دانلود پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ ایرانی، روابط بین فردی، اختلالات روانی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

این زمینه، انجام پژوهش حاضر در فرهنگ ایرانی حائز اهمیت ویژهای خواهد بود. به این دلیل ضمن اینکه با انجام پژوهش حاضر، گامهایی در این قلمرو و در فرهنگ ایرانی در قالبی عالمانه برداشته و سنگ بنای بسیار مناسبی برای پژوهشهای بعدی خواهد شد، بستری جهت انجام مطالعات بین فرهنگی فراهم میآورد.
با توجه به ضرورت روانشناسي مثبت نگر، اكنون بيشتر پژوهشها متمركز بر عوامل محافظت كننده، بهبود سلامتي و تجارب بهداشتي مي‌باشد. علاوه بر اين دانشمندان علوم پزشكي عنوان مي‌كنند كه شادي و شادكامي، رضايت از زندگي و بهزيستي رواني ايده‌هايي هستند كه اكنون زمان بررسي آن فرا رسيده است. مسائلي كه در علم پزشكي كمتر به آن توجه شده است و بيشتر به اختلالات روانی و عواطف منفي پرداخته شده است و اين مسئله اساساً به اين دليل است كه عواطف منفي مشكلات جدي براي افراد و جامعه به وجود مي آورد.
اگرچه مساله روابط بین فردی و احساس تنهایی، رضایت و شادکامی و حتی استقلال شخصی در نگاه نخستین بدیهی به نظر میرسد؛ ولی هرکدام از موضوعات، تا زمانیکه از طریق بررسی های دقیق و علمی تبیین نشوند و ارتباط پیچیدهی آنها روشن نگردد، قابلیت داوری و آموزش پیدا نمیکنند. اگرچه روابط اجتماعی و خانوادگی و چگونگی برقراری و ابعاد آن، عمری به درازای عمر انسان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی