دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، مواد مخدر، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

يافته هاي حاصل از مصاحبه ها ، در صورت رجوع خانواده به مددکار ، اهم محتواي گفتگوي مددکار با خانواده ي مددجو پيرامون پرونده قضايي مددجو مي باشد و کمتر به ساير مسايل وي پرداخته مي شود . طبق مشاهده گاهي اوقات که خانواده مددجو درباره مسايل ارتباطي ميان خود و فرزندشان از مددکار در خواست مشاوره مي کنند در صورت عدم برقراري تعامل عميق ميان مددکار و مددجو ( در طبقه تعامل ميان مددجويان و کارکنان حرفه اي ، در زير طبقه خنثي توضيح داده شده است ) پاسخ دقيقي دريافت نمي کنند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” روز ملاقات ، مامانم با مددکارم درباره فک قرارم112 حرف زد اما مددکار جواب درست حسابي نداد ، ميشه شما ازش بپرسي بعد يه جوري که من بفهمم خودت برام بگي ؟ “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” روز ملاقات ، مامانم با مددکارم در مورد پروندم حرف زده مددکار بهش گفته اگه يه فيش حقوقي سه ميليوني بذارم موقتا آزاد ميشم . ”
4 – 5 – 1 – 2 : مددجوياني که فاقد ملاقات هستند
طبق مشاهدات پژوهشگر ، بيشتر مددجويان دختر مستقر در کانون اصلاح و تربيت تهران فاقد ملاقاتي بودند و در زير طبقه مددجويان فاقد ملاقات قرار گرفتند ، پس از بررسي ميزان ارتباط اين مددجويان با خانواده به بررسي تبعات نداشتن ملاقاتي مي پردازيم .
1 : برقراري تماس تلفني
معمولا بيشتر مددجويان دختر ( کوتاه مدت و بلند مدت ) به صورت تلفني با خانواده در ارتباط هستند و ملاقات حضوري ندارند . در کانون اصلاح و تربيت استان تهران ، مددجويان دختر فقط مي توانند به يک شماره تلفن که در زمان ورود توسط مددکار تاييد شده است ، تماس بگيرند . گفتگوي تلفني 2 نوبت در هفته و هردفعه به مدت 7 دقيقه مي باشد . مددجوياني که ملاقات حضوري ندارند مي توانند مضاف بر 2 نوبت زنگي خود ، در روز ملاقات 3 دقيقه تماس تلفني با اعضاي خانواده خود داشته باشند . اين مددجويان يا به دليل مشکلات رفت و آمد خانواده ، محبوس بودن اعضاي خانواده در زندان ، طرد از جانب خانواده و يا به دليل نداشتن خانواده ( به ويژه در مورد برخي مددجويان افغان و مددجويان بي خانمان ) فاقد ملاقات حضوري بوده و يا به ندرت ملاقات حضوري دارند . محتواي گفتگو در تماس تلفني در مورد مددجويان با اقامت کوتاه مدت معمولا به تقاضاي دريافت پول و جويا شدن از نتايج حکم و زمان آزادي و در مورد مددجويان با اقامت بلند مدت بيشتر به احوال پرسي از اعضاي خانواده و نيز درخواست پول ختم مي گردد . معمولا مددجوياني که از جانب خانواده طرد شده اند و يا خود خانواده شاکي آنان مي باشد تماس هاي خوشايندي ندارند که اغلب باعث ناراحتي ،گوشه گيري و يا پرخاشگري مددجو مي شود .
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” ملاقاتم که نميان ، هر وقت هم که زنگ ميزنم به داداشم ، ميگه چيه واسه پول زنگ زدي ، وقتي هم که زنگ نميزنم ميگن پولشو گرفت ديگه زنگ نزد حالا خوبه پول هم بهم نميده ها .”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بابام نميذاره مامانم بياد ملاقاتم . ديروز نوبت زنگيم بود زنگ زدم خونه از مامانم بپرسم کار آزاديم چي شد بابام گوشي رو قطع کرد نداد به مامانم . ميگه هر وقت مامانت با تو حرف ميزنه حالش بد ميشه ديگه زنگ نزن . ”
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بابابزرگم هر وقت من زنگ ميزنم تا صداي منو ميشنوه گوشي رو قطع مي کنه ميگه آبرو واسم نذاشتي ديگه هم حق نداري بياي خونه من . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت: ” مامانم راهش دوره نميتونه بياد ملاقاتم تازه صاحب کارش هم بهش مرخصي نميده . با مامانم تلفني حرف زدم نتونسته فيش حقوقي يا سند جور کنه برام تا آزاد شم ، هر وقت زنگ ميزنم با مامانم و خواهر کوچيکم حرف ميزنم صداشون که مي شنوم حالم خوب ميشه . “
2 : فاقد هر گونه ارتباط با خانواده
برخي مددجويان فاقد هرگونه ارتباط با خانواده خود هستند و حتي در زمان نوبت زنگي خود ، تماس تلفني نيز با خانواده برقرار نمي کنند که مددجويان بي خانمان و يا برخي از مددجوياني که تمايلي به بازگشت به خانه خود را ندارند در اين گروه قرار مي گيرند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” بچه ها سر نوبت زنگي خيلي جوش ميزنن من که اصلا زنگ نمي زنم بگم کجام. ” ( مددجو پس از برقراري ارتباط نزديک تر با پژوهشگر ، بيان داشت که مادرش فوت کرده و با پدرش زندگي مي کند و به دليل آن که رابطه عاطفي نزديکي ميان او و پدرش برقرار نبوده ، علاقه اي به بازگشت به خانه ندارد . )
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” پدرم که مرده ، مادرم هم شوهر کرده همون افغانستانه ، تو ايران فقط عمه ام دارم که از دست اذيت بچه هاش فرار کردم . اينجا کس ديگه اي رو ندارم بهش زنگ بزنم . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : “يکي از علتهايي که بچه ها با هم دعوا ميکنن اينه که بچه ها يه خبر بدي از خونوادشون مي شنون بعد ميان تو خوابگاه سر بقيه خالي مي کنن . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : “يه بار يکي از بچه ها نمي دونم چي پاي تلفن شنيده بود با گريه اومد تو خوابگاه لوس بازي درآورده بود مي خواست مايع ظرفشويي بخوره خودکشي کنه . “
3 : تبعات نداشتن ملاقات حضوري
الف : تضعيف روحيه
طبق مشاهدات معمولا مددجويان فاقد ملاقات حضوري در روز ملاقات احساس خجالت دارند و با حسرت به مددجويان داراي ملاقاتي نگاه مي کنند . با توجه به مشاهدات پژوهشگر مددجويان با اقامت طولاني مدت در مقايسه با مددجويان با اقامت کوتاه مدت نسبت به نداشتن ملاقاتي کمتر بي تابي مي کردند . البته مددجويان دختر بدون ملاقاتي هيچ تمايلي جهت ابراز احساسات خود در اين زمينه نداشتند .
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” دلم ميخواست هر هفته ملاقاتي داشتم که جز زنداني هاي بي ملاقاتي نبودم. “
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” از بس نرفتم سالن ملاقات يادم رفته سالن ملاقات چه جوريه . “
مراقب : “مددجوهايي که ملاقاتي ندارن معمولا آروم تر و گوشه گيرتر از بقيه مددجو ها هستن . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” ما ديگه به نداشتن ملاقاتي عادت کرديم . ”
ب : عدم حمايت مالي
برخي از مددجويان فاقد ملاقات ( آن دسته اي که مطرود و يا بي خانمان هستند ) از لحاظ مالي نيز در مضيقه هستند . البته مددجويان با اقامت طولاني مدت به اصطلاح هم خرج يکديگر مي شوند و بخشي از نياز مالي يکديگر را برطرف مي کنند . در کانون دختران لباس مورد نياز مددجو توسط کانون تامين مي شود و استفاده از اين لباس به معني مددجوي بي ملاقات است .
4 – 5 – 2 : مقايسه 2 گروه { د / الف / ط} و گروه {د / الف / ک }
شباهت ها :
1 : هر دو گروه از لحاظ کارکرد و بافتار ملاقات مشابه يکديگر هستند .
2 : در هر دو گروه ، مددجويان فاقد ملاقات وجود دارد .
3 : در هر دو گروه تبعات نداشتن ملاقات حضوري تقريبا يکسان است .
تفاوت ها :
1 : محتواي ملاقات ميان خانواده و مددجويان ، در دو گروه با اقامت طولاني و اقامت کوتاه مدت متفاوت است . در گروه طولاني مدت که نتيجه حکم تقريبا مشخص است و يا قابل پيش بيني است محتواي ملاقات بيشتر پيرامون ساير مسايل مطرح شده در قسمت مربوطه مي باشد و اما محتواي ملاقات مددجويان با اقامت کوتاه مدت بيشتر پيرامون نتايج حکم و پرونده قضايي مي باشد . مددجويان با اقامت کوتاه مدت نسبت به مددجويان با اقامت طولاني مدت بيشتر در معرض ملامت و سرزنش خانواده خود قرار مي گيرند .البته در مورد مددجويان با اقامت طولاني مدت بايد اين مساله توضيح داده شود که چنانچه اعضاي خانواده از شاکيان پرونده باشند وضعيت به همين صورت خواهد بود و طي هر ملاقات مددجو را مورد عتاب قرار مي دهند . با توجه به اين تفاوت ها ، تاثير ملاقات بر مددجويان در اين دو گروه هم نسبت به يکديگر متفاوت خواهد بود .
2 : مددجويان با اقامت طولاني مدت بدون ملاقات ، معمولا خوددارتر از اين مددجويان با اقامت کوتاه مدت هستند و تقريبا به نداشتن ملاقات عادت کرده اند .
4 – 5 – 3 : گروه پسران { پ / الف / ط & ک}
4 – 4 – 3 – 1 : مددجوياني که داراي ملاقات هستند
در گروه پسران ، نتايج مطالعه نشان داد که برخي از مددجويان ( به طور منظم و يا گهگاه ) داراي ملاقات کننده حضوري بودند .
1 : محتواي ملاقات
الف : صحبت هايي که مددجو به ملاقات کننده مي گويد
در اينجا به مانند گروه دختران ، محتواي مکالمات پيرامون پرونده قضايي و … ، است و با صحبت در مورد اخبار بيرون و اقوام مددجويان ادامه مي يابد . درخواست پول و لباس نيز از جانب مددجويان مطرح مي شود . پسران نيز مشابه دختران از ابراز دلتنگي به خانواده و يا شماتت خانواده بابت مشکل خود سخن مي گويند .
ب : صحبت هايي که ملاقات کننده به مددجو مي گويد
صحبت هاي ملاقات کنندگان بيشتر بستگي به نوع جرم مددجو دارد . معمولا مددجويان مرتکب قتل ، نزاع و درگيري داراي ملاقات هاي خوشايندتري به نسبت ساير مددجويان هستند . ملاقات کنندگان به دلداري و نصيحت مددجو مي پردازند، و يا آن ها را مورد عتاب و سرزنش قرار مي دهند .
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” از اين که هر دفعه اشتباهات گذشتمو به رخم مي کشن ناراحت ميشم . دلم نمي خواد هر دفعه اين حرفا رو تکرار کنن . “
مددجو با اقامت طولاني مدت : ” مامانم هروقت مياد ملاقاتم دلداريم ميده ميگه فکر کن اومدي سربازي . از کارگاها کار ياد بگير .”
پ : تاثير صحبت هاي ملاقات کننده بر مددجو
مددجويان پسر نسبت به ملاقات هاي ناخوشايند واکنش تندتري نشان مي دهند که معمولا به خودزني و پرخاشگري بيشتري مي انجامد ؛ يا تحت تاثير دلداري خانواده به قدرت تحمل آن ها افزوده مي شود و برقراري تعامل عاطفي با خانواده در طول مدت حبس ، ميتواند به تخلفات مددجو خاتمه دهد .
مراقب : ” يکي از مددجوها پس از ملاقات با مادرش شروع کرد به داد و بيداد کردن . گفت مادرش بهش گفته حالا که دزدي کردي ديگه پسر من نيستي . مددجو هم بعد از ملاقات سرش کوبوند توشيشه و با تيکه هاي شکسته شيشه مي خواست خودزني کنه که من و يه مراقب ديگه گرفتيمش . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” وقتي مامانم گريه مي کنه ديوونه ميشم ميرم خودزني ميکنم . همش گريه مي کنه منم نمي تونم تحمل کنم تا خودزني نکنم آروم نميشم . “
مددجو با اقامت بلند مدت : ” اون اوايل که قرص ترامادول مصرف ميکردم . مامانم فهميد گريه کرد. خيلي ناراحت شد ، نصيحتم کرد . منم به خاطر مامانم ترک کردم . “
2: کارکرد ملاقات
طبق يافته ها کارکرد ملاقات تقريبا بستگي به محتواي ملاقات دارد . نتايج مطالعه نشان داد کارکرد ملاقات در گروه پسران در سه زير گروه بهبود روحيه ، حمايت مالي و ورود وسايل ممنوع ، قابل بررسي است .
کارکرد ملاقات در دو زير گروه بهبود روحيه و حمايت مالي مانند گروه دختران مي باشد ، بدين صورت که ملاقات ها باعث احساس غرور و شادي در مددجويان مي شود و حس پذيرش و حمايت از جانب خانواده را در آن ها تقويت مي کند لباس و پول مورد نياز آن ها تا حدي ( با توجه به وسع خانواده ) تامين مي شود .
مددجو با اقامت بلند مدت : “هر وقت دلم ميگيره زنگ ميزنم مامان بياد ملاقاتم ، اون روز خيلي خوشحال ميشم بعدش تموم ميشه . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” وقتي مامانم مياد ملاقاتم من فقط نگاش مي کنم بغلش مي کنم کلي حالم خوب ميشه قبلش ميخوام کلي حرف بهش بزنما اما همين که ميبينمش يادم ميره فقط نگاش مي کنم . خيلي خوشحال ميشم ميان ملاقاتم . “
مددجو با اقامت بلند مدت : “مامان و بابام هروقت ميان ملاقاتم کلي بهم وعده ميدن ، که اگه درس بخونم همه کار برام مي کنن منم کلي انرژي ميگيرم راحت تر ميتونم اينجا رو تحمل کنم . “

ج : ورود وسايل ممنوع
طبق گفته هاي شرکت کنندگان بخش قابل توجهي از قرص ترامادول و سيگار مصرفي مددجويان توسط افراد ملاقات کننده تامين مي شود . افراد ملاقات کننده با جاسازي و ورود قرص ترامادول و سيگار به داخل کانون ، اين مواد را در اختيار مددجويان قرار مي دهند . همچنين گفته ها حکايت از آن دارد که برخي ملاقات کنندگان وسايل خالکوبي ( سوزن ) نيز براي مددجويان مي آورند . طبق گفته ها مواد مخدر آورده شده يا در سالن ملاقات توسط مددجو مصرف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اوقات فراغت، استان تهران Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان تهران، عدم تمرکز