دانلود پایان نامه ارشد درمورد عوامل جغرافیایی، جذب سرمایه‌گذاری، عوامل اقتصادی، سیاستهای پولی

دانلود پایان نامه ارشد

بهترین نتیجه همکاری سایر نهادها با وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن است. مشخص است که تمام مواردی که ارائه گردید در مدیریت وزارت نفت قرار نداشته و سایر نهادها نیز می‌بایست در این رابطه اقدام کنند.135
به طور خلاصه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی بدین شرح است:
3ـ1ـ6 عوامل سیاسی
همان گونه که پیشتر ذکر شد یکی از مهمترین عوامل درجذب سرمایه‌گذاری خارجی عوامل سیاسی وریسک کشور میزبان می‌باشد. پیش از هر چیز باید مشخص شود که منظور از ریسک سیاسی چیست؟عوامل سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است برسودآوری و یا کوشش شرکت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنیر کرده، بر آن‌ها تاثیر منفی بگذارند.136
با جهانی شدن اقتصاد و تجارت بررسی ریسک سیاسی ازجانب سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. سرمایه‌گذاران می‌کوشند با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذاری در کشورها دیگر مبادرت ورزند. لذا مقبولیت سیاست‌ها و فضای اقتصادی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذار مقدار ریسک از یک حد قابل قبولی بالا باشد هیچ ترفند یا مشوق مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد بود، بنابراین ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور درجذب و یا کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر تعیین کننده‌ای دارد. با وجود تحریم‌های غرب علیه ایران ورود سرمایه‌گذاری به صنعت نفت هم عملا امکانپذیر نیست زیرا صنعت نفت با عوامل سیاسی گره خورده است. هم‌اکنون رویۀ اجرای تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران در قیاس با گذشته تغییر کرده است. در رویۀ جدید، موضوع معامله‌های مالی و پولی از طریق سیستم سوئیفت بانکی بین‌المللی رصد می‌شود؛ به‌طوری‌که جرأت انجام هر گونه معامله با ایران از سوی شرکت‌های خارجی سلب شود.
در چنین شرایطی حتی چنانچه امتیازهایی بیش از دیگر کشورهای نفتی داده شود، شرکت‌های نفتی به سختی حاضر می‌شوند قراردادهای سرمایه‌گذاری با ایران منعقد کنند؛ زیرا موضوع تحریم علیه منابع کشور، به صورت مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مدوّن در آمده است و از دیدگاه قانونی در اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر با شدت و ضعف متفاوت به آن عمل می‌شود.
3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی
عوامل اقتصادی موثربرسرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشند:
مالیات: عدم تطابق قوانین سرمایه‌گذاری کشور میزبان باکشورهای کانون سرمایه و اخذ مالیات مضاعف از سرمایه‌گذار سبب جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای مشترک می‌شود. گاه این عوارض و مالیاتها اصل سود سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و با پرداخت مالیات مضاعف سودی برای شرکت سرمایه‌گذار باقی نخواهد ماند.
نظر به اینکه مالیات یکی از ارکان اصلی سیستم‌های مالی در قراردادهای نفتی به شمار می‌رود، اعمال معافیت و یا تخفیف‌های مالیاتی از اهم سیاست‌های کشورها در جذاب نمودن شرایط قراردادی بوده است. برخی از این سیاست‌ها عبارتند از: معافیت یا تخفیف در مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه‌های وارداتی/ صادراتی، تنفس مالیاتی و غیره.137
عدم ثبات مقررات ارزی، پولی و گمرگی: ثبات محیط سرمایه‌گذاری رابطه تنگاتنگی با ثبات و مقررات ارزی، پولی و گمرکی دارد وقتی ریسک محیط سرمایه‌گذاری افزایش یابد تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. هرگاه مجموعه سیاستهای پولی (که تعیین کننده عوامل موثر بر نرخ تورم در کشور است) سیاست مالی (که نشان دهنده وضعیت کسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی کشور میزبان است) سیاست ارزی (که نشان دهنده سیستم ارزی است) سیاست بازرگانی (که میزان آزادی بازرگانی خارجی را نشان می‌دهد) و سیاست ناظر بر مقررات که شامل اطلاعات رسمی و قابل دسترسی، تعیین جهت گیری حکومت و جامعه به سمت سرمایه‌های خارجی و محدودیت‌های انتقال سرمایه است. در راستای ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی باشد، میزان ریسک سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت و به تبع آن، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آن کشور افزایش پیدا می‌کند.138
امکان تبدیل درآمد ناشی از تورم: اگر پس از پایان مدت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار، سرمایه غیرنقدی خود را به فروش رساندو به دلیل افزایش شاخص قیمتها، از راه فروش سرمایه نقدی در آمدی بیش از آنچه به عنوان سرمایه غیر نقدی به ثبت رسیده است کسب نماید باید حق تبدیل اختلاف قیمت را به ارز برای خروج از کشور داشته باشد.
3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی
وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین کمرگی، فعالیتهای تجاری و… از راه کارهای تسهیل کننده سرمایه‌گذاری هستند. وجود یک نظام منسجم و هماهنگ قانونی که با الزامات توسعه و تحولات اقتصادی همخوانی داشته باشد در تسریع جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موثر است. تفاوت ارزشهای فرهنگی کشور میزبان با کشور، شرکت یا فرد سرمایه‌گذار خارجی ممکن است مانعی بر سرراه سرمایه‌گذاری باشد که باید بااتخاذ تدابیر و شیوه‌های منطقی و راه کارهای لازم که اصول و ارزشها نیز حفظ شوند این موانع برطرف تا سرمایه‌گذار خارجی راغب به سرمایه‌گذاری شود.139
3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی
منظور از عوامل جغرافیایی در اینجا موقعیت جغرافیایی کشور است. موقعیت جغرافیایی کشور از جمله آب و هوا، ناهمواری‌ها، نوع گیاهان، مسائل جمعیتی، مکان استقرار در حیات انسانی و دسترسی به گذرگاه‌های تجاری از عوامل تشویق و تحدیدکننده سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.140
خوشبختانه در خصوص عوامل جغرافیایی موقییتی که ایران در آن قرار دارد هم از لحاظ آب و هوا و دسترسی به گذرگاه‌های انسانی و…. مطلوب برای این امر است.
3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی
باید به این نکته توجه شود که سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود به یک عرصه اقتصادی با چه موانعی روبه رو است و چگونه می‌شود این موانع را از میان برداشت:
– باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی همواره القا کننده یک تصور و احساس غلط و با کمترین تعقل نسبت به خطرات آن است. این ذهنیت بویژه در کشورهای جهان سوم، بنوعی تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که بطور کلی اقتصاد دولتی را به اقتصاد آزاد ترجیح می‌دهند.
تجربه رشد و توسعه کشورهای نو توسعه یافته در سه دهه گذشته نشان داد که این تفکر چندان با معیارهای عقلی و کارکردهای واقعی مطابقت نداشته و دنیا در این سه دهه شاهد کشورهایی بوده است که با تداوم رشد سرمایه داری به قدرتهای بزرگ تبدیل شدند. کشورهایی که چارچوب‌های اقتصاد بازار را پذیرفتند بتدریج در زمره ممالک توسعه یافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگی و فقر بیش از پیش افزون کردند.
در کشور ما نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی که موضوع این کتاب را به خود اختصاص داده، هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، بلکه حتی نگاه‌ها به سرمایه‌دار داخلی نیز بدبینانه و همراه با جهت‌گیری است؛ حال آنکه انتظار می‌رود رویکردها و سیاست گذاری‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، بدون تأثیرپذیری از بی اعتمادی ناشی از وقایع تلخ تاریخی که در کشور ما و به نام سرمایه‌گذاری خارجی روی داده اند، اتخاذ شده و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شوند؛ برای رفع این قبیل نگرانی‌ها به نظر می‌رسد در مطالعات و تحلیل‌های کارشناسی راجع به هدفمند کردن سرمایه‌گذاری خارجی باید ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی و نیز حقوقی مورد دقت نظر قرار گیرند.141
دومین مانع برخاسته از اولین مانع است؛ تصویب قوانین و مقرراتی که تا آنجا که ممکن است مسیر سرمایه‌گذاری و میل و ان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نفت و گاز، نرخ بهره، منابع مالی، بازارهای مالی Next Entries مقاله رایگان با موضوع جذب سپرده، کارآیی مالی، توزیع فراوانی، سپرده های مورد انتظار