دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

انصار الشريعه ليبي را شکل بخشيدند. انصار الشريعه و افراد منتسب به آن که با لوگو و پرچم مشکي و منقوش به لا اله الا الله و محمد رسول الله و نام انصار الشريعه- مشابه پرچم گروه داعش- ظاهر شدند، عمدتاً در مناطق شرقي ليبي و به ويژه در درنه و منطقه جبل الاخضر حضور دارند. اين منطقه به لحاظ تاريخي و سياسي در کشور ليبي اهميت فراواني دارند. در اين منطقه رهبر اسطوره‌اي و اسلام‌گراي ليبي (عمر مختار)، حرکت‌هاي استقلال‌طلبانة ليبيايي را عليه استعمار ايتاليا صورت‌بندي نمود. و در مناطقي مانند بنغازي و سرت، به شدت از فضاي به وجود آمده بهره برداري کرده و قرائتي سلفي از بيداري اسلامي در اين منطقه ارايه دادند.270
در يمن نيز به سادگي چنين وضعيتي مشاهده مي‌شود. هرچند جنوب يمن از ديرباز به ويژه پس از جنگ افغانستان، محل فعاليت گروه‏هاي سلفي بوده است، اما پس از گسترش دامنه انقلابات به يمن، تصدير انقلاب يمن توسط اين گروه‌ها افزايش يافت. گروه الاحمر و همچنين طيف‌هاي مختلف سلفي در يمن، فعاليت خود را براي رهبري جريان بيداري اسلامي در اين کشور آغاز کردند که با واکنش تند و سريع جريان حوثي در اين کشور روبرو شد. از آنجا که يمن به عنوان همسايه عربستان، براي عربستان اهميت به سزاي
14

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جهان اسلام، انقلاب مصر، افغانستان Next Entries مقاله درباره قاچاق کالا، سیاست کیفری، اقتصاد مقاومتی، حمل و نقل