دانلود پایان نامه ارشد درمورد رتبه بندی، مصرف انرژی، آلاینده ها، دانشگاهها

دانلود پایان نامه ارشد

را توصیه میکند
مشاور Nat Secتوصیه میکند،نامناسب است و درست نمیشود
اعلام حریق
نصب شده،در حال کار،تأمینBS
نصب شده،در حال کار اما نیاز به معاینه و تعویض دارد
شناخته شده اما نه بقدر کافی
ندارد
اطفاء حریق(در صورت لزوم)
نصب شده،در حال کار،تأمینBS
نصب شده،در حال کار اما نیاز به معاینه و تعویض دارد
در اولویت نیاز به ارتقا دارد
معلوم اما نه بقدر کافی
خطر سیل و شناسایی خطر نشتی
خطری نیست،طراحی ساختمان درست است.
خطر هست، اما آژیرها و اقدامات پیشگیرانه هست
خطر اندک سیل،اما
مجموعه ها تحت حفاظت هستند
اگر سیل شدید رخ دهد،مجموعهها آسیب
میبینند
ایمنی لازم برای دسترسی
خطری برای کارکنان و مردم نیست
ایمنی تأمین شده در بعضی نواحی اجتناب شده است
دسترسی محدود است،خطر برای مردم است
خطر برای مردم،
دسترسی محدود
رتبه بندی:
خوب
مناسب و کافی
ضعیف و محدود
غیرقابل قبول

کیفیت بنا

ساختار بنا
سالم،احتیاج به کمک نیست،تمام قسمتهای ساختمان در شرایط خوب است
ساختمان دیگری بهتر است اما این نیز در شرایط خوبی است
قسمتی از ساختمان نیاز به تعمیر دارد
ساختمان احتیاج به نوسازی کامل دارد
پس از اتمام داخل بنا
گچ در شرایط خوبی است، رنگ در شرایط خوبی است
همه سطوح سالم است ، اما نیاز به تعمیر دارد
رنگ و گچ نیاز به توجه و تعمیر دارد
احتیاج به تعویض کامل ،گچکاری دوباره و تمام کردن
زهکشی+ناودان
کارآمد،هیچ مسیری برای سیل نیست،خطر سیل نیست
میتوان بهبود داد اما اضطراری نیست
نیاز به تعمیر دارد
نشت منظم یا سیل،احتیاج به نوسازی کامل
خدمات:الکتریکی،سیستم گرمایشی،غیره،
بازرسی بطور منظم،کارشناسان BS یا هر استاندارد دیگری
نیازی به بروز کردن نیست، خطری هم وجود ندارد
نیاز به بروز کردن اضطراری
کاملاً ناکارآمد و ناکافی
صرفه جویی در انرژی
همه اقدامات ممکن برای صرفه جویی در مصرف انرژی صورت گرفته است
اقداماتی صورت گرفته اما اقدامات بیشتری لازم است
عایق جریان هوا سالم است اما امکانات کافی نیست
کوران هوا,نبود عایق،دیگهای بخار،خدمات ناکافی
برنامه حفاظت پیشگیرانه
وجود دارد ،باید ادامه داد
کارهای ترمیمی در صورت نیاز انجام شود
برنامه ریزی منظمی نیست،کارترمیمی انجام نشده است
هیچ امیدی نیست
رتبه بندی:
خوب
مناسب و کافی
ضعیف و محدود
غیرقابل قبول

شرایط محیطی

دما+رطوبت
استانداردها را بیشتر از 90% اوقات دارد
نوسانات تدریجی بیرون از استانداردها RH کمتر از 10%در 24ساعت
نوسانات سریع
RH و T
نوسانات گسترده،بیشتر اوقات خارج از استاندارد
گردوغبار،خاک،
پرندگان،آفات
هیچ یا جزئی
آلودگی اتفاقی،گهگاهی
نفوذ مکرر
به طور مداوم کثیف و غبار آلود،پرندگان و آفات و حشرات وارد میشود
گازهای آلاینده
آلایندها برطرف شده است
سطح کم آلودگی گازی، مقدار کمی کنترل لازم است
کنترل نیست،سطوح از توسط تا زیاد است
کنترل نیست و میزان آلاینده ها غیرقابل قبول است
میزان و نوع نور
تا حد استاندارد کنترل شده است
مقداری کنترل صورت گرفته،سطوح اندکی بالاست
کنترل نیست،سطوح نور بالاست
نور آفتاب بر روی اشیاء میافتد
رتبه بندی:
خوب
مناسب و کافی
ضعیف و محدود
غیرقابل قبول

فضای مناسب برای مخزن+کارکردن

فضای کافی و مناسب برای اشیاء
همه اشیاء در قسمتهای تعیین شده با فضای کافی هستند
بعضی از اشیاء احتیاج دارند منتقل شوند تا در دسترس دیگران قرار گیرند
بسیاری از اشیاء احتیاج دارند منتقل شوند تا در دسترس دیگران قرار گیرند
اشیاء در راهرو و… گردآوری میشوند
دسترسی اشیاء برای جابجاکردن،بازرسی،غیره..
دسترسی کافی و حرکت دادن با ایمنی کامل برای پرسنل و مجموعهها وجود دارد
ابتدا اندکی از اشیاء نیاز دارند منتقل شوند یا دسترسی محدود شود
دسترسی ضعیف،نیاز به برنامه دقیق قبل از انتقال اشیاء است
بعضی از اشیاء غیرقابل دسترسی هستند بدون آنکه بتوان مجموعه زیادی را جابجا کرد
تجهیزات و امکانات مناسب برای جابجایی اشیاء
بله
موجود است اما نامناسب
دسترسی محدود،
قدیمی
هیچکدام موجود نیست
قفسه،کمدوکشو مناسب
بله ،شرایط خوب است
بله ، اما قدیمی و فرسوده
دسترسی محدود
کافی نیست
بستهبندی اشیاء،تکیهگاه،حفاظت
کامل و بی عیب
میتوان بهتر شوند اما اشیاء در خطر نیستند
ضعیف، اشیاء در خطر آسیب هستند
هیچکدام، اشیاء آسیب میبینند
رتبه بندی:
خوب
مناسب و کافی
ضعیف و محدود
غیرقابل قبول

ارزیابی

کارمندان موزه
بله، مشکلی نیست
بله، با تأثیر جزیی
مشکل،باید قبل از امکان دسترسی تلاش کرد
نه بطور واقعی، در اثر یکی از عوامل بالا ممکن است
محققان خارجی(ملاقاتهای مهم)
بله، مشکلی نیست
بله، با تأثیر جزیی
مشکل،باید قبل از امکان دسترسی تلاش کرد
نه بطور واقعی، در اثر یکی از عوامل بالا ممکن است
دسترسی همگانی به مجموعه(جایی که ضروری است)
بله، مشکلی نیست
بله، با تأثیر جزیی
مشکل،باید قبل از امکان دسترسی تلاش کرد
نه بطور واقعی، در اثر یکی از عوامل بالا ممکن است
رتبه بندی:
خوب
مناسب و کافی
ضعیف و محدود
غیرقابل قبول

جدول3-4- فرم ارزیابی مخزن.مفصل و جامع، میتواند به سرعت فرم را دقیق و کامل پرکرد.توجه داشته باشید تمام قسمتها با دقت بررسی شود.
Managing Conservation in Museums/PP.120-121

نمودار 3-5- نمودار خلاصه‌ی نتایج ارزیابی‌های انبارها.این نتایج را بسیار واضح مرتبط می‌کند.
Managing Conservation in Museums/P.122

فصل چهارم،
استانداردهای مورد نیاز موزهها

4-1-استاندارهای مورد نیاز یک موزه
4-1-1- عوامل مهم در ساخت يك موزه
از عوامل مهم كه براي ساخت موزه‌ها بايد در نظر گرفت اين است كه موزه مورد نظر تا حد امكان در محلی باشد که دسترسي به آن براي همگان آسان باشد. ساختمان موزه از ترافيك،‌ آلودگي هوا و صدا تا حد امكان دور باشد و همچنين در كنار مراكز فرهنگي مانند كتابخانه، دانشگاه، سينما، تئاتر و … باشد.
بهترين مكان براي ساخت موزه در داخل پارك يا باغ عمومي است و از نظر وضعيت‌هاي طبقاتي مردم در محلهاي متعادل باشد. در جاهائي كه گرد و خاك زياد است مكان مناسبي براي موزه نيست. محل موزه بايد جایي باشد كه دسترسي به آتش‌نشاني راحت باشد و ساختمان موزه بايد ضد زلزله ساخته شود.

4-1-2- محل و ساختمان موزه
يك معمار يا طراح بايد به هنگام طرح ساختمان يك موزه در نظر داشته باشد كه يك موزه، بنايي قابل گسترش است. بنابراين امكانات ساده و ارزاني براي ايجاد گسترش از نظر نماي خارجي و پلان پيش‌بيني شده باشد. بدين منظور قسمتهاي مختلف موزه بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه قابل گسترش باشند و يا حداقل نحوة آن در پلان پيش‌بيني شده باشد. اين گسترش چنانچه فضاي كافي در اختيار داشته باشيم، بهتر است بصورت افقي انجام شود. در مورد نماي خارجي ساختمان موزه، بايستي تعادل ساده‌اي بين خطوط و احجام بوجود آورده شود. نحوة تقسيم‌بندي فضاهاي مختلف يك موزه و نحوة ارتباط آنها با يكديگر بستگي به نوع و هدف آن دارد. گرچه طبقه‌بندي دقيق موزه‌ها دشوار است اما هر نوع موزه، نيازهاي خاصي را ايجاب مي‌نمايد كه ممكن است براي برآوردن اين نيازها از شیوههاي مختلف معماري بهره گرفت. قسمتي از فضاي اطراف موزه حتماً بايد به پاركينگ اختصاص داده مي‌شود.
مكاني كه موزه در آن واقع مي‌شود اهميت فراوان دارد و بايد داراي امتيازات خاص باشد. موزه بايد در جايي از شهر قرار بگيرد كه دسترسي به آن براي همگان آسان باشد و از تمام نقاط شهر با وسايل حمل و نقل همگاني بشود به آن دست يافت.
از آنجائيكه موزه‌ها بعنوان مراكز فرهنگي تلقي مي‌شود، بهتر است كه در كنار مدارس، دانشگاهها و ساير مراكز فرهنگي واقع شوند.
« امروزه، معمولاً موزه در ميان يك محوطه سرسبز و يا يك پارك احداث مي‌شود. زيرا درختان پارك با تصفيه هواي اطراف، ايجاد رطوبت لازم، مقابله با گرد و غبار و دود و سر و صدا به منزلة حفاظ طبیعی عمل مي‌كنند.»1
براي تأمين ساختمان موزه‌ مي‌توان از بناهايي كه خاص هستند، مثلاً از لحاظ قدمت يا معماري و يا حتي افراد مشهوري كه در آنها زندگي مي‌كرده‌اند نيز استفاده نمود.
4-2- تقسيمات كلي فضای موزه
در حالت كلي مي‌توان فضاي موزه را به دو قسمت تقسيم كرد:
الف) فضاهاي اصلي: كه عبارتند از تالار ورودي و تالار نمايش كه هر بازديد كننده‌اي بطور حتم از اين دو قسمت استفاده خواهد كرد.
ب) فضاهاي جنبي و قسمتهاي جنبي يك موزه را بر اساس نوع موزه و نيز امكانات موجود بايد در نظر گرفت و در حالت كلي اين فضاها عبارتند از: كتابخانه، تالار نمايش موقت، تالار سخنراني، كارگاه مرمت، آزمايشگاه، لابراتوار عكاسي، انبار، آرشيو، اتاق سمعي و بصري، بخش اداري، بخش امنيت و حفاظت، سرويس عمومي، بوفه و يا رستوران، اتاق نگهباني، فروشگاه، محل استراحت كاركنان و … كه در ذيل به شرح اهم آنها مي‌پردازيم.
4-2-1- تالار ورودي
ورودي اولين قسمت از فضاي موزه است و به همين دليل بايد بيشتر از همه جا داراي هماهنگي باشد. ورودي به تناسب مساحتش، نقشهاي مختلفي دارد. اگر كوچك باشد، رابطي صرف است بين فضاي خارج و موزه، و اگر بزرگ باشد، مي‌تواند به عنوان محل فروش بليط و اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد.
در طراحي ورودي بايد به نوع آب و هواي منطقه كاملاً توجه شود و همچنين در طراحي ورودي بايد سالمندان و افراد معلول، مورد توجه قرار گيرند.
درهاي ورودي موزه بايد به گونه‌اي باشد كه حفاظت و كنترل آنها براي نگهبانان آسان و ميسر باشد. وضع مطلوب آن است كه موزه فقط يك در ورودي عمومي اصلي و وسيع داشته باشد كه به سرسرا و يا اتاق ورودي موزه منتهي شود. در اين تالار بخش فروش بليط، ميز اطلاعات و فروش نشريات قرار گيرد. تالار ورودي موزه بايد به گونه‌اي ساخته و تزئين شود كه نظر مردم را جلب نمايد و معرف موزه نيز باشد؛‌ زيرا اين اتاق نخستين بخش موزه است كه بازديد كننده به آن وارد مي‌شود. محوطه‌ ورودي بايد آنقدر وسعت داشته باشد كه گروههاي بازديد كننده براحتي در آن گرد آمده و از آنجا به سوي تالارهاي نمايش حركت كنند127.
«اين محوطه را نبايد از ميز و صندلي و ديگر وسايل انباشته كرد، فقط چند صندلي و يا يكي دو نيمكت كافي است. نقشه ديواري راهنماي موزه نيز بايد در اين قسمت نصب شود. جزوه‌هاي راهنماي موزه را نيز ميتوان بروي ميزهاي كوچك در اين محل قرار داد. ساعت ‌ديواري، تلفن عمومي و جعبه پست نيز از وسايل ضروري اين محوطه است.»1
4-2-2- گالري (تالارهاي نمايش)
بزرگي تالارهاي نمايش بايد با تعداد و اندازة اشيائي كه مي‌خواهيم در آن به نمايش بگذاريم، متناسب باشد. بهتر است كه تالارهاي نمايش انعطاف‌پذير باشند. بدين معنا كه آنها را به گونه‌اي ساخت كه بتوان به آساني و در صورت نياز در آن تغيير ايجاد كرد.
براي انعطاف‌پذير نمودن تالارهاي نمايش مي‌توان از پانلهاي سبك كه در يكديگر قفل مي‌شوند، استفاده كرد. تالارهاي نمايش بايد به نحوي ساخته شوند كه بازديدكنندگان بتوانند در آنها براحتي گردش نمايند و اشياء را از تمام جوانب تماشا كنند، لذا ايجاد مسير يا راه يكطرفه در تالار نمايش صحيح نمي‌باشد. بهترين روش، ايجاد فضاهاي باز در تالارهاي نمايش است تا بازديد كننده از بين اين فضاها عبور كند و بتواند به دلخواه از هر قسمت تالار به قسمت ديگر رفته، ‌پس از بازديد حتي قسمتي از مجموعه آثار بدون ديدن كليه آنها از تالار موزه خارج شود.
درهاي ورودي تالار نبايد متعدد باشد و همچنين چندين تالار نبايد به موازات يكديگر ساخته شود، زيرا در اين صورت احتمال گم كردن راه براي بازديد كننده زياد مي‌شود128.
4-2-3-انبار و مخزن
بهترین مکانی که در آن شیء به آرامش میرسد و از گزند آسیب در امان میماند، مخزن است. مخزن با وجود شیء معنی و مفهوم پیدا میکند برای اشیاء متفاوت و گوناگون مخزنهای گوناگونی مورد نیاز است که شرایط نگهداری هر شی و مجموعه را داشته باشند. به همین جهت امکاناتی در مخازن ایجاد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد شهر تاریخی، ایالات متحده، باستان شناسی، محیط زیست Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بازديد، نمايش، كتابخانه، ديوارها