دانلود پایان نامه ارشد درمورد استفاده از زور، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

و فوتبال دستي و بازي کامپيوتري تو هر خوابگاه ميذاشتم تا بچه ها راحت تر بگذرونن . ”
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” اينجا دو روز ، يه روز ميگذره . ” ( يعني گذشت هر دو روز معادل يک روز است . )
ب : روش هاي مقابله با کسالت
مددجويان با اقامت طولاني مدت تنها روش مقابله با کسالت را عادت به شرايط مي دانند . و معمولا با برقراري ارتباط نزديک با کارکنان و انجام کارهاي مورد نظر آنان سعي در پرکردن اوقات خود دارند . مددجويان با اقامت کوتاه مدت روش هاي گوناگوني را براي مقابله با گذشت سخت زمان به کار مي برند که طبق گفته هاي شرکت کنندگان مددجويان با اقامت طولاني مدت نيز در اوايل اقامت خود در کانون از اين روش ها استفاده مي کردند . اکثر شرکت کنندگان با اقامت کوتاه مدت اظهار داشتند که براي مقابله با گذشت سخت زمان از قرص ترامادول و سيگار ( روش ورود قرص ترامادول به داخل کانون در قسمت هاي مربوطه توضيح داده شده است . ) استفاده مي کنند . شايان ذکر است که تعدادي از اين شرکت کنندگان در پاسخ به پرسش پژوهشگر مبني بر سابقه مصرف قرص در گذشته ( قبل از دستگيري و انتقال به کانون ) ، پاسخ منفي دادند. البته بايد اذعان داشت همان طور که در قسمت نوع تعامل مددجويان و کارکنان توضيح داده شد مصرف قرص ترامادول و سيگار جز موارد مشمول تنبيه و تخطي از قوانين اصلي کانون اصلاح و تربيت محسوب مي گردد و همان طور که مددجويان در مصاحبه ها بيان داشتند به طور پنهاني اقدام به مصرف مي کنند . تعداد کثيري از مددجويان پسر شرکت کننده در پژوهش اعلام داشتند که براي فايق آمدن بر کسالت محيط يک يا چند بار اقدام به خودزني کرده اند و يا شاهد خودزني ساير مددجويان بوده اند . مددجويان معمولا با استفاده از تيغ هاي ژيلت که در بوفه کانون به منظور اصلاح صورت و بدن ، به فروش مي رسد اقدام به خودزني مي کنند . طبق گفته ها برخي ديگر از مددجويان هم با شکاندن شيشه و يا آيينه هاي موجود در حمام و دستشويي ها ، با قطعات شيشه و آيينه خردشده ، خودزني مي کنند . مددجويان پسر نيز اذعان داشتند که گذشت زمان در صبح ها به دليل سرگرمي در کارگاه هاي فني حرفه اي به نسبت بهتر از بعد از ظهر ها است . طبق يافته ها اقدام به دعوا و درگيري ميان مددجويان در زمان بعد ازظهر ( مصادف با زماني که وقت مددجويان آزاد است و طبق اظهارات آن ها زمان سخت تر مي گذرد ) بيشتر از صبح مي باشد و بيشتر درگيري ها در خوابگاه و ساير قسمت هايي رخ مي دهد که مددجويان به طور مشترک از امکانات عمومي کانون استفاده مي کنند.
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بچه ها مخشون به حبس نمي کشه به خاطر همين هي پاچه همديگه رو ميگيرن . حالا شايد اين استخره راه بيفته اوضاع بهتر شه . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” من وقتي حالم بده زنگ ميزنم با مامانم حرف ميزنم حالم خوب ميشه . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” خانوم يه ترامادول بدي همه بچه ها روزا رو راحت ميگذرونن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” ميرم پيش روان شناس بهم آرام بخش بده بعد نمي خورم يواشکي نگه ميدارم چن تا که بشه يه دفعه مي خورم بي خيال شم نفهمم چه طوري مي گذره . از وقتي اومدم اينجا قرصي شدم . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” هر وقت به اين فکر مي کنم قراره 5 سال اينجا بمونم خودزني مي کنم . نمي تونم اينجا رو تحمل کنم . دارم ديوونه مي شم . “
برخي از مددجويان با اقامت کوتاه مدت : ” وقتي خودزني مي کنم آروم ميشم . درد خودزني باعث ميشه احساس آرامش کنم . ”
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” اوايل خيلي بهم سخت مي گذشت . اعصابم خرد بود همش با بچه ها دعوام مي شد مي رفتم اندرزگاه . بعد يه مدت رفتم به آقاي … گفتم من تايپم خوبه بدين من کارهاتون تايپ کنم. اونم قبول کرد . الان سرم گرم شده انگار يه کاريه ام . حالا ديگه برام بهتر مي گذره . رفتارم عوض شده سرسنگين شدم . حالم بهتره . ديگه دعوا نميکنم برم اندرزگاه . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” از اينجا خسته شدم خودزني کردم برم اندرزگاه يه خرده با خودم خلوت کنم حالم بهتر شه ، اونجا بيشتر کتک خوردم . ”
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” من اوايل که اومدم اينجا اصلا برام نمي گذشت . قرص مصرف مي کردم که راحت تر بگذره . يه سالي بود قرص مصرف مي کردم . اما الان 2 ساله گذاشتم کنار ديگه به اينجا عادت کردم . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” با چايي خشک و کاغذ سيگار درست مي کنم مي کشيم . تو کيسه فريز چسب مايع ميريزيم بعد يه نفس عميق مي کشيم آدم منگ منگ ميشه يه ، يه ساعتي گيجي نمي فهمي کجايي. از وقتي اومدم اينجا قرص ترامادول مي خورم بهتر بگذره . ”
2 مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” ديشب 4 نفر بوديم قرص خورديم که نفهميم کجاييم . بعد تا صبح خوابم نبرد ان قدر خنديديم . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” قرص مي خورم برم فضا . چن ساعت هم فضا باشيم راحت تر مي گذره ، نمي فهمم کجام . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” يه بار اعصابم خرد بود حوصلم سر رفته بود خالکوبي کردم . ”
4 – 4 – 4 : مقايسه دو گروه { پ / الف / ک } و گروه { چ / الف / ط }
شباهت ها :
1: هر دو گروه محيط و امکانت را به طور نسبي مطلوب ارزيابي کردند .

تفاوت ها :
1: مددجويان با اقامت طولاني مدت به دليل استفاده بيشتر از امکانات عمومي کانون کمبود آن ها را کمتر مطرح کردند . اما مددجويان با اقامت کوتاه مدت چون به دليل رابطه قدرت کمتر مي توانند از وسايل عمومي کانون استفاده کنند ، کمبود آن را بيشتر احساس مي کنند .
2 : مددجويان با اقامت بلند مدت نسبت به مددجويان با اقامت کوتاه مدت خود را بيشتر با شرايط کسالت بار و کمبود هاي کانون وفق داده اند .
3 : مددجويان با اقامت کوتاه مدت نسبت به کسالت محيط بيشتر ناسازگاري مي کنند . استفاده از قرص ترامادول ، قرص آرام بخش و خواب ، سيگار و اقدام به خودزني بيشتر در اين گروه ديده مي شود . طبق گفته هاي مددجويان با اقامت طولاني مدت ، بيشتر آن ها نيز اين تجارب را در اوايل اقامت خود در محيط داشتند .
4 : مددجويان با اقامت بلند مدت با سو استفاده از رابطه قدرت براي تخليه ناراحتي خود به برخورد با مددجويان با اقامت کوتاه مدت مي پردازند .
4 – 4 – 5 : مقايسه دو گروه دختران و پسران
شباهت ها :
1 : هر دو گروه محيط و امکانات را مطلوب ارزيابي کردند .
2 : در هر دو گروه مددجويان با اقامت طولاني مدت با عادت به محيط و زورگويي به مددجويان با اقامت کوتاه مدت به مقابله با شرايط کسالت آور محيط مي روند .
3 : هر دو گروه از کيفيت پايين مواد غذايي ( آشپزخانه کانون و بوفه ) اظهار نارضايتي کردند .
4 : در هر دو گروه ، مددجويان با اقامت کوتاه مدت نسبت به شرايط کسالت بار محيط بيشتر ابراز نارضايتي کردند .
5 : هر دو گروه از نظر دسترسي به امکانات عمومي ، تفريحي و آموزشي در کانون تقريبا برابر هستند .
6 : هر دو گروه محيط کانون را در قياس با زندان و کلانتري توصيف مي کنند .
تفاوت ها :
1: مددجويان پسر بيشتر از مددجويان دختر از شرايط کسالت بار ابزار نارضايتي کردند .
2 : طبق يافته ها استفاده از زورگويي براي فايق آمدن بر شرايط کسالت بار محيط در گروه پسران به نسبت بيشتر از گروه دختران است .
3 : روش هاي مقابله با کسالت در گروه دختران با اقامت کوتاه مدت در مقايسه با اين روش ها در مددجويان پسر با اقامت کوتاه مدت متفاوت است . در مصاحبه با مددجويان دختر به مواردي چون مصرف قرص ( ترامادول ، آرام بخش ) و سيگار ، اقدام به خالکوبي و خودزني اشاره نشد .
4 : مددجويان دختر به دليل محدوديت نوبت زنگي نمي توانند براي مقابله با کسالت هر زمان که خواستند با خانواده خود تماس برقرار کنند . اما اين محدوديت در محيط نگهداري پسران به دليل قرار گيري تلفن ها در داخل خوابگاه ها وجود ندارد .
5 : يک مورد اقدام به خودکشي در مصاحبه با مددجويان دختر مطرح گرديد که در گفتگو با مددجويان پسر مطرح نشد .
6: مددجويان دختر فاقد مدرسه هستند .
7 : به دليل قرار گيري بوفه در محيط نگهداري پسران ، مددجويان پسر دسترسي بيشتري به بوفه دارند .
8 : کانون پسران برخلاف کانون دختران مجهز به دوربين هاي مدار بسته است .
9 : خوابگاه دختران ( به دليل تعداد اندک مددجويان دختر ) بر خلاف خوابگاه پسران به گروه هاي مختلف تفکيک نشده است . و تمام مددجويان دختر صرف نظر از سن و جثه متفاوت در يک خوابگاه نگهداري مي شوند .

نمودار 4-5
جدول 4 – 8
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
دريافت حمايت عاطفي از جانب خانواده
بهبود روحيه
کارکرد ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
احساس شادي و غرور از داشتن ملاقات
بهبود روحيه
کارکرد ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
احساس خوشايند و مطلوب اما کم دوام پس از ملاقات
بهبود روحيه
کارکرد ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
دريافت پول و لباس
حمايت مالي
کارکرد ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
قرص ترامادول و مواد مخدر خوراکي ، سيگار (مددجويان پسر)
ورود وسايل ممنوع
کارکرد ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
وسايل خالکوبي
(مددجويان پسر)
ورود وسايل ممنوع
کارکرد ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
عدم ابراز ناراحتي از اقامت در کانون به خانواده
صحبت هايي که مددجو به ملاقات کننده مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند

جدول 4 – 8
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
پرسش درباره حکم و آزادي
صحبت هايي که مددجو به ملاقات کننده مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
پرسش از حال اقوام و خانواده و اخبار بيرون از کانون
صحبت هايي که مددجو به ملاقات کننده مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
ابراز دلتنگي و علاقه به خانواده
صحبت هايي که مددجو به ملاقات کننده مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
سرزنش خانواده و ابراز ناراحتي از آن ها
صحبت هايي که مددجو به ملاقات کننده مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
درخواست پول و لباس
صحبت هايي که مددجو به ملاقات کننده مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند

جدول 4 – 8
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
سرزنش خانواده بابت گمراهي خود
صحبت هايي که مددجو به ملاقات کننده مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
سرزنش مددجو بابت ارتکاب بزه
صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
طرد مددجو
صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
نصيحت مددجو
صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
پرسش درباره وضعيت زندگي مددجو در کانون
صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند

جدول 4 – 8
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با خانواده گروه دختران و پسران
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
ابراز دلتنگي و علاقه به مددجو
صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
دلداري به مددجو
صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
محتواي ملاقات
مددجوياني که ملاقاتي دارند
صحبت در مورد مسايل روزمره
صحبت هايي که ملاقات کننده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش و پرورش، استان تهران، عامل قدرت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، استان تهران