دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، آموزش از راه دور، فرایند آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

دانشجویان ؛
– پشتیبانی تعداد زیادی دانشجو در یک کلاس؛
– امکان ثبت فعالیت ها و پیشرفت دانشجویان توسط استاد ؛
– ارتباطات آسان و فراگیر آموزشی ؛
– دسترسی پیوسته به کتابخانه مجازی ؛
– انعطاف پذیری ، دردسترس بودن ، و سهولت دسترسی منابع آموزشی ؛
– افزایش حق انتخاب دانشجو در تعیین دوره های آموزشی ؛
– افزایش سرعت در آموزش و یادگیری؛
– افزایش سطح علمی جامعه ؛
– کاهش هزینه و زمان ؛
— افزایش سرعت در توسعه و پیشرفت و …(جهانیان ،1389)
معايب آموز ش مجازی:
مشكلات آموزش مجازی براي سازمان ها و مؤسسات :
عليرغم همه مزايا، آموزش مجازی به دليل محدوديت هايي كه دارد جواب گوي همه نيازهاي آموزشي نمي باشد ، برخي از اين محدوديت ها به شرح زير است :
• هزينه بالاي سرمايه گذاري : سرمايه گذاري اوليه براي آموزش مجازی ، نسبت به شيوه هاي سنتي بيشتر است .
• محدوديت هاي تكنولوژيكی: بايد ديد كه آيا سطح تكنولوژي كنوني جوابگوي نيازهاي آموزشي مورد نظر هست ؟ آيا صرف هزينه بيشتر براي بهبود تكنولوژي آموزشي توجيه پذير است ؟ و آيا در صورت سرمايه گذاري براي ارتقاي سطح تكنولوژي نرم افزارهاي آموزشي سازگاري كامل بين همه اين نرم افزارها و سخت افزارهاي موجود وجود خواهد داشت؟
• موضوعات درسي نامناسب: برخي صاحب نظران معتقدندكه همه موضوعات بصورت مجازی قابل آموزش نيستند ، هر چند كه تعداد اين موارد محدود است .
• پذيرش فرهنگي: در برخي مناطق جهان، بنا به ساختارهاي فرهنگي و باورهاي اجتماعي محلي ، مردم اصولاً تمايلي به استفاده از كامپيوتر ندارند، چه رسد به آموزش مجازی.
مـشكلات آموزش مجازی براي يـادگيرندگان :
دلايلي كه ممكن است بـاعث شود آموزش مجازی به انـدازه ساير شيوه هاي آموزشي مورد استقبال قرار نگيرد عبارتند از :
➢ مسائل تكنيكي : بسياري از افراد فاقد مهارت هاي تكنيكي لازم ،براي استفاده از شيوه هاي آموزش مجازی هستند .
➢ قابليت تحرك: هر چند شبكه اينترنت و استفاده از كامپيوترهاي كيفي و جيبي حتي تلفن هاي موبايل به شدت گسترش يافته ، اما هنوز هيچ يك از موارد فوق از نظر سهولت حمل و نقل و امكان استفاده در همه جا ، قدرت رقابت با كتاب و دفترهاي سنتي را ندارند .
➢ كاهش تعاملات فرهنگي واجتماعي:در آموزش مجازی در مقايسه با شيوه هاي سنتي و حضوري آموزش ، ارتباط رو در رو و چهره به چهره و زنده تقريباً وجود ندارد . اين امر مي تواند اثرات منفي هم بر ميزان پيشرفت درسي و هم بر رشد شخصيتي يادگيرندگان، داشته باشد. البته با پيشرفت مداوم و سريع تكنولوژي ، اين مشكل مرتب در حال كم رنگ تر شدن است .
مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی :
عناصر مهم هر فرایند آموزشی عبارتند از:1.یاددهنده 2.یادگیرنده یا فراگیر 3.محتوای برنامه آموزشی 4. محیط آموزشی
در هر یک از دو رویکرد آموزش مجازی و سنتی، نسبت به هر یک از این عناصر دیدگاه خاصی وجود دارد که تعیین کننده نوع روش ها و فنونی است که ما برای آموزش بکار می بریم. در اینجا به بررسی و مقایسه این دیدگاه ها در هر دو رویکرد می پردازیم:
• در آموزش سنتی نگاه به آموزش و یادگیری،فردی است در حالیکه در آموزش مجازی،نگاه اجتماعی است.
• در آموزش سنتی،وظیفه یادگیرندگان حفظ مطالب و ذخیره سازی اطلاعات است،در حالیکه در آموزش مجازی، وظیفه آنان مدیریت اطلاعات و تولید دانش است.
• در آموزش سنتی محتوای تدریس، محدود و انتخابی است ،در حالیکه در آموزش مجازی نامحدود و متنوع است.
• در آموزش سنتی یادگیرندگان به طور کامل وابسته به معلم اند در حالیکه در آموزش مجازی فعال و مستقل هستند.
• دستاورد های آموزش مجازی را با برآورد چهار شاخص عمده می آزمایند که شامل رضایت یادگیرندگان ،مهارت و رفتار یادگیرندگان،تغییر در دانش یادگیرندگان و تغییر عملکرد شغلی آنان و میزان بازگشت سرمایه می باشد.در حالیکه شاخص هایی که دستاورد های آموزش سنتی را می آزمایند کمتر برای این مطالب اهمیت قائل هستند.(شعبانی نیا،1387)
انواع آموزش مجازی :
در یک تقسیم بندی کلان می توان آموزش مجازی را دردو سطح بیان داشت .
الف – آموزش مجازی به صورت online
به کلیه برنامه ها و فعالیت ها و خدمات آموزشی که ز طریق شبکه ( وب ) به صورت ( همیشه در دسترس ) یا روی خط بدون وقفه ارائه می گردد ،آموزش onlineیا روی خط گویند . به عبارت دیگر این آموزش به آن دسته آموزش های از راه دور 38 گفته می شود که به وسیله مجموعه وسیعی از نرم افزار های کاربردی و روش های آموزشی مبتنی بر فناوری شامل آموزش رایانه ای ،‌وب ، اینترنت و همچنین مدرسه ، کلاس و دانشگاه مجازی 39ارائه شود.
ب – آموزش مجازی به صورت offline
بخشی از آموزش های مجازی که بدون استفاده از شبکه webو با تولید CDهای آموزشی انجام می گیرد را آموزش offlineگویند . از ویژگی های آموزش offline، آموزش خودکار یا خود آموز بدون ارتباط مستمر با معلم، محدودیت دسترسی به منابع آموزشی و عدم بهره مندی از امکاناتی هم چون چت کردن می باشد . (عبادی،1383)
به طور کلی نوع یادگیری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1- یادگیری شخصی :در این دسته فرد رشته مورد علاقه خود را انتخاب می کند و در محیط اطراف خود مخصوصاً اینترنت به دنبال اطلاعات مرتبط با آن می گردد و در آن زمینه تحقیق می کند، سپس سئوالات خود را از اساتید آن رشته به صورتoffline می پرسد.
2- یاگیری جمعی :در این دسته شرایطی برای افراد مهیا می شود تا با یکدیگر و اساتید خود ارتباط برقرار کنند . از جمله این ابزار Forum و Chat و غیره است . در این روش معمولاً زمان شروع و خاتمه دوره آموزشی و امتحانات برای همه آن گروه یکسان است .
1- کلاس های مجازی : اين روش مخصوصا براي برگزاري كلاس هايي كه استاد مربوط به آن درس به تعداد كافي موجود نيست و امكان جابه جايي اساتيد هم وجود ندارد ، مفيد مي باشد. (شعبانی نیا،1387)
در این کلاس ها اغلب یا همه اطلاعات از طریق وب سایت در دسترس می باشد.فعالیت ها به صورت مجازی انجام می گیرد و گروه ها به صورت الکترونیکی با هم ارتباط برقرار می کنند.در اینجا اینترنت برای ارائه اطلاعات و فعالیت های شخصی نه به عنوان یک ابزار مکمل،بلکه به عنوان یک ابزار اصلی استفاده می شود.(پوردر40،2004)
نقش تعامل درآموزش مجازی
تعریف وارزش تعامل در آموزش مجازی :
در فرهنگ عام ،‌این واژه برای توصیف هر چیز تفریحی از بازی های ویدئویی تاتفریحگاه های ایام تعطیلات، به کارمی رود . این مسئله بیان تعریف دقیق از واژه را مبهم تر میکند .
واگنر ( 1994) تعامل رااینگونه تعریف می کند: « تعامل وقایع دوسویه ای هستندکه حداقل به دو شی و به دو عمل نیاز دارد . تعامل زمانی اتفاق می افتد که این اشیا ء و وقایع به صورت متقابل یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند » .جان دیویی با ارائه مفهومی « عملی » از آموزش مبتنی بر فعالیت ،تجربه آموزشی را به عنوان « تعامل بین فرد و آنچه که در یک زمان معین محیط وی را تشکیل می دهد …» تشریح می کند .تعریف ارائه شده توسط دیویی، به نحو جالبی با تغییرات زمانی و مکانی که مشخصه آموزش مجازی است ، مطابقت می کند . وی در ادامه اهمیت تعامل با عوامل متعدد انسانی و غیرانسانی که محیط را تشکیل می دهند، مورد تاکید قرار می دهد . دیویی تعامل را عنصر اصلی فرایند آموزش دانسته و عقیده دارد این تعامل هنگامی روی می دهد که دانش آموزان در ارزش های شخصی، آنها را در ساخت دانش خود جای می دهند .
انواع تعامل در آموزش مجازی
تعامل قادر است تا بسیاری از کارکردهای اساسی را در فرایند آموزش تحقق بخشد .به هر حال امروزه مشخص شده است که تعاملات انواع و اقسام متفاوتی داشته و بسیاری از عوامل (چه انسانی و چه غیر انسانی ) در آنها دخیل هستند .
تعامل استاد با دانشجو:
تا به حال چیزهای زیادی در مورد لزوم تعامل مناسب میان استاد و دانشجو به رشته تحریر درآمده است . اگر چه بیشتر پژوهش ها بر مطالعه رفتار در کلاس درس تاکید نموده اند ، اما تحقیقات صورت گرفته حضور تدریس ، شناختی و اجتماعی را به ساختار آموزش مجازی توسعه داده اند. این تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از ویژگی های تعامل در ساختارهای آموزش مجازی را می توان هم تعریف نموده و هم اندازه گیری نمود، این ویژگی ها همچنین قادرند بازده های یادگیری را نیز تحت تاثیر قرار دهند.
تعامل دانشجو با دانشجو :
دانشجویانی که در نسل های نخستین آموزش از راه دور 41(مثل مکاتبه ای ) مشغول به تحصیل بودند، از هیچ نوع یادگیری مشارکتی و جمعی بهره نمی بردند.
اما در ساختارهای آموزش مجازی ،می توان اینگونه تعامل را از طریق مجموعه ای از تکنولوژی های ارتباطی ، هم به صورت همزمان و هم به صورت غیر همزمان مورد حمایت قرار داد .
یاد گیری مجازی 42قادر است مطالعه مستقل ، که ویژگی عمده و مثبت نسل های ابتدایی آموزش از راه دور بوده است ، را توسعه داده و مجموعه ای از فعالیت های یادگیری همزمان و غیر همزمان را نیز فراهم آورد. طراحی میزان مناسبی از تعاملات ، بسیار مهم بوده و منوط به مجموعه ای از عوامل می باشد که بیشتر آنها از انتظارات و ظرفیت دانشجویان، جهت تعامل نشأت گرفته اند . دیگر نمی توانیم آموزش از راه دور را به عنوان یک فرایند صرفاً فردی و یا صرفا مشارکتی، محسوب کنیم.
تعامل دانشجو با محتوی:
قسمت عمده ای از وقت دانشجویان در تمامی انواع آموزش و پرورش صرف تمامل با محتوای آموزشی می گردد در آموزش و پرورش سنتی و مبتنی بر کلاس درس ، این امر به معنای مطالعه متون و منابع کتابخانه ای بوده است. در ساختارهای آموزش مجازی، محتوی را می توان از طریق صفحات نمایش و یا کاغذ ارائه داد ، اما در این ساختارها ،محتوی غالبا همراه با مجموعه ای غنی از آموزش های مبتنی بر رایانه، شبیه سازی ها، ریزدنیاها و ابزارهای ارائه خلاق همراه است.
در گذشته فرض بر این بود که محتوی حالتی ثابت و غیر فعال دارد و دانشجویان باید آنرا جذب و هضم نمایند . اما در حال حاضر می توان حالتی نمایشی به محتوی بخشید و آنرا همانند افراد انسانی به نحوی خود مختار ، با ارائه و عقلانیت برنامه ریزی نمود که بتواند نقش فعال تری در تعاملات بین دانشجو با محتوی به عهده گیرد.
توسعه و کاربرد موارد محتوی ، به یکی از مهمترین نقش های اساتید چه در آموزش از راه دور و چه آموزش کلاسی تبدیل شده است.
این مواد یادگیری به نحو خودکار توسط دیگر عوامل محتوایی ، به داده های نوظهور و جدید و دیگر حس گرهای محیطی و نتایج پژوهشی به روز، تبدیل می گردند.
همچنین برخی دیگر از عوامل محتوایی قادرند، فعالیت های تحقیقی اساتید پژوهشگر را تحت نظارت قرار داده و گزارش های آنرا ارسال نمایند و به این ترتیب نوعی محتوای جدید را به طور اتوماتیک وار خلق کنند که می توانند دانشجویان را در فرایند پژوهش مداخله داده و با آن آشنا نماید.
تعامل اساتید با اساتید :
وجود شبکه های چند رسانه ای فراوان و کم هزینه باعث شده است، تا فرصت های بی نظیری برای تعامل اساتید به وجود آید . مسائل امنیتی و هزینه های بالای مسافرت سبب شده است تا کوشش هایی در جهت یافتن راه های کم هزینه که بتوانند اساتید را به بهترین وجه در تعاملات کیفی درگیر نموده و در عین حال مسافرت های فیزیکی را به حداقل برسانند، صورت گیرد. از طرفی تکنولوژی های ارتباط همتایان با همتایان که جهت حمایت از تبادل پرونده ها ، همایش های متنی و صوتی ، و هماهنگی تقویمی شکل گرفته اند، بسیار مورد توجه واقع شده و عنصر جدیدی از تعاملات اساتید با اساتید را که دیگر به یک خدمت دهنده مرکز شبکه وابسته نیستند، نوید می دهد. این گونه تعاملات بین اساتید، پایه و اساس نوعی سازمان یادگیری را در نهاد آموزش شکل می دهد.
تعامل محتوی با محتوی :
می توانیم دوره ای را تصور نماییم که در آن ، محتوی قادر است به نحو خودکار دروندادهای حسی مختلف را اخذ نموده و خود را به روز در آورد و پس از آنکه تغییرات بوجود آمده در آن به حد قابل قبولی رسیدند ، اساتید و دانشجویان را مطلع سازد. بارزترین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، دانشگاه مجازی، توسعه دانشگاه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آموزش مجازی، دوره های آموزشی، دوره های آموزش