دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودداري، وسايل، دوره‌هاي

دانلود پایان نامه ارشد

ترك اعتياد؛
ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛
ث- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري؛
ج- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن؛
چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه؛
ح- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارت‌هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزشي.117

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع بهداشت روان، اختلال سلوک، کودکان مبتلا