دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بین‌الملل، تحریم اقتصادی، حقوق بشر، اقدامات متقابل

دانلود پایان نامه ارشد

ر فعالیت‌های اقتصادی‌شان آزادند و استقلال اقتصادی یک قسمت اساسی از حاکمیت است و هرگونه تهدید استقلال اقتصادی در حکم تهدید حاکمیت می‌باشد.
3. ضیایی (1390) در تحقیقی با عنوان «تحریم‌های اقتصادی یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل» به این نتایج دست یافته است:
– با شخصی شدن اهداف گفته یا نگفته آمریکا پیداست که اعمال تحریم‌ها نمی‌تواند با حسن نیت حقوقی یا اقتصادی صرف همراه باشد.
– اصل آزادی تجارت نه تنها در رویه دولتها تکرار و اثبات گردیده بلکه توسط قطعنامه‌های مختلف سازمانها و کنفرانس‌ها به عنوان اصل کلی حقوق بین‌الملل تأکید شده است.
– توسل به انواع خاص اقدامات متقابل ممنوع است. کمیسیون حقوق بین‌الملل، احیاء اقتصادی یا سیاسی شدید به منظور به خطر انداختن تمامیت ارضی با استقلال سیاسی دولت را در زمره اقدامات متقابل غیر قانونی فهرست کرده است.
4. زمانی و همکاران (1391) در تحقیقی با عنوان «تحریم‌های بین‌المللی ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین المللی» اذعان داشته است که اگر چه در رابطه با اصل مشروعیت تحریم‌های یک جانبه اختلاف نظر وجود دارد ولی معتقد است که کشور‌ها می‌تواند در روابط خود از ابزار فشار اقتصادی علیه یکدیگر استفاده می‌کنند اما در صورتی این تحریم‌ها منجر به نقض حقوق بشر در کشور‌های هدف تحریم شود، در عدم اعتبار آن مشکلی وجود ندارد.
5. بُعیر و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان «رقابت لابی‌ها در کنگره آمریکا و تحریم جمهوری اسلامی ایران» بیان داشته که مشکل لابی‌ حامی جنگ در استفاده از روش غیر مستقیم است، نه در روش مستقیم، بنابراین فقط یک گزینه باقی می‌ماند و آن افزایش تحریم است تا مشروعیت آن حفظ شود.
6. قربانی ولنجک (1393) در تحقیقی با موضوع «تحریم اقتصادی ایران از منظر حقوق بین الملل» اظهار داشت:
– اگر چه تحریم‌های اقتصادی باعث وقفه در تجارت آزاد بین‌الملل به عنوان امری که باعث تعامل و نزدیکی بیشتر کشور‌ها در اثر وابستگی متقابل اقتصادی به همدیگر می‌گردند و این امر منجر به همزیستی بین‌المللی و کاهش اختلافات بین کشورها می‌شود، منافاتی با جهت‌گیری حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل جهت نیل به صلح و ثبات بین‌المللی و رفع کشمکش‌های بین‌المللی دارد و در عین حال نمی‌توان فکر مشکلات انسان‌دوستانه ناشی از تحریم‌ها شد، مشکلاتی که رابطه بین تحریم‌ها و نقض حقوق بشر را کاملا هویدا می‌سازد.
– بین اندیشمندان حقوق بین‌الملل در تفسیر مشروعیت و یا عدم مشروعیت یافتن تحریم‌ها به دلایل مختلفی اختلاف نظر وجود دارد اما شکی نیست که همگی متفق‌القول خواهند بود که تحریم‌ها می‌توانند موجب وقفه در روند همزیستی بین‌المللی و نهایتاً ضربه به صلح و امنیت جهانی گردد.
پیشینه‌ی تحقیق در خارج از ایران
1. گاتس و همکاران (2004) در تحقیقی با عنوان «تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین الملل» بیان داشتند تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در نظام بین‌الملل بر ضرر کشورهای خاصی از سوی برخی از کشورها و سازمان‌های سیاسی جامعه جهانی است. این تحریم‌ها به طور گسترده نقض شده است و بر دولت‌های غیر مردمی به طور عموماً تأثیر ندارد و این تحریم‌ها به لحاظ نقض مواد 1 و 24 و 55 منشور ملل متحد، تخطی از صدور صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا فاقد اعتبار است.
2. پولاک و همکاران (2009) در پژوهشی با عنوان «تحریم اقتصادی در چهار چوب منشور سازمان ملل» به این نتیجه رسیدند که اگرچه تحریم اقتصادی در منشور سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است و جهت یک اهرم فشار پذیرفته شده است امّا نمی‌تواند یک رهیافت کلی جهت مقابله با کشور‌ها ‌باشد.
3. پیترسون (2012) در تحقیقی تحت عنوان «افزایش انتقادات از تحریم‌های شدید دولت اوباما علیه ایران» اظهار داشت سیاست دولت اوباما در مورد ایران شکست خورده است و به دولت او توصیه می‌شود که روند دیپلماسی با جمهوری اسلامی را در پیش گیرد.
4. می‌ سان (2013) در پژوهشی با عنوان «تحریم‌های یک جانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل» بیان داشت که اقدامات متقابل کشور که گاه در قالب تحریم‌های اقتصادی جلوه می‌یابد، بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل به نظم درآمده‌اند. بر این اساس رعایت قواعد آمده، از نکات مهمی می‌باشد که در اقدامات متقابل کشورها می‌بایست لحاظ شود. بر همین مبنا هیچ کشوری نمی‌تواند به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل خود به نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل متوسل گردد. پس در درجه اول تحریم‌های اعمال شده باید در جهت حقوق بین‌الملل باشد تا خود تحریم‌ها ناقض حقوق بین‌الملل نشوند و در درجه دوم باید متناسب با رفتار غیرمنطقی کشور هدف باشد تا در نقطه مقابل حقوق بین‌الملل نباشد. با توجه به پژوهش انجام شده مشخص گردیده تحریم‌های یک جانبه علیه ایران توسط ایالات متحده خود نقض بین‌الملل می‌باشد تا اینکه بخواهد حقوق بین‌الملل را اجرا نماید.
مهمترین نتیجه‌های به دست آمده از بررسی پیشینه‌ها
با بررسی پیشینه‌های پژوهش حاضر می‌توان به نتایجی دست یافت که به شرح ذیل شماری از آنها را بر می‌شماریم:
1. حاکمیت مطلق کشور‌ها در تعریف امروزی از حقوق بین‌الملل جایگاهی ندارد چراکه مبنای نظام بین‌الملل، همکاری و مشارکت میان کشورهاست تا منافع مشترک خود را حفظ نمایند و ارتقاء بخشند. در حالی که تلقی حاکمیت صرف برای کشور‌ها منجر به این نتیجه می‌شود که حقوق بین‌الملل وسیله‌ای برای حل اختلافات ناشی از تعارض میان منافع کشورهاست.
2. استفاده مکرر از ابزار تحریم اقتصادی نقایص نظام امنیت جمعی مقرر در منشور، به ویژه سکوت آن را در خصوص چاره‌اندیشی در مورد آثار زیانباری که می‌تواند بر مردم بی‌گناه کشور تحت تحریم داشته باشد، آشکار نمود.
3. با آنکه حقوق بشر حمایتی گسترده‌تر را عرضه می‌دارد و باید در همه حال، در زمان صلح و جنگ، محترم شمرده شود. با این حال فاقد معیارهای ملموس و کاربردی برای تأمین حداقل حقوق انسانی افراد در شرایط بحرانی و خشونت‌بار است.
4. شورای امنیت با این نحوه عملکرد خود تصویری مخدوش از جامعه بین‌المللی ارائه می‌دهد، از یک سو با حمایت از حقوق بشر، و از سوی دیگر با نادیده گرفتن آن به وسیله اعمال تحریم‌های اقتصادی نامشروع.
5. هیچ تضمینی وجود ندارد که شورای امنیت در شرایطی دوباره به تحریم‌های همه جانبه متوسل نشود و از آنجایی که انطباق تصمیم شورا در خصوص تحریم‌ها با حقوق بین‌الملل مربوط به حمایت از شخص انسان، تضمینی برای حمایت از غیر نظامیان کشور هدف در مقابل آثار زیانبار آن به شمار می‌آید، امکان تخطی از این حمایت وجود دارد.
6. اقدامات یک جانبه آمریکا در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌هاست که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین‌الملل یعنی تساوی حقوقی دولت‌ها، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها در میان اعضای جامعه بین‌المللی می‌باشند. به همین دلیل در فرآیند تحریم‌های بین‌المللی باید بر جنبه‌هایی از قبیل مشروعیت،‌ ضرورت و تناسب آنها و همچنین تأثیر این تحریم‌ها بر افراد غیرنظامی بی‌گناه، توجه ویژه‌ای معطوف داشت.
7. در حالی که مجازات‌های اقتصادی (تحریم‌های اقتصادی) را می‌توان بخشی از نظام اجرایی بین‌المللی به شمار می‌رود، این مجازات‌ها نباید به طور یک جانبه اعمال شوند و جامعه بین‌المللی باید در جستجوی یک چارچوب مشترک به منظور تأمین یک نظام مجازات قابل اعمال جهانی، با اهداف مشترک باشد.
تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش
مفاهیم کلیدی پژوهش حاضر را می‌توان بشرح واژه‌های زیر دانست:
«تحریم»
جبران، پاداش، تجویز، اجازه، تصدیق، تصویب، ضمانت اجرایی، جریمه.2
محدودیت، خودداری از داد و ستد با یک کشور، ممنوع کردن خرید و فروش کالای بخصوص (آلستون، 158:1375).
در تعریف عملیاتی تحریم، هرگونه منع روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… که باعث محدودیت کشور هدف می‌شود.
«حقوق بین الملل»
عبارت است از قواعدی که پایه‌ی روابط متقابله‌ی دول در آن مستند است (محمد مظاهر، 5:1330).
عبارت است از قواعد یا به اصطلاح نورم‌هایی است که محصول توافق کشورهای مستقل می‌باشد. کشورهای مختلف المسلک، در روابط فی مابین، هیچکدام، از مسلک خود صرف‌نظر نمی‌کنند، بلکه فقط بررسی ترتیب مناسبات متقابل و همکاری‌ها در شناختن بعضی نرم‌ها توافق می‌کنند (متین دفتری، 1:1341).
لئون دوگی3 و ژرژسل4 معتقدند که حقوق بین‌المللی حقوقی است که منحصرا روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می‌نماید (ضیایی بیگدلی، 1372: 25-24).
در تعریف عملیاتی حقوق بین‌الملل، مجموعه‌ی قواعد حقوقی که با توجه به روابط حاکم بر جوامع بین‌المللی نشان می‌دهد که اجرای تحریم‌های متفاوت علیه ایران مشروعیت قانونی دارد یا خیر؟

فصل نخست
کلیات و مفاهیم

در این فصل پژوهشگر می‌کوشد بیشتر در مورد مفاهیم و مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش، مطالبی را ارائه نماید. ابتدا در مورد تعاریف تحریم و انواع آن و سپس تاریخچه تحریم و نظریه‌های مربوط به آن را از منظر حقوق بین‌الملل و نتایج تحریم علیه ایران را بیان داشته و سپس پیشینه‌ای از پژوهشهای انجام پذیرفته در خصوص تحریم علیه ایران را در ایران و جهان ذکر نماید.
لازم به توضیح است در جمع‌آوری پیشینه‌ی تحقیق در ایران و خارج از ایران، منبع اصلی پایان نامه‌های دانشجویان و مقاله پژوهشها ارائه شده در ایران و جهان بوده که در صفحه منابع و مآخذ به تفضیل آورده شده است.
1ـ1 مفاهیم
1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی
برای اینکه بخواهیم تعریفی از کلمه تحریم بدست دهیم باید تعاریف فنی و تشریحی را که از این عبارت می‌شود تفکیک کنیم در اینجا می‌خواهیم به تحریم‌های اقتصادی بپردازیم که از مقررات تجاری مجزا است. مقررات تجاری محدودیت‌هایی است که دولت‌های ملی بر تجارت بین‌المللی اعمال می‌کنند بظاهر همان تاثیر تحریم‌های اقتصادی را دارند اما اهداف دیگری را دنبال می‌کنند اینگونه محدودیت‌های تجاری اهداف تعیین شده سیاست تجاری یک دولت است در حالی که در تعریف تحریم‌های اقتصادی آن را چون ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی مطرح می‌کنند به همین دلیل دولت آمریکا در پیشبرد خارجی‌اش به تحریم‌های اقتصادی روز افزون متوسل می‌شود.
افزون بر این، باید بین عبارت فنی «تحریم‌های اقتصادی» پیچیده است زیرا برخی اهداف سیاست تجاری ممکن است با اهداف یا شیوه‌ها و روش‌هایی که در برنامه تحریم اقتصادی بکار گرفته می‌شود شباهت پیدا کند. افزون بر این ممکن است برخی از شیوه‌های کاربردی تحریم‌های اقتصادی وارد سیاست اقتصادی بین‌المللی گردد. با وجود این بنظر می‌رسد که اهداف سیاست خارجی که از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی دنبال می‌شوند خارج از سیاست عمومی اقتصادی باشد.5
از نظر«باری آی. کارتر6» تحریم‌های اقتصادی به معنی تدابیر قهر آمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست‌های آن کشور است و یا دست کم بازگو کننده‌ی نظریات یک کشور درباره‌ی این قبیل سیاست‌های دیگران است.
در تعریفی از کتاب ‌هافبوئر7 و شوت8 و الویت9 در خصوص تحریم اقتصادی آمده است به معنی بازپس‌گیری عمدی یا تهدید به بازپس‌گیری روابط معمول تجاری یا مالی از سوی یک دولت است.10
البته در این تعاریف از تحریم‌های اقتصادی از جمله تعرفه‌ها و سهمیه‌ها یا تضمین دسترسی به بازار یا تطبیق یا تزئینات تجاری شده است که با هدف اقتصادی در برقرار می‌شود. این‌ها عکس‌العملی است به رفتار اقتصادی یک کشور، تحریم‌های اقتصادی برای اهداف سیاست خارجی بکار گرفته می‌شود و هدف از آن تغییر رفتاری کشور هدف است.
عبارت «تحریم‌های اقتصادی» به معنی اقدامات غیر نظامی آمریکا است که تاثیر نامطلوبی بر انتقال کالا خدمات یا دارایی‌های ما به یک کشور خارجی خاص ندارند و هدف از برقراری آن، یا مجازات آن کشور یا وارد ساختنی آن به تطبیق خود با اهداف سیاسی یا بیان ناخرسندی آمریکا از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.11
در واقع به عبارت ساده‌تر تحریم‌ها یکی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحریم‌های یکجانبه، حقوق بین‌الملل، سازمان ملل، شورای امنیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سیاست خارجی، شورای امنیت، تحریم اقتصادی، سازمان ملل