دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانشگاه شیراز، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

د سؤال پرسی، مسأله یابی، بررسی، همکاری، تعیین راه حل مسائل و مذاکره در مورد نتایج می‌پردازند تا دانش خود را شکل داده و مهارت‌های تحقیقی خود را توسعه دهند (بی یر59، 1979؛ کرجکیک، بلامنفلد، مارکس، باس و فردریکس60، 1998؛ کان، بلک، کسلمن و کاپلن61، 2000؛ لواِستیک و بارتون62، 2005؛ سندوال63، 2005). تجزیه و تحلیل، ابزار قدرتمند فکری و به معنای توانایی بررسی دقیق و تجزیه حقایق و افکار (بارتلت64، 2001؛ آمر65، 2005)، و نگریستن به مسائل از زوایای مختلف و تشخیص ارزش راه‌های مختلف تفکر می‌باشد (سارجنفری و باکستون66، 2006).
2) مهارت تفکر انتقادی و خلاق67: تفکر انتقادی به معنای تشکیل و تدوین استنتاج منطقی (سایمون و کاپلن68، 1989)، تدوین استدلال منطقی و دقیق (استال و استاهل69، 1991) و تعیین هدفدار اینکه چه چیزی پذیرفته یا رد شود (مور و پارکر70، 1994) می‌باشد. منظور از خلاقیت، توانایی نزدیک شدن به ایده‌های جدید قابل فهم و ارزشمند می‌باشد (بادن71، 2001). خلاقیت توانایی استثنایی انسان برای تفکر و خلق است.(ریامر و برولین72، 1999)
3) مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی73: نوشتن و ارتباط کتبی مهارت معمول مورد نیاز افراد متخصص و حرفه‌ای است که شغل آن‌ها ایجاب می‌کند، بتوانند به واسطه اسناد کاری به نحو مؤثر ارتباط برقرار کنند (استینر74، 2011). منظور از ارتباط شفاهی، توانایی بیان، تجزیه و تحلیل انتقادی و ارائه و انتقال اطلاعات از طریق عکس العمل‌های کلامی می‌باشد (برنامه مطالعات دانشگاه ویومینگ75، 2003).
4) مهارت سواد کمی و محاسباتی76: منظور از سواد کمی، استفاده از تفکر ریاضیاتی در رابطه با مسائل موجود در زندگی روزمره (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی77، 2003)، و مجموعه مهارت‌ها، دانش‌ها، باورها، حالات، عادات ذهنی و صلاحیت‌های ارتباطی است که افراد به منظور مشارکت مؤثر در موقعیت‌های نیازمند سواد کمی زندگی و کار، به آن نیاز دارند (تحقیق بین المللی مهارت‌های زندگی78، 2000).
5) مهارت سواد اطلاعاتی79: سواد اطلاعاتی مجموعه‌ای از توانایی‌ها است که افراد به واسطه آن‌ها تشخیص می‌دهند چه زمانی اطلاعات مورد نیاز است و این توانایی را دارند که اطلاعات لازم را تعیین، ارزیابی و به نحو مؤثر مورد استفاده قرار دهند (استانداردهای صلاحیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی80،2000؛ گود81، 2002؛ یونسکو82، 2004؛ انجمن کتابخانه‌های تحقیقاتی دانشکده83، 2005).
6) مهارت کار تیمی و حل مسأله84: کار تیمی فرایندی مشارکتی و همکارانه است که موجب می‌شود افراد معمولی با کار کردن با یکدیگر به نتایجی فوق‌العاده دست یابند (اسکارناتی85،2001)، این امر مستلزم کار متقابل و وابسته افراد و نیز اقدامات مشترک و متوالی می‌باشد (هکر86، 1998). مهارت حل مسأله هم شیوه‌ای است که در آن افراد از ادراکات، مهارت‌ها و دانش‌های از پیش آموخته شده خود استفاده می‌کنند تا بتوانند به تقاضاهای یک موقعیت ناآشنا پاسخگو باشند (کرولیک و رادنیک87، 1980)، این مهارت یک فعالیت پیچیده ذهنی است که شامل انواع متعددی از اقدامات و مهارت‌های شناختی می‌باشد (گاروفالو و لستر88، 1985).
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع مدل چرخه یادگیری در آموزش و تأثیر آن بر توسعه مهارت‌های فکری و عملی کسب شده توسط دانشجویان، این پژوهش به دنبال آن است که رابطه بین مهارت‌های اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی را تبیین نماید.
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

دانشگاه‌ها، مؤسسات مهم و کلیدی در فرایند‌های تغییر و توسعه اجتماعی محسوب می‌شوند. آشکارترین نقش آن‌ها، تربیت نیروی کار ماهر و تولید برون‌داد‌های تحقیقاتی مؤثر به منظور رفع نیازهای جامعه می‌باشد (برنان، کینگ و لبو89، 2004). متأسفانه، مشاهده می‌گردد که دانشجویان قادر نیستند حقایق آموخته شده را به درستی با هم تلفیق و یکپارچه سازند و در زندگی واقعی خود به کار بگیرند (راگبیر90، 1979؛ رینر، آبراهام و بیرنای91، 1985؛ آبراهام و رینر92، 1986) و استفاده از شیوه‌های قدیمی در برنامه درسی، رشد علاقه‌مندی دانشجویان به موضوعات درسی را تضعیف می‌نماید. علاوه بر این، این شیوه‌ها نمی‌توانند دانشجویان ما را به گونه‌ای پرورش دهند که به متفکرانی ژرف‌اندیش تبدیل شوند که از عهده حل مسائل پیچیده و کشف موضوعات جدید برآیند (راگبیر، 1979؛ رینر و همکاران، 1985؛ آبراهام و رینر، 1986).
دانش سازی، رویکردی است که امید می‌رود با روش‌های خاص خود، در زمینه توسعه ادراک عمیق دانشجویان در حیطه‌های علمی، مؤثر واقع شود. در رویکرد دانش سازی، دانشجویان با برقراری ارتباط بین ایده‌های خود و مفاهیم جدید آموخته شده که در دانشگاه یا زندگی روزمره فرا می‌گیرند، دانش خود را شکل می‌دهند. روش آموزشی مبتنی بر چرخه یادگیری، روشی مربوط به رویکرد دانش سازی است که در مقایسه با رویکردهای مرسوم و سنتی آموزش، به موفقیت بیشتر دانشجویان در علم، درک و حفظ بهتر مفاهیم، بهبود نگرش آن‌ها نسبت به علم و یادگیری علوم، بهبود توانایی استدلال، و نیز مهارت‌های پردازشی عالی، منتج می‌شود (راگبیر، 1979؛ رینر و همکاران، 1985؛ آبراهام و رینر، 1986).
از سوی دیگر، تغییرات سریع فناوری، اهمیت یادگیری را نیز به نحو فزاینده‌ای افزایش داده است. به موازات پیشرفت فناوری، دانشجویان نیز باید از دانش و مهارت‌های مورد نیاز به منظور نصب، حفظ و کارکردن با تجهیزات برخوردار بوده و بتوانند فرایندهای مورد استفاده در کنترل فناوری را نیز مدیریت کنند (بالفانز93، 1991). این امر مستلزم برخورداری دانشجویان از مهارت‌های فکری و عملی مختلف می‌باشد. چرا که مهارت‌های فکری، دانشجویان را قادر به کسب دانش، به‌کارگیری دانش در موقعیت‌های آشنا و خاص، و کنترل بر فرایندهای ذهنی به‌ کار رفته در هنگام کسب یا استفاده از دانش می‌نماید (جانسون، 1997). علاوه بر مهارت‌های فکری، مهارت‌های عملی نیز در پاسخگویی به تغییرات سریع فناوری و شرایط فعلی جامعه، نقش بسزایی ایفا می‌کنند. منظور از مهارت‌های عملی، مهارت‌هایی است که به وسیله موجود انسانی و از طریق تجهیزات، ابزارها یا فناوری‌هایی که نیازمند راهنمایی، نیرو و حرکت هستند صورت می‌گیرد. مهارت‌های عملی در عین حال که مستلزم چابکی‌های فیزیکی است، نیازمند درک اصول علمی، فرایندها و توالی‌ها نیز می‌باشد (هامپتون، 2002).
جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی علمی در دسترس، نشان داد که تاکنون پژوهشی مشابه با عنوان فوق صورت نگرفته است و این نخستین بار است که رابطه بین این دو متغیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بنابراین، نقش و اهمیت روش آموزشی چرخه یادگیری، ایجاب می‌کند تا رابطه مهارت اساتید در مراحل مختلف آن با دانش و مهارت‌های ایجاد شده در دانشجویان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا اساتید دانشگاه‌ها از توانایی و مهارت لازم در اجرای چنین روش آموزشی برخوردار باشند و بتوانند دانشجویانی با دانش و مهارت‌های موردنیاز به منظور سازگاری و پاسخگویی به شرایط متغیر امروز، تربیت نمایند.
بنابراین، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را می‌توان در سه جنبه در نظر گرفت: الف) با مطالعه بر روی چرخه یادگیری هفت گانه و مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کاربرد آن، معلوم می‌شود که اساتید در هر یک از مراحل این چرخه چگونه عمل می‌کنند، در اجرای کدام یک از مراحل از توانایی بیشتر و در کدام زمینه از توانایی کمتری برخوردارند و به طور کلی میزان تبحر و توانایی آن‌ها در اجرای این روش آموزشی مشخص می‌شود. آگاهی از این امر، بازخورد مفیدی برای اساتید، رؤسای دانشکده‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و به طور کلی دانشگاه‌ها فراهم می‌آورد، با آگاهی از نقاط قوت و ضعف اساتید در هر یک از مراحل چرخه یادگیری، می‌توان از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های تکمیلی، کمبودها را جبران و با ارتقای مهارت‌های اساتید، نقاط ضعف را به قوت تبدیل کرد و نقاط قوت را تداوم بخشید و با این کار به توسعه علمی بیشتر دانشجویان و دانشگاه کمک کرد. پیامد چنین امری نه تنها از آن دانشجو و دانشگاه می‌شود، بلکه رشد علمی اساتید، دانشجویان و دانشگاه‌ها مبنایی برای توسعه علمی جامعه و حضور و رقابت در عرصه‌های ملی و بین المللی نیز به شمار می‌آید.
ب) مطالعه بر روی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی، اطلاعات مفیدی در مورد میزان توانایی آن‌ها در هر کدام از مهارت‌ها در اختیار مسئولان، برنامه‌ریزان و اعضای هیأت علمی قرار خواهد داد که بر اساس آن، مهارت‌های فکری و عملی را که لازمه ایفای نقش‌های حرفه‌ای و تخصصی این دانشجویان در آینده می‌باشد را شناسایی نموده و جهت توسعه این مهارت‌ها برنامه‌ریزی می‌نمایند. همچنین کسب این اطلاعات می‌تواند منبع مؤثر و مؤثقی برای خود دانشجویان و اساتید آن‌ها باشد تا دانشجویان در فرایندها و رویکردهای یادگیری خود و اساتید در فرایند یاددهی- یادگیری، تجدیدنظر نمایند.
ج) بررسی رابطه بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد چرخه یادگیری و مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی نیز فواید بسیاری دارد. با مشخص شدن این‌که مهارت اساتید در کدام مرحله کاربرد چرخه یادگیری، باعث رشد کدام مهارت‌ها می‌شود، می توان به اتخاذ تدابیری اندیشید که بر اساس آن با تقویت مهارت‌های اعضای هیأت علمی در مراحل مؤثر چرخه یادگیری، آن دسته از مهارت‌های فکری و عملی را که مدنظر می‌باشد، در دانشجویان ایجاد نمود.

1-4- اهداف پژوهش

هدف پژوهش بررسی رابطه بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد چرخه یادگیری و نقش آن در توسعه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز می‌باشد.
اهداف فرعی
1-4-1- شناسایی مهارت (های) غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری.
1-4-2- تعیین میزان مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز.
1-4-3- شناسایی مهارت (های) فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز
1-4-4- تعیین رابطه بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه انواع مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز.
1-4-5- بررسی قدرت مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری در پیش بینی میزان توسعه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان)
1-4-6- مقایسه بین مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری از دیدگاه دانشجویان بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی (جنسیت، رشته تحصیلی).
1-4-7- مقایسه بین میزان مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان (جنسیت، رشته تحصیلی).

1-5- سؤال‌های پژوهش

1-5-1- مهارت (های) غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری کدام است؟
1-5-2- آیا مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، در حد مطلوب می‌باشد؟
1-5-3- مهارت (های) فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز کدام است؟
1-5-4- آیا بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه انواع مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5-5- آیا مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده معناداری برای تعیین میزان توسعه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن و مرد مهندسی دانشگاه شیراز می‌باشد؟
1-5-6- آیا مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، پیش بینی کننده معناداری برای تعیین میزان توسعه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز می‌باشد؟
1-5-7- آیا بین میزان مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رویکردهای یادگیری، زندگی روزمره، رفاه اجتماعی، ایجاد و توسعه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اعضای هیأت علمی، هیأت علمی، دانشگاه شیراز، انتقال اطلاعات