دانلود پایان نامه ارشد درمورد ایران باستان، باستان شناسی، فرهنگ و تمدن، موزه ملی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

فرانسوی( که از سال 1308 هجری شمسی در استخدام دولت وقت ایران بود) ماموریت داده شد تا نقشه نخستین موزه علمی ایران را طراحی کند؛ در نهایت، ساختمان موزه ايران باستان به سبک معمـاری ايراني با سردر ورودي مشابه ايوان بلند طاق كسري متعلق به دوره ساساني و با آجرهاي قرمز رنگ بر اساس طرح مهندس معمار فرانسوي و با معماري حاج عباس قلي معمار باشی در سـال 1314 هجـری شمسی آغاز شـد و پس از 2 سال مورد بهره برداری قرار گرفت.

“قدیمی ترین نمای ترسیم شده از موزه”تصویر2 -1-
http://www.nationalmuseumofiran.ir/

در حال حاضر، موزه ملی ایران شامل دو ساختمان مجزا به نامهای موزه ایران باستان (تاریخ تأسیس 1316 هجری شمسی) و موزه دوره اسلامی (تاریخ تأسیس 1375 هجری شمسی) است هم اكنون موزه ملي ايران 13 بخش مختلف شامل بخشهاي پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی، مهر و سکه، مرمت، بخش کتیبه ها، کتابخانه و مرکز اسناد، پژوهشی تاریخ هنر ایران، پژوهشی تاریخ تمدن ملل، عکاسی، روابط عمومی و روابط بين الملل و پايگاه اطلاع رساني و حفاظت فيزيكي را در برميگيرد. كه در طي ساليان متمادي در فضاي داخلي موزه ملي ايران راه اندازي شده است. موزه ايران باستان در سال 1316، رسماً بازگشايي شد33.
در سال 1311 هجري شمسي با كشف آثار باستاني در تخت جمشيد موزه تخت جمشيد جهت نگهداري اين اشياء بوجود آمد، در سال 1314 هجري شمسي بناي موزه مردم شناسي ايران بنا نهاده شد، سپس جهت ارائه هر چه بهتر آثار، موزه مردم شناسي به كاخ ابيض جنب كاخ گلستان، كهن سال‌ترين موزه كشور انتقال يافت (1347 هجري شمسي). در سال ۱۳۱6 خورشيدي عمارت كلاه فرنگي در باغ نظر شیراز که در جنوب ارگ كريم خاني واقع شده است رسماً به موزه پارس تبديل شد.
 در سال 1336 موزه قزوين در كلاه فرنگي شاه طهماسب (بناي چهل ستون قزوين) برپا گرديده و در ادامه اين روند موزه چهل ستون اصفهان در كاخ چهل ستون افتتاح گرديد. موزه هنرهاي تزئيني در سال 1338 بنياد نهاده شد. موزه جواهرات سلطنتي در ديماه 1339 شمسي در طبقه زيرين ساختمان بانك ملي گشايش يافت.
 در سال 1338ﻫ.ق موزه آبادان تأسیس شد. سال 1341 موزه تبريز و سال 1343 کاخ موزه گرگان و سال 1345 موزه شوش و سال 1346 موزه اروميه و موزه رشت در سال 1349 و موزه حمام گنجعلي ‌خان كرمان در سال 1350 تأسيس يافتند، موزه مجموعه فرهنگي آزادي در سال 1350 و در سال 1352 موزه هفت تپه و دژ شاهپور در خرم‌آباد در سال 1354 و خانه صبا در منزل مسكوني شادروان صبا در سال 1354ﻫ.ق34 تأسيس و افتتاح شد.
 سال 1355 اوج احداث بناهاي موزه‌اي در ايران بوده است در اين سال انگيزه ايجاد بناهايي با عملكرد صرفاً موزه عموميت مي‌يابد كه موزه هنرهاي معاصر، فرش، فرهنگ سراي نياوران حاصل آن مي‌باشند. از سال 1359 به بعد تغييرات وسيع‌تري در زمينه توسعه، تكميل و تجهيز موزه‌هاي ايران انجام گرفته است.
2-1-4- انواع موزه ها35
موزداران، موزه ها را به شكلهاي گوناگون طبقه بندي كرده اند، موزه هاي تاريخ و باستان شناسي، موزه هاي فضاي باز، موزه هاي مردم شناسي، كاخ موزه ها، موزه هاي علوم و تاريخي طبيعي، موزه هاي منطقه اي (محلي)، موزه هاي سيار ( گردشي ) ، پارك موزه ها، موزه هاي سلاح ( نظامي )، موزه هاي انديشمندان (خانه هنرمندان)

2-1-4-1-موزه تاريخي و باستان شناسي
موزههای باستان شناسی ديد تاريخي دارند و بيانگر سلسله و دوره هاي تاريخي هستند . بيشتر اين آثار بر اثر كاوش هاي باستان شناسي به دست آمده اند و بيانگر فرهنگ و تمدن گذشته و تلفيق كننده علم، هنر و دانش يك ملت يا يك قوم هستند. چنين موزه هايي مادر نيز ناميده مي شوند. موزه ملي ايران (ايران باستان)، موزه ملي ورساي در فرانسه و موزه تاريخ در واشينگتن از اين نوع هستند. همه موزه‌هايي كه مجموعه‌هايشان از ديدگاه تاريخي تشكيل و عرضه شده‌اند موزه تاريخي شمرده مي‌شوند، و هدفشان اساساً ارائه مستند تسلسل زماني به يك رشته رويداد يا مجتمعي نمايانگر لحظهاي از يك لحظه متحول است. مدرن‌ترين اين موزه‌ها تمام تاريخ يك كشور، يك منطقه يا يك شهر را (همراه با تاريخي طبيعي يا جغرافياي آن از زمان پيدايش آن تا عصر حاضر، و بدون ناديده انگاشتن ديدگاه‌هاي واقعي رشد، از قبيل دسترسي به زمينه رشد شهري) به نمايش مي‌گذارند. علم و هنر را تلفيق مي كنند، از انواع وسايل سمعي ـ بصري كمك مي‌گيرند، و مكان عمده‌اي به اسناد مكتوب، به بازسازي‌ها، مدلهاي اقليمي و به نقشه‌ها اختصاص مي‌دهند. نمايش‌هايشان غالباً در بناي كهن، كه خود يك نماد تاريخي است، صورت مي‌گيرند. ساير انواع موزه‌هاي تاريخي مشتملند بر موزه‌هاي واقع در مواضع باستانشناسي، موزه‌هاي مستقر در يك بناي تاريخي يا در يك ميدان جنگ و نيز موزه‌هاي يادبود شخصيت‌ها.
 اين موزه‌ها معمولاً جنبه تعليمي دارند و بازسازيها و مدلهايي را در بر مي‌گيرند. مخازن و تالارهاي مطالعه در اين بناها فضاي عمده‌اي را اشغال مي‌كنند، چون وسعت موضوعات موردنظر چنان است كه دانش مربوط به آنها بي‌وقفه پيشرفت مي‌كند.
2-1-4-2- موزه‌هاي فضاي آزاد
اشاره‌اي لازم است به موزه‌هايي كه يك بناي مشخص و مختص نمايش، بلكه در محدوده يك باغ يا يك پارك مستقر شده‌اند، و اشياء آنها را در هواي آزاد عرضه مي‌گردند. اين موزه‌ها به همه رشته‌هاي علوم متكي هستند، ولي مسايل خاصي از حيث موزه‌شناسي و موزه‌نگاري مطرح مي‌كنند. بدينسان در بين آنها به موزه‌هاي مردم شناسي، موزه‌هاي علوم طبيعي، موزه‌هاي باستانشناسي، موزه‌هاي هنري و موزه‌هاي تاريخ و فنون برمي‌خوريم. در اين موزه‌ها اگر چه مديريت، خدمات و مخازن در ساختمانهاي وسيعي مستقر هستند، معهذا مسايل خاصي در موارد نگهداري اشياء و جريان ديداركنندگان باقي‌اند. به سبب حالت پارك مانندشان، اين موزه‌ها بسيار جذاب هستند و بازدیدكنندگان غالباً آنها را «سرزنده‌تر» از موزه‌هاي سنتي مي‌نگرند. به علاوه، ابعادشان پذيرایي از جمعيتي پرنفرتر از هر نوع موزه ديگر را ممكن مي‌سازد. از نقطه نظر ارائه، در اين موزه‌ها امكانات بازسازي تصنعي اقاليم به وجهي رضايت بخش‌تر از آن كه در موزه‌هاي سرپوشيده ميسر مي‌شود فراهم است. ليكن خطري نيز در كار است، و آن وسوسه «جعل» است، به ويژه در مورد موزه‌هاي مردم‌شناسي در هواي آزاد، نگهداري، به علت عوامل آب و هوا، در اين موزه‌ها مشكلتر است. چرا كه مجموعه‌ها بدون حفاظتي در هواي آزاد مي‌مانند و تحت تأثير تغييرات حرارت و رطوبت قرار مي‌گيرند بدون اينكه راهي براي ممانعت يا اصلاحي وجود داشته باشد.
با ايجاد اين نوع موزه ها مي توان به معرفي يافته ها و داده هاي مهم باستان شناسي كمك بزرگي نمود. زمانيکه يك كاوش علمي باستان شناسي منجر به نتايج مطلوب و كشف آثار ارزشمند غير منقول مي شود و قابل انتقال به موزه ها نيست، با فراهم آوردن شرايط و امكانات لازم، مكان مورد نظر را جهت بازديد عموم مهيا مي نمايند. اين امر در اصطلاح به موزه فضاي باز مشهور است. از جمله اين موزه ها ميتوان به تخت جمشيد در شيراز و محوطه تاريخي هگمتانه در همدان اشاره نمود.
اين موزه ها در ديگر كشور ها مانند چين، يونان و برخي از كشور هاي اروپايي نيز معمول است.
2-1-4-3- موزه هاي مردم شناسي
فرهنگ، آداب و رسوم،‌ اعتقادات، پوشاك و سنن اجتماعي حاكم بر جامعه را نشان مي دهند. موزه مردم شناسي تهران و حمام گنجعلي خان كرمان از اين نوع هستند.

2-1-4-4- كاخ موزهها
بنا يا اثر تاريخي هستند كه از گذشتگان به دست ما رسيده و بيانگر و ضعيت و نحوه زندگي صاحبان آن است. ممكن است در اين بنا اشياي تاريخي و نيز آثار هنري از جمله نقاشي روي ديوار،‌گچ كاري و …. وجود داشته باشد.هدف از تأسيس اين موزهها به نمايش گذاشتن اثر و بناي تاريخي و نيز عبرت آموزي است. مجموعه كاخ هاي سعد آباد تهران و باغ ملك آباد مشهد از اين نوع موزه ها هستند.
2-1-4-5-موزههاي هنري
انواع هنرهاي تجسمي و تزييني كه از ارزش زيبايي شناسانه برخوردارند، را به نمايش در مي آورند و معمولا” بازديد كنندگان زيادي نيز دارند. موزه هنرهاي زيبا در تهران و موزه هنرهاي تزييني در اصفهان از اين نوع هستند.
2-1-4-6- موزه علوم و تاريخ طبيعي
تجربه هاي علمي بر اساس شواهد و تاريخي طبيعي كه در بر گيرنده گونههاي مختلف گياهان و جانوان است را به نمايش ميگذارند. موزه تاريخي طبيعي اصفهان و موزه علوم و تاريخ طبيعي مشهد و شیراز از اين نوع هستند. یا در آنها به آثار شكل‌گيري كره زمين از ابتدا تا كنون پرداخته شده و در ضمن بررسي دورانهاي زمين‌شناسي به معرفي انواع موجودات ما قبل تاريخ مي‌پردازند و در آنها حيوانات و گياهان به اشكال مختلف ديده مي‌شوند مانند موزة حيات وحش‌ دارآباد تهران.
2-1-4-7- موزه‌هاي منطقه‌اي 
موزه‌هاي منطقه‌اي، يا محلي، كه به معرفي همه جنبه‌هاي (طبيعي، تاريخي و هنري) يك استان يا ولايت مي‌پردازند و نظاير آنها را مي‌توان در اروپاي غربي يا شرقي، هند، مكزيك، شيلي و كانادا يافت. از نخستين مسئوليتشان ارائه بازتابي از اين جامعه و ارزش بخشيدن به سنن است؛ مسئوليت دومشان گشودن آن جامعه به روي جهان بروني است، بويژه با ايفاي نقش امتداد موزه‌هاي مركزي، كه مي‌توانند آثار يا مجموعه‌هايي را كه ميراث فرهنگي و طبيعي، ملي و بين‌المللي را مصور مي‌سازند به رسم امانت برايشان بفرستند.
بيانگر و نمودار فرهنگ يك منطقه و يا يك محله خاص هستند و صرفاً آثار و اشياي تاريخي همان منطقه را به نمايش مي گذارند. موزه شوش، تخت جمشيد و موزه توس در خراسان ازاين نوع هستند.
2-1-4-8- موزه هاي سيار
براي پيشبرد سريع اهداف فرهنگي و به دليل عدم امكانات موجود در مناطق و شهرهاي محروم شكل مي گيرند. اين موزه هاي فرهنگ هاي گوناگون را در مكان هاي مختلف در معرض ديد عموم مي گذارند. اگر به اين نوع موزه ها توجه كافي شود، بسيار تاثير گذار خواهند بود.
2-1-4-9- پارك موزه ها
به دليل داشتن ابعاد گوناگون علمي و فرهنگي و جاذبه هاي تفريحي و آموزشي از اهميت زياد برخورد دارند، چرا كه مسايل زيستي و طبيعي را از نزديك براي مردم به نمايش مي گذارند. ويژگي مهم اين موزه ها اين است كه عموم مردم ميتوانند از ديدن آنها بهرهمند شوند. در ايران ايجاد پارك موزه سابقه ندارد ولي در كشورهايي مانند چين و كره شمالي مرسوم است.
مكان هاي فرهنگي، ملي و تاريخي چون آرامگاه فردوسي در مشهد، آرامگاه عطار و خيام در نيشابور مي توانند مكان مناسبي به اين منظور باشند.

2-1-4-10- موزههاي نظامي
روند تاريخي انواع سلاح هاي نظامي و جنگي را در معرض ديد همگان قرار مي دهند. اين نوع اشيا شامل لباس هاي نظامي رزمي، اسلحه و ديگر وسايل رزمي نيز هستند. مانند موزه نظامی در باغ عفیف آباد شیراز.

تصویر2-2- موزه نظامی در باغ عفیف آباد شیراز

2-1-4-11- موزههاي مفاخر(خانه هنرمندان)
براي ارج نهادن به هنرمندان، نويسندگان، مخترعان و مفاخر جامعه، معمولاً پس از درگذشت آنها در خانه شخصيشان پديد ميآيد و در بر گيرنده وسايل شخصي، وسايل كار و آثار ايشان است. اين موزهها بيشتر در كشورهاي اروپايي مرسوم است.
خانه شكسپير نويسنده مشهور انگليسي و اديسون مخترع امريكایی از اين نوع است. در ايران هم خانه بزرگ مرد موسيقي “استاد ابوالحسن صبا” تبديل به موزه شده و در برگيرنده تابلوهاي نقاشي، تاليفأت و اموال شخصي وي است.

2-1-4-12- موزه‌هاي علمي
موزه‌هاي علوم طبيعي، موزه‌هاي علوم كاربردي و موزه‌هاي فني (به استثناي موزه‌هاي تاريخ علوم و فنون، كه تاريخي شمرده مي‌شوند) در زمره موزه‌هاي علمي قرار دارند. وظيفه موزه‌هاي علمي اين است كه تمايل طبيعي به دانش را برانگيزند، اطلاعاتي در مورد پژوهش‌ها و پيشرفت‌ها بدهند، به هر فردي احساس مشاركت در پيشرفت فني را بخشند، و درك و قدرداني نسبت به حفظ محيط طبيعي از ديدگاه اقليمي و تاريخي را تشويق كنند، تا بينندگان را با سير تحول طبيعت و بشريت آشنا سازند. همه اين موزه‌ها شئ واقعي را اعم از اينكه موجود طبيعي باشد، يا ماشين مصنوعي و مدل آن (به صورت اسلايد تما

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد یونان باستان، جنگ جهانی اول، حفاظت و مرمت، آثار تاریخی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کاشی کاری، میراث فرهنگی، سینمای ایران، قرن نوزدهم