دانلود پایان نامه ارشد درمورد خانواده ها، تصمیم گیری

دانلود پایان نامه ارشد

همنوایی خشک یا غیر قابل انعطافی دارند و هیج نظری آن ها را وادار به بحث کردن نمی کند. فرزندان در این خانوادهها ارزش کمی برای گفتگو قائلند و به تصمیمگیریهای خودشان بی اعتمادو بدبین هستند (چنی، مک لئود و اتکین61، 1971، به نقل از کواستن62 و اندرسون63، 2004).
خانوادههای به حال خود واگذاشته یا بی قید: این خانوادهها در هر دو بعد همنوایی و گفت و شنود، پایین هستند. میزان تعامل اعضای خانواده بسیار کم است و موضوعات کمی هستند که دربارهی آنها گفت و گو میشود. پدر و مادر معتقدند که همه اعضا باید قادر به تصمیم گیری باشند اما بر خلاف خانواده های کثرت گرا، به تصمیم فرزندان و گفتگو اهمیتی نمیدهند. آن ها ارزش کمی برای گفتگوهای خانوادگی قائلند و خودشان همه تصمیمات را می گیرند و فرزندان بیشتر تحت تأثیر گروه هم سن و سالان خود به تصمیم گیری می پردازند. این خانواده ها مانند خانواده های حفظ کننده، تعارض را تهدید کننده میدانند زیرا میتواند همین مقدار کم انسجام موجود را نیز، از بین ببرد ( فیتزپاتریک، 2004؛ کوئرنر و فیتزپاتریک، 1997، 2002a ).

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی