دانلود پایان نامه ارشد درباره مبلمان شهری، برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد، فضاهای باز

دانلود پایان نامه ارشد

الگوی سکوی خصوصی در کوچه و خیابان بودند که عابران پیاده نیز از ان استفاده می کردند. نحوه زنده شدن معابر با این سکوها تنظیم می شد. بعضی از این عناصر هم ریشه در باورهای مذهبی مردم داشته است نظیر سقاخانه ها که در تمام نقاط شهر دیده می شدند.
بعد از انقراض حکومت صفویان دولت مرکزی قدرتمندی بر ایران حکمت نکرد و کشور از این زمان بعد از انقراض حکومت صفویان دولت مرکزی قدرتمندی بر ایران حکومت نکرد و کشور از این زمان به بعد به خصوص در زملن قاجاریه دچار آشفتگی شدید در زمینه های مختلف هم چنین مسایل و عناصر شهری گردید به طوری که فرصتی برای تعبیه ی عناصر. مبلمان شهری فراهم نشد.
کشف و اختراع بعضی از عناصر مانند برق، تلفن در خارج از مرزهای کشور؛ ضعف اقتصادی و درگیریهای سیاسی و داخلی نیز مزید بر علت شد تا کشور با وجود داشتن سابقه درخشان و مثال زدنی در طراحی و برنامه ریزی شهری و عناصر آن به دلیل موارد نامبرده از قافله عقب مانده و نا امروز به استثنای حرکت های پراکنده در بعضی از شهرهای کشور؛ در زمینه ی برنامه ریزی شهری و تجهیزات آن از جمله مبلمان شهری دنباله روی کشورهای پیشرفته باشد.
با توجه به اینکه مبلمان شهری یک رشته نو پا و جدیدی در کشورمان مطرح شده است و هنوز برای بسیاری از مسئولین امر ناشناخته بوده و حتی در مراکز علمی و تحقیقاتی نیز به این موضوع کمتر پرداخته شده است با این وجود علم مختلف همیشه یک روند تکاملی و مرحله به مرحله شکل یافته اند که این مراحل از طریق تحقیقات متعدد علمی حاصل گشته و به مراحل بعدی بعدی پیوند خورده است. به بیان دیگر کارهای انجام شده در گذشته در حقیقت اساس و زیر بنای تحقیقات جدید بوده اند که یکی از خصیصه های محقق توجه به کار پیشینیان است. این کار سبب می شود که پژوهشگر از دوباره کاری در تحقیق پرهیز کند و به جای اتلاف وقت به تکمیل یافته های گذشتگان بپردازد. مزیت دیگر اطلاع از کارها صورت گرفته مربوط به موضوع تحقیق این است که پژوهشگر می تواند با مراجعه به آنها اطلاعات خود را بالا برده و با دید وسیعی به موضوع مورد تحقیق بنگرد. با این اساس در این تحقیق سعی شده است منابع و مأخذی که دارای اهمیت تنگاتنگی که با موضوع پایان نامه است بطور اجمالی بررسی و مطالعه آنها به نحو مطلوب استفاده گردد.
تحقیق کارشناسی ارشد تحت عنوان «رهیافتهایی در طراحی مبلمان شهری یکپارچه » که در سال 1376 توسط رضا مرتضایی در دانشکده ی هنرهای زیبایی دانشگاه تهران به رشته ی تحریر در آمده است. این تحقیق بیشتر به جنبه های فنی و ساخت عناصر پرداخته و از جنبه های زیبایی شناختی موضوع غافل مانده است.
تحقیق کارشناسی ارشد تحت عنوان «بررسی مشکلات و نارساییهای مبلمان شهری شهر تبریز »که در سال 1382 توسط ابوالفضل قنبری در دانشگاه تبریز به رشته تحریر در آمده و در ان به 3 ملاحظات فنی، اقلیمی و مفاهیم زیبایی شناختی در طراحی و احداث مبلمان توجه شده ایت.
تحقیق کارشناسی ارشد تحت عنوان بررسی مشکلات و نارسایی های مبلمان شهری با تأکید بر مسیرهای عابر پیاده شهر تبریز که در سال 1382 توسط آقای ابوالفضل قنبری هفت چشمه در دانشگاه تبریز نگاشته شده است.
کتاب طراحی فضا ومبلمان شهری که در سال 1379 توسط آقای احمد سعید نیا تألیف شده ودر سال های 1382 و 1381 دوباره چاپ شده اند این کتاب با توجه به عنوان کتاب از طراحی فضا سخنی به میان نیامده است و گذرا به بیان مبلمان پرداخته است.
کتاب استاندارهای مبلمان شهری در رابطه با زیبا سازی شهرها و فراهم کردن راحتی و آسایش شهروندان توسط دکتر ابوالفضل قنبری در پاییز 1389 تبریز برای نوبت اول چاپ شده است.
همچنین مجلات، مقالات در ماهنامه شهرداری ها، شماره های 19،21،24،48،56 به چاپ رسیده و مقالات سازه کیش در سال1379 در رابطه با عناصر مبلمان تحریر یافته است.
و مقالات اینترنتی بیشتر منابع این تحقیق را تشکیل می دهد.
مسائل و مشکلات تحقیق
موانع و مشکلات پژوهش و تحقیق نسبت به موضوع و اهداف با همدیگر متفاوت هستند. اما مهمترین موانع و مشکلاتی یک محقق با سعی و تلاش در راه رسیدن به هدف نهایی است عبارتند از: امکانت دسترسی به منابع و اطلاعات خارجی، ابزار پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها، تحولات سیاسی، اجتماعی، کمبود آمار دقیق، مشغولیت های فکری و اجتماعی خود پژوهشگر، عدم مساعدت مسئولین امر، نبود پیشینه تحقیق در رابطه با موضوع، تأمین منابع مالی، نیروی انسانی، کارهای میدانی، منابع آرشیو و …

1-2مفهوم شهر
شهر یک واحد اجتماعی یا سیاسی یا یک واحد فعالیتی ، فیزیکی و جمعیتی دانست به عبارت کلی تر شهر عبارت است از ؛الحاق یک مکان فیزیکی با مردم سکونت یافته ان.( بیگ بابایی،ص 4)
شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل طبیعی ، اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است.(شیعه ،ص 4، 1380)

: 2-2 مفهوم برنامه ریزی شهری:
برنامه ریزی شهری را می توان به صور گوناگون تعریف کرد. اما برای اجتناب از تعابیر پیچیده که گاه ممکن است به برهان های اشتباه آمیز پی ببرد ،لازم است ان را به بیانی ساده تعریف کرد :
برنامه ریزی شهری عبارت است از :کوشش اندیشمندانه و سیستماتیک برای به کار گیری منابع و امکانات یک جامعه به بهترین و با صرفه ترین صورت ممکن که راه را برای حفظ و نگهداری زمینه ها و امکانات مطلوب و همچنین ایجاد محیطی مرفه ،سالم، و دلپذیر برای شهروندان ساکن یک شهر باشد.( بیگ بابایی)
3-2 مفهوم مبلمان شهری:
برنامه ریزی مبلمان شهری، منظرسازی، ساخت سازه ها و یا کلاً مبلمان شهری یک موضوع میان رشته ای می باشد و همچنین متخصصین طراحی و برنامه ریزی شهری، طراحی صنعتی، معماری و طراحی گرافیک، مهندسی عمران، مجسمه سازی، نقاشی و مهندسی تاسیسات و ترافیک و … را در برمی گیرد و هر کدام از متخصصین در انجام آن نظریات یا سلیقه های متفاوتی را ارائه می دهند. در کل وظایف مبلمان شهری عبارت اند از: وظیفه هدایت، کنترل، امنیت، ارتباط، راحتی تبلیغات، تزیین، تفریح در سطح شهر و خیابان برای شهروندان است.
مبلمان شهری مجموعه ای از تجهزات و تسهیلاتی است که کیفیت و کارایی زندگیرا در شهر و خیابان ارتقاء می بخشد. در بررسی سیر تحول این مجموعه و سابقه تلاشهای پیشین، آنچه که قابل ذکر است، ارتباط تنگاتنگ تاریخی و تفکیک ناپذیر این عناصر با خاستگاه خود است. خیابان، کوچه، میدان، پارک و در کل خود شهر، خاستگاه های نخستین انواع مبل هستند. تاثیرات مستقیم و مشخص هر شهری بر مجموعه عناصر و فضاهایش بر کسی پوشیده نیست. شهر بر خیابان اثر می گذارد و آنها نیز بر مبلمان و تجهیزات یگر شهری( توسلی و بنیادی،1371،18 ) تاریخ تحول مبلمان شهری با تاریخ شهر و خیابان آمیخته است. تاریخی که تفکیک ناپذیر بوده می نماید. از پیدایی نخستین تمدن ها تا ظهور نوشهرهای پیشرفته معاصر، این امر مصداق دارد. با عنایت به مطالب فوق و تاکیدی به اصل موضوع مبلمان شهری هست، این بررسی در دو بخش با نامهای تاریخ خیابان و شهر و تاریخ مبلمان شهر ارایه می شود. همچنین واقعه مهم انقلاب صنعتی که در زمان خود تاثیر عمیقی بر صنایع و زندگی شهری گذاشت، در روند بررسی تاریخی مذکور نقطه عطفی به حساب آمده است.( مرتضایی، 1376،17)
4-2 تعریف و مفاهیم مربوط به برنامه ریزی و مبلمان شهری:
شهرها محل تعامل شهروندانی است که در آن زندگی می کنند نه خیابانهایی برای عبور و مرور و هدف از شهرشینی کنونی ایجاد محیطی خلاق و پرورنده که علاوه بر رفع نیازهای فیزیکی پاسخی برای نیازهای روانی، روحیو فرهنگی هروندان است بدین لحاظ که ما تعریفی جداگانه از برنامه ریزی و منظر سازی مبلمان داشته باشیم به تعاریف دیگر از جمله 1 – منظر سازی 2 – نما 3 – جداره 4 – پیاده راه و 5 -کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر سازی پرداخته ایم که در زیر بعد از تعاریف اصلی به آنهااشاره شده است:
الف) در فضای میان ساختمان ها و بناها، وسایل و ضمایم مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد، تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه، امکان زندگی را در فضا محصور میان سنگ و بتن و شیشه فراهم می آورد. این اجزاء جریان حرکت، سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم می کنند و به آن روح می بخشند. اثاثه، تجهیزات یا مبلمان شهری، خیابای ی فضای باز اصطلاحات رایج این تسهیلات و امکانات هستند. این تسهیلات درانگلستان بیشتر به « مبلمان خیابانی» و درآمریکا به « مبلمان همگانی» یا «مبلمان فضای باز» معروف است( مرتضایی،20:1381)
ب) مبلمان یا اثاثه شهری اشیایی هستند که به منظور آسایش و راحتی، ارایه ی اطلاعاتف کنترل حرکت، حفاظت و بهره گیری توسط استفاده کنندگان در فضاهای شهری مستقر شده اند( آگشته. 78:1379)
پ) مبلمان شهری تمام عناصری را شامل می شود که اولاً در فضاهای باز شهری مکان یابی شده و کارکرد عمومی دارند و ثانیاً وجود آنها در فضای شهری نیازی از نیازهای عمومی شهروندان را تامین می کند. حذف مبلمان شهری از اندام شهری و یا نامناسب بودن آنها می تواند زمینه ساز ناکارایی و اختلال در عملکرد نظام شهری شود و نیازهای متعدد را بی پاسخ بگذارد (آگشته،79:1379)
ت)مبلمان شهری به مجومعه ی وسیعی از وسایل، اشیاء دستگاهها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل فضای باز نصب شده اند و استفاده ی عمومی دارند، به این اصطلاح معروف شده اند. (موره و دیگران، 207:1373 )
ج) تجهیزات اصولاً شامل عناصری است که در معرض دید عموم قرار دارند و در المان های اصلی شهر بکار گرفته می شوند(مالت، گبیل،30:1368)
چ) تجهیزات خدامت همگانی در شهر، مانند چراغها، نشانه های ترافیکی، باجه های تلفن و ظروف زباله که تجهیزات کارکردی شهر را تشکیل می دهند( سیف الدینی، 472:1378)
ح) عناصری که برای راحتی، آسایش، ارایه ی اطلاعات، کنترل حرکت، ایجاد امنیت و رفاه حال استفاده کنندگان در فضاهای باز و سبز یا خیابانها قرار داده می شوند، در مجموع مبلمان یا اثاثه ی شهری نام دارند (w.harrisst.dines 1988:510-2)
خ) اثاثیه ی شهری به تجهیزاتی از قبیل: تابلو، صندوق خدمات، ستون تبلیغات، پست مخابرات، صندوق پست، چرغ راهنمایی، کیوسک تلفن، پست برق، دکه ی روزنامه فروشی، آبخوریف سطل زباله، دکه گل فروشی و همچنین درختان و پوشش گیاهی گفته می شود(توسلی، 33:1376)
د) «furniture» به معنی اسباب و اثاثیه، وسایل خانه و مبلمان است(باطنی، 355:1377)
ر) عناصری شامل سایبان ها از انواع متنوع- نیمکت ها، ظروف آشغال، کیوسک های تلفن، صندوق پستی، تابلو های تبلیغاتی و جزو آن را که در همه جای شهر دیده می شوند مبلمان خیابان می گویند(92:d.mills&et al,1985)
5-2 منظرشهری:
منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی ومصنوعی(ساختمان ها و الحاقات آنها، مبلمان شهری، پوشش گیاهی و…) قابل مشاهده از عرصه های عمومی شهر شامل خیابان ها، میادین، گره ها وپهنه های عمومی است.
1- نما:
نمای شهری در انطباق با تعریف ارائه شده در بند1 مصوبه28.8.69 شورای آلی مبلمان شهرسازی و معماری ایران(کلیه سطوح نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهده است) می باشد.
2- جداره:
منظور از جداره سطوح مرتبط به دیواره های محوطه هایی است که هیچ ساختمانی به صورت بلافصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات ونظایر آن.
3- پیاده راه:
خیابان ها و گذزهایی است که منحصرا برای عبور عابر پیاده مورد استفاده قرار می گیرد.
4- کمیته های ارتقاء کیفی سیما و منظر سازی:
این کمیته نهادی پیشنهادی است که به منظور ایجاد هماهنگی میان کلیه سازمان ها نهادها، دستگاه ها، شرکت ها و مؤسسات زیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر در شهرها تشکیل می گردد که به اختصار کمیته نامیده میشود(مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما ومنظر شهری،1389:3)
6-2 سابقه تاریخی مبلمان شهری:
آنچه که ما میخواهیم از پدیده ای شناخت داشته باشیم در درجه اول

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مبلمان شهری، فضاهای شهری، محیط زیست، سازمانهای دولتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مبلمان شهری، مکان یابی، فضاهای شهری، منظر شهری