دانلود پایان نامه ارشد درمورد تخریب سلولز، رطوبت نسبی، منابع انسانی، آثار کاغذی

دانلود پایان نامه ارشد

(درجه حرارت اشیاء را افزایش میدهد) و میتواند تمام نور را جذب کند، در نتیجه اتصال بین اتمها شکسته میشود و مولکولها، کوچکتر شده و دارای خواص متفاوتی میشوند. اتمهای تشکیل دهنده مولکولهای برانگیخته شده میتواند انرژی کسب کرده را به مولکولهای دیگر، منتقل کنند و باعث تخریب الیافها گردند.
مطالعه بر روی محصولات حاصل از تخریب سلولزی که تحت تأثیر تابش انرژی قرار گرفته است، نشان میدهد که بزرگترین آسیب در نتیجه اشعه فرابنفش است که این اشعه با طول موج کمتر از 3400 آنگستروم باعث سست شدن سلولز بوسیله شکستن زنجیره مولکولی سلولز میشود. این تجزیه شیمیایی را در این طول موج «فتولیز Photolisis» میگویند. ولی در طول موج بلندتر از 3400 آنگستروم، فتولیز رخ نمیدهد، زیرا که مقدار انرژی این نوع طول موجها برای شکستن زنجیره های بین اتمی در مولکولهای سلولز کافی نمیباشد. سست شدن مولکولهای سلولز بوسیله اشعههای نورانی مشخص از فرابنفش تا نور آبی ادامه پیدا میکند، در نتیجه استحکام سلولز از بین میرود. بطور کلی شکنندگی و ضعف کاغذ در اثر شکسته شدن مولکول سلولز در حضور اکسیژن، رطوبت نسبی بالا، درجه حرارت، آلودگی های هوا و ناخالصیهای موجود در ساختمان کاغذ میباشد. برای مثال الیاف کتان در نور روز، از پشت شیشه و در رطوبت نسبی 100% مقاومت خود را 17% از دست می دهد. در حالیکه در خشکی با شرایط نوری مشابه، این الیاف 10% مقاومت خود را از دست میدهند. کاغذ ساخته شده از خمیر چوب تصفیه شده،30% مقاومت خود را در مدت 100 ساعت که در معرض نور خورشید از پشت شیشه قرار گرفته باشد از دست میدهد. نور به همان اندازه که میتواند باعث تخریب در ساختار کاغذ شود، موجب محو شدن بسیاری از مواد رنگی کاغذ و مرکبها نیز میشود. مکانیزم عمل به این صورت است که یک مولکول رنگی یک فوتون گرفته و فعال میشود. این مولکول رنگی برانگیخته شده و در صورت حضور اکسیژن میتواند انرژی زیادی را به یک مولکول اکسیژن منتقل کند. این مولکول نیز فعال شده به صورتی که با یک مولکول آب واکنش میدهد و پراکسید هیدروژن تولید میکند، در نهایت عوامل رنگی، اکسید میشود و در نتیجه محو یا بی رنگ میشوند و یا میتوانند با سلولز الیافهای پارچه، واکنش دهند و تولید اکسی سلولز کنند. با افزایش درجه حرارت، میزان این واکنش افزایش مییابد. در بسیاری از حالتها با حذف رطوبت یا اکسیژن، محو شدن رنگ متوقف میشود ولی الیافهای سلولز شکننده تر میگردند140.
بطوریکه ذکر شد، طول موجهای مشخص به مولکولهای بلند سلولز حمله کرده و باعث شکسته شدن زنجیره سلولزی و تشکیل «کروموفور» میدهد. کروموفور، مواد رنگینی هستند که باعث زردی کاغذ میشوند.
کاغذ ساخته شده از خمیر چوب که از دیگر اشکال سلولزی می باشد، رفتارهای متفاوتی در برابر نور از خود نشان میدهند. خمیر کاغذ چوبی در نور کدر شده و تنها اندکی توسط امواج نوری با طول موج بلند، سفید میگردند. کدر شدن این گونه کاغذها بوسیله گرما، افزایش قابل ملاحظهای پیدا نمیکند. سلولز بدون لینگنین در نور و درجه حرارت عادی سفید میگردد. در صورتی که همین نوع کاغذها بوسیله اشعه فرابنفش زرد می شود که این شرایط معمولاً در موزهها وجود ندارد.
در معرض نور قرار گرفتن کاغذ باعث تغییرات شیمیایی در سلولز میشود و زردی را (در اثر واکنش غیر فتوشیمیایی) در طی زمان شروع میکند. در یک نور کم این زردی ممکن است سفیدی در اثر نور عادی را تحت تأثیر قرار بدهند. باید تأکید کرد که زرد شدن کاغذ در اثر مواد افزاینده، ممکن است زردی کاغذ در اثر تخریب سلولز به وجود آمده است، تحت الشعاع قرار دهد. اثرات نور در تغییر رنگ سلولز متناسب میباشد141.
زردی در اثر فرابنفش دور و سفید شدن در اثر اشعه فرابنفش نزدیک حاصل می شود در حالیکه تمام انواع نورها برای آثار کاغذی مخرب می باشند. طول موجهای مشخص برای رنگها و کاغذها، بیشتر مضر هستند. از آنجائیکه اشعه ماوارء بنفش بین 30 تا 40 نانومتر در طیف نوری، برای چشم انسان نامرئی می باشد ولی اثر مخربی بر روی کاغذ دارد، در نتیجه لازم است که ما اندازه گیری این اشعه و طرق جلوگیری از آن را در موزه ها و انبارها فرا بگیریم. از آنجائیکه این اشعه فرابنفش قابل رویت نیست، مردم علاقه ای به جلوگیری از آن نشان نمیدهند. بسیاری از مردم عقیده دارند که جلوگیری از اشعه ماوارءبنفش یعنی استفاده کردن از نورهای رنگی یا عوض کردن رنگ نوری که از اشیاء ثابت خارج میشود.
نوری که فاقد اشعه فرابنفش باشد با نوری که معمولاً توسط چشم ما دیده می شود از نظر رنگ تفاوتی ندارد و ظاهر اشیاء نمایشی در اثر تابش آن تغییر نخواهد کرد. اشعه فرابنفش به مقدار زیاد در نور روز در مقادیر کمتر در لامپهای فلورسنت یافت می شود. اغلب لامپهای تنگستن که معمولاً استفاده می شوند مقدار قابل ملاحظه ای اشعه فرابنفش تولید نمی کنند. مقدار اشعه فرابنفش در منابع نوری با دستگاه اندازه گیری (فرابنفش) سنجیده می شود. نور دستگاه نشان می دهد که آیا مقادیر اشعه فرابنفش موجود ایمن است یا نه و آیا فیلتراسیون باید انجام شود یا خیر. استانداردی که برای اندازهگیری سطح ایمن اشعه فرابنفش بکار می رود، مقدار اشعه فرابنفش است که توسط یک لامپ تنگستن با 75 میکرووات لومن ایجاد میشود142.
اگر یک دستگاه نورسنج فرابنفش در اختیار نداریم عاقلانه است که در نظر داشته باشیم که در هر موزه یا انباری که توسط نور طبیعی و یا فلورسنت روشن شده است اشعه فرابنفش وجود دارد. روش جلوگیری از نور فرابنفش در موزه ها بدین ترتیب است که ما بطور کلی جلوی تابش نور آفتاب را بگیریم و  لامپهای فلورسنت را برداریم و بجای آن لامپهای تنگستن یا LED بکار بریم.
اگر امکان جلوگیری از نور آفتاب و جا به جا کردن لامپهای فلورسنت نیست از فیلترهای فرابنفش  باید استفاده کرد. پنجره ها را می توان با یک لایه ای که از جنس فیلتر فرابنفش بوده و مستقیماً به شیشه چسبانده می شود مجهز کرد که البته این کار یک شخص حرفهای است. این لایه فیلتر را میتوان به ویترینهای موزه نیز وصل کرد. نورگیرهایی که از فیلترهای فرابنفش ساخته شده اند ممکن است که در پنجره ها بکار برده شوند. این نورگیرها کلاً زیاد جلب نظر نمی کنند، مخصوصاً اگر آنها را پشت پرده های نازکی که نور از خود عبور می دهند، نصب کرد. فیلترهای فرابنفش که به شکل پانلهای محکم از جنس اکریلیک می باشند ممکن است که در جلوی پنجره ها قرار داده شوند. فیلترهای استوانهای را میتوان در لامپهای فلورسنت قرار داد.
اکریلیک کمرنگ (UF3/OP-2) حدود 100% از اشعه مضر فرابنفش جلوگیری میکند و رنگ آن اغلب موارد جلب توجه نمی نماید. فیلتر اکریلیک رنگ دار برای قاب کردن نقاشیهای کم رنگ و یا کاغذهای خیلی سفید مناسب نیست. در عوض فیلتر اکریلیک فرابنفش بدون رنگ را (UF-4که قبلاً F-1نامیده می شد) که از اکریلیک نوع اول در جلوگیری تابش فرابنفش کمتر موثر است میتوان مورد استفاده قرار داد. این نوع اکریلیکهای مقاوم در نزد فروشندگان لوازم قاب عکس و پلاستیک موجود میباشد.
پلاستیکهایی که دارای فیلتر فرابنفش میباشند لازم است که گهگاه برای بررسی حباب یا تیرگی رنگ و راندمان فیلتر مورد آزمایش قرار گیرند. شدت نوری که آثار هندسی بر روی کاغذ یا اسناد را تحت تأثیر قرار می دهد بطور کلی عامل دیگری است که تخریب حاصله از نور را افزایش میدهد. مجدداً متذکر می شویم که باید از لوازمی برای سنجش نور کمک گرفت زیرا که چشم انسان قابل اعتماد نیست. چشم خیلی زود خود را با نور موجود منطبق میسازد. برای مثال زمانی که شخص از بیرون وارد اتاق کم نوری می شود اتاق بیشتر از آنچه که واقعاً هست تاریک به نظر میآید. می توان نور مفید آثار هنری را توسط نورسنج اندازه گیری کرد. اکثر محققین 5 تا 8 نور شمع را برای نمایش آثار هنری کاغذی برای مدت زمان محدود کافی میدانند. این مقدار روشنایی وضعیت دشواری را از جهت نیاز به نمایش گذاردن شی و همچنین لزوم حفظ و حراست آن ایجاد مینماید. بسیاری از موزهها در اروپا و آمریکا، محدودیتهای نوری از 5 تا 10 نور شمع برای نقاشیها و اسناد دارند(معادل 50 تا 100 لوکس).143
4-5-2-2- شدت نور را می توان بطریق ذیل تقلیل داد
برای نظارت بر وضعیت نور موزه، بسیاری از موزهها دستگاه ساده و ارزان قیمت «فادومتر144» را بکار می برند که از چند تکه نوار پشم آبی رنگ که به یک کارت وصل شده تشکیل شده است.
نوارهای پشم خیلی زود، نسبت به نور عکس العمل نشان می دهند. هر نوار پشمی به شکلی درست شده است که در یک درجه از نور کمرنگ شود و در نتیجه برای اندازه گیری مقدار نوری که بر اشیاء تابیده است، مناسب می باشد. لازم به یادآوری است که این کارتهای بیرنگ شونده، تغییری را ثبت مینماید باید دانست که یک تغییر دائم در وضعیت شیء هنری، ایجاد شده است. اگر چه این تغییر، براحتی حتی قابل رویت نباشند145.
بدون توجه به نوع نوری که، برای نمایشگاه در نظر گرفته شده، کارهای هنری بر روی کاغذ نباید بطور دائم به نمایش گذاشته شوند. یک روش بسیار مناسب به نمایش گذاشتن برای مدت حداکثر سه ماه در طول یکسال می باشد. با توجه به محدودیتهای ذکر شده در فوق، ثبت دقیق زمانهای تابش نور بایستی که حفظ شود. اگر این کار روی کارتهای مربوط به اشیاء انجام نشد باید که در پشت تابلوها یا در صفحه پشت قاب نوشته شود. زمانیکه اشیاء هنری بطور امانت گرفته می شوند، طول مدت امانت و در مقابل نور قرار گرفتن در گذشته از عوامل مهم می باشند و همچنین شرایط نوری موسسهای که شی در آنجا به امانت گذاشته می شود قابل ملاحظه است.
طول مدت تابش نور به اشیاء هنری را میتوان با نصب زمان سنج های اتوماتیک در اتاق های کوچک به حداقل رسانید و در این روش، نور اتاق را فقط در زمان بازدید مراجعه کنندگان تنظیم نمود و یا می توانیم ویترین های نمایشگاه یا موزه را با روکش های پارچهای بپوشانیم که در وقت بازدید کنار زده شوند.
4-5-3- لزوم مهار حشرات در موزه
مراقبت از موزهها با منابع انسانی و مالی پیوند خورده است و متأسفانه با کسر بودجه ، مراقبت اولین چیزی است که حذف میشود، شرایط نگهداری در سالن نمایش موزهها معمولاً مناسب به نظر میرسد، اما معمولاً شرایط مخازن برعکس است.یعنی زمینه ورود و رشد حشره فراهم و محیط مناسب برای رشد کپک، حشره و جونده مهیاست. بنابراین، صرفهجویی در هزینههای مراقبت و نگهداری به معنی افزایش هزینههای روز افزون آفت زدائی است.
معمولاً هرچه موزه و اشیای درونش قدیمیتر باشد بیشتر مستعد آفت زدگی است. این خطر در موزهها و مخازن مستقر در ساختمانهای با ارزش تاریخی بیشتر است. نوع اشیاء گرد آمده در یک موزه و هدف و کارکرد آن، همگی در گسترش مشکل آفت نقش دارد. متأسفانه هنوز برخی از موزهها مشکلی که از ناحیه آفت دارند، نتیجه عملکرد خود آنهاست. به طور مثال سیستم مشارکت و قرض اشیای موزهای با توجه به فزونی خطر ورود آفت (به همراه اشیای وارده) باید مدیریت شود. رطوبت و دما نیز مهمترین عامل رشد آفت است که با کنترل شرایط محیطی میتوان به آسانی رشد آفت را محدود کرد146. اشیاء در حین نمایش یا انبار در معرض خطر آلودگی هستند، اما با کنترل شیوه دفع آفت میتوان مخاطره را کاهش داد. بید و سوسکهای بالغ از خارج به داخل موزه پرواز میکنند.
گاهی هم لارو آنها از اشیای آلوده به درون اشیای مجاور میخزد. پس، باید از ورود حشرات به داخل موزه جلوگیری شود.
همیشه امکان آفت زدائی کامل اشیاء وجود ندارد، پس بایستی کوشید حشره وارد اشیاء نشود. گاهی دربارهی محفوظ بودن مکان نمایش یا انبار اشتباه میشود، چون لارو سوسکهای خیلی ریز از منافذ خیلی ریز، اتصالات و درزبندیها عبور میکند. البته جعبه و قفسههایی که خوب طراحی و نگه داری شود جلوی ورود بسیاری از این آفتها را میگیرد. تمهید سادهی قرار دادن شیء در کیسه تمیز و شفاف، بازبینی را آسان میکند، جلوی بسیاری از این آفات را میگیرد و حتی، اگر شیء آفت زده شد، همین کیسه جلوی سرایت آفت به دیگر اشیاء را میگیرد. نکته اساسی این است که پس از قرار گیری شیء در کیسههایی مناسب هر شیء یا جعبه عایق در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نورپردازی، عوامل محیطی، سیستم تهویه مطبوع، مصرف انرژی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خطرات تهدید کننده