دانلود پایان نامه ارشد درمورد عاطفه منفی، رضایت زناشویی، عاطفه مثبت، روابط بین فردی

دانلود پایان نامه ارشد

کردن با عصبانیت را بعنوان بیان عاطفه منفی کدگزاری نمودند. گاتمن و دیگران (1977) نشان دادند که نشانگرهای غیر کلامی بهتر از ارتباطات کلامی رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند. زوج های پریشان و ناراضی به احتمال بیشتری عاطفه منفی ابراز می کنند و همسر آنها نیز متقابلاً ارتباط منفی غیر کلامی را نسبت به زوج های خوشبخت بیان می نمایند. در یک مطالعه طولانی مدت همراه با پیگیری ، گاتمن، لیونسون205 و وودین206 (2001) در وارسی خود نشان دادند که چگونگی بیان چهره ای هیجانات مجزا بر نتایج رابطه ای تأثیر خواهد داشت.
بدینسان، بیان هیجانات منفی مانند غمگینی، ترس و نفرت ممکن است در یک رابطه به عادت تبدیل شوند، که می تواند به رضایت کمتر منجر گردد، یا چنین تجلیاتی می تواند بعنوان علائم مرضی مشکلات رابطه ای بزرگتر رشد یابند. در مجموع، گاتمن و همکارانش (2001) نتیجه گرفتند که بیان چهره ای “عصبانیت، نفرت، اهانت، غمگینی، و ترس، و تمایز بین شادکامی بدون احساس و لبخند واقعی ” در پیش بینی پیامدهای رابطه ای اهمیت دارد. دیگر مطالعات نیز بطور فزاینده ای نشان دادند که بیان غیر کلامی عاطفه منفی در روابط آشفته رواج بیشتری دارد، در حالیکه بیان عاطفه مثبت در روابط شادمان و زوجین خوشبخت رایج تر است (می توانید کلی207، فینچمن208 و بیچ209 (2003) را برای مرور بیشتر مطالعه کنید). مخصوصاً، زوج های آشفته گرایش دارند خصومت و خشم بیشتری را نسبت به زوج های خوشبخت در دوره تعامل تعارضی ابراز نمایند (روبرتز210 و کروک آف211، 1990). در مقابل، زوج های خوشبخت گرایش دارند توافق و مهربانی بیشتری را در دوره اختلاف ابراز نمایند (رون استورف212، هالوگ213، اسکیندلر214 و ووجل215، 1984؛ اسکاپ216، 1984). تحقیقات همچنین نشان دادند که تجربه ذهنی عاطفی در دوره تعارض رضایت زناشویی کنونی و بعدی را پیش بینی می نماید. مخصوصاً ، لیونسون و همکارانش دریافتند افرادی که عاطفه مثبت بیشتر و عاطفه منفی کمتر گزارش نمودند به احتمال بیشتری در زمان وقوع تعارض (لیونسون، کارستنسن217 و گاتمن، 1994؛ لیونسون و گاتمن، 1983) ، بعلاوه سه سال بعد (لیونسون و گاتمن، 1985) از ازدواج خود رضایت داشتند. تحقیقات گاتمن (1994) نشان داد که صِرف مقدار منفی یا مثبت بودن به اندازه نسبت این عاطفه منفی یا مثبت ابراز شده اهمیت ندارد. روابط رضایت بخش در مقابل تقریباً هر 5 عبارت مثبت عاطفی فقط یه عبارت منفی ابراز می گردد. به عبارت دیگر، روابط آشفته یا ناپایدار تقریباً نسبت 8/0 به 1 را دارا هستند، یعنی اینکه بیان عبارت های مثبت کمی کمتر از عبارت های منفی است.
مهم نیست چقدر از رابطه خود راضی باشید، تقریبا به طور قطع از شیوه هایی می توانید آنرا بهتر کنید. در زمانهایی حتی بهترین دوستان، نزدیک ترین افراد خانواده، و خلاق ترین همکاران ممکن است ناراضی شوند. برخی اوقات این افراد درگیر در رابطه ناراضی هستند. در مواقع دیگر مشکل یک شخص ارتباطی به رابطه ندارد. در هر صورت، یک تمایل برای برقراری ارتباط باعث می شود مسائل بهتری بوجود آیند. ایده های این فصل می تواند روابط را در زندگی شما بهبود بخشد. ما صحبت را درباره عواملی که “جو” ارتباطی یا مثبت و منفی را بوجود می آورد شروع می کنیم. سپس ما بر شیوه هایی برای درک و فهم و حل تعارضات بین فردی متمرکز خواهیم شد.
2-2-11 جو ارتباطی218 در روابط بین فردی
روابط شخصی به میزان زیادی به آب و هوا ارتباط دارد، برخی منصفانه و گرم هستند، در حالی که برخی دیگر متلاطم و سرد هستند؛ برخی از آنها آلوده و برخی دیگر سالم و تندرست هستند. برخی از روابط جو پایداری دارند، در حالی که برخی دیگر بطور چشمگیری تغییر می کنند. یک لحظه آرام بوده اما لحظه بعد درهم و متلاطم. شما نمی توانید جو ارتباطی را با نگاه کردن به یک دماسنج و یا نگاه کردن به آسمان قابل اندازه گیری کنید، با این وجود این جو وجود دارد.
هر رابطه ای یک احساس، و یک خلق و خوی فراگیر دارد که رنگ تعاملات شرکت کنندگان را مشخص می کند. اصطلاح جو ارتباطی به کیفیت عاطفی رابطه اشاره دارد. جو ارتباطی فعالیت های خاصی را شامل نمی شود تا آنجاییکه مردم درباره شیوه احساس درباره یکدیگر آن فعالیت ها را به انجام می رسانند. برای مثال، دو کلاس ارتباطات را در نظر بگیرید که در دو کلاس مدت زمان تدریس و برنامه درسی یکسانی دارند. به آسانی م توانید تصور کنید که یکی از این دو کلاس جو دوستانه ای داشته باشد و مکان امنی برای یادگیری در حالیکه کلاس دیگر ممکن است سرد و پرتنش یا حتی خصمانه باشد. همان اصول برای فامیل ها، همکاران قابل اعمال است: جو ارتباطی کارکردش بیشتر از روش احساس مردم درباره یکدیگر است تا تکالیفی که به انجام می رسانند.
2-2-12 پیامهای تصدیق219 و عدم تصدیق220
چه چیزی جو ارتباطی را مثبت یا منفی می کند؟ یک پاسخ کوتاه اما دقیق به این سؤال این است که جو ارتباطی با میزان ارزشی که مردم برای خودشان قائل می شوند تعیین می شود. زمانیکه ما باور داشته باشیم برای دیگران مهم هستیم، احتمالاً احساس خوبی درباره رابطه خود با دیگران خواهیم داشت. به عبارت دیگر، جو ارتباطی زمانی دچار مشکل می شود که ما فکر کنیم دیگران به ما احترام نمی گذارند و یا به ما توجه ندارند. پیامهایی که نشان می دهد شما ارزشمند هستید پیامهای تأیید221 نامیده می شوند (سیسنا222 و سایبورگ223، 1995). در یک شکل از این پیام گفته می شود “تو باش” یا “تو اهمیت داری” ، یا “تو مهم هستی”. در حقیقت، این ساده سازی بیش از حد درباره یک نوع از پیام های تأیید است. در حقیقت، ارتباط تأییدی در سه سطح فزاینده اتفاق می افتد:
بازشناسی224: پایه ای ترین کنش برای تأیید، بازشناسی شخص است. به نظر می رسد بازشناسی ساده و آشکار است و در عین حال هنوز زمانیکه ما به دیگران پاسخ نمی دهیم در این سطح اصلی قرار می گیریم. عدم ارسال یک نوشته یا بازدید از یک دوست یک مثال شایع است. همچنین عدم پاسخ دادن به یک پیام تلفنی. اجتناب از تماس چشمی و عدم نزدیک شدن به شخصی که می شناسید در یک میهمانی، یا ارسال یک پیام منفی در خیابان از این دست است. البته این فقدان شناخت ممکن است به سادگی بصورت سهوی اتفاق بیفتد. ممکن است نسبت به یک دوست بی توجه باشید یا فشار کار و مدرسه ممکن است شما را از تماس با او بازدارد. با این حال، اگر اشخاص دیگر این پیام را بعنوان اجتناب از تماس دریافت کنند، پیام تأثیر عدم تأیید را خواهد داشت.
تصدیق225: تصدیق ایده ها و احساسات دیگران شکل قوی تری از تأیید است. گوش کردن احتمالاً رایج ترین شکل تصدیق است. البته، گوش کردن تصنعی، خم شدن تصنعی، شبه گوش دادن و مانند آن اثری برخلاف تأیید خواهد داشت. شیوه هایی مانند پرسیدن سؤال کردن، تفسیر و ترجمه و انعکاس تأیید فعال تری خواهد بود. جای تعجب نیست، کارمندان به مدیرانی که خواسته های آنها را به میزان زیادی محدود می کنند، حتی زمانی که مدیر درخواست های آنها را نمی پذیرند، بها می دهند(آلن226، 1995). زمانیکه دیگران با مشکلاتی مواجه هستند، انعکاس دادن اندیشه ها و احساسات گوینده می تواند روش مفیدی برای حمایت و پشتیبانی باشد.
حمایت227: با در نظر گرفتن اینکه تصدیق نشان می دهد که شما به ایده های دیگران علاقه مند هستید، حمایت بدین معنی است که شما با آن توافق دارید. دیدن اینکه چرا حمایت نوع قوی تری از پیام های تأیید است بسیار ساده است، زیرا به شکل بالاتری از ارزش دادن ارتباط دارد. مشهودترین شکل حمایت، موافقت است. خوشبختانه، برای اینکه از شخص دیگری حمایت کنید لازم نیست بطور کامل با او موافق باشید، شما کافی است بعضی چیزها را در پیام پیدا کنید که با آن موافق هستید. شما ممکن است به یک دوست بگویید”من میتوانم ببینم شما چرا اینقدر عصبانی هستید”، اگر چه شما عصبانیت او را تأیید نکنید. طبیعتاً، ستایش آشکار یکی از اشکال قوی تایید است و یکی از می تواند به طور شگفت انگیزی اغلب بعد از شما فرصت هایی را برای قدردانی دیگران بکار بگیرد. حمایت غیر کلامی نیز می تواند کیفیت جو ارتباطی را تسهیل نماید. برای مثال، زنان مردانی را که با آنها موافق بودند را از نظر فیزیکی جذابتر از آنهایی که با آنها موافق نبوده اند ارزیابی می کردند(بوور228، 1995). اغراق کردن درباره اهمیت پیام های تأییدی دشوار است. برای مثال، جو ارتباطی بهترین پیش بینی کننده رضایت زناشویی است (برای مثال، وروف229، دوان230، اوربوچ231، و اسیتلی232، 1999 ). زوجین دارای رضایت زناشویی نسبت 5:1 را در عبارتهای مثبت نسبت به عبارتهای منفی دارا بودند، این در حالی است که زوجین ناراضی این نسبت 1:1 بوده است (کاناری، امرس- سامر233، 1997). پیامهای تأییدی مثبت در افراد خانواده هم دارای اهمیت بوده است. برای مثال، احساس رضایت همشیرها با یکدیگر زمانی که پرخاشگرانه رفتار می کنند و یا با افزایش پیام های عدم تأیید همراه می شود به شدت کاهش می یابد (تیون234، مارتین235 و نوپاور236، 1998). تأیید در کلاس درس هم دارای اهمیت است، جایی که انگیزش و یادگیری زمانی که معلمان علاقه و توجه وافری به دانش آموزان نشان می دهند، افزایش می یابد (الیس237، 2004). در مقابل ارتباط تأییدی، پیام هایی که ارزش دیگران را انکار می کنند پاسخ های عدم تأیید238 نامگذاری شده اند. این نشان می دهد که عدم توجه به شخص دیگر یا با ابراز مخالفت با نادیده گرفتن برخی از قسمت های مهم پیام آن شخص همراه می گردد (ونجلیستی239 و کراملی240، 1998؛ کورتینا241، ماگلی242، ویلیامز243، و لانگ آوت244، 2001).
عدم توافق، می تواند عدم تأیید باشد مخصوصاً اگر با انکار ایده های شخص دیگر و حمله به شخصیت صحبت کننده همراه باشد. با این حال، عدم توافق مخرب ترین نوع عدم تأیید نیست. ممکن است به حرف های کسی گوش کنید و بگویید “من فکر نمی کنم این ایده خوبی باشه” اما شنیدن حمله به شخصیت فرد، مانند “شما دیوانه اید” بسیار دشوارتر است. وضعیت بسیار بدتر از عدم توافق نادیده گرفتن ایده های دیگران در پاسخ هاست – یا حتی نادیده گرفتن حضور فرد. همه پیام های عدم تأیید عمدی نیست. جدول 2-2 تعدادی از راهبردهای سنجیده ای را که برای ایجاد فاصله در یک رابطه ناخوشایند بکار می رود فهرست نموده است.
به آسانی می توانید مشاهده کنید که هر کدام از این راهبردها بطور ذاتی عدم تأیید را در درون خود دارند. هر پیام بعد ارتباطی را به همراه محتوای آن در بر دارد. این بدین معنی است که ، با آگاهی یا بدون آگاهی از این واقعیت، ما پیام های تأیید یا عدم تأیید را زمانیکه ارتباط برقرار می کنیم ارسال و یا دریافت می کنیم.
گفتگوهای مهم درباره روابط ممکن است معمول نباشد، اما ما زمانیکه با دیگران درباره مسائل روزمره صحبت می کنیم نگرش های خود را نیز انتقال می دهیم. به عبارت دیگر، چیزی که ما در ارتباط بیان می کنیم جو ارتباطی را شکل نمی دهد بلکه چگونگی بیان و عمل ما درباره دیگران تعیین کننده است. نکته مهم این است که پیام های تأیید، مانند هرنوع ارتباط واقعی دیگر، موضوع مهمی برای آگاهی است. پیام دهنده احتمالاً اهمیت یک پیام بالقوه خطرناک که غیر عمدی تلقی می کند را بی اهمیت جلوه می دهد (ونجلیسی، کاپاچ و اسپیتزبرگ245، 1994). به عبارت دیگر، حتی پیام هایی که قصد بی ارزش کردن شخص را ندارند ممکن است بعنوان پیام های عدم تأیید تفسیر شوند. قصور شما در پاسخ دادن به یک تماس تلفنی یا پاسخ به یک نامه از یک دوست خارج از شهر ممکن است به سادگی نتیجه یک برنامه کاری شلوغ باشد؛ اما اگر فرد دیگر این عدم تماس را بعنوان نشانه ای از عدم ارزش دادن شما به ارتباط تلقی نماید، تأثیر زیادی بر ارتباط خواهد گذاشت.
جدول 2-2 راهبردهای ایجاد فاصله
اهبرد
توصیف
اجتناب
طفره رفتن از روبرو شدن با دیگران
فریب
دروغگویی یا گمراه کردن دیگران
تحقیر
رفتار با دیگران به شیوه ای غیر احترام آمیز
جداسازی
عمل هیجانی بدون علاقه در مورد دیگران
تنزل
اعتنا نکردن یا به حداقل رساندن اهمیت آنچه دیگران می گویند
شوخی
جدی نگرفتن دیگران
در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد پرخاشگری، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، راهبردهای رقابتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مقوله بندی، مهارتهای ارتباطی، فضای شخصی، درون نگری