دانلود پایان نامه ارشد درباره حزب دموکرات، بحران دموکراسی، جامعه شناسی سیاسی، وزارت خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

از شصت نماینده را در دست گرفت (فخرالدین عظیمی 1391، ص 323).
گفته می شود حکمت با کناره گیری خود از حزب دموکرات، حدود بیست نماینده را که در حوزه های کرمان و فارس به انتخاب آنان کمک کرده بود از چنگ حزب دموکرات بیرون آورد (پرواند ابراهامیان 1382، ص 302).
در هر صورت دو هفته پس از آنکه حکمت از حزب دموکرات کناره گرفت، دولت قوام سقوط کرد. دلایل این کناره گیری هم معلوم نشد. هواداران قوام مدعی بودند که جناح مخالف، حکمت را تطمیع کرده است. هواداران حکمت نیز استدلال می کردند که قوام باتشکیل ندادن کنگره دو سالانه ی حزب و اجرای اصلاحات اجتماعی، اصول و موازین حزب را مراعات نکرده است. ولی خود حکمت بعدها نوشت که پیروانش او را در فشار گذاشته بودند تا با همکار قدیمی خود، قوام، قطع رابطه کند. (همان ، ص 302).
در 13 آذر 1326 اکثر وزیران قوام به تشویق دربار استعفای خود را به شاه تقدیم داشتند و بدین طریق آخرین امید قوام به باقی ماندن بر مسند قدرت برباد رفت. به گفته ی لوروژتل نطق رادیویی قوام در 10 آذر 1326، که شاه آن را توهین آمیز یافته بود، و نیز دخالت قوام به سود رضا روستا، از سران اتحادیه ی کارگری حزب توده، که به آزادی وی از زندان انجامید، عذر و بهانه بیشتری برای مخالفت با قوام به شاه داد. با توجه به این دلایل، و همچنین به سبب جرأت و جسارتی که شاه در اثر اعلام خبر پیوستن حکمت و پیروانش، به مخالفان قوام یافته بود، شاه به اشاره، همکاران نخست وزیر را آگاه ساخت که وی خواهان استعفای آنان است، و آنان احساس کردند که راه دیگری جز اطاعت در پیش ندارند (فخرالدین عظیمی 1391، ص 323-324).
اعضای جناح مخالف با گردآمدن در مجلس و طرح نیاز دولت به رأی اعتماد، بلافاصله حالت تهاجمی به خود گرفتند. از 112 نماینده ی حاضر در جلسه ی رأی اعتماد، 36 نفر رأی مخالف؛ 45 نفر – کمتر از نصف حاضران – رأی موافق؛ و 31 نفر – تقریباً همه دموکرات های پیشین- رأی ممتنع دادند. به محض اینکه قوام استعفا داد و برای «معالجه» روانه ی پاریس شد، شاه لقب جناب اشرف را از وی گرفت و سلطنت طلبان هم طرحی برای پیگرد قانونی او ارائه دادند زیرا دلیل می آوردند که او برای پرکردن صندوق های حزب دموکرات، مجوزهای واردات می فروخته است با رفتن قوام، شکاف های بیشتری در بین دموکرات ها پدید آمد. هنگامی که سازمان جوانان حزب استقلال خود را از «زمین داران محافظه کار» عضو کمیته ی مرکزی اعلام کرد، کمیته ی مرکزی نیز این سازمان را به دلیل «انحرافات فوق چپ گرایانه» اخراج کرد و بهرام، روزنامه ی وابسته ی سازمان را به علت انتشار مقاله ای افشاگرایانه با عنوان «ثروتمندان چپاول گر» به باد انتقاد گرفت.
همچنین، کمیته ی مرکزی اسکی را اخراج کرد؛ زیرا اعضای اسکی به زور وارد مراکز کمیته ی مرکزی شده بودند تا دارایی های حزب را تصرف کنند. دموکراتی هایی که هنوز به قوام وفادار بودند بیهوده اعتراض کردند که «این یک واقعیت مسلم جهانی است که وقتی یک اتحادیه ی کارگری در سیاست مداخله می کند ویژگی اتحادیه حقیقی را از دست می دهد، طبقه کارگر که پیش از اجرای سیاست های محتاطانه ی خنثی کننده ی قوام مسئله سازترین طبقه بود، دوباره به اقدامی نفاق افکنانه تحریک شده است و متأسفانه تحریک کنندگان اعضای پیشین حزب هستند.» بدین ترتیب طرح بلندپروازانه ی قوام برای ایجاد سازمان سیاسی منضبط و حتی احتمالاً یک دولت تک حزبی راه به جایی نبرد (پرواند ابراهامیان 1382، ص 302 و 303).
باقر عاقلی عقیده دارد که کاری که فراکسیون دموکرات مجلس پانزدهم با قوام کرد شبیه کاری است که مردم کوفه با مسلم بن عقیل نمودند (باقرعاقلی 1378، ص 369).
احمد آرامش در خاطرات خود انگلیس ها را عامل اختلاف در بین اعضای حزب دموکرات و متلاشی شدن حزب دموکرات می داند (غلامحسین میرزاصالح 1361، ص 263) همچنین وی علت اقدامات انگلیسی ها بر علیه قوام را، مبارزاتی می داند که قوام و بر علیه انگلیسی ها انجام داد (همان ، ص 252). عباس میلانی در کتاب نگاهی به شاه، درباره ی حزب دموکرات می گوید: «نوع تشکیلات و ترکیب حزب بیشتر از جنس احزاب توده گرا و پوپولیستی بود – که معمولاً- دولت هایی اقتدارگرا ره می سپرند- نه از نوع حزبی برساخته برای مشارکت در مبارزات پارلمانی (عباس میلانی 2013، ص 151).
دکتر حسین بشیریه در کتاب خود «جامعه شناسی سیاسی» حزب دموکرات قوام السلطنه را مهمترین حزب طبقه ی اشراف در آن برهه ی زمانی می داند و به نوعی آن حزب را در زمره ی حزب طبقه ی اشراف به شمار می آورد (حسین بشیریه 1390، ص 203).
فخرالدین عظیمی در کتاب بحران دموکراسی در ایران معتقد است که قوام تحت تأثیر وزارت خارجه ی آمریکا و سفیر آمریکا در ایران ترغیب گشت که به آرزوی دیرینه اش در برپایی یک حزب سیاسی جامه ی عمل بپوشاند و به نوعی تشکیل احزاب مستقل در آن برهه ی زمانی در راستای مقابله با حزب توده بود (فخرالدین عظیمی 1391، ص 278 و 279).
وی همچنین معتقد است :که قوام با تشکیل حزب خود که به نحوی رندانه حزب دموکرات ایران، در مقابل حزب دموکرات آذربایجان، نامیده شد، امید به آن داشت که با ادعای حزب توده در این مورد که یگانه قهرمان طبقات پائین جامعه و نماینده منافع آنان است، و تنها حزبی است که هواخوانده اندیشه ها و برنامه های ترقی خواهانه است، مقابله کند. برنامه ی حزب او کمتر از برنامه ی حزب توده پیشرفته نبود، و با ارائه برنامه اصلاحاتی در سطح کشور همانند آنچه دموکرات های آذربایجان فقط برای آن منطقه مطالبه می کردند، می توانست مدعی شود که خواست های دموکرات ها دیگر محلی از اعراب ندارد. ایجاد حزب دموکرات ایران همچنین تلاشی بود از سوی قوام که با استفاده از موقعیت خود به عنوان نخست وزیر، یاران و وابستگان خود را متشکل ساخته از حضور گروهی وسیع و منسجم در مجلس آینده اطمینان حاصل کند- گروهی که به حزب جدید وفادار بوده قوام را قادر به حفظ مقام و موقعیتش بنماید. بدین ترتیب تشکیل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره حزب دموکرات، عباس میرزا، مجلس شورای ملی، تبلیغات شفاهی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اسلام سیاسی، تعدد زوجات، کشورهای اسلامی، شورهای اسلامی