دانلود پایان نامه ارشد درمورد عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

من مي گفت بيا پيش خودم ، يه شب که داشتم گريه مي کردم اومد بالا سر تختم باهام حرف زد که گريه نکنم ، دلداريم داد ، خيلي بهش علاقه مند شدم بعد کم کم کارهاي بدم بهم گفت و آدمم کرد . “
برخي از مددجويان به اين باور رسيده بودند که هيچ اهميتي براي کسي ندارند و هيچ کس به مشکلات آن ها توجه نمي کند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” هيچ کس به ما توجه نمي کنه . ما براي هيچ کس اهميت نداريم . “
صحبت هاي همين مددجو در مورد نوع تعامل کارکنان با مددجويان : ” همين مربي ورزشه ، خانم …. هرچي از دهنش درمياد به آدم ميگه . خب من دارم ترک مي کنم ، دارو مصرف مي کنم نمي تونم 12 بار دور زمين بسکتبال بدوم . وقتي نمي تونم بدوم به من ميگه تو انگل اجتماعي آخه به چه حقي اينو به من مي گه” . ( مددجو سرش را به زير انداخت و گريه کرد ) .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” خوب شدن يا نشدن ما چه اهميتي داره ؟ اصلا واسه کي مهمه ؟ توخونه يه جور ميزنن تو سر آدم . اينجا هم ( کانون ) يه جور ميزنن توسر آدم . ”
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” ماهيچ وقت رفاه نداشتيم ، نه اينجا ( کانون ) ، نه تو جامعه . “
برخي از مددجويان به اين باور رسيده اند که در کانون بايستي رفتار ضد اجتماعي خود پسندانه داشته باشند در غير اين صورت حقوق آن ها در تعامل با ساير مددجويان تضييع مي شود .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” من نميخوام اينجا زيرآب کسي رو بزنم ولي مجبورم زيرآب بزنم . اينجا زيرآب نزني بقيه زير آبتو مي زنن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” اگه بچه ها با من خوب باشن منم خوبم ولي اگه کسي با من خوب نباشه ، اگه من خوب باشم ، جوابشو ندم ، پرو ميشه .”
4 – 5 – 2 مقايسه يافته ها در دو گروه مددجويان دختر با اقامت طولاني مدت و مددجويان دختر با اقامت کوتاه مدت
شباهت ها :
1: در مورد زير گروه مشغوليت هاي ذهني از حيث ادامه آثار دادگاه هر دو گروه مشابه يکديگر بودند .
2 : در مورد زير گروه مشغوليت ذهني ازحيث نگراني بابت اعتماد خانواده ، نيز بستگي به نوع بزه و ارتباط مددجو با خانواده اش دارد ، در برخي از افراد هر دو گروه اين نگراني وجود داشت .
3 : در زير گروه پيامدهاي مشغوليت ذهني در زمينه ضعف يادگيري و تحصيلي و علل آن کاملا مشابه يکديگر بودند.
5 : در زير گروه باورها ، باور هر دو گروه در بيشتر موارد مشابه يکديگر بود .
تفاوت ها :
1 : در زير گروه پيامدهاي مشغوليت ذهني از حيث تاثير بر يادگيري ، عدم تمرکز براي يادگيري آموزش هاي فني حرفه اي بيشتر در مددجويان با اقامت کوتاه مدت ديده شد . عدم تمرکز براي درس خواندن هم بيشتر در مددجويان با اقامت طولاني مدت ديده شد ، چون تقريبا اقامت مددجويان کوتاه مدت از سه ماه تجاوز نمي کند ، معمولا از سوي کارکنان کانون به درس خواندن تشويق نمي شوند .
2 : در زيرگروه باورها ، موارد باور به بهتر شدن رفتار در مدت اقامت در کانون در مصاحبه با مددجويان با اقامت بلند مدت بيش از مددجويان با اقامت کوتاه مدت بود .
4 – 6 – 3 : گروه پسران
4 -6 – 3 – 1 : مشغوليت ذهني
با توجه به مشاهدات و گفته هاي مددجويان ، اصلي ترين و مهم ترين موضوع مشغوليت ذهني آن ها به ادامه آثار دادگاه مربوط مي گردد .
1 : دلايل
الف : ادامه آثار دادگاه
در زير گروه ادامه آثار دادگاه ، مشابه قسمت دختران موارد ، تاخير در صدور حکم نهايي ، بي اطلاعي از زمان اعزام به دادگاه ، انتظار و بلاتکليفي مددجويان مرتکب قتل تکرار شد .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” الان سه ماهه که اينجام ، هنوز اعزام به دادگاه نشدم ، هر وقت هم از مددکارم مي پرسم ميگه نميدونم ، خسته شدم بالاخره کي ميرم دادگاه ؟ ”
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” الان 12 ماهه اينجام هنوز جواب حکمم نيومده کلافه شدم ، مگه يه حکم چه قدر طول بايد بکشه ؟ ”
مددجو با اقامت طولان مدت : ” قبل اين که حکمم بياد خيلي نگران حکمم بودم ، خيلي انتظار کشيدم طول کشيد تا حکمم اومد خيلي نگران بودم همش به بيرون فکر مي کردم خيلي اذيت مي شدم هيچ کاري هم نمي تونستم بکنم.”
ب : آينده
در بحث هاي گروهي و مصاحبه ها ، مددجويان پسر در مورد اين زيرگروه کمتر صحبت کردند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” من وقتي که آزاد بشم نميدونم کجا بايد زندگي کنم ، کار هم که ندارم . “
ج : خانواده
يکي از دغدغه هاي فکري برخي از مددجويان پسر تامين معاش خانواده شان بود . برخي نيز در قبال به زحمت افتادن خانواده شان به دليل حبس خود اظهار شرمساري و عذاب وجوان داشتند .
مددجوبا اقامت طولاني مدت : ” از اين که خونوادم اين همه راه و به خاطر ديدن من ميان کانون عذاب وجدان دارم ، ناراحتم به خاطر من اذيت مي شن .”
مددجو با اقامت طولاني مدت :” همش نگران خونوادمم . دلم مي خواد راحت باشن ، آسايش داشته باشن . پول داشته باشن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “بابام افتاده زندان ، منم که اينجام نگران مادر و خواهرم هستم که چي کار بايد بکنن ؟ “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” من رو مامانم معتاد کرد ، الانم نگران خواهرام هستم . مي ترسم اونا رو هم مثل خودش خراب کنه . از اينجا برم بيرون ميکشمش . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” من بيرون که بودم شيشه ميزدم بعد يه بار با مامانم دعوام شد ، رو اش چاقو کشيدم . الان که اينجام همش قيافه مامانم جلو چشممه . خيلي عذاب وجدان دارم ، دارم ديوونه ميشم ، شبا خوابم نمي بره ، همش به مامانم فکر مي کنم با اين که اومد ملاقاتم گفت من و بخشيده اما آروم نمي گيرم . رفتم پيش روان شناس من و فرستاد پيش روان پزشک . اون هم بهم آرام بخش داده . “
2 : پيامدها
الف : ضعف در يادگيري
در توضيحات اين قسمت بايد متذکر شد علاوه بر ساير مواردي که در طبقه ارتباط مددجويان با محيط و امکانات کانون ، مطرح شد ؛ در مورد تعداد معدودي از مددجويان دغدغه فکري مانع از پيشرفت تحصيلي و يادگيري ساير آموزش هاي فني حرفه اي در کانون شده بود.
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” اينجا کامپيوتر و تعميرات موبايل و از اين چيزا يادگرفتم اما اگه بيرون بودم حتما جلوتر بودم اينجا فکر آدم به آزادي ، به خونواده مشغوله .”
2تن از مربيان فني حرفه اي : ” اين بچه ها با استعدادن اما فکرشون مشغول مشکلاتشونه ، به خاطر همين سطح يادگيري شون از بچه هاي معمولي کمتره . ”
2 : کاهش کيفيت تعاملات
با توجه به دغدغه ذهني مددجويان ، شايد بتوان علل برخي درگيري ها و تنش هايي که ميان آن ها به وقوع مي پيوندد را همين دغدغه هاي ذهني بابت امور قضايي آن ها دانست .
4 – 6 – 3 – 2 : باورها
منظور از اين زيرگروه ، آن باورهايي است که مددجو از اقامت در کانون به آن ها رسيده است .
بيشتر مددجويان معتقد بودند که زندگي در کانون باعث بد آموزي آن ها مي شود .
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” آدم وقتي مياد زندان گرگ ميشه اينجا پسر ها رو گرگ ميکنه ، دخترها رو خراب ميکنه . دختر اگه بياد زندان خراب ميشه . ”
صحبت هاي همين مددجو در مورد تعامل ميان مددجويان با يکديگر : ” آدم هرچي بلد نبوده تو زندان ياد ميگيره . از همديگه ياد ميگيرن . اينجا همه جورش مياد . بيشتري ها ( مددجويان پسر ) دزدن يا تو کار موادن.”
همچنين مانند قسمت دختران ، مددجويان پسر به اين باور رسيدند که کانون ، مکاني براي مددجويان فقير و بي خانمان است .
مددجو با اقامت بلند مدت : ” اينجا براي بقيه خوبه ، اما براي من خوب نيست ، من بچه ي بالا شهرم . “
مددجو با اقامت بلند مدت : ” اين بچه هاي گربه نازکن و سگ بغل کن114 ، ميگن کجا بريم که مثل کانون هر هفته کباب بدن . ”
يکي از مددجويان در مصاحبه ها مطرح کرد که اقامت در کانون باعث يادگيري رفتارهاي مثبت در او شده است .
مددجوي پسر با اقامت کوتاه مدت : ” از وقتي اومدم اينجا ، نمازخوندن ياد گرفتم ، ديگه قليون و سيگار نمي کشم حالم بهتره . “
4 – 6 – 4 : مقايسه دو گروه پسران با اقامت طولاني مدت و کوتاه مدت
شباهت ها :
1: در مورد زير گروه مشغوليت هاي ذهني از حيث ادامه آثار دادگاه هر دو گروه مشابه يکديگر بودند .
2 : در مورد زير گروه مشغوليت ذهني ازحيث نگراني بابت اعتماد خانواده ، نيز بستگي به نوع بزه و ارتباط مددجو با خانواده اش دارد ، در برخي از افراد هر دو گروه اين نگراني وجود داشت .
3 : در زير گروه پيامدهاي مشغوليت ذهني در زمينه ضعف يادگيري و تحصيلي و علل آن کاملا مشابه يکديگر بودند.
4 : در زير گروه باورها ، باور هر دو گروه در بيشتر موارد مشابه يکديگر بود .
تفاوت ها :
تفاوت خاصي در يافته ها بين دو گروه وجود نداشت .
4 – 6 – 5 : مقايسه يافته ها در دو گروه دختران و پسران
شباهت ها :
1 : مشغوليت ذهني بابت ادامه آثار دادگاه در هر دو گروه دختران و پسران کاملا يکسان است .
2 : مشغوليت ذهني در زمينه خانواده ( احساس شرمساري ) در برخي از مددجويان هر دو گروه مطرح شد . هر دو گروه دختران و پسران با اين دغدغه خاطر تعامل مشابهي با خانواده هايشان داشتند .
3 : تجارب يادگيري و تحصيلي در هر دو گروه دختران و پسران مشابه است .
4 : کاهش کيفيت تعاملات ميان مددجويان به عنوان يکي از پيامدهاي مشغوليت ذهني در هر دو گروه وجود دارد .
5 : هر دو گروه مددجويان به موضوعاتي مانند اين که کانون مکاني براي نگهداري افراد فقير و بي کس است و اين که اقامت در اين مکان باعث بد آموزي آن ها مي شود ، هيچ کس به ما اهميت نمي دهد ، اقامت در کانون چيزي را براي ما تغيير نمي دهد پس از آزادي مجددا کارهاي گذشته را تکرار خواهيم کرد باور پيدا کرده بودند .
6 : نکته ي قابل تامل اين است که مددجويان هر دو گروه ، احساس عذاب وجدان و شرمساري بابت شاکيان و قربانيان خود مطرح نکردند .
تفاوت ها :
1 : مشغوليت ذهني مددجويان پسر در مورد خانواده شان ، در زمينه امرار معاش آن ها هم بود که در مصاحبه با گروه دختران مطرح نشد .

مقدمه

در اين فصل به مروري اجمالي بر نتايج و يافته هاي حاصله از انجام پژوهش حاضر پرداخته شده و هريک از مضامين يافت شده ، با نتايج پژوهش هاي مشابه در اين زمينه مقايسه شده است . پس از نتيجه گيري پيشنهادات کاربردي نويسنده براي پيشرفت کارکرد هر چه بيشتر فعاليت هاي بازيروري کانون اصلاح و تربيت ارايه شده است .
تفسير نتايج پژوهش و مقايسه با نتايج مطالعات مشابه
5 – 1 شناخت نوع تعاملات ميان مددجويان مقيم کانون اصلاح و تربيت با يکديگر
5 – 1 – 1 تحليل قدرت و انواع آن در تعاملات ميان مددجويان
يافته هاي پژوهش نشان داد که مبناي تعاملات مددجويان با يکديگر ، در هر دو جنس ( مونث و مذکر ) و با اقامت طولاني و کوتاه مدت ، عامل زور و قدرت بود . هر دو جنس در موارد انواع قدرت ( مدت اقامت بيشتر ، داشتن مسووليت ، نوع بزه ، سن بالاتر و شخصيت مددجو ) مشابه يکديگر بودند . در هردو جنس ، مدت اقامت و ارتکاب بزه قتل ، از اصلي ترين عوامل زمينه ساز قدرت بود . در زير گروه انواع قدرت ، عامل قوميت ( تقابل مددجويان تهراني و شهرستاني ) در گروه دختران وجود داشت اما در گروه پسران مطرح نشد . در گروه پسران قوم غالب وجود نداشت ، مگر اين که کثرت داشته باشند . پس از تحليل کدها ، انواع قدرت به 2 زير گروه نقش حقيقي و حقوقي تقسيم شد . يافته ها نشان داد که نقش حقيقي ( مدت اقامت ، نوع بزه ، مليت و …) در ايجاد نقش حقوقي موثر بود . بدين صورت که مددجويان با اقامت طولاني مدت ( حداقل بيش از يک سال ) ، مليت ( ايراني ) و نوع بزه ( معمولا قتل و نزاع ) ، در صورت خوش رفتاري و برقراري رابطه خوب با کارکنان مي توانستند واجد نقش حقوقي ( عضويت در شورا ، ارشد خوابگاه ) هم ، در کانون بشوند که باعث افزايش قدرت آن ها در مقابل مددجويان فاقد آن مي شد. اين که چرا مددجويان در تعامل با يکديگر از رابطه قدرت استفاده مي کردند ، مي تواند دلايل گوناگوني داشته باشد . در جامعه شناسي زندان ، نظريه ي گسترده اي درباره خشونت در زندان وجود ندارد اما مکتب هاي فکري متعددي در اين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد "، مددجو، خيلي، اينجا Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نوجوانان بزهکار، احساس غربت، توسل به زور