دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، تلفن همراه، گوشی های هوشمند، گوشی تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

مرزي نمي شناسد و به تدريج نحوه ي ارتكاب از حالت ملموس و عيني به يك محيط مجازي و غير ملموس بوسیله گوشی های هوشمند تغيير شكل داده است كه بيش از گذشته اصول حقوق جزاء را به مخاطره و چالش انداخته است.(باستاني، منبع پيشين: 83)

2-1-1-1-1 مسائل حقوق جزای عمومي و اختصاصي
ابتدا مسائل حقوق جزای عمومی بیان می گردد.
2-1-1-1-1-1 مسائل حقوق جزاي عمومي
در بررسي مسائل مرتبط با حقوق جزاء عمومي جرائم تکنولوژیک، مقولات به شرح ذيل قابل بحث و بررسي مي باشد و هر كدام از اين موضوعات در تطبيق جرائم سنتي با جرائم نسل اول و نسل سوم جرائم كامپيوتري داراي تفاوت ها و مشخصه هاي خاص خود مي باشند كه در يك بررسي اجمالي سعي مي شود اين موارد تفاوت بيان شود.
1 – تعريف
در حقوق كيفري كلاسيك بنا به اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها هر عمل را كه قانونگذار قبلاً شناسايي نموده و پس از تجزيه و تحليل براي آن مجازات تعيين نموده است جرم مي باشد. بديهي است كه هر يك از عناوين مجرمانه از مسائل عيني و ملموس فيزيكي بوده و قانونگذاران كشورها پس از تجزيه و تحليل هاي بسيار و تطبيق آن با واقعيت و تجزيه ي عناصر سه گانه ي جرم، آن را تعريف و تبيين نموده اند. به همين دليل در تعريف جرائم كلاسيك مانند جعل، سرقت و كلاهبرداري سنتي تقريباً حقوق كيفري هيچ كشوري با مشكل مواجه نمي باشد. در نسل اول جرائم كامپيوتري كه به نام «جرائم كامپيوتري» تبيين شده است چون جرم و اجزاء آن در اكثر موارد واقعيات عيني و فيزيكي بوده تا حدودي قابل تطبيق با جرائم كلاسيك بوده است. در تعريف جرائم كامپيوتري نسل اول نيز تقريباً مشكلات خاصي وجود داشته است ولي به طور كلي و به عنوان يك گونه از جرائم تا كنون تعاريف گوناگوني از جرم كامپيوتري از سوي سازمان ها، متخصصان و برخي قوانين كشور ها ارائه شده است كه وجود تفاوت در آن ها بيانگر ابهامات موجود در ماهيت و تعريف اين تيپ از جرائم است كه اين مهم در نسل سوم از اين گونه جرائم (جرائم در محيط سايبر) ظهور و نمود بيشتري پيدا نموده و از آنجایی كه اين نسل از جرائم هنوز سير مراحل تكاملي خود را طي مي كند از تعريف قطعي برخوردار نيست ولي تا كنون در تعريف جرم تکنولوژیک، وسيله بودن، هدف بودن و موضوع بودن گوشی تلفن همراه، كامپيوتر، وسايل مخابراتي و الكترونيكي تثبيت شده است.(زيبر، 1376: 45)
2 – ماهيت
جرم مبتنی بر گوشی های همراه، جزء جرائم ناشي از تكنولوژي مدرن است، جرمي است تصنعي (غير طبيعي) كه گاه گوشی هوشمند، ابزار، گاه هدف و گاه موضوع ارتكاب جرم است ولي نوعاً يك نوع جرم محسوب مي شود از لحاظ ماهيتي بعضاً داراي عناوين و توصيف هاي جزائي كلاسيك است كه به دليل تفاوت در اجزاء عنصر مادي از شمول عناوين جرائم كلاسيك خارج و واجد عناوين جديد مي باشند كه ناظر به چگونگي به كارگيري تكنولوژي ارتباطات (كه غالباً جرائم نسل جديد در محيط سايبر است) بوده و از مشخصه هاي اين نوع جرائم عنصر مادي كاملاً خاص است كه بحث جدیدی در حقوق جزا مي باشد و پيدايش اين جرائم، قواعد حاكم بر جرائم كلاسيك را دستخوش تغيير ساخته و از سويي حمايت هاي جديد حقوق جزا را مي طلبد. حمايت از اطلاعات و مالكيت فكري كه بحث نويني در حقوق مي باشد ناشي از تغيير الگوي حمايت از اهداف و اشياء و موضوعات ملموس و عيني به غير ملموس و مجازي است.
بنابراين موضوع «جرم تلفنی» مي تواند مال غير، امنيت و آسايش عمومي، اشخاص، اخلاق عمومي، اطلاعات و داده هاي موجود در گوشی های هوشمند، تبلت ها، لپ تاپ ها و یا سیستم های کامپیوتری ثابت باشد كه بسيار گسترده تر از موضوعات در جرائم كلاسيك است. اكثر جرائم تلفنی جرائم عمومي هستند. از مشخصه هاي جرائم تلفنی يا به عبارتي جرائم تكنولوژي اطلاعاتي، افزايش مصاديق جرائم ناشي از بي مبالاتي و بي احتياطي است كه بعضاً تأكيد و تكيه بر اين عناصر به جاي فعل عمدي مطرح مي شود.
3 – ركن مادي (فعل مرتكب)
ركن مادي جرائم تلفنی تقريباً يكسان است يعني اجزاء (نحوه ي ارتكاب) جرم تلفنی غالباً عبارت است از ورود، تغيير، محو، متوقف سازي، دستكاري و امثالهم در اطلاعات، داده ها، برنامه ها يا تلفن های هوشمند و شبكه هاي ارتباطات راه دور. همين ويژگي در اجزاء عنصر مادي موجب بروز تفاوت در جرائم تلفنی نسبت به جرائم كلاسيك مي باشد. بعنوان مثال در كلاهبرداري، ورود يا تغيير داده هاي مالي موجب نقل و انتقال وجوه مي شود و در واقع مال ديگري ربوده مي شود بدون آن كه آن فرد مستقيماً فريب بخورد يا حتي با مجرم مواجه شده باشد. ركن مادي در این جرایم از حيث زمان و مكان ارتكاب نيز قابل بحث است. در جرائم سنتي، زمان ارتكاب شامل قصد مجرمانه تهيه ي مقدمات شروع به جرم و وقوع جرم يا عقيم ماندن جرم مطرح مي باشد و ليكن در جرائم تلفنی غالباً پس از قصد مرتكب و تهيه ي مقدمات (تلفن همراه و اجزاء آن برنامه ريزي يك عمليات تخريبي) شروع و عمليات اجرائي در كسري از ثانيه به وقوع مي پيوندد. از لحاظ حضور فيزيكي مجرم در محل جرم (محل اتمام عمليات مجرمانه) و مكان ارتكاب بايد گفت بر خلاف جرائم سنتي (كه نيازمند عمليات و اقداماتي فيزيكي بر روي مجني عليه يا مال وي مي باشد) صرف فشار دادن يك كليد (مثلاً دكمه ي ورود) تمامي عمليات اجرائي در كسري از ثانيه اجرا مي شود. با اين قابليت و مشخصه محل وقوع، محل شروع، محل اتمام جرم، كشف ادله و … در نگاه اول مفقود و كشف آن غير ممكن به نظر مي رسد.
4 – حدود مسئوليت كيفري
در حدود مسئوليت كيفري، در جرائم تکنولوژیکی و زیرمجموعه های آن همچون جرایم تلفنی و جرایم رایانه ای نسبت به جرائم سنتي مي توان اختلاف هايي در نحوه ي مسئوليت، ميزان مسئوليت، افراد مسئول مشاهده كرد. به خصوص تنش هاي ايجاد شده در نسل سوم (سايبر) بيشتر به چشم مي خورد. مجني عليه در جرائم كلاسيك، انسان يا مال به عنوان موصوف مي باشد در حالي كه در این جرائم جدید، مجني عليه يا هدف جرم مي تواند به طور مستقيم انسان باشد يا غیر انسان (تلفن همراه) با انسان يا ماشين با ماشين (تجارت الكترونيك).
از لحاظ رده ي سني مرتكبين نيز به دليل سهولت ارتكاب از سنين بسيار پايين چه به عنوان مرتكب و چه به عنوان مجني عليه (پورنوگرافي كودكان) قابل اعمال مي باشد. تعداد بزه ديدگان در جرائم كامپيوتري نسبت به جرائم سنتي به طرز غير قابل باوري مي تواند زياد باشد. بدين توضيح كه با جرائمي مثل انتشار ويروس و دزدی یا انتشار محتوا در شبکه های محلّی یا جهانی، فعل يك مرتكب مي تواند تعدد بيشماري بزه ديده در اقصي نقاط جهان داشته باشد، اين مهم در جرائم نسل سوم و فضاي شبكه نمود بيشتري دارد.(میر محمد صادقی؛ شایگان، 1386: 115)

2-1-1-1-1-2 مسائل حقوق جزاي اختصاصي
جرائم مورد بحث به دليل تنوع اولاً بعضاً همان جرائم كلاسيك هستند كه به دليل تفاوت در نحوه ارتكاب، هدف جرم و … يعني تفاوت در عنصر مادي در قالب قوانين كلاسيك نمي گنجند. ثانياً جرائم جديدي را شامل مي شوند كه بايستي دقيقاً در قوانين جزائي ذكر شوند. از اين رو در يك طبقه بندي كلي، جرائم تلفنی عبارتند از جرائم كلاسيك تغيير يافته كه شامل جرائم عليه اموال (كلاهبرداري، تخريب و استفاده غير قانوني)، جرائم عليه امنيت (جاسوسي و سابوتاژ1) و جرائم عليه اشخاص (هتك حرمت و پورنوگرافي2) مي باشد.
يكي از اولين مشكلات در اين زمينه چگونگي طبقه بندي جرائم تلفنی است كه در مورد تقسيم بندي جرائم مي باشد.
در زمينه دسته بندي جرائم در حقوق جزاي اختصاصي، به طور كلاسيك بر مبناي منافع مورد حمله صورت پذيرفته و بر اين اساس جرائم به جرائم عليه اشخاص، جرائم عليه اموال و جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي و جرائم عليه اخلاق عمومي و تكاليف عمومي و تكاليف خانوادگي تقسيم شده است به تبع اين تقسيم بندي سنتي در حقوق جزا نيز در طول دهه هاي اخير بر حسب زمينه هاي اصلي جرم مورد مطالعه قرار گرفته اند و به همين لحاظ در مجموعه هاي قوانين كشورها عناويني همچون جرائم اقتصادي رایانه ای يا جرائم عليه حقوق خصوصي و فردي ديده مي شود. در كنار منافع قضائي حمايت شده مرسوم در حقوق كيفري، انواع جديدي از ارزش ها به وجود آمده اند كه نيازمند حمايت حقوقي هستند به همين جهت علاوه بر اشخاص، اموال، امنيت و آسايش عمومي بايستي داده ها، اطلاعات، برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری و به طور كلي سيستم ها و شبكه هاي بين المللي از لحاظ صحت و درستي، قابليت دسترسي و قابليت اطمينان و محرمانه بودن از سوي مقررات كيفري مورد ضمانت و حمايت واقع شوند.
بر همين مبنا مي توان گفت تقسيم بندي جرائم كامپيوتري از يك سو شامل جرائم عليه اشخاص، جرائم عليه اموال و جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي و از سوي ديگر شامل جرائم عليه نرم افزار، جرائم عليه داده ها و جرائم عليه حقوق خصوصي و فردي مي باشند.
1- Sabotage 2- Pornography
در طبقه بندي جرائم تکنولوژی ارائه شده از سوي برخي از صاحبنظران آمريكايي در بررسي نقش تکنولوژی و بالاخص كامپيوتر در ارتكاب جرم، چهار مقوله را دسته بندي و تفكيك نموده اند.
1 – وسیله الکترونیکی ممكن است «هدف» يك جرم واقع شود. بدين معنا كه خود گوشی موبایل و اجزای مربوطه مورد حمله واقع شود مانند سرقت یک نرم افزار از گوشی همراه
2- تلفن همراه گاهي «موضوع» يك جرم واقع شود. در اين حالت موبایل جزئي از عنصر مادي جرم تلقي مي گردد و از آن به عنوان محل وقوع جرم نيز تعبير شده است. بكارگيري ويروس ها يا بمب هاي منطقي (كه كدهايي دستوري هستند و در برنامه هاي نرم افزاري قرار داده شده اند و در صورت وجود يا ايجاد شرايط خاصي دستورات تخريبي خود را به موقع اجرا در مي آورند،) در اين دسته جاي دارند.
3 – موبایل ممكن است «وسيله» ارتكاب جرائم تلفنی باشد كه در اين حالت مي تواند وسيله ارتكاب جرائم كلاسيك همانند سرقت، جعل، اختلاس، كلاهبرداري واقع شود.
4 – گاهي موبایل به عنوان «سنبل» در ارتكاب جرائم نقش بازي مي كند يعني آن كه موبایل نه به عنوان يك وسيله واقعي بلكه به طور سمبليك براي فريفتن ديگري استفاده مي شود. براي مثال ارائه اطلاعات نادرست و غير واقع راجع به امکانات یک تلفن هوشمند كه اصلاً وجود خارجي ندارد براي كسب منفعت بيشتر.(عبقري، 1377: 70)
تقسيم بندي هاي ذكر شده غالباً‌ در بر گيرنده ي نسل اول از جرائم تکنوکوژی و رایانه مي باشند و با ظهور نسل سوم از این جرائم و بسط تكنولوژي اطلاعات (IT) و گسترش شبكه هاي بين المللي ارتباطي و ديجيتالي مي توان مقولات و طبقه بندي هاي ديگري را به دسته بندي هاي موجود و كلاسيك افزود. از تقسيم بندي هاي نسبتاً جامع كه در بر گيرنده ي جرائم در محيط سايبر نيز مي باشد، مي توان به تقسيم بندي زير اشاره نمود.
الف – جرائم سنتي در محيط ديجيتال كه شامل موارد ذيل مي باشد:
1 – جاسوسي در سیستم، 2 – سابوتاژ (تخريب)، 3 – جعل اطلاعات، 4 – كلاهبرداري تلفنی، 5 – وضع يد (سرقت) موبایل، 6- تخريب گوشی موبایل، 7 – شنود غير مجاز،‌8- افترا، 9 – تطهير پول نامشروع از طریق امکانات دیجیتالی موجود در موبایل (سايبر لاندرينگ cyber laundering)، 10 – جعل اطلاعات كارت هاي اعتباري، 11 – قاچاق از طريق سايبر (كه شامل دو عنوان Cyber Traffic – Cyber Drug) مي باشد.
ب – جرائم ناظر به كپي رايت برنامه ها و نرم افزارها
ج – جرائم عليه حمايت از داده ها (حريم خصوصي)
د – جرائم در تجارت الكترونيك (پرداخت هاي الكترونيكي)
ه – جرائم در بانكداري الكترونيك (در محيط سايبر)
و – جرائم مخابراتي و ماهواره اي
ز – جرائم عليه محتوا (پورنوگرافي، استثمار جنسي در اينترنت)
نقطه مثبت تقسيم بندي فوق همانگونه كه ذكر شد اشاره به جرائم جديد و تمركز بر مسئله (سايبر سپيس) است. بطور كلي جرائم الکترونیک به خصوص جرائم نسل نوين موجب تغيير در اجزاء عنصر مادي و بعضاً جرائم شده است و مي توان گفت اساس حركت مجرمانه را تغيير داده است. مثلاً در جرم كلاهبرداري لازم است كلاهبردار با انجام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، گوشی های هوشمند، جرم انگاری، ارزش اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد گوشی های هوشمند، حقوق جزا، داده ها و اطلاعات، ادله جرم