دانلود پایان نامه ارشد درمورد رويکرد، درماني، تغيير

دانلود پایان نامه ارشد

کننده معمولا در اواخر جلسه درماني پيام چکيده اي براي مراجع انشاء ميکند که مشتمل بر چها عنصر است( لپچيک 2002)
بازخورد آنچه که درمانگر طي جلسه درماني شنيده است
تعريف و تمجيد در زمينه گام هاي مثبتي که مراجع قبلا برداشته است
چارچوبي که در آن وضعيت نامساعد مراجع نيز گنجانده شده باشد و معمولا بر بهنجار بودن شرايط بيشتر تکيه مي شود.
يک تکليف پيشنهادي که بين جلسات درماني تمرين مي شود.
هدف کلي پيام چکيده ايجاد ديدگاههاي اميدوارانه جديدي نسبت به مشکل است، به طوري که اميد و آرزوهاي مثبتي براي مراجع بيافريند.
پيام چکيده با جمع بندي آنچه درمانگر طي مصاحبه از مراجع شنيده است، آغاز مي شود که شامل مشکل مراجع، سابقه مشکل، اهداف مراجع، و نقاط قوت و ميزان موفقيت مراجع قبل از شروع درمان است.

پيشنهادات در طول جلسه
راهنماي تکليف نخسنيت جلسه
کارهاي موثر را بيشتر انجام بدهيد
يک کار متفاوت انجام بدهيد
آهسته برويد( جهت غلبه بر ترس و مقاومت در مقابل تغيير طراحي شده)
کار مخالف را انجام دهيد
تکليف پيش گويي
ايرادات وارد بر اين نظريه
درمانگران بر فنون تاکيد بيشتري دارند و مراجع بر کيفيت رابطه اش با درمانگر
سادگي و اختصار
کوتاه بودن دوره درمان
ماهيت هدايتگرانه
تحميل راه حل
عدم توجه به مشکل ( ندادن فرصت صحبت درباره مسائلي که واقعا موجب رنجش مراجع بوده
فشار بر مراجع براي بحث درباره جنبه هاي مثبت
زوج درماني راه حل محور(SFCT)
خانواده در ماني راه حل محور حاصل کار مددکار اجتماعي به نام استيو دي شازر و همکاران او در مرکز خانواده درماني MRI واقع در ميلواکي مي باشد( گلدنبرگ و گلدنبرگ، 1382). اين رويکرد يکي از شاخه هاي رويکرد پست مدرن در حيطه ي خانواده درماني است که با تمرکز بر حل مساله، تغيير و توجه به راه حل ها به درمان مشکلات مي پردازد. اين درمان به دليل ديدگاه غير آسيب شناختي، کوتاه مدت بودن، ماهيت کاربردي و عملي آن و تکنيک هاي ساده ي قابل آموزش يکي از رايج ترين رويکردهاي درماني کنوني است(بکوار[1] و بکوار، 2003). اين رويکرد مستقيم، کارآمد ( فرينگتن، مک کالوم و اسکينر[2]، 2011)، آينده نگر و هدفدار است( تريپر، دولان، مک کالوم و نلسون،2006؛ گورمن،2008) وبه عينيت اهميت مي­دهد و مبني بر فرضيه­هايي است که مراجعان توانايي و خلاقيت و گاهي اوقات مهارت هاي تسهيل کننده­اي دارند و مي­توانند دورنماها و ديدگاه ها را به نحوي تغيير دهند که گزينه هاي جديدي براي تجربه و تعادل فراهم کنند(گورمن،2008).
از آنجايي که درمانجو ودرمانگر به تدريج درباره راه حلي که مي خواهند به کمک هم آن را بسازند، بيشتر صحبت ميکنند، به حقيقت و واقعيت چيزي که درباره اش سخن ميگويند، اعتقاد پيدا ميکنند. طبيعتا، شيوه کار زبان نيز همين است. درمان داراي مولفه هايي چون مثبت ديدن، برچسپ نزدن، ايمان داشتن به توانايي مراجع و کوتاه مدت بودن مي باشد (گلدنبرگ،1382). در رويکرد راه حل محور دو نوع پرسش از مرکزيت خاصي برخوردارند: (1) پرسش معجزه (2)پرسش استثناء (برگ و ميلر،1992؛ گلدنبرگ و گلدنبرگ،1389).
مباني رويکرد راه حل محور
1. هيچ واقعيت عيني و خارجي وجود ندارد؛ بلكه حقيقت و واقعيت يك پديده ي ذهني است . افراد مختلف از يك مساله ذهنيت هاي متفاوتي د ارند كه هر كدام به نوبه ي خود واقعيت ذهني تلقي مي شود.
2.مشکل چيزي جز راه حل هاي اشتباه نيست و براي آن بايد راه حل را اصلاح کرد.
3. تغييرات کوچک به تغييرات بزرگ منجر مي شوند به همين دليل آنچه در درمان اهميت دارد برداشتن اولين گام است( مانند بازي دومينو که تکان دادن اولين مهره در آن نقش کليدي دارد).
4.در اين رويکرد اعتقاد بر اين است که مراجعان قادر به ايجاد راه حل براي حل مشکلات خود هستند. آنها مخالفتي با تغيير ندارند بلکه خواهان تغيير هستند.
5.اين درمان به جاي محتوا بر فرآيند تاکيد دارد. به عبارت ديگر، اين درمان بر تغيير متمرکز است نه بررسي محتواي مشکل.
6. رويکرد راه حل محور به جاي غرق شدن در گذشته و ريشه يابي علل مشکل، بر حال و آينده تاکيد دارد.
7.وظيفه ي درمانگر هدايت مراجع در مسير تغيير است نه نشان دادن هدف نهايي.
8.درمانگر ابزار بيروني ندارد بلکه از توانايي هاي خود براي حل مشکل استفاده مي کند. در واقع مراجع در اين رويکرد به عنوان يک متخصص در نظر گرفته مي شود و نه يک بيمار نا توان(گاترمن[3]، 2007).
در مان کوتاه مدت راه حل محور
يکي از رويکرد هاي گه در اين زمينه به کمک زوج ها آمده است رويکرد خانواده درماني راه حل – محور است . مشاوره راه حل – محور (SFC) يک شيوه مشاوره تحول يافته و يا به عبارتي متمول است که از طريق ديشيزر20 و همکاران بيان شده است، ودر ابتداي دهه 1980 در مرکز خانواده درماني کوتاه مدت (BFTC) 21 در ميلواکي، ويس کونزين کامل شده است. رويکرد راه حل – محور براي مشاوره يک جايگزين براي شيوه هاي مشکل محور است که در تمرين و شيوه باليني سلامت روحي در نظر گرفته شده است. اگر چه ريشه هايش در حرفه هيپنوتيسم گر ميلتون اريکسون و فرضيه سيستم هاي خانوادگي است، به همان اندازه در فکر شناسي و ايدئولوژي پس ساختاري، پست مدرن يا ايدئولوژي ساختاري نيز است ( اديشزر، 1994، 1991) .
درمان راه حل – محور(SFT) 22 اکنون يکي از پرطرفدارترين رويکرد هايي است که علت اصلي آن تأکيد بر نگرش غير آسيب شناسي به افراد، محدوديت جلسات درماني، ماهيت کاربردي و عملي وسهولت يادگيري فنون آن است. سرچشمه اين رويکرد، مدل درماني کوتاه مدت مؤسسه تحقيقاتي ذهني MRI است. درمان کوتاه مدت به وسيله چند تن از نظريه پردازان روان پويايي مانند سيفنوز، مالان و دوانلو23، پيگيري شده است. اين رويکرد از تمرکز بر مشکلات اجتناب کرده و منحصراً بر راه حل ها تأکيد مي کند. اين راه حل ها ممکن است نشانه هايي از تجارب قبلي فرد داشته باشد يا اينکه در تجارت آينده او تحقق يابند ( بکوار وبکوار24، 2003؛ نيکولز وشوارتز 25، 2004؛ به نقل از چانگ26، 2005).
اين روش يک تفسير پساساختاري ديشرز برگ27، 1997 نقل از چانگ ، 2005) ويک نظريه غير هنجاري است که بر نقش زبان در سازه هايي اجتماعي واقعيت تأکيد ميکند ( هويت 28 ، 1994؛ مک نامي و گرگن29 ، 1992؛ ميلر30،1997؛ نقل از چانگ، 2005). اين روش درماني معتقد است که مراجعان شايستگي ها و خلاقيت هاي لازم براي تغيير را در درون خود دارند. اين رويکرد براي منابع شخصي مراجعان براي تغيير اهميت فراواني قايل است. در اين ديدگاه براين نگرش که مراجعان قابليت يافتن راه حل هايي را که موجب پيشرفت زندگي آنها شود، را دارند ولي توانايي ديدن اين قابليت ها را در خود از دست داده اند، تأکيد دارد ( چانگ، 2005) . اساس اين شيوه اطمينان مشاوره در توانايي و صلاحيت درمانجو براي تغييرات مثبت در زندگيش از طريق دسترسي و استفاده از منابع وتوانايي ها و نيرو هاي داخلي است. درمانجو با يک نسخه و دستور پوششي براي حل مشکلات و مسائل مجهز نشده است و براي آن موضوعي، که از طريق مشاور که نياز به تغييررا در او مي بيند گفته نمي شود ( لوييس و سنتيا31 ، 2004).
در مان راه حل – محور يک رويکرد نيرو مبنا يا نيرو پايه است، در حالي که بر منابع و مرجه هاي انساني که به طور متغير در نظر گرفته شده است تأکيد مي کند و اينکه چطور اين نيرو ها مي توانند براي مراحل تغيير به کار گرفته شوند ( کورکوران وفيلاي، 2007). دخالت ها و مداخله ها ي راه حل – محور به استثنائات يا اعتراضاتي نسبت به مسائل و مشکلات تأکيد مي کند و آينده را بدون مشکل مي بيند. بنا براين ، توانائي هاي بالقوه و ناشناخته خاصي مستلزم است که درمانجو ها را براي کندوکاو و جستجو در مورد گذشته و زمان هاي بدون مشکل جزئي آماده مي کند ( کورکوران، 2002). اين الگو بر برداشتن قدم هاي کوچک براي شروع تمرکز دارد. در اين رويکرد با تمرکز بر قابليت ها و منابع مراجع کنندگان و با تأکيد بر زمان حال به زوج ها کمک مي کند که راه حل هاي ممکن را براي مشکلات خود بيابند. درمانگران معتقدند که ديدگاه راه حل – محور براي حل طبف وسيعي از مشکلات از جمله روابط زناشويي کاربرد دارد ( ديشيزر، 1994).
پژوهش ها نشان مي دهند که آموزش رويکرد راه حل – محور به شيوه گروهي به ارتقاء شادماني، سازگاري زناشويي وبهزيستي زوج هاي کمک مي کند و از اساسي ترين برنامه هاي پيشگيري ، در سطح اوليه به شمار مي رود. در پژوهشي بانينک32 ( 2008) نشان داد درمان کوتاه مدت راه حل – محور با تمرکز بر روي خوش بيني اثربخش قابل ملاحظه اي در درمان و ايجاد تغييرات رفتاري مراجعان داراي اضطراب و اختلال استرس پس ضربه اي دارد. در مطالعه ديگري فردريک33 (2008)به تاثير درمان کوتاه مدت راه حل – محور و قلمرو خداوندي ، هماهنگي کيهان شناختي پرداخت. نتايج بيانگر اثربخشي درمان کوتاه مدت راه حل – محور در اثبات قلمرو خداوندي و تشويق مسحيان به ايجاد قلمرو خداوندي را برخلاف آينده ،در حال آينده ،در حال ببينند مورد ملاحظه قرارمي دهد. در مطالعه ديگري کوک و کافنبرگ34 (2007) اثر بخشي کارگاه مشاوره راه حل – محور را درخصوص کم آموزي دانش آموزان رنگين پوست (غيرسفيد) مورد بررسي و آن را به عنوان يک نمونه از نقش کليدي مشاورين حرفه اي مدارس که مي توانند در جنبش و گرايش هاي اصلاح گري مدارس باشند، گزارش کرده اند. گاترمن و رادس35 (2005) در پژوهشي با عنوان رويکرد راه حل – محور و کاربرد آن در رفتار درماني عقلاني – احساسي نشان دادند در مواقعي که نتايج رفتار درماني عقلاني – احساسي اثر بخش نبوده است با تلفيق رويکرد راه حل – محور مي توان به بهبودي در مراجعين دست يافت.
تلاش عمده در خانواده درمان کوتاه مدت بوسيله استيو دشيزر36 ، اينسوکيم برگ 37 و همکارانش در مرکز خانواده درماني کوتاه مدت (BFTC) در ميلواکي شکل گرفت ( دشيزر،برگ، نانالي و ديگران، 1985) BFTC از کارهاي ميلتون اريکسون اثر پذيرفته است. اين گروه عنوان مي کنند که در ديدگاه هاي درماني و مشاوره اي وقت زيادي صرف يافتن نقائص و ناتواني هاي مراجع مي شدند. در صورتي که درمان مؤثر بايد بر يافتن قابليت ها وتوانايي هاي مراجع متمرکز باشد( فريد من( 1992).
مايکل واينر –ديويس38 و ويليام او هانلان39 نيز در باره کارهايشان با دشيزر نظراتشان را بيان کردند ( اوهانلان و واينر –ديويس 1989) . آنها عنوان مي کنند که با بکار گيري اصولي که ديدگاه راه حل محور کشف کرده و اتخاذ موضعي قوي در مقابل طلاق زودرس ، مي توان در بسياري از مشکلات زناشويي غلبه کرد ( يانگ ولانگ 1998).
درمانگر راه حل محور به خانواده کمک مي کند تا از طريق صحبت راه حلي40 باور کنند که واقعيت در ذهن آنهاست، تا بتوانند راه حل هاي منطبق بر ادراکات خود را خلق کنند. راه حل هاي قابل کاربرد از همکاري اعضاي خانواده منتج مي شوند ودر اثر ان ، خانواده ادراکات جديد ونيرو بخشي در باره خود بدست مي آورند.
اگر مراجعان بتوانند با موفقيت به يک تغيير شناختي واحساسي برسند توانايي آنها براي حل وکنترل مشکل نشان داده مي شود. ديدگاه راه حل محور يک ديدگاهي غير بيماري شناختي نسبت به مراجع دارد و به مراجعين کمک مي کند تا براي مشکلات کنوني خود راه حل بيابند. اين ديدگاه بر اينجا و اکنون و همچنين آينده تأکيد دارد.
درمانگران راه حل محور به زوج کمک مي کنند که آرزو ها و اميد هاي مشترکي براي آينده ترسيم کنند. درمانگر به زوج در يک رابطه مشارکتي ملحق مي شود و به آنها کمک مي کند تا موفقيت گذشته را در نظر بگيرد تا به جاي تمرکز در چرايي و چگونگي يک مشکل خاص، درمانگر تلاش مي کند که خانواده راه حل هاي خلاقي را بيابد. در اينجا فرض براين است که مراجعان از قبل راه حل مشکلشان را مي دانند . وظيفه درمان گر اين است که به خانواده کمک کنند تا از دانسته اي قبلي در زمان حال اسفاده کنند.
بر اساس ديدگاه مشاوره راه حل- محور، تغيير ودگر گوني امري اجتناب ناپذير بوده و مخصوصاً تغييرات سازنده امکان پذير است. لذا در اين نوع درمان، تمرکز بر وري مسائلي است که احتمال تغيير در آنها وجود دارد نه به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان راه حل محور Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان راه حل محور، مقابله با استرس، عشق و محبت