دانلود پایان نامه ارشد درباره اصول طراحی، ارگونومی، مکان یابی، مکانیابی

دانلود پایان نامه ارشد

برخی در سایه قرار گیرند.
نیمکت هایی که در طول پیاده رو نصب می شوند، نباید مانع از حرکت عابرین پیاده شوند و در عین حال چشم انداز مناسبی برای بینندگان ارائه دهند(قنبری،1389: 118)
استقرار نیمکت ها باید براساس چیدمانی منطقی انجام شود تا از معلق ماندنشان در سطح خیابان و فضای مورد استفاده جلوگیری شود (مرتضایی، 1379:52)
استراحت برای افراد مسن و معلولین هنگامی که جابجا می شوند، لازم است. باید حداکثر فاصله میان دو مکان استراحت دویست متر باشد(موره و دیگران، 1373:209)
محل نشستن باید با در نظر گرفتن معیارهای زیر مکانیابی شوند:
1) از باد وباران در امان باشند
2) از مناظر سایت به مسیرهای حرکت قرار گیرند.
3) پشت به مسیرهای حرکت قرار گیرند.
4) به افراد پیاده، گزینه های متنوعی برای انتخاب ارایه دهند، مانند آفتاب، سایه، آرامش، عالیت، تشریفات، سادگی(W.harris&. t .dines, 1998:510-7)
5) فضاهای متنوعی برای نشستن ایجاد می شوند(صندلی، نیمکت، دیوار وجزو آن)
6) برخی نیمکت ها به صورت عمود بر هم چیده می شوند تا فضاهای راحتی برای محاوره و گفت و گو ایجاد شود(فضاهای اجتماعی)
7) برخی نیمکت ها پشت به دیوار باشند تا حس پناه و ایمن ایجاد شوند(ترنه، 1376:306)

تصویر شماره (8-2) مکانیابی نیمکت های منبع SMWM
3-18-2 :ظروف زباله
ظروف زباله از جمله فراوان ترین عناصر منظر خیابان به شمار می آیند: ظروف زباله می بایست در فواصل منطقی و متوالی به کفایت قرارگیرند، تا علاوه به دوامشان، استفاده از آنها نیز راحت باشد (انجمن شهرسازی آمریکا، 1387:377). با شهرنشینی انسان مسأله زباله و مزاحمت ان بیش از بیش احساس گردید. از این رو برای دفع ان، جلوگیری از شیوع انواع بیماریهای ناشی از آن و آلودگی سطح شهر باید اقدامات اساسی انجام گیرد(حوزه معاونت عمرانی، 1370:3)
استقرار زباله دان بطور مطلق نباید اتفاقی صورت گیرد بلکه باید براساس نرخ تردد و زادحام مردم در یک محدوده یا نقطه ای خاص صورت گیرد. به طور مثال وجود زباله دانهای متعدد در برابر یک فروشگاه بزرگ یا مدرسه ای پر از دانش آموز امری شایسته است.
همچنین استقرار زباله دان در نزدیکی نیمکت بسیار توصیه شده است. زباله دانها نیاز به تیرک جداگانه ندارند، ولی می توانند با تیرهای چراغ برق، ایستگاه های اتوبوس نشانگان خیابانها یا حتی کنار دیوار بدون پایه باشند.
براین اساس زباله دانها را می توان چنین تقسیم بندی کرد:
• ظروف متصل به اجزای دیگر مبلمان شهر
• ظروف متصل به دیوار
• ظروف مستقل وایستا(پایه دار)
• ظروف متحرک برای استفاده موقت
• ظروف با گنجایی زیاد مناسب برای محیط های عمومی و مجموعه های کنار جاده ای(مرتضایی، 1382:63) و انواع سطل زباله ای که در شهرها مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از:
الف) سطل های زباله رو باز
ب) سطل های زباله با دهنه نیمه باز
ج) سطل های زباله ی دارای درب (قنبری، 1389:124)
1-3-18-2 :ملاحظات فنی
الف) دوام: «عواملی که زباله دانها بایستی در برابر آنها مقاومت کافی داشته باشند، عبارتند از: (سازه کیش،1379:11)
1) عوامل جوی و طبیعی مانند آفتاب، باران، برف، سرما، گرما و گرد و خاک
2) تخریب عمدی و غیر عمدی مانند ضربه، خراش و سوزاندن
3) عوامل شیمیایی
4) سرقت
5) آتش
ب) مواد: مواد بکار رفته در سطل های زباله عبارتند از:
1- پلی استر تقویت شده شفاف: ساخته شده از زرین های نسوز و دارای سطحی صاف و صیقلی است و حروف اختصاری آن GRP است.
2) ورقه های فلزی: ورقه های فلزی گالوانیزه که در داخل کانتینر قابل جابجایی هستند بکار می روند؛

تصویر شماره (9-2) انواع سطل های زباله با ورقه های فلزی

3) چوب: طراحی متوعی از چوب درختان افرا و کاج در روی فلزاتی مانند استیل و گالولنیزه بکار می رود؛
4) بتن: نمونه ای از تصاویر که سطح بیرونی ان توسط سنگدانه محافظت می شود. در صورتی که سطح داخلی به دلایل بهداشتی صاف است.(تصویر9-2)

تصویر شماره (10-2) انواع زباله دان های مسقل،متصل به دیوار و متحرک (منبع مرتضایی، 1381،64)
ج) پوشش: به دلیل اینکه سطل های زباله هم در برابر وندالیسم طبیعی و هم شیمیایی قرار دارند. بنابراین بایستی در مقابل مواد شیمیایی و خورنده از کیفیت پوششی برخوردار باشند (ibid:95-96)
2-3-18-2 :ارگونومی
از لحاظ ارگونومی سطل های زباله باید ویژگی های زیر را داشته باشد؛
الف) راحت و ایمن بودن: استفاده کننده بتواند به راحتی به زباله دان دسترسی داشته باشد.
ب ) در نظر گرفتن اندازه های بدون استفاده کنندگان: باید استفاده کنندگان از آن برای گروه های مختلف بزرگسالان، کودکان و معلولین امکان پذیر باشد.
ج) سطل زباله دان باید قابلیت گذاشتن و برداشتن برای مأمورین تخلیه کننده را به راحتی و با ایمنی کامل داشته باشد(قنبری، 1389:126)
3-3-18-2 :مکان یابی
مکان یابی و جانمایی سطل های زباله تحت تأثیر دو عامل است: اول قابلیت دسترسی و دید مناسب و بودن مزاحمت و دوم مقدار استفاده ی مورد انتظار(حسینون،1379:88)
زباله دان ها می بایست در مکان مناسبی قرار گرفته و قابل دید باشند، بلکه می توان آنها را به تیر چراغ برق، علایم راهنمایی و یا دیوار متصل کرد و یا به صورت آزاد گذاشت.
در حاشیه خیابانها می توان زباله دانها را به صورت خطی و در فاصله ی 30 متر از یکدیگر قرار داد، ولی تعدادو گنجایش آنها را می توان جلوی ساندویچ فروشی های بزرگ، سینماها و رستوران ها بیشتر کرد و به دلیل امنیتی تعدادشان را در مقابل ساختمانها اداری کاهش داد(گیبونزو اوبر هولستر،1380:89)
حداقل گنجایش زباله دان در مرکز شهر باید 50 لیتر باشد. در محیط های دسیع و پیاده روهای پر ازدحام، ظروف پایدار با گنجایشی 50 تا 100 لیتر مناسب به نظر می رسد.
موقعیت زباله دان و دفعات تخلیه عواملی هستند که گنجایی زباله دان را تعیین می کند(مرتضایی، 1381:65) مکان استقرار ظروف زباله معمولأ در قلمرو جدول است. ظروف زباله خصوصی غالبأ در قلمرو ساختمانی قرار می گیرند(انجمن شهرسازی آمریکا،1387:377)

تصویر شماره(11-2): محل استقرار ظروف زباله (منبع همان منبع: 377)
4-18-2 :گلدان خیابانی
گلدانها معمولا در مکانهایی در مراکز شهر، مرکز سیاسی و دیپلماتیک، مقابل موزه ها سینماها و سالنهای فرهنگ سراها نصب می شوند. بخصوص در محل هایی که امکان کاشت مستقیم درخت و درختچه وجود ندارد. گلدان محاسن زیادی برای نمایش گلها و گیاهان زینتی در منظر شهر دارند.
گلدان به سادگی جابجا و در صورت لزوم با گلهای فصلی آراسته می شوند. گلدانها و گلها را از فطرات زیادی دور نگه می دارند و چنانکه صحیح طراحی شوند، تندیس های سبز گسترده سطح شهر خواهند بود.
گلدانها باید مکمل سیمای شهر باشند و در ارتباط با سایر مبلمان طراحی شوند. همچنین می توان از یکپارچه سازی آنها با وسایلی همچون نیمکت، روشنایی، زباله دان و … سود جست(4-15) (مرتضایی،1381: 70)

تصویر شماره (12-2) یکپارچه کردن گلدان خیابانی با نشستگاه
1-4-18-2 :انواع گلدان خیابانی
الف) گلدانهای سبدی: این گلدانها را می توان در مکانهای مختلف به طور محدود از تیر و پلیه چراغ آویخت و نیز از نگهداری دایم آنها اطمینان حاصل کرد. سبدها نمی توانند جلوه های همیشگی خیابان باشند بلکه باید قالب هایی به یان منظور تهیه شود تا در مناسبت های خاصی و فصلی از آنها استفاده کرد. نحوه آبیاری سبدها باید بطور کامل پیش بینی شود(مرتضایی، 1381: 71).
ب) گلدانهای مدرن: گلدانهایی با استفاده کوتاه مدت باید به راحتی قابل جابجایی باشند.حداکثر حجمی که دو مرد بتوانند آن را تحمل کنند بطور تقریب 300؛ 600؛ 600 میلیمتر
بعلاوه 0.1 متر مکعب درون آن، با توجه به اشیا و تراکم خاک است. این نوع گلدانها اغلب برای پیاده رو سازی موقت، موانع ترافیکی یا هماهنگی با مغازه ها و کافه های خیابانی بکار می روند (گیبونزو اوبرهولستر، 1380: 77-78).
ج) گلدانهای دایمی: گلدانهایی که در این محل ساخته می شوند و به انواع دایمی معروفند می توانند در ادامه کف سازی پیاده رو و سواره رو با آجر، سنگ یا بتن تکمیل شوند. در این شرایطبه دلیل جلوگیری از گسترش ریشه های گیاه و ضررهای احتمالی، بتن مسلح توصیه می شود(مرتضایی، 1381: 72).

تصویر شماره(13-2) سبد آویز متصل به عناصر نور رسان منبعSMWM
2-4-18-2 :مواد و مصالح گلدان و گلجای
الف) سنگ: طراحی با سنگ معمولأ جنبه سنتی دارد، سنگ ماده ای است سنگین و مناسب برای گلدانهای دایمی خیابان، چون سنگ خاصیت تراوشی بسیار کمی دارد باید مسیر خروج فاضلابش خوب وکامل عمل کند.
ب) بتن: شاید بهترین ماده برای گلدانهای خیابانی بتن باشد. بافتی متناسب با طرح و اثری طبیعی ، در کار با بتن باید دقت کرد که افراط در سطح بافتدار خشن می تواند پیکره و فرم کلی را تخریب نماید.
ج) سفال بدون لعاب: ماده ای سنتی برای گلدانهاست، با اثر تراوشی بسیار زیاد که می تواند با ماده مستعد تولید تولید امراض در منافذ خود باشد. در انواع طرح ها و شکل ها بویژه مخروطی، استوانه ای و کوزه ای دیده می شوند.
د) چوب: در استفاده از چوب باید دقت کرد که گلدانهایی از این جنس حتما نیاز به یک ظرف ضد رطوبت داخلی دارند. «متداولترین چوبهای این کار ساج برمه ای، ایروکو وبلوط ایت.»
ه ) مواد مرکب: شبیه بتن، بیشتر از آنکه ماده ای طبیعی باشد، سهولت تهیه قالب برای این مواد و طیف گسترده ای از اشکال و فرایند تولید، حکایت از تنوع ساختاری و ظاهری ان می کند. سطوح نهایی این ماده صاف و سیقلی است و وقتی با سایر مواد مقایسه می شود از سبکی قابل توجهی برخوردار است(مرتضایی، 1382: 74-73)
3-4-18-2 :اصول طراحی و ساخت
اصول طراحی برای اطمینان از بدنه ی محکم برای حفاظت از خاک تغذیه ی گیاهان و ظرفیت نگهداری آب کافی، زهکشی مناسب و سهولت نگهداری آب کافی را نشان می دهد.

تصویر شماره (14-2): ویژگی های تکنیکی گلدان و گلجای منبع (مرتضایی، 1382: 76)
5-18-2 :پوشش پایه درختان
1-5-18-2 :شبکه پایه درختان
هر جا که درختان در پیاده رو قرار گیرند، پایه انها غالبا با مصالح نفوذ پذیر در برابر آب همچون حفاظ فلزی، کف سازی سنگ یا آجری، گرانیت خرد شده و یا دیگر خرده سنگها پوشانده می شود. پوشش انتخاب شده می بایست پایداری لازم را در برابر حرکت عابران داشته باشد
بیشتر انواع پوشش پایه درختان به نحوی طراحی می شوند که جلوی رشد دائمی تنه درخت را نگیرند. کف سازی های سنگی یا آجری معمولأ برداشتنی اند. برخی از حفاظ های فلزی درختان دارای حلقه های اضافی (پیرامون تنه درخت) اند. که می توان حذف شان کرد. به علاوه مصالحی همچون گرانیت خرد شده امکان جابجایی به هنگام رشد تنه درخت را دارند (انجمن شهرسازی امریکا، 1387: 365)

تصویر شماره (15-2) پوشش پایه درخت (همان منبع)
2-5-18-2 :اهداف و کاربرد
هدف از بکار بردن شبکه حصار دور درخت به قرار زیر می باشد:
الف) حفاظت ریشه و تنه درخت
ب) جذب آب باران در فصول مختلف سال به وسیله شیب(تصویر13-2)
ج) ادامه کف سازی تا نزدیکی تنه درخت و حفظ انتظام کف سازی
د) جلوگیری از کج شدن تنه و ریشه درخت(قنبری، 1389: 153)

تصویر شماره (16-2) ایجاد شیب برای جذب آب
گاهی اوقات باید برای شمع زدن درختان محل هایی را در طراحی شبکه در نظر گرفت یا شبکه ها را طوری ایمن کرد که بتوانند با کابل، حایل درختان شوند. تمامی شبکه ها و اتصالات باید از دو تکه یا بیشتر ساخته شوند تا بتوان بعد از غرسی نهال و درخت، بویژه با ریشه های انبوه و برآمده، نسبت به استقرار مجدد آنها اقدام کرد(تصویر 14-2) (مرتضایی، 1382: 121)

تصویر شماره(17-2) شبکه یک تکه و چند تکه برای شمع زدن
3-5-18-2 :حفاظت تنه درخت
«این وسیله امکان حفاظت از نهال های نو کاشته در محیط های شلوغ و پر تردد عابران را فراهم می سازد.»
این محیط شامل توقفگاه، فروشگاههای زنجیره ای یا گذرگاههای باریک می شوند. این حفاظ ها دور درخت می پیچند یا مستقل در زمین فرو می روند یا بوسیله پیچ به شبکه پای درخت محکم می شوند.
می توان عناصر طولی و افقی حفاظ را به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مبلمان شهری، مکان یابی، ارگونومی، عابرین پیاده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حمل و نقل، عوامل محیطی، مکان یابی، ارگونومی