دانلود پایان نامه ارشد درباره بازاریابی، اجتماعی و فرهنگی، بازارهای اینترنتی، استراتژی بازاریابی

دانلود پایان نامه ارشد

فرهنگ پژوهش در کشور ما رشد کاملی نداشته محققان در اکثر مواقه با این محدودیت رورو هستند.
2- مداخله متغیرهای تعدیل‌گر از قبیل عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ از آنجا که قدرت خرید و شرایط اجتماعی و… بر خرید موثر بوده میتواند بر نتایج پژوهش تاثیر گذار باشد.
3- سطح سوالات پرسشنامه از سطح سواد برخی از مخاطبان بالاتر بوده . از آنجا که افراد کم سواد نیز در گروه مخاطبین ما نیز وجود داشتند در برخی موارد سطح پرسشتامه بالاتر از سواد مخاطبین بوده است.
4- پراکندگی جامعه آماری؛ از جمله محدودیتهای این پژوهش بوده که جمع آوری دادهها را برای پژوهشگر دشوار میساخت.

فهرست منابع

منابع فارسی
[1] آذرنگ، عبدالحسين (1378)، شمه اي از كتاب، كتابخانه و نشر كتاب. تهران: كتابدار.
[2] آذرنگ، عبدالحسين (1374)، دوره‌هاي عادي و بحراني نشر كتاب در ايران (1320-1370). دانشگاه انقلاب، ويژه كتاب و كتابخواني. تهران: جهاد دانشگاهي.
[3] اربابی، علی محمد (1350)، تبلیغات تجاری. تهران : انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.
[4] اربابی، علی محمد (1371)، از تولید تا مصرف (بازاریابی). تهران: فروردین.
[5] استپچویچ، الکساندر (1373)، کتاب در پویه تاریخ، ترجمه حمیدرضا شیخی. مشهد: آستان قدس رضوی.
[6] اسفیدانی، محمدرحیم (1385)، استراتژی بازاریابی در بازارهای اینترنتی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره کودک و نوجوان، روابط عمومی، بازاریابی، کودکان و نوجوان Next Entries پایان نامه رایگان درباره توزیع فراوانی، ضریب همبستگی، مصرف کنندگان، مصرف کننده