دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، انحلال وکالت، زبان فارسی، عقد وکالت

دانلود پایان نامه ارشد

اجراي آن را ماده 81 آیین‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري بيان می‌دارد، وكيلي را كه به‌واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده و آن را افشا نمايد، قابل‌تعقیب و مشمول مجازات انتظامي دانسته است؛ اعم از این‌که اسرار مزبور مربوط به امر وكالت باشد يا مربوط به شرافت و حيثيت و اعتبار موكل39.

1-1-6-1-5 حق توکیل وکیل
سؤال: اگر وکیلی بدون داشتن حق توکیل امور وکالت را به دیگری واگذار کند، چه وضعیتی پیش می‌آید؟
در این صورت چون وکیل از حدود اذن موکل تجاوز کرده، لذا مسئول خساراتی است که از این طریق به موکل وارد می‌شود.  وکالت وکیل دوم نیز درواقع وکالت شبه فضولی است و وکالت دوم را تنفیذ و وکیل  دوم را در وکالت ابقاء نماید و یا آن را ردّ کند. چنانچه موکل عقد وکالت دوم را تنفیذ نکند، کلیه اقدامات وکیل دوم در خصوص اموال دیگران در حکم غصب بوده و مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد. در خصوص رابطه وکیل دوم با وکیل اول با توجه به علم و جهل وکیل دوم متفاوت است: اگر وکیل دوم عالم به نداشتن حق توکیل وکیل اول باشد، در اینجا چون اقدام بر ضرر خودکرده، لذا نمی‌تواند از وکیل اول مطالبه ضرر وارده را بنماید. بنابراین هرکدام از این دو وکیل مسئول خسارات مربوط به خود هستند. در این زمینه ماده 673 قانون مدنی چنین می‌گوید: «اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار کند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
اما اگر وکیل دوم جاهل به این امر باشد، و خساراتی بر موکل وارد آید، در این صورت موکل اصلی می‌تواند به هر یک از وکیل اول و دوم مراجعه و مطالبه خسارت نماید، زیرا هر دو وکیل در برابر موکل متضامناً مسئول هستند (مبنای مسئولیت وکیل اول تقصیر و تجاوز از اذن موکل است و مسئولیت وکیل دوم بر مبنای اقدام و عمل فضولی است) در اینجا وکیل دوم می‌تواند به وکیل اول مراجعه و مطالبه جبران خسارت نماید. چون در اینجا سبب (وکیل اول) اقوی از مباشر (وکیل دوم) است. البته اگر وکیل دوم خارج از اذن وکیل اول اقدام کرده و سبب ورود خسارت شود، خود مسئول جبران آن است.
اگر اختلاف در علم یا جهل وکیل دوم شود، اصل عدم علم اوست و باید خلاف آن ثابت گردد.

1-1-6-2: تعهدات موکل
1-1-6-2-1 قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل
ماده 674 ق.م می‌گوید: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد در مورد آنچه در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر این اعمال فضولی وکیل را صراحتاً اجازه کند»
بدین ترتیب اگر وکیل متعهد به گرفتن حق موکل خود در یک دعوی باشد ولی حق صلح و سازش را نداشته باشد اقدام وکیل نسبت به تنظیم صلح‌نامه خارج از حدود وکالت بوده و هیچ‌گونه تعهدی برای موکل ایجاد نخواهد کرد گرچه به‌ظاهر دعوی فیصله یافته است. درصورتی‌که موکل عمل فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً تنفیذ نماید مثلاً قرارداد صلح یا صلح‌نامه‌ای را که وکیل یا ثالث نوشته است موکل قبول ننماید و از این اقدام موکل طرف دیگر متضرر گردد ثالت یا طرف دیگر می‌تواند فقط علیه وكيل اقامه دعوی نماید. موکل مسئولیتی ندارد«ازآنجاکه تعهدات و معاملات وکیل عموماً از ناحیه موکل و به‌حساب او انجام می‌گیرد قهراً در مقابل اشخاص ثالث موکل متعهد یا متعهد له قرار می‌گیرد چنانکه در ماده 674 قانون مدنی آمده موکل باید تمام تعهداتی را وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد البته نسبت به اعمال خارج از حدود وکالت موکل هیچ تعهدی ندارد مگر این‌که اعمال فضولی وکیل را امضاء نماید.40

1-1-6-2-2 مخارج و اجرت وکیل
ماده 675 ق.م بیان می‌دارد «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این‌که در عقد وکالت طور دیگری مقررشده باشد.»
بنابراین هزینه‌های را که موکل باید تقبل نماید بر دو گونه است:
1-در مخارجی را که وکیل در اجرای امر وکالت کرده است مانند رفت‌وآمد با تاکسی، کرایه رفت‌وبرگشت به شهرستان، هزینه اطاق و هتل، پول کارشناسی، دستمزد اجیر، پول تمبر، و …
2-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می‌شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت‌المثل دریافت می‌دارد.
ماده‌قانونی می‌گوید مگر این‌که در عقد طور دیگر مقررشده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می‌نماید داخل در حق‌الزحمه وکیل باشد.
در اجرای امر وکالت اگر به علت حوادث غیرمترقبه ضرری متوجه وکیل گردد مانند تصادف یا خراب شدن اتومبیل وی درراه سفر، حدوث بیماری بروی، شکستن دست‌وپا و امثالهم موکل در مورد هزینه‌های این‌گونه حوادث تعهدی بر عهده ندارد.
موکل باید اجرت وکیل را درصورتی‌که وکالت مجانی نبوده بدهد و هرگاه وکیل قرارداد حق‌الوکاله داشته موکل باید بر طبق آن عمل کند و الا طبق عرف و عادت مسلم اجرت‌المثل عمل وکیل را می‌پردازد.
تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده باید موکل بدهد. خساراتی را که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل گردد چنانکه وکیل دررفتن به دفترخانه برای انجام معامله موکل بلغزد و زمین بخورد و پایش بشکند و یا در مسافرت از شهری به شهر دیگر مصادف با دزد گردد و اموال او را به سرقت ببرند موکل ضامن نخواهد بود زیرا موکل عرفا سبب خسارات مزبور شناخته نمی‌شود و تعهد به مسئولیت خود هم ننموده است.41
هرگاه وکیل برای انجام دادن کاری که در دید عرف به‌عنوان مقدمه وکالت است اجیر نگیرد و خود عهده‌دار گردد مستحق اجرت‌المثل این عمل اضافی است.42
مخارج وکالت مثل هزینه‌ای که وکیل برای مسافرت و سایر هزینه‌ها متحمل می‌شود به عهده موکل است موکل باید اجرت وکیل و مخارج انجام‌شده را پرداخت کند اعم از این‌که نتیجه وکالت مثبت و طبق نظر موکل باشد یا نه درحالی‌که وقتی شخصی مال متعلق به غیر را در چارچوب ماده 306 قانون مدنی اداره می‌کند مالك مال فقط در مورد مخارجی که توسط این شخص صورت گرفته و به حال او مفید واقع‌شده است مسئولیت دارد.
ممکن است در حین انجام موضوع وکالت و براثر آن متحمل خساراتی بشود. در این مورد اصولاً نمی‌توان موکل را مسئول دانست زیرا عرفا نمی‌توان او را مسبب این خسارات دانست ولی ماده 2000 قانون مدنی فرانسه موکل را در مورد خساراتی که درنتیجه اجرای موضوع وکالت به وکیل وارد می‌شود مسئول دانسته است مگر این‌که خسارات ناشی از خطای وکیل باشد.43

1-1-7 بررسی وکالتی که مفادا دلالت بربیع دارد
گاهی پیش می‌آید موکل علاوه بر انعقاد عقد وکالت با وکیل، عقد بیعی هم با او منعقد می‌کند. بدین معنی که شخصی وکیلی می‌گیرد تا ملکی را برای او بفروش برساند در ضمن این عقد به دلایل مشکلات قانونی‌ای که ملک موجود دارد به‌طور مثال ملک در رهن بانک می‌باشد و شخص موجود نمی‌تواند به‌صورت عادی و قانونی ملک را به فروش برساند بنابراین شخص موکل با انعقاد عقد بیعی ملک موجود را به وکیل می‌فروشد و بعد از خروج رهن ملک و رفع مشکل قانونی ملک قابل‌استفاده برای وکیل خواهد بود. حال سؤال پیش می‌آید که چنانچه در این میان با انحلال وکالت به‌طور مثال عزل و برکناری وکیل آیا موکل می‌تواند مورد وکالت را به فروش برساند44 و موضوع در صورت وکالت بلاعزل و عدم توانایی موکل بر عزل وکیل چه حکمی دارد؟
در این مورد به این دلیل که عقد بیعی بین دو طرف صورت گرفته است بنابراین به عزل وکیل یا انحلال وکالت موجب از بین رفتن عقد بیع نمی‌شود و موکل نمی‌تواند ملک را خود به فروش برساند با این توجیه که وکالت به پایان رسیده است چراکه رابطه بین طرفین بیع است و موضوع وکالت مطرح نمی‌شود که با انقضای وکالت موضوع مالکیت از بین برود.
البته ناگفته نماند به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که دیگران خریدار را وکیل می‌شناسند نه مالک، بنابراین در صورت فروش مجدد ملک توسط موکل و یا ادعای او بار اثبات با وکیل باشد.
بنابراین در کلیه موارد انحلال وکالت ازجمله (عزل، فوت، حجرو..) در صورت وجود بیع دیگر با انحلال وکالت نمی‌توان ادعایی مبنی بر عدم مالکیت وکیل را داشت.

1-2: انحلال
1-2-1: مفاهیم
شیوه متداول در موضوعات تحقیقی آن است که ابتدا تعریف کاملی از موضوع تحقیق ارائه شود و سپس ماهیت اصلی تحقیق بیان شود تا چارچوب عمومی بحث روشن شود. لذا ما سعی نموده‌ایم ابتدا تعریفی از موضوع ارائه دهیم.
در قانون مدنی ایران برای موضوع انحلال عنوان خاصی در نظر گرفته نشده است و در مبحث سقوط تعهدات و یا سایر مباحث نیز از آن سخن به میان نیامده است. بااین‌حال در موارد متعدد از واژه انحلال در قالب فسخ اقاله و ابطال بحث شده است که در همین چارچوب می‌توان مفهوم آن را بیان کرد.

1-2-1-1: مفهوم لغوی انحلال
واژه انحلال در زبان فارسی جزء لغات دخیل عربی است اما این لغت در زبان فارسی به حدی به استعمال رسیده است که جزء لغات فارسی محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که در فرهنگ لغات فارسی برای آن تعریف ارائه‌شده است45.
این واژه از ریشه عربی حل است که به باب ثلاثی مزید رفته و از آن ماضی و مضارع و مصدر (انحل، ینحل، انحلال) ساخته‌اند. از واژه انحلال در زبان عربی به معنی به هم زدن تعبیر شده است اما در زبان فارسی معنی این واژه عبارت است از حل‌شده، باز شدن، گشوده شدن، برچیده شدن، تعطیل شدن.46در بررسی کتب لغت ملاحظه می‌گردد که در فرهنگ فارسی فسخ به معنای برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان آمده است.

1-2-1-2: مفهوم اصطلاحی انحلال
مفهوم انحلال در معنای حقیقی آن‌که تعبیر انحلال عقد با عنوان بطلان در مفهوم مجازی آن استعمال شده است از هم باز کردن و گسستن گره‌ها است. یکی از حقوقدانان در مفهوم انحلال، قرارداد را به مرگ قرارداد تعبیر می‌کند و این‌گونه می‌نویسد: “فرض این است که پیمانی نافذ و موجود از بین می‌رود و ریسمانی به‌هم‌بافته می‌گسلد”47.
بعضی از نویسندگان نظر دارند که تعبیر انحلال پیمان با عنوان بطلان در مفهوم مجازی آن استعمال شده است48زیرا برخلاف فسخ به معنای انحلال یک‌طرفه بطلان قرارداد بااراده متعاملین یا ثالث نمی‌باشد به‌حکم قانون و به لحاظ عدم اجتماع شرایط موردنظر قانون‌گذار، صورت می‌گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد به‌صورت کلی بتوان مفهوم انحلال را این‌چنین بیان کرد که مفهوم انحلال یک قرار‌داد نیز (برای مثال قرار‌داد وکالت) این است که آن قرار‌داد به‌صورت صحیح بین دو شخص بسته‌شده است اما به جهتی قرارداد مذکور به هم می‌خورد49.

1-2-2: موجبات انحلال
به نظر یکی از حقوقدانان موجبات انحلال عقد چندان فراوان است که اگر زیر یک عنوان جمع شوند در نخستین نگاه لزوم قراردادها را بی‌اعتبار نشان می‌دهد50. اما با این وصف به نظر می‌رسد که فراوانی عنوان‌ها از اعتبار اصل لزوم نمی‌کاهد و نیروی الزام‌آور عقد را متزلزل نمی‌کند. درهرصورت انحلال قرارداد را می‌توان به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن دارد به سه گروه تحت عنوان انحلال قهری، انحلال ارادی و انحلال به تراضی تقسیم کرد که ما به شرح آن می‌پردازیم.

1-2-2-1: انحلال ارادی
انحلال ارادی به تصمیم یکی از دو طرف انجام می‌شود این عمل حقوقی برخلاف انحلال به تراضی که در شمار قراردادها می‌آید، ایقاعات است و نیاز به تراضی ندارد. انحلال ارادی به این معنی را همان‌طور که در ماده 449 قانون مدنی51 عنوان‌شده است را فسخ می‌نامند. همان‌طوری که می‌دانیم در عقد لازم هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معینه. پس، فسخ عقد در موارد معینه در عقود لازم نمود پیدا می‌کند نه در عقود جایز. زیرا در عقد جایز هر یک از دو طرف به‌دلخواه می‌تواند آن را فسخ کند. در عقد لازم بر هم زدن عقد خلاف اصل و نامتعارف است و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد. داشتن مجوز قانونی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، برنامه سوم توسعه، وکالت در طلاق، آیین دادرسی کیفری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره قانون مدنی، ضمن عقد، عقد وکالت، شرط نتیجه