دانلود پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، استان کردستان، کارکنان بانک

دانلود پایان نامه ارشد

بيمه‌نامه به استفاده کننده پرداخته مي‌شود. خواه بيمه شده که در عين حال بيمه‌گذار است در حيات باشد يا نه، چنانچه بيمه‌گذار از قبل از انقضاي مدت بيمه فوت کند، پرداخت حق بيمه قطع مي‌شود (بيمه‌گر مطالبه حق بيمه نمي‌کند) (کريمي، 1386: 421).
2- 5- 6 فروش بيمه:
از آنجايي که بيمه خدمتي نامحسوس به شمار مي‌آيد بنابراين نحوه عرضه و فروش بيمه عمر اهميت زيادي دارد بهترين تعريفي که از فروش در خصوص بيمه مي‌توان ارائه کرد به شرح زير مي‌باشد: فروش يعني کمک به مشتري به منظور خريد چيزي که آن را نياز دارد و همچنين هدايت مشتري، به شکلي که محصول ارائه شده از طرف فروشنده را طلب کند.
امروزه در خصوص نحوه فروش بيمه و چگونگي ارتباط با مشتريان بالقوه، تلاش زيادي صورت مي‌گيرد، علي‌رغم تلاش‌هاي انجام شده هنوز اقدامات زيادي بايد انجام پذيرد (حسن‌زاده و کاظم‌نژاد، 1389: 9).
فروشنده خوب و موفق، فروشنده‌اي است که در مراحل فروش به مشتري کمک کند تا نظر، ايده، و خواسته خودش را از خريد بيمه عمر بيان کند و با اعتماد به نفس تصميم بگيرد. فروشنده نمي‌تواند از اين امر اتفاقي انجام دهد بلکه بايد بر اساس يک طرح و برنامه از قبل تعيين شده و در ملاقات‌هايي که فروشنده و مشتري دارند، انجام شود. يک فروشنده با تجربه، استراتژي‌ها و تکنيک‌هاي فروش، وجهه حرفه‌اي به عنوان نماينده بيمه‌گر يا کارگزار را حفظ کرده و به کارکنان خود آموزش مي‌دهد که در فعاليت‌هاي حرفه‌اي چگونه عمل مي‌کند تا موفق باشند. به عبارتي، موفقيت يا عدم موفقيت فروشنده، بستگي به فروشنده دارد (حسن‌زاده و کاظم‌نژاد، 1385: 10).
2- 5- 7 خطاهاي رايج در فروش بيمه:
موارد زير حاصل تجربيات تعداد زيادي از فروشندگان حرفه‌اي بيمه مي باشد که حاکي از وجود خطاهاي زير از سوي فروشندگان است:
1- رد ساير بيمه‌ها: يک فروشنده حرفه اي در زمان فروش بيمه، هيچگاه ساير شرکت‌ها را زير سؤال نمي‌برد. اين امر موجب مي‌شود که مشتري به بيمه‌نامه‌اي که احتمال دارد منجر به ديد شک بنگرد و نهايتاً به جاي اينکه فرهنگ بيمه اي هر جامعه گسترش داده شود اعتبار و چهره صنعت بيمه خدشه‌دار شود.
2- وعده‌هاي دروغ: يک مشتري حرفه‌اي هيچگاه مشتري خود را با وعده‌هاي دروغ گمراه نمي‌کند. اين کار باعث مي‌شود که اعتماد مشتري (بيمه‌گذار) در بلندمدت سلب شود.
3- اطلاعات غلط: پنهان‌سازي اطلاعات در خصوص آنچه فروشنده عرضه مي‌کند سبب مقاومت در مشتريان مي‌شود، مشتريان بندرت نياز خريدشان را براي فروشندگاني که به آن‌ها، اعتماد ندارند، افشا مي‌کند.
4- عدم تسلط به محصول: يک فروشنده حرفه‌اي بايد به تمامي نکات ريز محصول مسلط باشد و کليه سوالاتي را که ممکن است براي مشتري مطرح شود از قبل در ذهن خود پيش‌بيني کند.
5- عدم صميمت: از ميان بردن عدم صميميت، فروشنده بايد سعي کند که اعتماد مشتري را جلب کند. عامل تشخيصي در تصميم‌گيري خريد، در ابتدا خود محصول نيست، بلکه حس اعتماد و احترامي است که وي در ارتباط با مشتري ايجاد کرده است.
6- ضعف استانداردها: مشتريان نگران مي‌شوند که آيا شخص فرشنده واقعاً آن چه را که تعهد کرده است مي‌تواند ارائه کند؟، تعيين استانداردهاي بالاي حرفه‌اي و شخصي بسيار مهم است (حسن‌زاده و کاظم‌نژاد، 1389: 11).
2- 5- 8 تاريخچه بيمه در جهان:
از زماني که اولين بيمه‌نامه عمر در ژوئن 1583 در مؤسسه بورس سلطنتي لندن صادر شد، بيش از 420 سال مي‌گذرد از نظر تاريخي، بيمه‌هاي زندگي آخرين نوع از بيمه‌هاي جديد هستند که پس از بيمه‌هاي دريايي و آتش‌سوزي ارائه شده است. قدمت بيمه‌هاي عمر (هر چند اشکال قديمي آن) به قرن‌ها قبل از آن برمي‌گردد، چنانچه در مصر قديم مومياگران آن کشور قوانيني را براي خود وضع کرده بودند که در صورت فوت يکي از اعضاء خانواده او مورد حمايت ساير اعضا قرار مي‌گرفت و يا هزينه‌هاي کفن و دفن او پرداخت مي‌شد. امروزه اين عمل يکي از انواع بيمه‌هاي زندگي است. بيمه‌هاي زندگي در ابتدا چون مورد استقبال قرار نگرفتند. و حتي تا چند دهه قبل، سهم آن‌ها کمتر از سهم‌هاي بيمه‌هاي غيرزندگي بود. به عنوان نمونه در دهه 1970 سهم بيمه‌هاي زندگي در مجموع حدود 3/29 درصد کل صنعت بيمه را تشکيل مي‌داد (احمدي، 1385: 24).
رشد بازار جهاني بيمه در مسيري است که جهت‌گيري کلي آن ارتقاي اهميت بيمه زندگي است. زيرا هر چه سهم حق بيمه‌هاي دريافتي در رشته‌هاي زندگي از کل حق بيمه دريافتي در يک کشور بيشتر باشد، علاوه بر اينکه نقش صنعت بيمه آن کشور، در پس‌انداز بازار سرمايه بيشتر خواهد بود، مي‌توان گفت آن کشور از رشد فرهنگ بيمه‌اي بالايي نيز برخوردار است.
از نيمه دوم قرن بيستم صنعت بيمه در کشورهاي صنعتي از رشد بالايي برخوردار گرديد به طوري که افزايش حق بيمه‌هاي دريافتي به طور چشم‌گيري بيشتر از افزايش توليد ناخالص داخل بوده است. در اين رابطه، آمارها نشان مي‌دهد که نسبت کل حق بيمه‌هاي دريافتي به توليد ناخالص داخلي که از مهمترين شاخص سنجش سهم بيمه در اقتصاد است، از سال 1960 به بعد تقريباً در کليه کشورها افزايش يافته است. اين امر حکايت از اهميت روزافزون بخش بيمه در اقتصاد ملي دارد. با توجه به اختصاص بيش از 50 درصد حجم بيمه‌اي در دنيا به بيمه عمر، اين رشته از بيمه در جهان کنوني، از ابزارهاي مهم اقتصادي بوده و شرکت‌هاي بيمه عمر به عنوان قطب‌هاي سرمايه‌گذاري در جهان محسوب مي‌شوند. در سال‌هاي اخير، در سطوح جهان بيشتر حق بيمه‌ها به سمت بيمه‌هاي عمر سوق پيدا کرده است. به طوري که در سال‌هاي 2008 و 2009 ميلادي، 58 درصد مربوط به بيمه‌هاي عمر بوده است. (حسن‌زاده و کاظم‌نژاد، 1389: 9).
2- 5- 9 تاريخچه بيمه در ايران:
در سال 1310 خورشيدي، فعاليت جدي ايران در زمينه بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظام نامه ثبت شرکت‌ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياري از شرکت‌هاي بيمه خارجي از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، ويکتوريا، ناسيونال سوئيس و برخي ديگر به تأسيس شعبه يا نمايندگي در ايران پرداختند. گسترش فعاليت شرکت‌هاي بيمه خارجي، مسئولان کشورها را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمه ايراني کرد و دولت در 16 شهريور 1314 شرکت سهامي بيمه ايران را با سرمايه 20 ميليون ريال تأسيس کرد.
فعاليت رسمي شرکت مذکور از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامي بيمه ايران، يعني در سال 1316، قانون بيمه در 36 ماده تدوين شد. در سال 1331 بر اساس مصوبه هيأت دولت، کليه شرکت‌هاي بيمه خارجي موظف شدند براي ادامه فعاليت خود در ايران مبلغ 250 هزار دلار وديعه نزد بانک‌هاي ملي ايران توديع نمايند و پس از ان نيز منافع ساليانه خود را تا زماني که اين مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بيفزايند، نخستين شرکت بيمه خصوصي ايران به نام شرکت بيمه شرق در سال 1329 خورشيدي تأسيس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدريج هفت شرکت بيمه خصوصي ديگر نيز تأسيس گرديدند. در سال 1350 خورشيدي، بيمه مرکزي تأسيس گرديد، صنعت بيمه در ايران با قدمتي بيش از 70 سال به تدريج توانسته است دامنه حضور و فعاليت خود را در مناطق مختلف کشور و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي گسترش دهد (کريمي، 1386: 32- 28).
2- 5- 10 شرکت بيمه آسيا
شرکي سهامي بيمه آسيا در سي ام تير ماه 1338 به منظور انجام انواع معاملات بيمه و عمليات بازرگاني تأسيس شد. بر اساس مصوبه شوراي انقلاب اسلامي و لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مژسسات اعتباري، مصوب 4/4/1358 شرکت سهامي بيمه آسيا و کليه شرکت هاي خصوصي بيمه، ملي اعلام شدند.
در اوايل سال 1360 به دليل عدم اجازه اشتغال به فعاليت برخي از شرکت هاي بيمه، ترکيب فعاليت هاي شرکت سهامي بيمه آسيا ابعد تازه اي يافت. فعاليت هاي شرکت سهامي بيمه آسيا بر اساس تصويب قانون اداره شرکت هاي بيمه در سال 1367 به اين شرح اعلام گرديد:
انجام انواع عمليات مربوط به امور بيمه هاي بازرگاني در رشته بيمه هاي اشياء، مسئوليت و اشخاص.
قبول بيمه هاي اتکايي از مؤسسات بيمه داخلي و خارجي.
واگذاري بيمه هاي اتکايي به مؤسسات بيمه داخلي و خارجي.

بخش ششم:
2-6 پيشينه تحقيق:
2-6-1: تحقيقات داخلي:
1. صلواتي و همکاران (1390) در پژوهش خود به بررسي اثرات مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتري پرداخته اند. روش پژوهش، توصيفي و از شاخه پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش 180 نفر از کارکنان بانک رفاه استان کردستان مي باشد. در اين پژوهش براي اکتشاف عوامل (Lisrel) و روابط ساختاري (PCA) بسط گويه هاي پرسش نامه از روش تحليل مؤلفه هاي اصلي استفاده شده است. تحليل داده ها با استفاده از تحليل مسير و مدل معادلات ساختاري صورت گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، مديريت دانش از طريق منابع دانش بر جنبه هاي مختلف مديريت ارتباط با مشتري يعني رضايت مشتري، وفاداري مشتري، جذب مشتري و تعامل با مشتري اثر مثبت و معني داري دارد. بر اساس يافته ها بيشترين اثرگذاري مديريت دانش بر رضايت مشتري بوده و متغيرهاي وفاداري، جذب و تعامل با مشتري در درجات بعدي قرار دارند (صلواتي و همکاران، 1390: 59).
2. مراد (1387)تحقيقي با عنوان بررسي رابطه فرهنگ سازماني و موفقيت مديريت دانش در شرکت ره شهرانجام داده است. در اين پژوهش، فرهنگ سازماني به عنوان يک متغير تعديل کننده در رابطه بين مديريت دانش و مؤلفه هاي اثربخشي سازماني مورد بررسي قرار مي گيرد. پژوهش حاضر بر روي نمونه اي 39 نفري از مديران اجرايي سرکت بين المللي مشاوره اي – مهندسي ره شهر انجام شده است. در اين پژوهش از پرسش نامه فرهنگ سازماني کمرون و کوئين (1999) جهت ارزيابي نوع فرهنگ سازماني (گروهي، ادهوکراسي، بازار و سلسله مراتبي)، پرسش نامه مديريت دانش لاوسون (2003) جهت ارزيابي وضعيت مديريت دانش و پرسش نامه اثربخشي سازماني لاوسون (2003) استفاده شده است. داده هاي اين تحقيق با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج نشان داد که فرهنگ سازماني از نوع گروهي در رابطه بين مديريت دانش و رشد (از مؤلفه هاي اثربخشي سازماني) اثر تعديل کنندگي دارد، همچنين رابطه بين مديريت دانش و مؤلفه هاي اثربخشي سازماني مثبت ارزيابي شد. يافته ها اين پيشنهاد را مطرح مي کنند که فرهنگ گروهي ممکن است به شرکت کمک کند تا به بالاترين سطح کارآمدي و اثربخشي که منجر به دستيابي به اهداف مأموريت و حفظ موجوديت سازمان در بلند مدت مي شود، نائل گردد. بعلاوه برنامه مديريت دانش منجر به بهبود اثربخشي سازماني گرديده است(مراد، 1387: 2).
3. انواري (1390) به بررسي رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در ستاد مرکزي شرکت بيمه ايران در شهر تهران پرداخته است. از مجموع 180 کارشناس شرکت بيمه ايران، تعداد 86 نفر به شيوه تصادفي ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به مديريت دانش بر اساس مدل “ويگ” (1993) که توسط “نيومن” (1999) و “سورا و گيل” (2010) نيز استفاده گرديده است و اطلاعات مربوط به متغيرهاي نوآوري سازماني بر اساس مدل “مقيمي” (1383) و “شاه حسيني و کاووسي” (1388) به دست آمد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که شاخص هاي خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوري سازماني رابطه معني داري دارند. بيشترين مقدار ضريب همبستگي در خصوص پيش بيني نوآوري سازماني مربوط يه متغير کاربرد دانش با ضريب 878/0 و کمترين ميزان ضريب همبستگي مربوط به متغير حفظ دانش با ميزان 656/0 مي باشد. همچنين مشخص گرديد که مديريت دانش و شاخص هاي آن و نوآوري سازماني در شرکت بيمه ايران از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست.
4. افرازه (1384) تحقيقي با عنوان طراحي فرايند مديريت دانش مشتري در چارچوب سيستم تحويل به موقع انجام داده است، به همين دليل در اين تحقيق يکپارچه سازي اين سه ايده و مطرح نمودن آن تحت عنوان مديريت دانش مشتري در سيستم تحويل مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق، فرآيندي طراحي شده که از مشترکات مدل هاي فرآيند مديريت دانش از قبيل کسب،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق با موضوع حاشیه نشینی، توسعه پاید، توسعه پایدار Next Entries تحقیق با موضوع حاشیه نشینی، مواد مخدر، امنیت عمومی