دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار کارکنان، استان تهران، نماز جماعت

دانلود پایان نامه ارشد

رفتار کارکنان در روزهاي اول ورود شما به کانون چگونه بود ؟ توضيح دهيد . چه احساسي در شما ايجاد کرد؟ + عين همين دو سوال براي الان
2 . کدام رفتارها ( از سوي کارکنان ) را دوست داريد ؟ توضيح دهيد .
3 . چه رفتارهايي ( از سوي کارکنان ) آزارتان مي دهد ؟ توضيح دهيد .
4. آيا تا کنون مرتکب خطايي در کانون شده ايد ؟ ( بله يا خير ) در اين صورت کارکنان چه برخوردي با شما داشته اند ؟ توضيح دهيد . ( در صورت تشويق شدن از سوي کارکنان هم توضيح دهيد )
5 . فکر مي کنيد کارکنان چه نقشي در حل مشکلات شما دارند ؟ ( يعني توضيح دهيد آيا کارکنان در حل مشکلات به شما کمک مي کنند ؟ چگونه و چه قدر کارکنان براي حل مشکلاتتان به شما کمک مي کنند ؟) توضيح دهيد .
سوال دوم
انتظار داريد کارکنان چه رفتاري با شما داشته باشند ؟ توضيح دهيد .
سوال سوم
اگر روزي به عنوان يکي از کارکنان اينجا مشغول به کار شويد چه رفتاري با مددجويان خواهيد داشت ؟ توضيح دهيد
جمع بندي
جدول 3- 4
نمونه سوالات پژوهش
نوع تعاملات مددجويان با يکديگر چگونه است ؟ ( سوال اصلي پايان نامه )
سوال اول
در کل بچه هاي اينجا راجع به هم چه فکر ميکنند؟ هم را دوست دارند؟ به هم کمک ميکنند؟ يا با هم دشمن اند؟ براي هم ميزنند؟ از هر مورد مثالهايي بزنيد. کلا با هم چه رفتاري دارند ؟ توضيح دهيد .
Probe سوال اول
1 . اوقاتتون را باهم چگونه مي گذرانيد ؟ توضيح دهيد .
سوال دوم
براي من بگوييد که آيا از همديگر حمايت مي کنيد؟ ( بله يا خير ) ، چگونه از يکديگر حمايت مي کنيد ؟ (يا چگونه باهم رفتار مي کنيد )
Probe سوال دوم
1. بچه هاي بزرگتر و کوچکتر ، چگونه با يکديگر رفتار مي کنند ؟
2 . تهراني ها و شهرستاني ها ، چگونه با يکديگر رفتار مي کنند ؟
3 . مددجويان ايراني ها و افغان ها ، چگونه با يکديگر رفتار مي کنند ؟
4 . زماني که يکي از دوستانتون آزاد مي شود چه احساسي داريد ؟ توضيح دهيد . ( براي کشف نوع حمايت بچه ها از يکديگر ) + عين همين براي وقتي که يکي از مددجويان زيرتيغ است.
سوال سوم
دوست داريد دوستانتون با شما چگونه رفتار کنند ؟ توضيح دهيد .
سوال چهارم
آيا ميان مددجويان در کانون رابطه جنسي هم برقرار مي شود ؟
Probe سوال
چهارم
1 . چي باعث گرايش بچه ها به برقراري رابطه جنسي مي شود ؟ توضيح دهيد .
2 .در ازاي چه چيزي اين رابطه برقرار مي شود ؟ توضيح دهيد .
3 . در کدام مکان ها برقرار مي شود ؟ توضيح دهيد .
4 . ميان چه افرادي بيشتر برقرار مي شود ؟ توضيح دهيد .
جمع بندي

3 – 8 ) روش اجراي پژوهش:
پس از اخذ مجوزهاي لازم و دريافت معرفي نامه از دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي تهران و سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور ، پژوهشگر مجوز ورود به محيط پژوهش ( کانون اصلاح و تربيت استان تهران ) را دريافت نمود و با هماهنگي مدير و ساير مسوولين کانون اصلاح و تربيت ، کار پژوهش آغاز و آزمودني هاي واجد شرايط انتخاب شدند . پيش تر پژوهشگر با توجه به اهداف و سوالات پژوهش و مشاوره ي اساتيد راهنما و مشاور ، محور هاي اصلي مصاحبه عميق و بحث گروهي متمرکز را مشخص ، ابزار هاي مصاحبه و مشاهده را تعيين کرد و راهنماي سوالات را تدوين نمود . که البته با توجه به روند پژوهش قابل انعطاف بود و برخي سوالات از ليست راهنماي سوالات حذف و يا با توجه به روند مصاحبه و پژوهش اضافه مي گرديد . پژوهش ، با ورود محقق به محيط نگهداري دختران معارض با قانون شروع شد . پژوهشگر توسط مسوول تربيت بدني که طبق مشاهدات اوليه ي پژوهشگر ارتباط صميمانه اي با مددجويان داشت به آن ها معرفي شد . علاوه بر معرفي خود ، در مورد پژوهش توضيحات کافي را به مددجويان ارايه نمود و نيز در مورد محرمانه بودن اطلاعات و هويت اشخاص و کاربرد پژوهشي صرف از آن ، به ايشان اطمينان داده شد . پژوهش در محيط نگهداري دختران به مدت 7 ماه به طول انجاميد . از آنجايي که تعامل با گروه مورد مطالعه ، بر دقت تحليل مي افزايد ( 97 ) ، محقق سعي کرد با گروه مورد مطالعه ( مددجويان دختر ) تعامل نزديکي برقرار کند . پژوهشگر به طور متوسط هفته اي 4 الي5 روز و هر روز به مدت 7 ساعت ( از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر ) در کانون اصلاح و تربيت ( بخش نگهداري دختران ) حضور مي يافت و توانست با جلب اعتماد مددجويان ، حدودا پس از گذشت 12 روز به عنوان عضوي از گروه هاي دوستي آنها پذيرفته شود . محقق در فعاليت هاي گروهي گوناگوني همراه با مددجويان شرکت مي کرد . از جمله ي اين فعاليت ها مي توان ، شرکت در کارگاه هاي فني حرفه اي و ساخت مصنوعات مختلف ( مانند سفال گري ) در کنار مددجويان ، همکاري در تزيين فضاي داخلي خوابگاه دختران در آستانه ي عيد نوروز 1393، شرکت در فعاليت هاي گلکاري در حياط و گلخانه کانون ( مانند بيل زدن باغچه ها ، کاشت و آبياري گلها و گياهان مختلف با همراهي مددجويان ) ، شرکت در باشگاه ورزشي ، بازي و ورزش به همراه مددجويان ( حضور به عنوان يکي از اعضا ، در تيم هاي بدمينتون ، واليبال و بسکتبال مددجويان ) ، حضور در خوابگاه و سالن غذاخوري و صرف ناهار به همراه مددجويان ، شرکت در نماز جماعت ظهر و … نام برد . محقق پس از ساعت 4 بعد از ظهر به دستور مسوولين داخلي کانون دختران ، مجبور به ترک محيط پژوهش مي گرديد . پژوهشگر با شرکت در فعاليت هاي گروهي با همراهي مددجويان با مشاهده ي تعامل هاي آنان و کارکنان و نيز يادداشت برداري در عرصه به گرد آوري بخشي از داده هاي خود مي پرداخت . در اين اثنا پس از برقراري ارتباط نزديک با مددجويان در زمينه سوالات پژوهش نيز گفتگو مي کرد . بخش قابل توجهي از داده ها در قسمت نگهداري دختران ، از طريق گفتگوهاي غير رسمي خارج از مصاحبه جمع آوري شد . روند دريافت اطلاعات در محيط دختران به صورت پلکاني بود به طوري که در ابتداي آشنايي با مددجويان دختر ، اطلاعات بسيار کمي به پژوهشگر داده مي شد و با گذشت زمان و تعامل هرچه بيشتر محقق با مددجويان ، اطلاعات بيشتري در اختيار محقق قرار مي گرفت به طوري که اهم اطلاعات تحقيق در ماه هاي آخر حضور پژوهشگر در کانون در گفتگو با مددجويان به وي داده شد . ( شايان ذکر است که رابطه ي مددجويان و پژوهشگر تا اندازه اي عميق شده بود که برخي از مددجويان به خواست خود، در مورد خصوصي ترين مسايل زندگيشان با پژوهشگر گفتگو و درددل مي کردند و حتي دفتر خاطرات خود را در اختيار پژوهشگر قرار دادند ) علاوه بر موارد فوق ذکر ، پژوهشگر يک ماه پس از شروع پژوهش اقدام به مصاحبه ي عميق و برپايي جلسات بحث گروهي متمرکز با رضايت مددجويان کرد در تمام مصاحبه ها حفظ گمنامي ، محرمانه بودن اطلاعات ، حق کناره گيري در زمان دلخواه و کليه تعهدات اخلاقي در نظر گرفته شد . به دليل ازدياد سوالات تحقيق و نيز بي اعتمادي مددجويان به يکديگر ، پژوهشگر تصميم گرفت با مصاحبه فردي ، کار جمع آوري داده ها را ادامه دهد . هر مصاحبه حدود 1.30 تا 2 ساعت به طول انجاميد و در محيط نمازخانه ي کانون دختران بدون حضور ساير افراد صورت گرفت . راهنماي پرسش گري شامل سوالاتي با محوريت 5 هدف اصلي پژوهش ( 1 : تجربه فردي مددجو ، 2 : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر ، 3 : نوع تعاملات مددجويان و کارکنان 4 : نوع تعاملات مددجويان و خانواده به هنگام ملاقات ، 5 : ارتباط مددجويان با محيط و امکانات کانون ) طراحي شده بودند که پاسخ هاي باز و تفسيري داشتند و پاسخ هاي شرکت کنندگان ، روند ادامه آن ها را هدايت مي نمود . به دلايل حفاظتي و عدم موافقت مديريت کانون ، پژوهشگر مجوز ضبط مصاحبه ها را بدست نياورد بنابراين عين متن مصاحبه با رعايت تمام جزييات توسط يکي از کارورزان مستقر در کانون که رابطه ي خوبي هم با مددجويان داشت ، نوشته مي شد . در پايان هر مصاحبه ي عميق ، پژوهشگر متن مصاحبه را مطالعه نموده ، نکات داراي ابهام را از شرکت کننده مي پرسيد تا اطمينان حاصل گردد که درک درستي از مطلب داشته است. سپس نکات مورد نظر خود را که شامل تغييرات حالت هاي هيجاني و رفتاري شرکت کننده در هنگام مصاحبه بود و نيز برداشت هاي کلي خود را به متن مصاحبه مي افزود . همچنين پرونده هاي شخصيتي شرکت کنندگان بررسي مي شد و با مددکار ، روان شناس و برخي مراقبين و مربيان نيز گفتگويي صورت گرفت و در رابطه با اهداف پژوهش از آن ها پرسش مي شد . در مجموع اطلاعات کامل را مددجويان به هنگام مصاحبه و گفتگوهاي غير رسمي خارج از مصاحبه در فعاليت هاي گروهي ارايه مي دادند همچنين مشاهدات و يادداشت برداري هاي پژوهشگر نيز آن ها را تکميل مي کرد. در گفتگوها گاهي بسياري از اطلاعات براي نخستين بار فاش مي شد و اطلاعات برگرفته از ساير منابع ، درصد بسيار کمي از داده ها را تشکيل مي داد . در هنگام اجراي پژوهش به طور ميانگين 15 تا 23 مددجوي دختر در بخش نگهداري دختران اقامت داشتند ( تعداد مددجويان در کانون هاي اصلاح و تربيت به طور روزانه تغيير مي کند ) از اين تعداد فقط 11 نفر شرايط حضور در تحقيق را دارا بودندکه البته يک نفر رضايت به مصاحبه نداد . و با 10 نفر باقيمانده مصاحبه شد . ( 5 نفر با اقامت طولاني مدت و5 نفر با اقامت کوتاه مدت ) . البته برخي از مددجويان دختر به سوالات مربوط به تعامل خود با کارکنان و برخي سوالات تعامل با يکديگر ( در مورد روابط هم جنس گرايانه ) پاسخ کامل ندادند . سه ماه پس از شروع پژوهش ، محقق همزمان وارد محيط نگهداري پسران معارض با قانون شد ؛ اما به دليل ملاحظات قانوني و امنيتي اجازه حضور در فعاليت هاي گروهي با مددجويان پسر در عرصه هاي گوناگون ( مانند مددجويان دختر ) را نيافت . پژوهشگر با هماهنگي مدير کانون اجازه يافت چند نوبت از تمام خوابگاه ها و ساير محيط هاي بخش نگهداري پسران مانند : کارگاه هاي آموزشي و باشگاه ورزشي ، محل تمرين تئاتر و سرود بازديد کند و چند ساعتي در کنار مددجويان پسر به مشاهده تعاملات آنان و گفتگو با آن ها بپردازد . لذا جمع آوري داده ها در مورد تجارب مددجويان پسر از اقامت در کانون ، با مصاحبه و برپايي بحث گروهي دنبال شد و تا پايان زمان حضور محقق در محيط پژوهش ادامه يافت . سرعت جمع آوري اطلاعات در مورد مددجويان پسر با سرعت بيشتري پيش رفت و مددجويان پسر در اولين جلسه مصاحبه به تمام پرسش هاي محقق پاسخ مي دادند . در اولين جلسه در بخش نگهداري مددجويان بحث متمرکز گروهي با 5 تن از مددجويان بالاي 15 سال با اقامت کوتاه مدت برگزار شد که به دليل بي اعتمادي و اختلاف ميان مددجويان ، تعداد آن ها کمي پس از شروع بحث ، به 3 نفر کاهش يافت ، اين بحث گروهي طي 2 جلسه تکميل شد و پژوهشگر باقي جلسات را با مصاحبه هاي فردي ادامه داد . در بخش نگهداري پسران ، مصاحبه ها درفضايي به نام اتاق چند منظوره به دور از مزاحمت هاي محيطي به مدت 2.30 تا 3 ساعت انجام گرفت. در هر دو گروه مددجويان دختر و پسر ، پژوهشگر در حين مصاحبه و بحث متمرکز گروهي براي رفع خستگي مددجويان ، چند نوبت از آن ها پذيرايي مي کرد . معيار شمار نمونه ها و توقف مصاحبه ها رسيدن به غناي لازم ، تکراري شدن و به اصطلاح اشباع اطلاعاتي بود که در اين راستا در گروه پسران مصاحبه ها با هر دو گروه اقامت کوتاه مدت و بلند مدت با 7 مصاحبه به اشباع رسيد که جهت اطمينان با 1 نفر ديگر نيز مصاحبه شد و در مجموع 16 مصاحبه با مددجويان پسر انجام گرفت . در مصاحبه با هر دو گروه پسران و دختران مددجو ، از يک راهنماي پرسش گري واحد استفاده شد البته با توجه به روند مصاحبه منعطف و متغير بود . همچنين در مدت7 ماه حضور محقق در محيط پژوهش ، پژوهشگر برخي روزها در سالن ملاقات ( در ساعات ملاقات هر دو گروه مددجويان دختر و پسر ) حضور مي يافت و به مشاهده تعاملات مددجويان ، خانواده و کارکنان کانون دراين محيط پرداخته و مشاهدات خود را ثبت مي نمود و البته در اين زمينه نيز سهم بيشتر اطلاعات با مصاحبه از مددجويان و کارکنان به دست آمد . با تعدادي از کارکنان ( 15 نفر ) از هر دو قسمت دختران و پسران اعم از مددکار ، روان شناس ، مراقب و مربي هم مصاحبه شد . با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار کارکنان، پرسش نامه، مواد مخدر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد يافته، استقرايي، رويکرد، بررسي