دانلود پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

به مددجو مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
بيان خاطرات و مسايل خنده دار براي مددجو
صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
صحبت درباره نتايج حکم و آزادي
صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند

جدول 4 – 8
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تهديد به تنبيه مددجو پس از آزادي
صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
گريه و ناراحتي مددجو
تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
احساس شرمساري در مددجو
تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
احساس اميدواري در مددجو به آينده
تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
احساس پذيرش از جانب خانواده
تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
احساس طرد وعدم پذيرش از جانب خانواده
تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
احساس ترس در مددجو
تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
اميد به آزادي زودتر
تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند

جدول 4 – 8
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
ترک اعتياد مددجو
تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
اقدام به خودزني
( مددجويان پسر)
تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
پرخاشگري
تضعيف روحيه
تبعات نداشتن ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي ندارند
گوشه گيري
تضعيف روحيه
تبعات نداشتن ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي ندارند
عدم تامين پول و لباس مورد نياز مددجو
کاهش حمايت مالي
تبعات نداشتن ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي ندارند
هم دستان در بزهکاري
حمايت مالي از جانب دوستان
تبعات نداشتن ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي ندارند
هم خرج شدن با مددجويان کانون
حمايت مالي از جانب دوستان
تبعات نداشتن ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي ندارند

4 – 5 : شناخت نوع تعاملات مددجويان با خانواده
4 – 5 – 1 : گروه دختران { د / الف / ط & ک}
4 – 5 – 1 – 1 :مددجوياني که داراي ملاقات هستند
کدهاي بدست آمده از مشاهده مشارکتي و مصاحبه با مددجويان و کارکنان کانون اصلاح و تربيت تهران گوياي آن است که تعاملات مددجويان مقيم کانون با خانواده شان به دو زيرطبقه مددجوياني که ملاقاتي دارند و مددجوياني که ملاقاتي ندارند تفکيک مي شود . منظور از داشتن ملاقات ، ملاقات حضوري با اعضاي خانواده است . طبق قوانين ، صرفا اقوام درجه اول مددجو اجازه ملاقات حضوري با وي را دارند و در صورت نبود اقوام درجه يک ساير اقوام با نظر مديريت اجازه ملاقات مي يابند . نتايج مطالعه نشان داد که تنها عده کمي از مددجويان ( به طور منظم و يا گهگاه ) داراي ملاقات کننده حضوري بودند . در زير طبقه مددجوياني که ملاقاتي دارند ، به استناد داده هاي بدست آمده ؛ پنج زير گروه انواع ملاقات ، محتواي ملاقات ، کارکرد ملاقات و بافتار ملاقات قابل بحث است .
1 : محتواي ملاقات
باتوجه به داده هاي گرد آوري شده در حوزه ي محتواي ملاقات ، سه زير گروه :
الف : صحبت هايي که مددجو به ملاقات کننده مي گويد .
ب : صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد .
ج : تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو ، حاصل گرديد .
الف : صحبت هايي که مددجو به ملاقات کننده مي گويد
معمولا مددجويان ( به ويژه مددجويان با اقامت طولاني مدت ) براي جلوگيري از ناراحتي خانواده از مشکلات و ناراحتي هاي اقامت در کانون ، چيزي بروز نمي دهند . بيشتر صحبت هاي مددجويان با اقامت کوتاه مدت پيرامون حکم و آزادي وي است . همچنين هردو گروه مددجويان مدت زيادي از زمان ملاقات ، از حال اقوام و اخبار آنان از خانواده پرسش مي کنند . برخي مددجويان (بيشترمددجوياني که از جانب خانواده مورد پذيرش واقع شده اند ) ابراز دلتنگي و علاقه به خانواده مي کنند . گاهي اوقات برخي مددجويان خانواده خود را مسبب بزهکاري خود مي دانند و آن ها را مورد سرزنش قرار مي دهند . معمولا بيشتر مددجويان در ملاقات با خانواده درخواست پول مي کنند . همچنين در صورتي که ملاقات با خانواده ادامه داشته باشد در خواست تامين لباس هم به آن اضافه مي گردد . طبق مشاهدات برخي مددجويان ( بيشتر مددجويان با اقامت کوتاه مدت ) به دليل وضعيت نامطلوب اقتصادي خانواده معمولا کمتر درخواست پول مي کنند .
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” من به خونوادم ميگم اينجا خوبه از ناراحتي هاي اينجا نمي گم که ناراحت بشن.”
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” هر وقت ميرم ملاقات مامانم تو زندان ، برام يه چيزي درست کرده مثل کيک و ترشي . بعد از اول برام تعريف مي کنه که چه طوري کيک و ترشي رو درست کرده منم فقط نگاش ميکنم يا بعضي وقت ها از کانون ميگم البته از سختي هاش نمي گم که ناراحت بشه اونم به من ميگه زندان خوبه راحته . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “وقتي مامانم اومد ملاقاتم خيلي گريه کردم خيلي ازش معذرت خواهي کردم . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” همش تقصير پدر و مادرمه اگه من الان اينجام . من تاساعت يک شب بيرون بودم هيچ کدومشون به من نمي گفتن کجايي چي کار مي کني ؟ هيچ کدومشون جلوي من و نمي گرفتن . “

ب : صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
بررسي يافته ها نشان مي دهد ، نوع تعاملات خانواده و مددجو در زمان ملاقات ، بيشتر بستگي به نوع بزه ارتکابي مددجو دارد . اکثر مددجويان دختر به دليل فرار از خانه و ارتکاب به روابط نامشروع دستگير مي شوند و معمولا خانواده هايشان آن ها را طرد مي کنند و يا خود مددجويان علاقه اي به بازگشت مجدد نزد خانواده ندارند . طبق مشاهدات در مورد برخي از مددجويان که خود خانواده شاکي آنان است معمولا ملاقات هاي خوشايندي ندارند . و محتواي ملاقات بيشتر پيرامون ملامت و تهديد مددجو است . معمولا اولين جملاتي که خانواده هاي مددجويان ( با اقامت کوتاه مدت ) در زمان ملاقات مطرح مي کنند ، ( در صورتي که خانواده و مددجو در بزه ارتکابي همدست نباشند ) سرزنش مددجو است . سپس در صورتي که پذيراي مددجو باشند به نصيحت وي مي پردازند در غير اين صورت بيان مي کنند که مددجو را طرد خواهند کرد . در ادامه در صورتي که پيگير آزادي مددجو باشند به سوالات وي در زمينه ي نتايج حکم و آزادي پاسخ مي دهند . در باقي زمان ملاقات ، خانواده در مورد وضعيت زندگي مددجو در کانون ( غذا ، اوقات فراغت و … ) سوال مي کند و بابت دوري مددجو از خانه ابراز دلتنگي مي کنند و مددجويان را دلداري مي دهند همچنين براي کاهش ناراحتي مددجو درباره مسايل خنده دار و خاطرات شيرين گذشته با وي سخن مي گويند ( بيشتر در مورد مددجويان با اقامت طولاني مدت ) .
مددجو با اقامت طولاني مدت : “مامان بابام از اينجا مي پرسن ، مثلا بابام ميگه وکيل بندتون خوبه اذيت نمي کنه ، بچه ها رو نميزنه . منم ميگم نه خيلي خوبه با بچه ها مهربونه . بعد ازم مي پرسن غذا چي ميخوري ، روزاتو چه طوري ميگذروني ، منم از بيرون مي پرسم از فاميلا مي پرسم . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “مامانم گريه مي کرد مي گفت چرا اين کار رو کردي چرا آبرو مون بردي ؟ با اين کاري که کردي از درس و مدرسه ات عقب افتادي . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” مامان بابام هر دو هفته يه بار ميان ديدن من . جوک برام ميگن حرف هاي خنده دار ميزنن که من بخندم . دلداريم ميدن . ”
ج : تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
همان طور که در قسمت قبلي توضيح داده شد ، صحبت هاي ملاقات کننده بيشتر منجر به گريه و احساس شرمساري در مددجو مي شود . سرزنش يا طرد مددجو از جانب خانواده حس خشم را در آن ها متبلور مي کند . با توجه به گفته هاي مددجويان ، ملاقات خوشايند ( حمايت خانواده و تلاش براي آزادي هر چه سريع تر مددجو ) احساس شيرين پذيرش از جانب خانواده ، و اميد به آزادي را در آن ها زنده مي کند . اما ملاقات هاي ناخوشايند ( تهديد مددجو به تنبيه پس از بازگشت به خانواده و يا طرد وي ) طبيعي است که باعث ترس و ناراحتي مددجو مي شود . طبق يافته ها مددجويان دختر پس از ملاقات هاي ناراحت کننده با محتواي اخبار بد در مورد نتايج حکم يا طرد از جانب خانواده و عدم پيگيري آن ها براي آزادي از کانون ، بيشتر به پرخاشگري ( دعوا و درگيري با ساير مددجويان ) يا گوشه گيري مي پردازند . يافته ها نشان مي دهد که ملاقات حضوري با محتواي خوشايند بيش از ملاقات با محتواي ناخوشايند است .
مراقب : ” اگه ملاقاتشون خوب باشه اون روز و خوشحالن فرداش عادي ميشه . اگه ملاقاتشون خوب نباشه چند روزي ناراحتن بعد براشون عادي مي شه . ”
2: کارکرد ملاقات
طبق يافته ها کارکرد ملاقات تقريبا بستگي به محتواي ملاقات دارد . نتايج مطالعه نشان داد کارکرد ملاقات در گروه دختران در دو زير گروه بهبود روحيه و حمايت مالي قابل بررسي است .
الف : بهبود روحيه
مشاهدات نشان مي دهد که مددجويان از داشتن ملاقات ( در روز ملاقات ) احساس شادماني مي کنند ، قبل از ملاقات ظاهر خود را آراسته مي کنند . معمولا ملاقات ها خوشايند است و باعث تقويت روحيه مددجو مي گردد گرچه اين احساس مطلوب کم دوام است و معمولا محدود به سه روز (روز ملاقات و روزهاي قبل و پس از ملاقات ) مي باشد ؛ اما طبق گفته هاي مصاحبه شوندگان ، داشتن ملاقات ( بسته به محتوا و تکرار آن ) باعث تقويت روحيه و القاي احساس پذيرش از جانب خانواده مي شود .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” وقتي ميبينم خونوادم پشت منن ، مامانم دنبال کارمه روحيه ميگيرم . خيلي از بچه هاي اينجا اصلا خونواده ندارن . ”
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” هرهفته کل خونوادمون ميان ملاقاتم . روز ملاقات خيلي خوشحالم وقتي ملاقات تموم ميشه منم دلم ميخواد باهاشون برم . “
ب : حمايت مالي
تامين لباس و پول مورد نياز مددجو در مدت اقامت در کانون بر عهده خانواده مي باشد . و خانواده ها در روز ملاقات پول و لباس مورد نياز مددجو را تامين مي کنند .
3 : بافتار ملاقات
در 2 قسمت ، محيط مادي ملاقات و نوع برخورد کارکنان با مددجو و خانواده مددجو به هنگام ملاقات توضيح داده مي شود .
الف : محيط ملاقات
سالن مورد استفاده براي ملاقات ، همان سالن غذاخوري مددجويان پسر است که در زمان بعد از ظهر به عنوان سالن ملاقات ، مورد استفاده قرار مي گيرد . ( در کانون اصلاح و تربيت استان تهران زمان ملاقات حضوري مددجويان با خانواده بعد از ظهر است . ) با توجه به اين که سالن مورد نظر 2 کاربرد دارد و صرفا براي ملاقات طراحي نشده است مجهز به اتاقک هاي خصوصي نيست و مددجويان و خانواده هايشان در زمان ملاقات در معرض ديد مسوولين و ساير خانواده ها و مددجويان حاضر در سالن هستند .
ب : تعامل کارکنان با خانواده مددجو
در سالن ملاقات علاوه بر مددجويان و افراد ملاقات کننده ، تعدادي از مراقبين ( براي جلوگيري از رد و بدل وسايل ممنوع ميان خانواده و مددجو ) و نيز مددکار براي تعامل با خانواده مددجو حضور دارند . مراقبين تعامل خاصي با خانواده مددجويان برقرار نمي کنند فقط گاهي اوقات راجع به رفتار مناسب يا نامناسب مددجو در کانون ، گفتگوي کوتاهي با خانواده خواهند داشت و وسايلي که خانواده (پول و لباس) براي مددجو آورده است را تحويل مي گيرند . طبق مشاهدات و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استفاده از زور، مواد مخدر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، مواد مخدر، افغانستان