دانلود پایان نامه ارشد درباره مجازات اسلامی، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

موفقیت رژیم زندانبانی در اصلاح و بازپروری بزه‌کاران و افزایش تعداد جرائم و ازدحام زندانیان، نظام‌های کیفری تحت تأثیر نظریات جرم‌شناسی و قطعنامه‌های بین‌المللی که سیاست کیفری خاصی را در جهت جرم زدایی و محدود کردن مجازات سالب آزادی با استفاده از تدابیر خاصی چون تعلیق توأم با مراقبت به جای مجازات زندان به عنوان یک راهکار مشخص برای کاهش جمعیت زندان‌ها و اصلاح و تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی مجرمین و تقلیل هزینه‌های ناشی از اعمال مجازات‌های سالب آزادی زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم را در پیش گرفته‌اند، نتایج خوبی را به دست آورده‌اند؛ لذا ضرورت این امر نه تنها در سطح ملی بلکه اقدامات جهانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز موجب شده است. بنابراین تعلیق مراقبتی یک تأسیس حقوقی جدید است که قانون‌گذار در ماده 48 به ذکرتاسیس این قراردر قانون مجازات اسلامی و شرایط صدور آن را نیز همان شرایط قرار تعلیق مراقبتی ساده در مواد 46، 47، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی کرده است و از آنجایی که نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی پیش‌بینی نشده بود و با توجه به وضع موجود ضرورت توجه به شخصیت و اوضاع و احوالی که مرتکب دست به ارتکاب جرم میزند ضرورت می‌یابد. به همین سبب قانون‌گذار در قانون مذکور طی چند ماده قانونی به بیان آن پرداخته است که این نهاد در سیستم قضایی ما می‌تواند از حبس‌های کوتاه مدت که باعث تورم جمعیت کیفری می‌شوند و در بعضی موارد در جرائم خرد و کم اهمیت که افراد فاقد سابقه روانه زندان می‌شوند و در نتیجه باعث متزلزل شدن کیان خانواده آنان می‌شود بکاهد؛ بنابراین تعلیق مراقبتی که یک تأسیس حقوقی جدید در قوانین و مقررات کشور می‌باشد نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود تا بتوانیم طی این تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل آن بپردازیم و نقایص و معایب آن را بیان کرده تا در وضع قوانین و مقررات بعدی راه گشای قانون‌گذار شود؛ بنابراین تحلیل و بررسی و پردازش دقیق این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا نگارنده ضرورت می‌داند به بررسی تکمیلی آن بپردازد.

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه
1- پایان‌نامه تأخیر و تعلیق اجرای احکام کیفری در حقوق موضوعه ایران:
سال انتشار:1375 دانشکده: دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی استاد راهنما: دکتر محمود آخوندی
استاد مشاور: دکتر محمدجعفر حبیب زاده دانشجو: محمد نجاتی آجی پیشه
اساساً واكنش اجتماعي در قبال پدیده مجرمانه به شكل مجازات و اقدامات تأمینی ظهور مي‌كند و اين واكنش ، تحقق اهداف مجازات‌ها را به دنبال دارد. تأمین اين اهداف تنها در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه مجازات‌ها با سرعت و فوريت اجرا شده و از قطعيت و حتميت لازم برخوردار باشد. هر چه اجراي كيفر سریع‌تر و حتمي‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفيدتر خواهد بود. مع‌الوصف در برخي موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازات‌ها، اجرای حکم با تأخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازات‌ها با روش‌های غیر کیفری اجرای حکم با تعلیق همراه است.
1- پایان‌نامه تعلیق اجرای مجازات:
سال انتشار: 1387 دانشکده: دانشگاه قم دانشکده علوم انسانی استاد راهنما: دکتر محمود آخوندی اصل استاد مشاور: دکتر عادل ساریخا دانشجو: علی اصغر میر عرب رضی
مهم‌ترین هدف دستگاه عدالت كيفري اصلاح و بازپروري مجرمين است براي نيل به اين هدف نهادهاي حقوقي زيادي در قوانين جزائي پيش‌بيني شده است از جمله آن‌ها، نهاد تعليق اجراي حكم این نهاد حقوقی از تأسیسات حقوق عرفی است که از مکتب تحققی حقوق کیفری آغاز شده و در مکتب دفاع اجتماعی به تکامل نسبی رسیده است تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع ساده و مراقبتی است
2- کتاب تعلیق مراقبتی در دنیا:
سال انتشار: 1377 تألیف: کواشی هامایی، رنوویه، روبرت هاریس، مایک های، اوگلیاسازوکیک
ترجمه: حسین آقایی نیا
این کتاب یک پژوهش تطبیقی است حاصل همکاری‌های تحقیقی مؤسسه بین منطقه ای جرم و عدالت سازمان ملل متحد وزارت کشور بریتانیا دانشگاه‌های هال، کمبریج و بنک جنوبی، کارشناسان و اساتید ده کشور. در این کتاب به مطالعه تطبیقی تعلیق مراقبتی و کار های عملی صورت گرفته در چندین کشور دنیا پرداخته شده است.

1-4-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
با توجه به اینکه نهاد تعلیق مراقبتی در قوانین و مقررات قبلی وجود نداشته است و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی‌شده است و کار حقوقی درزمینه بررسی این قاعده انجام نشده و نیازمند تحقیقات بیشتری است که ضمن بررسی آن با ارائه فرضیات و پیشنهادها و راه‌حل‌های جدیدی که ارائه خواهیم کرد قانون‌گذار را در جهت اصلاح و تصویب قوانینی خالی از ابهام و اجمال راهنمایی کنیم. بنابراین می‌توان مؤید نو و متفاوت بودن این موضوع بود.

1-5-اهداف مشخص تحقيق
از اهداف مهم دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، حفظ نظم و برقراری امنیت و ضمانت اجرای کیفری و نیز اصلاح و درمان و بازپروری مجرمین می‌باشد و یکی از ضمانت اجراهای کیفری که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است مجازات حبس می‌باشد. به همین جهت برای جلوگیری از آثار سوء حبس جایگزین‌هایی در نظر گرفته شده است که یکی از جایگزین‌های حبس ،تعلیق مراقبتی می‌باشد و اهداف آرمانی برای تحقیق و پژوهش در این زمینه بررسی تأسیس حقوقی تعلیق مراقبتی و فوائد و آثار اجرای آن در سیستم قضایی کشور در راستای قضا زدایی و کاهش جمعیت کیفری می‌باشد.
1-5-1- اهداف ویژه
1-بررسی میزان تأثیرگذاری نهاد تعلیق مراقبتی در جهت پیشگیری از ارتکاب جرائم، اصلاح و بازپروری مرتکبین و کاهش جمعیت کیفری.
2-بررسی عملکرد دستگاه قضایی در چگونگی استفاده از نهاد تعلیق مراقبتی و بیان فوائد و نقایص موجود در مواد قانونی آن‌ها.
3-تشریح حدود و چهارچوب نظری نهاد تعلیق مراقبتی.
4-ارائه پیشنهادات و راه‌حل‌های لازم جهت بهبود وضعیت موجود و ذکر معایب و نقایص مواد قانونی تعلیق مراقبتی
1-5-2- اهداف كاربردي
قضات، وکلا، حقوق‌دانان، اساتید، دانشجویان، مفسرین قانون، قانون‌گذار، شهروندان و به طور کلی جامعه علمی کشور می‌توانند از نتایج این تحقیق برخوردار شوند.

1-6-سؤالات تحقیق
الف) سؤال اصلی:
1-مبانی تعلیق مراقبتی چیست؟
ب) سؤال فرعی:
1- آثار و فوائد تعلیق مراقبتی مجازات چیست؟
2-آيا مقنن جمهوری اسلامی شرایط خاصی را در جهت استفاده قرار تعلیق مراقبتی الزامی دانسته است؟

1-7-فرضيه‏هاي تحقیق
1-تعلیق مراقبتی، یک روش مجازات با مبانی جامعه‌شناختی تربیتی است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص می‌گردد.
2- تعلیق مراقبتی مجازات دارای آثار و فوائدی چون جلوگیری از آثار سوء معاشرت مجرم با زندانیان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک می‌باشد.
3- مقنن جمهوری اسلامی ایران همان شرایطی که برای استفاده از قرار تعلیق ساده بیان کرده برای تعلیق مراقبتی در نظر گرفته است.

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
تعلیق: تعلیق در لغت به معنای بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیاً یا اثباتاً تصمیم راجع به آن گرفته نشده باشد. امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است و نه موجود کامل، بلکه وجودی است ناقص. چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل نیست.
تعلیق مجازات: هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می‌شود که هرگاه بعداً مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی‌آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد.
در ترمینولوژی حقوق1 تعلیق را بدین صورت تعریف کرده‌اند: هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می‌شود که هرگاه بعداً مرتکب جرم جدیدی نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدی مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی‌آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد. این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است.
تعلیق مراقبتی: این تأسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدت معینی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.
در تعلیق مراقبتی محکوم علیه ملزم به انجام تعهداتی در دوران تعلیق می‌گردد که در جهت منافع وی و اصلاح و پیگیری از سقوط او در ارتکاب جرم است؛ به علاوه جامعه نیز از عمل بزه‌کاران تعلیقی معاف می‌گردد و در مقابل با موجبات حبس بزه‌کاران حرفه‌ای و خطرناک، جامعه از شر این قبیل بزه‌کاران مصون می‌ماند.

1-9-روش‌شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش تحلیلی و توصیفی و انتقادی استفاده شده است یعنی در بیان مطالب و موضوعات مطرح شده به فلسفه وضع نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی پرداخته و حوزه شمول آن را مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

1-10- روش و ابزار گردآوري داده‏ها
در این تحقیق بر اساس روش رایج تحقیقاتی در جامعه علمی کشور ما مانند اکثر تحقیقات در رشته علوم انسانی روش جمع‌آوری مطالب بر پایه و اساس تحقیق کتابخانه‌ای استوار است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق بر این اساس استوار است 1-متن‌خوانی و فیش‌برداری از کتب حقوقی و جزایی و فقهی و تقریرات و جزوات نویسندگان حقوقی جامعه علمی کشور 2-مشاوره، نظرات علمای رشته حقوق و کارشناسان خبره، اساتید و حقوق‌دانان، وکلا و قضات را می‌توان نام برد.

1-11-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق به این ترتیب است که پس از جمع‌آوری مطالب از طریق روش کتابخانه‌ای و مطالعه منابع مدون به روش فیش‌برداری ابتدا نظریات مختلف در خصوص مسائل مطرح شده را بیان و ادله آن‌ها در حقوق مورد ارزیابی قرار داده و سپس در حد پاسخگویی به سؤالات تحقیق با توجه به فرضیه‌ها و منطبق با روش استدلالی و عقلی و منطقی در جهت اثبات یا نفی آن‌ها پرداخته خواهد شد.

فصل دوم
تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

در این فصل به تعریف مفاهیم و مبانی اساسی مربوط به تحقیق پرداخته خواهد شد و سپس به مسائل پیشینه و تاریخی موضوع در حقوق ایران و با نگاهی به حقوق دیگر کشورها پرداخته می‌شود.

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی»
در قسمت به تعریف مرتبط با مفهوم تعلیق مراقبتی پرداخته می‌شود.
2-1-1- تعلیق در لغت
در فرهنگ معین تعلیق در لغت این‌چنین تعریف شده است: «تَ) [ ع . ] 1 – (مص م .) آویزان کردن . 2 – چیزی در زیر کتاب یا نوشته‌ای نوشتن . 3 – (اِ.) نام یکی از خطوط اسلامی منشعب از نسخ با شیوه ایرانی . 4 – (اِمص .) آویزان بودن ، آویختگی . 5 – انجام نشدن کاری یا بلاتکلیف ماندن امری بدون مشخص بودن زمان قطعی انجام یافتن آن»2
در مفهوم فقهی آن واژه تعلیق در اصطلاح علم فقه وابسته کردن به شرط و یا وصفی است که طرفین در عقد انشا می‌کنند برای مثال: فروشنده در عقد بیع،‌تملیک و تملک را به آمدن زید از سفر بداند، به طوری که اگر زید آمد، مشتری مالک مبیع شود و در غیر این صورت، مالک آن نگردد. 3
در مفهوم اصولی تعلیق در علم اصول فقه، واجب را دارای اقسامی از جمله معلق و منجز دانسته‌اند. اگر وجوب واجب به مکلف تعلق گیرد و به فعلیت برسد و تحقق آن بر امر غیر مقدوری وابسته نباشد بدان واجب منجز و اگر وجوب واجبی به مکلف تعلق گرفته است،‌ معلق و منوط بر وقوع کار غیر مقدوری باشد بدان واجب معلق گویند، مانند حج که وجوبش از زمان استطاعت متوجه مکلف می‌شود. 4
از نظر اصطلاحی تعلیق در رشته‌های حقوقی معانی مختلفی دارد تعلیق در حقوق قراردادها به معنای تعلیق در انشا و منشأ آمده است و به این معنی است که اثر حاصل از عقد که در همان حال عقد موجود شده است به علت نحوه مذاکرات طرفی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره حقوق فرانسه Next Entries منبع مقاله درباره اشخاص ثالث