتباطات در کشور را فراهم کند. (خبرگزاری مهر ،1389)
3-15-4. اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش توسعه فن آوری ارتباطات کشور :
دولت مکلف بود تا پایان این برنامه که از سال 84 آغاز و تا سال 89 ادامه یافت ضریب نفوذ ارتباطات ثابت را به 50 درصد، ارتباطات موبایل را به 35 درصد و ارتباطات اینترنت کشور را حداقل به 30 درصد می رساند و همچنین ارتباط پرظرفیت و چند رسانه‌ای را حداقل در شهرهای بالای 50 هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به 20 مرسوله بر نفر را فراهم می کرد. تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور نیز از دیگر وظایف دولت در برنامه پنج ساله چهارم توسعه بود.
آخرین آمارهای ارائه شده نشان می دهد که برخی اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت کامل محقق نشده که برای مثال می توان به تحقق ضریب نفوذ 50 درصدی تلفن ثابت در کشور اشاره کرد. اما دولت در برخی موارد در این بخش نیز بیش از اهداف برنامه حرکت کرده است.  (خبرگزاری مهر ،1389)
جدول 3-4 شاخصهای برنامه چهارم توسعه و میزان تحقق آنها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
شاخص های ارتباطی
اهداف برنامه چهارم توسعه
میزان تحقق اهداف در برنامه چهارم توسعه
وضعیت شاخص ها در ابتدای برنامه چهارم
ضریب نفوذ اینترنت در کشور
30 درصد
34 درصد
10 درصد
ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور
50 درصد
86/33 درصد
28 درصد
ضریب نفوذ موبایل در کشور
35  درصد
71 درصد
5/12 درصد
بهره برداری از دفاترIT  روستایی
10000 دفتر
10000 دفتر
2000 دفتر
تعداد روستاهای دارای ارتباط
90 درصد روستاها
97 درصد روستاهای بالای 20 خانوار
47955 روستا
خبرگزاری مهر ،1389
3-15-5. چالشهاي گردشگری الكترونيك در ایران
در فرايند تحقق گردشگري الكترونيك در ایران و بهره مندي از منافع آن، چالشهاي اساسي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و براي رفع آنها برنامه ريزي هاي مربوط صورت گيرد. اين چالشهاي اساسي عبارتند از:
فقدان سخت افزار و نرم افزارهاي رايانه اي:
در راستاي توسعه گردشگري الكترونيك و با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران به راحتي دريافت مي شود كه عدم وجود بستر سازي زيرساختهاي گردشگري الكترونيك (سخت افزار و نرم افزار) از مهمترين چالشهاي موجود در برابر توسعه و مراحل گسترش آن بشمار مي رود. در اين ميان مي توان به كمبود رايانه و ملحقات سخت افزاري دستگاه هاي كامپيوتري ( كيس، كيبورد، موس، CPU و مادر بورد) و در عين حال كمبود نرم افزارهاي كاربري گردشگري (كمبود برنامه نويسهاي ماهر و كاردان و برنامه هاي اينترنتي گردشگري) اشاره داشت.
فقدان سواد اطلاعاتي:
آشكار است كه در صورت وجود زيرساختار الكترونيك ( IT و شبكه هاي مخابراتي و كانالهاي ارتباطي )، لازم است تا كاربران و گردشگران بتوانند از اين زيرساخت هاي الكترونيكي استفاده كنند كه نياز به سواد اطلاعاتي و توانمندي گردشگران در استفاده از رايانه و اينترنت مطرح مي شود.
فقدان زير ساختار الكترونيكي:
در عين حال غير از موارد فوق مي توان به كمبود كانالهاي مخابراتي و مجاري انتقال و خطوط مخابراتي و زير ساخت هاي گردشگري در شبكه مخابراتي و ارتباطاتي ايران اشاره داشت كه بدون فراهم سازي و تدارك آنها يا گسترش شبكه مخابراتي و الكترونيكي ، نمي توان انتظار داشت تا فرايند توسعه گردشگري الكترونيك از رشد قابل قبولي برخوردار شود.
دسترسي به اينترنت و شكاف ديجيتالي :
طبق آمار تا پايان سال 2002 ميلادي بين 750 تا 90 ميليون نفر در سراسر جهان به اينترنت دسترسي داشته اند كه از اين تعداد نزديك به 50 درصد آنها در ايالات متحده آمريكا و كانادا زندگي مي كرده اند، در حالي كه سهم خاور ميانه و آفريقا درصد اندكي براورد شده است. با توجه به آمار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، خدمات الکترونیک، خدمات الکترونیکی، گردشگری الکترونیکی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد صنعت گردشگری، فناوری اطلاعات، استان گلستان، توسعه روستا