دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، ملی‌گرایی، توزیع جغرافیایی، فرهنگ و زبان

دانلود پایان نامه ارشد

جمهوری سوسیالیست ساردینیا
• جنبش:‌ ملی‌گرایی ساردینیا
• احزاب سیاسی: ملت ساردینیا، حزب اقدام ساردینیا (عضو اتحاد آزاد اروپا)، جمهوری استقلال ساردینیا، روسوموری، پروژه جمهوری ساردینیا، به سوی چپ برای استقلال، جنبش ازادی‌بخش ملی ساردینیا، حزب استقلال ساردو-مالو انتو، حزب ساردی.
• سازمان‌های شبه‌نظامی: جبهه ملی آزادی‌بخش ساردینا، بارباگیا روسا، جنبش ملی‌گرایی ساردو، جنبش انقلابی استقلال (همگی غیرفعال هستند)
تیرول جنوبی
• وضعیت: استان خودمختار
• کشور پیشنهادی: دولت آزاد تیرول جنوبی یا اوستریا
• جنبش: جنبش جدایی‌طلب تیرول جنوبی
• احزاب سیاسی: اتحادیه شهروندان برای تیرول جنوبی، آزادی، آزادی تیرول جنوبی (عضو اتحاد آزاد اروپا)
• سازمان‌های شبه‌نظامی: کمیته آزادی‌بخش تیرول جنوبی (غیرفعال است)
ونتو
• وضعیت منطقه معمولی
• کشور پیشنهادی: جمهوری ونتو
• جنبش: ملی‌گرایی ونتو
• احزاب سیاسی: اتحادیه ونتو، پروژه شمال شرقی، اتحادیه جمهوری ونتو، دولت ونتو، استقلال ونتو، وحدت مردم ونتو، حزب ونتوی مستقل.
• سازمان‌های سیاسی: دولت صلح‌آمیز ونتو، جنبش ونتویی‌ها، جوانان استقلال‌طلب، جنبش آزادی‌بخش ملی ونتو
کوزوو
کوزوو شمالی
• گروه قومی: صربی
o کشور پیشنهادی: اتحاد دوباره با صربستان
o منطقه دوفاکتو خودمختار کوزوو شمالی
o سازمان سیاسی: مجمع جامعه شهرداری‌ها، استان خودمختار کوزوو و متوهیجا
لتونی
لتگل
• گروه قومی: لتگالی‌ها، روسی
o منطقه خودمختار پیشنهادی: لتگل
o حزب سیاسی: برای زبان بومی!
مقدونیه
• گروه قومی: آلبانیایی‌ها در جمهوری مقدونیه
o کشور پیشنهادی: جمهوری ایلیریدا
• گروه قومی: آرومانیان
o به دنبال شناسایی به عنوان اقلیتی ملی
o گروه‌های هوادار: اتحادیه فرهنگ و زبان آرومانیان، انجمن آرومانیان فرانسوی، شورای اروپا
مولداوی
کشور جدا شده: ترانس‌نیستریا
• گروه قومی: روسی
o کشور دوفاکتو: ترانس‌نیستریا با شناسایی نسبی دوژور
o کشور پیشنهادی: اتحاد احتمالی با فدراسیون روسیه
o سازمان سیاسی: دولت ترانس‌نیستریا
o سازمان شبه‌نظامی: ارتش ترانس‌نیستریا
جنبش‌های مستقل و خودمختار پیشنهادی:
 گاگائوزیا
• گروه قومی: گاگاتوز
o کشور پیشنهادی: گاگائوزیا
o سازمان سیاسی: مجمع مردم گاگائوزیا
تراکلیا
• گروه قومی: بلغاری
o منطقه خودمختار پیشنهادی: تراکلیا
هلند
فریسیا
• گروه قومی: فریسیایی
o منطقه خودمختار پیشنهادی: فریسیا
• حزب سیاسی: حزب ملی فریسیا (عضو اتحاد آزاد اروپا)
• وضعیت: جنبش دموکراتیک در جست و جوی خودمختاری بیشتر برای مردم فریسیایی‌زبان در فریسلند
لهستان
سیلسیای علیا
• گروه قومی: سیلسیایی
o کشور پیشنهادی: سیلسیا
o حزب سیاسی: جنبش خودمختار سیلسیا
کاشوبیا
• گروه قومی: کاشوبیایی
o منطقه خودمختار پیشنهادی: کاشوبیا
o انجمن مردم
رومانی
توزیع جغرافیایی مجاری‌ها در رومانی
• پیشنهادهایی برای خودمختار سرزمینی مجاری‌ها
o زکلی
o زکلی لند
o پارتیوم
• سایر پیشنهادها برای سازمان‌های منطقه‌گرا
o ترنسیلوانیا
o دوبروجا
o بنت
• سازمان‌های سیاسی: اتحادیه دموکراتیک مجاری‌ها در رومانی، تقاضا برای خودمختاری مجاری‌ها بخشی از برنامه‌‌شان از سال 1993 بوده است. حزب مدنی مجار (رومانی) با اتحادیه دموکراتیک مجاری‌ها در رومانی تفاهم‌نامه‌ای در مورد همکاری و حمایت مشترک از خودمختاری مجاری‌ها امضا کرد. حزب مردم مجار ترنسیلوانیا که پیشنهاد ایجاد پارلمان و دولت ترنسیلوانیا را مطرح کرده و از خودمختاری زکلر در زکلی لند حمایت می‌‌کند. همچنین از خودمختاری سرزمینی برای پارتیوم حمایت می‌کند. اتحادیه ترنسیلوانیا-بنت، حزبی منطقه‌گراست که توسط سابین گرمن رهبری می‌شود.
• سازمان‌های هوادار: شورای ملی زکلر، شورای ملی مجاری‌های ترنسیلوانیا، اتحادیه طرفدار اروپا، سازمان غیردولتی منطقه‌گرای رومانیایی-مجاری. پرووینسیا، گروهی از نخبگان منطقه‌ای کردن رومانی. کارزار خودمختاری برای ترنسیلوانیا که خواستار خودمختاری برای ترنسیلوانیا است. اتحادیه دموکراتیک ترنسیلوانیا که یک سازمان غیردولتی منطقه‌گراست و حامی فعال کارزار «خودمختاری برای ترنسیلوانیا» است. اتحادیه بنت که سازمان غیردولتی منطقه‌گراست.
فدراسیون روسیه
دریای سیاه روسیه
کریمه
• گروه قومی: اوکراینی‌ها، تاتارهای کریمه
o کشور پیشنهادی: اتحاد دوباره کریمه (و سواستوپول) با اوکراین
o سازمان سیاسی: دولت اوکراین
o سازمان شبه‌نظامی: نیروهای مسلح اوکراین
قفقاز شمالی روسیه
 چچن
• گروه قومی: چچنی
o سازمان شبه‌نظامی: جدایی‌طلبان چچنی
o کشور پیشنهادی: جمهوری چچنی ایچکریا (99-1991)
داغستان؛ چچن‌اینگوش
• گروه مذهبی: سنی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ملی‌گرایی، اتحادیه اروپا، ناسیونالیسم، منافع ملی Next Entries منابع پایان نامه درمورد افغانستان، رسانه های جمعی، برنامه های تلویزیون، برنامه های تلویزیونی