دانلود پایان نامه ارشد درباره روش پژوهش، روانشناسی، کودکان و نوجوان، کتابخانه ملی

دانلود پایان نامه ارشد

گرایش موضوعی در پانزده سال پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. ازمجموع 10368 عنوان کتاب بررسی شده در این پژوهش، 165 عنوان (6/1%) به کلیات، 81 عنوان (78%) فلسفه و روانشناسی، 244 عنوان (35/2%) دین، 165 عنوان (6/1%) علوم اجتماعی، 181 عنوان (74/1%) زبان، 1155 عنوان (14/11%) علوم محض، 302 عنوان (91/2%) علوم عملی، 646 عنوان (23/6%) هنر و ورزش، 6135 عنوان (17/59%)ادبیات، و 1294 عنوان (48/12%) به تاریخ و جغرافیا اختصاص داشته است. از مهم ترین نتایجی که این پژوهش بدان دست یافته، می توان به پایین بودن شمارگان نسبت به جمعیت، کم بودن تعداد عناوین غیر داستان، تمرکز در محل نشر کتابها، و حرفه ای نبودن ناشران این حوزه اشاره کرد.
9. عبدلی (1378) در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت کتابهای داستانی کودکان در سالهای 1372- 1374 که در نشریه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ، به بررسی وضعیت کتابهای کودکان رسیده به کتابخانه ملی ایران از سال 1372- 1374پرداخته است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیة کتابهای داستانی کودکان تشکیل می دهد که از سالهای 1372 تا 1374 در ایران منتشر شده و به کتابخانه ملی رسیده اند که تعداد آنها 663 عنوان بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بیشترین عناوین کتابهای داستانی مربوط به سال 1374 با 367 عنوان کتاب چاپ شده میباشد و کمترین عناوین کتابها (134 عنوان) در سال 1373 چاپ شده است. گروه ج بیشترین عنوان (291) و گروه الف کمترین عنوان (83) را به خود اختصاص داده اند. بیشترین گرایش موضوعی مربوط به داستانهای حیوانات و کمترین گرایش مربوط به داستانهای پریان، حماسی، انقلاب و سیرک می باشد. تعداد کتابهای تجدید چاپ و چاپ اول با هم برابر است که نشان دهنده رقم بالای کتابهای تجدید چاپی است.
همین پژوهشگر در سال 1383 در مقاله ای تحت عنوان گرایشهای موضوعی کتابهای داستانی کودکان به بررسی گرایشهای موضوعی کتابهای داستانی کودکان طی سالهای 1376 تا 1380 پرداخته و فرضیه وجود رابطه معنادار میان انتشار کتابهای داستانی کودکان را در گرایشهای موضوعی مورد مطالعه طی سالهای فوق مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد از مجموع 5171 عنوان کتاب داستانی منتشر شده در این سالها، بیشترین عناوین کتابهای داستانی کودکان مربوط به سال 1380 با 1844 عنوان و کمترین مربوط به سال 1377 با 321 عنوان است. طی پنج سال مورد بررسی، داستانهای تخیلی با 1566 عنوان، 6/30% کل کتابهای داستانی کودکان را تشکیل می دادند و پس از آن داستانهای حیوانات با 1302 عنوان ، 4/25% از عناوین منتشر شده را به خود اختصاص داده اند. داستانهای اجتماعی نیز با 629 عنوان (3/12%) در مقام سوم اهمیت قرار دادند. همچنین، طی سالهای 1376 تا 1380 داستانهای پهلوانی با 5 عنوان (10%)، داستانهای روانشناسی با 6 عنوان (12%) و داستانهای عرفانی با 8 عنوان (16%) کمترین عناوین منتشر شده را داشتند. انتشار کتابهای داستـانی در کل سالهای مورد مطالعــه، از میزان همبستگی مستقیم و معناداری برخــوردار بوده است. قوی ترین همبستگی میزان انتشار کتابهای داستانی کودکان در یک سال نسبت به سال قبل، مربوط به سال 1380 با 1379 است.
10. «مطلبي» (1387) در پژوهشي با عنوان «سيماي نشر كتاب در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي» نشان داد كه به ترتيب حوزة موضوعي دين، كودك و نوجوان و ادبيات بيشترين كتابهاي منتشر شده را به خود اختصاص داده اند. از نظر تأليف و ترجمه، آمارها وضعيت مطلوب تأليف نسبت به ترجمه را نشان مي‌دهد.

جدول 2-6. خلاصه پیشینه پژوهش

نتایج و پیشنهادات
سال نشر
نویسنده
عنوان مقاله

گسترش کتابخانه‌ها در سه اصل روابط عمومی، تبلیغات و ترویج است.
1387
سودابه شاپوری
بازاریابی در کتابخانه‌ها
1
دو معضل کسادی بازار کتاب عبارتند از:
• نبود یا کمی عادت به کتابخوانی در مردم
تورم و اثرات سوء آن بر قدرت خرید اقشار میانی و پایینی جامعه
1370
حسن کیانیان
جست و جویی در ریشه یابی کسادی بازار کتاب
2
1- ادارات کل ارشاد باید به عنوان «مرکز پخش» عمل کنند و کتب را با شرایط مناسب در اختیار کتابفروشی‌های مختلف حوزۀ خود بگذارند.
ادارات کل، رأساً اقدام به تأسیس فروشگاههای بزرگ کتاب نمایند.
1373
حمید آیتی
توزیع کتاب، مشکلات و راهبردها
3
تغيير در سياستهاي يارانه‌اي دولت در حوزه نشر، تقويت زيرساختهاي فرهنگي كشور بويژه در بخش كتابخانه‌هاي عمومي و كودكان و نوجوانان كه به افزايش رغبت عامه مردم به كتابخواني منجر مي‌شود، بازنگري در روشهاي برگزاري نمايشگاه‌هاي ملي و بين‌المللي، ايجاد تسهيلات ويژه براي تبليغ و انتشار آگهي‌هاي بازرگاني براي كتاب از سوي رسانه‌هاي همگاني و تشويق صاحبان صنايع به سرمايه‌گذاري در اين بخش و استفاده از فرصتهاي اين حوزه براي تبليغ كالاهاي خود، و کاهش قیمت برای مصرف کننده مي‌تواند در دراز مدت به رونق اين بخش كمك كند.
1387
لیلا مکتبی فرد
مروري بر بازاريابي كتاب در ايران و جهان
4
1- موضوع امنیت و و حفظ حریم شخصی، از سوی دانشگاه‌ها در سایر استان‌ها بیش از دانشگاه‌های تهران مورد تأیید قرار گرفت.
2- پاسخگویان در دانشگاه‌های سایر استان‌ها بیش از پاسخگویان در دانشگاه‌های تهران، بر تسهیل روند انتخاب و دستیابی به کتاب تأکید نمودند.
1388
محمود جعفر پور و حسین رحمان سرشت
ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاه‌های کشور
5
1- طي 24 سال گذشته يعني سالهاي 1357 تا 1381، جمعاً 249533 عنوان كتاب در ايران منتشر شده و نشر كتاب در اين مدت ميانگين نرخ رشدي حدود 22% داشته است.
مهم‌ترين متغير اثرگذار بر افت و خيزها و تحولات آمار نشر كتاب در ايران، تحولات اجتماعي ذكر شده كه پس از انقلاب اسلامي در ايران رخ داده است.
1382
عليرضا مهدياني و حسن مرتضوي
سيماي نشر كتاب در ايران طي دو دهه اخير
6
از مجموع 996 کتـــاب چاپ شده در این دو دوره، بیش از نیمی از آنهــا (54/59%= 593 عنوان) به حــوزه کتابهای داستانی اختصاص دارد. در میان سایر آثار نیز 218 عنوان (89/21%) کتابهای غیر داستانی، 111 عنوان (14/11%) کتابهای آموزشی، 46 عنوان (62/4%) شعر و 28 عنوان (81/2%) کتابهای مخصوص اولیای تربیتی می باشد. ضمناً تنوع موضوعی آثار در دوره دوم بیشتر از دوره اول می باشد.
1369
وحید طوفانی اصل
پایان نامه مقایسه کمی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دوره های 1345-1351و 1358- 1367
7
1- ازمجموع 10368 عنوان کتاب بررسی شده در این پژوهش، 165 عنوان (6/1%) به کلیات، 81 عنوان (78%) فلسفه و روانشناسی، 244 عنوان (35/2%) دین، 165 عنوان (6/1%) علوم اجتماعی، 181 عنوان (74/1%) زبان، 1155 عنوان (14/11%) علوم محض، 302 عنوان (91/2%) علوم عملی، 646 عنوان (23/6%) هنر و ورزش، 6135 عنوان (17/59%)ادبیات، و 1294 عنوان (48/12%) به تاریخ و جغرافیا اختصاص داشته است.
پایین بودن شمارگان نسبت به جمعیت، کم بودن تعداد عناوین غیر داستان، تمرکز در محل نشر کتابها، و حرفه ای نبودن ناشران این حوزه
1375
میترا طاهری لطفی
پایان نامه بررسی وضعیت کتابهای کودکان و نوجوانان 1357- 1371
8
بیشترین عناوین کتابهای داستانی مربوط به سال 1374 با 367 عنوان کتاب چاپ شده می باشد و کمترین عناوین کتابها (134 عنوان) در سال 1373 چاپ شده است. گروه ج بیشترین عنوان (291) و گروه الف کمترین عنوان (83) را به خود اختصاص داده اند.بیشترین گرایش موضوعی مربوط به داستانهای حیوانات و کمترین گرایش مربوط به داستانهای پریان، حماسی، انقلاب و سیرک می باشد. تعداد کتابهای تجدید چاپ و چاپ اول با هم برابر است که نشان دهنده رقم بالای کتابهای تجدید چاپی است.
1378
مهشید عبدلی
بررسی وضعیت کتابهای داستانی کودکان در سالهای 1372-
9
از مجموع 5171 عنوان کتاب داستانی منتشر شده در این سالها، بیشترین عناوین کتابهای داستانی کودکان مربوط به سال 1380 با 1844 عنوان و کمترین مربوط به سال 1377 با 321 عنوان است. طی پنج سال مورد بررسی، داستانهای تخیلی با 1566 عنوان، 6/30% کل کتابهای داستانی کودکان را تشکیل می دادند و پس از آن داستانهای حیوانات با 1302 عنوان ، 4/25% از عناوین منتشر شده را به خود اختصاص داده اند. داستانهای اجتماعی نیز با 629 عنوان (3/12%) در مقام سوم اهمیت قرار دادند. همچنین، طی سالهای 1376 تا 1380 داستانهای پهلوانی با 5 عنوان (10%)، داستانهای روانشناسی با 6 عنوان (12%) و داستانهای عرفانی با 8 عنوان (16%) کمترین عناوین منتشر شده را داشتند. انتشار کتابهای داستـانی در کل سالهای مورد مطالعــه، از میزان همبستگی مستقیم و معناداری برخــوردار بوده است.
1383
مهشید عبدلی
گرایشهای موضوعی کتابهای داستانی کودکان
10
1- حوزة موضوعي دين، كودك و نوجوان و ادبيات بيشترين كتابهاي منتشر شده را به خود اختصاص داده اند.
از نظر تأليف و ترجمه، آمارها وضعيت مطلوب تأليف نسبت به ترجمه را نشان مي‌دهد.
1387
مطلبي
سيماي نشر كتاب در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي
11
کیفیت نسبت به کمیت استراتژی مهمتری در صنعت نشر است.
2002
توماس ول
انتشار برای سود
12
ثبات مدیریت نشر، از عوامل اصلی موفقیت یک کتاب است.
1990
جویس استنجر
وقتی کتاب فروش نمی‌کند مقصر کیست؟
13
ایجاد کتابفروشی های زنجیره ای با خدمات رفاهی مانند کافی شاپ در فروشگاه‌های کتاب
2000
اودری فرانسیس
فروش کتاب و رفتار مصرف کننده
14
كتابهاي مذهبي بيشترين و كتابهاي با موضوع كليّات كمترين حجم انتشار را تشكيل داده‌اند. انتشار كتابهاي كودكان و نوجوانان در حال گسترش و افزايش است و كتابهاي علمي و تحقيقاتي كمتر در خود كشور منتشر شده و بيشتر، از ساير كشورها به كنيا وارد ميشوند.
صنعت نشر كنيا بايد به سوي مستقل شدن پيش برود و راهكارهايي براي دسترسي به اين هدف ذكر شده كه عبارتند از:
– توجه به وضعيت موجود و استفاده از حداكثر توان و قابليتهاي داخل كشور جهت بهبود وضعيت فعلي.
– مشاركت دولت در جهت بهبود وضعيت فعلي و وضع قوانين و مساعد كردن محيط و كاهش قيمت كاغذ.
– ايجاد سازمانهاي حرفهاي توليد، نشر و توزيع كتاب كه بتوانند در عين رقابت، به همكاري نزديك با يكديگر بپردازند.
– صنعت نشر موجود توسط افراد حرفهاي آموزش ديده و متخصص كه مهارت مديريتي نيز دارند، مورد بررسي قرار بگيرد.
1996
هنري چاكاوا
صنعت نشر كنيا: بي‌نيازي و وابستگي
15

فصل سوم

روش تحقیق

3-1. مقدمه:
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود. از اصطلاح «روش پژوهش» معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. این استنباط گاه دارای همپوشانی‌ها و وابستگیهایی هست و در مواردی هم « روش پژوهش» و «نوع پژوهش» مترادف منظور شده اند. به طور کلی “روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است”(خاکی،1384، 201).
روش پژوهش وسیله یا طریقه این امر است که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و یا رد شود. به عبارت دیگر، روش پژوهش چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالهای پژوهش را فراهم می آورد (سرمد، حجازی و بازرگان،1381، 22).
در این فصل مباحثی چون روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری، روایی و پایایی ابزار سنجش دادهها، و آزمونهای آماری مورد استفاده شده در پژوهش مطرح می گردند.
3-2. روش تحقیق:
روش پژوهش استفاده شده در این پژوهش با رویکرد کمی از نوع توصیفی می باشد. در روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، محقق تلاش می‌کند تا داده‌های به دست آمده از نمونه را بدون دخل و تصرفی بررسی کرده و روابط بین آن‌ها را مشخص کند. جهت دستیابی به این هدف از پرسشنامه جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است.
روش پژوهش در علوم رفتاری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره بازاریابی، کودکان و نوجوان، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کودک و نوجوان، روابط عمومی، سطح معنی داری، توزیع فراوانی