دانلود پایان نامه ارشد با موضوع یادگیری مشارکتی، آموزش علوم، روش یادگیری مشارکتی

دانلود پایان نامه ارشد

منبع،ص516)”
2-14-4 معلم به عنوان هدایت کننده و منبع اطلاعات
نقش معلم در روش یادگیری مشارکتی باید عمدتا به صورت هدایت کننده باشد. و همچنین زمانی که گروه نیاز به اطلاعاتی داردکه نمی تواند آن را به دست آورد معلم می تواند آن اطلاعات را در اختیار گروه قرار دهد”(همان منبع،ص517)”
2-14-5 پاداش دادن به توفیق گروهی
پس از آنکه گروه به هدفش دست یافت و به موفقیت رسید، همه اعضای گروه باید به پاس این موفقیت باید پاداش دریافت کنند. مثلا وقتی که در امتحان مربوط به کار گروهی همه اعضای موفق می شوند، تک تک آنها مستحق پاداش خواهند بود”(همان منبع)”.
2-14-6 مسئولیت فردی
برای جلوگیری از وضعیتی که در آن بعضی از اعضای گروه بیشترین مقدار کار را انجام می دهند و بعضی ها از زیر بار شانه خالی می کنند، معلم باید مواظب باشد که همه اعضای گروه مسئولیت انجام بخشی از کار را بپذیرند. برای این منظور معلم می تواند از تک تک اعضا بخواهد تا به سؤالهای شفاهی یا کتبی او که در باره فعالیتهای گروهی طرح شده اند پاسخ دهند”(همان منبع )”.
2-14-7 تغییر مدت کار
مدت فعالیت کار گروهی باید متنوع باشد. بعضی گروهها برای انجام کارهای مختصر و مشخص تشکیل می شوند و کارشان را در زمان محدودی به ثمر می رسانند. بعضی گروهها برای انجام کارهای مهم تری تشکیل می شوند و لذا مدت بیشتری به فعالیت می پردازند. اما بعضی گروهها که به گروههای پایه19 معروف اند برای تمام سال یا ترم تحصیلی به فعالیت می پردازند. این گروهها منابع یادگیری را با هم شریک می شوند، وظایف را میان خود تقسیم می کنند، یادداشت های کلاسی را در اختیار هم می گذارند، و در همه چیز از همدیگر حمایت می کنند و به همدیگر یاری می دهند”(همان منبع )”.
2-14-8 ارزشیابی از خود
پس از آنکه فعالیتهای گروهی به پایان رسید و هدفهای پیش بینی شده تحقق یافتند، گروه به تحلیل عملکرد خود می پردازد و نقاط قوت و ضعف کار را مشخص می کند و به ارزیابی از فعالیتهای انجام شده اقدام می نماید. در صورت لزوم این کار به کمک معلم صورت می پذیرد”(همان منبع )”.
2-15 انواع روش های یادگیری مشارکتی
اسلاوین در سال 1991 در خصوص تکنیک های یادگیری مشارکتی از طریق آموختن با هم بیان می دارد که در جمع بندی از پژوهش های انجام شده در زمینه یادگیری مشارکتی، هشت شیوه یادگیری مشارکتی مطرح است که در تازه ترین پژوهش ها بکار گرفته شده و اثر بخشی خود را در دستاوردها نشان داده و مورد تایید قرار گرفته اند.
1- گروه هاي پيشرفت تيمي دانش آموزان ( STAD) : در این شیوه دانش آموزان به گروه های که از 4 تا 5 تشکیل می شود، تقسیم می شوند در این گروه ها دانش آموزان از لحاظ جنسیت، نژاد، زمینه های خانوادگی و فرهنگی و تجربیات و غیره متفاوت هستند. معلم ابتدا درس ارایه می کند. و بعد دانش آموزان در گروه ها به بررسي و مطالعه پيرامون موضوع مي پردازند. در پايان دانش آموزان در آزمون هاي انفرادي شركت نموده و سپس نمره هاي آزمون دانش آموزان با میانگین نمره های گذشته آنها مقایسه می شود و نمره نهایی بر اساس پیشرفت آن نسبت به عملکرد های گذشته آنها تعیین می شود. سپس نمره هاي فوق جمع بندي شده و نمره نهايي گروه را تشكيل مي دهند. گروه هايي كه تا سطح خاصي از معيارهاي پيشرفت تعيين شده ارتقا يابند، به دريافت پاداش يا گواهينامه و غيره نايل مي آيندو همه فرآيند فوق، از زمان ارايه درس توسط معلم تا كارهاي گروهي و شركت در آزمون، معمولأ در سه الي پنج جلسه درس انجا م می شود(فضلی خانی،2001).
2- روش مسابقه تيمي يا رقابت و مسابقه تيمي(TGT): در این روش، روش تدريس معلم و كارگروهي شبيه روش قبلي است،ولي تفاوت آنها در اين است كه دانش آموزان به جاي شركت در آزمون، در مسابقات هفتگي شركت مي كنند. در اين مسابقات دانش آموزان هر تيم، به منظور كسب امتياز براي تيم خود، با دانش آموزان تيم هاي ديگر كه داراي سوابق تحصيلي مشابه هستند، در گروه هاي سه نفره به رقابت مي پردازند. به منظور عادلانه بودن رقابت ها، ترکیب گرو ه های سه نفره ای در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، به تناوب تغيير مي كند. نمره هايي كه هر برنده براي تيم خود كسب مي كند، بدون توجه به سطحي كه در آن به رقابت پرداخته است، محاسبه مي شود
4- يادگيري انفرادي با ياري گرفتن از تيم TAT)): در این روش تيم هاي چهارنفره از دانش آموزان كه در سطوح كارآيي متفاوت هستند، تشكيل مي شود و به تيم هايي كه عملكرد مطلوب داشته باشند، گواهينامه اعطا مي شود. با اين حال تفاوت هايي ميان اين روش با روش هاي قبل به چشم مي خورد. براي نمونه در دو روش پيشين، آموزش دانش آموزان به صورت جمعي و يكسان ارايه مي شود، ولي در اين روش، يادگيري مشاركتي با آموزش فردي درمي آميزد. به علاوه دو روش قبلي براي تدريس بسياري از موضوع ها و در اغلب پايه ها مناسب هستند، در صورتي كه روش فوق مختص آموزش رياضيات در پايه هاي سوم تا ششم (يا دانش آموزان پايه هاي بالاتر) طراحي شده است.
4- قرائت و نگارش تلفيقي مشاركتي (CIRC ): این روش در حقيقت برنامه اي جامع براي آموزش قرائت و نگارش در سال هاي آخر دوره ابتدايي است، جديدترين شيوه يادگيري مشاركتي به شمارمي رود. در اين روش، معلمان به شيوه برنامه هاي سنتي، از تشكيل گروه هاي قرائت استفاده مي كنند و دانش آموزان را به تيم هاي مختلف كه از دو جفت دانش آموز تشكيل شده است، تقسيم مي كنند. هنگامي كه معلم به آموزش يكي از تيم ها اشتغال دارد، تيم هاي ديگر به يك سلسله فعاليت هاي شناختي، نظير قرائت در حضور همديگر، بحث در مورد چگونگي نگارش يك داستان، خلاصه كردن داستان، املاي كلمه ها و لغت معني مشغول مي شوند، در صورتي كه تقسيم كلاس به گروه هاي قرائت همگن نباشد، همه دانش آموزان كلاس به منزله يك تيم واحد در جريان يادگيري با يكديگر مشاركت مي كنند. در طول ساعت هاي تدريس زبان، دانش آموزان به فعاليت هايي از قبيل نگارش، اصلاح و ويراستاري آثار يكديگر و تهيه مقدمات انتشار كتاب از سوي تيم مشغول مي شوند. در اكثر فعاليت هاي روش مذكور، دانش آموزان درس را كه معلم ارايه كرده است و به صورت تيمي مطالعه كرده و تمرين ها و آزمون هاي مربوط به آن را نيز به صورت تیمی انجام می دهند.
5- تقسيم موضوع به بخش هاي مختلف (روش يادگيري مشارکتي جیگ ساو : (I اين روش ابتدا به وسيله آرونسن و همكاران 1978 ميلادي طراحي شد. در اين روش دانش آموزان براي كارکردن روي موضوع درسي كه به بخش هاي مختلف تقسيم شده است، تيم هاي ٦نفره تشكيل مي دهند(آرونسون،1987).
6- تقسيم موضوع به بخش هاي مشترک ( روش يادگيري مشارکتي جیگ ساوII) اسلاوين در سال ١٩٨٦ آن را ارايه كرد و در برنامه يادگيري دانش آموزان گنجانيد. در اين شيوه دانش آموزان به شيوه گروه هاي پيشرفته تيمي و رقابت و مسابقه تيمي در گروه هاي ٤ الي ٥ نفره به كار مشغول مي شوند. در اين روش به جاي تقسيم موضوع به بخش هاي مختلف، كليه دانش آموزان يك مطالب مشترك نظير يك فصل از كتاب يا يك داستان كوتاه يا يك زندگينامه را مطالعه می كنند. در عين حال از هر دانش آموز خواسته مي شود تا در مورد يكي از عناوين مطلب مورد نظرمطالعه عميق به عمل آورد. آن دسته از دانش آموزاني كه در مورد يك عنوان مشترك مطالعه كرده اند، به منظور بحث و بررسي پيرامون آن گرد هم جمع مي شوند و گروه ها تخصصي تشكيل مي دهند و سپس به منظور تدريس آموخته هاي خود به اعضاي ديگر، به تيم هاي خود باز مي گردند، در آخرين مرحله هريك از دانش آموزان در آزمون هاي انفرادي شركت مي كنند، نمره هاي اين آزمون ها، براساس سيستم محاسبه نمره ها در روش گروه هاي پيشرفت تيمي تعيين مي شود. گروه هايي كه حد نصاب نمره را كسب كرده باشند موفق به اخذ گواهينامه مي شوند
7- روش آموختن با هم: در اين روش دانش آموزان از طريق آموختن با هم در گروه هاي ناهمگن ٤ تا ٥ نفر مشغول انجام تكاليف خود می شوند. نتايج كار گروهي روي يك ورقه منعكس مي شود و مبناي دريافت نمره يا پاداش گروهي، همين كار مشترك است. محور اصلي موفقيت در اين روش، يادگيري مشاركتي، فعاليت هاي درون گروهي مشترك و تشكيل جلسه هاي مباحثه منظم درباره چگونگي بهتر انجام دادن يك كار گروهي است. شکاري و همکاران تحقيقي پيرامون روش آموختن با هم، روي فراگيران زبان انگليسي با روش نيمه تجربي انجام داده اند، نشان مي دهد روش از طريق آموختن با هم يا آموختن با هم نسبت به روش هاي حفظي، سخنراني و غيره بر يادگيري و آموزش زبان خارجي تاثير عميق تري دارد(شکاری،2009).
8- روش پژوهش گروهی: اين روش به وسيله شلوموشاران وبيل شاران در دانشگاه تلاويو طراحي شد. اين روش در اصل يك طرح عمومي اداره كلاس درس است كه بر طبق آن دانش آموزان درگروه هاي كوچك، با استفاده از روش هاي پژوهش مشاركتي، بحث هاي گروهي و برنامه ريزي مشاركت فعاليت مي کننددر اين روش دانش آموزان به گروه هاي ٢ تا ٦ نفر تقسيم می شوند. پس از انتخاب عنوان مورد مطالعه، هر گروه آن را به بخش هاي كوچك تر تقسيم مي كند و هر بخش را يكي از اعضا مطالعه مي كند، در آخرين مرحله هريك از گروه ها مجموع آموخته ها و يافته هاي خود رابه صورت يك كار گروهي به بقيه كلاس ارايه مي دهند(یوسفی ،2002).
2-16 رویکردهاي آموزش علوم و جایگاه رویکرد مشارکتی :
تمام زیبایی رویکرد جدید آموزش علوم در این نکته است که می کوشیم به هر نحو ممکن از هر چهارچوب صلب انعطاف ناپذیر و قطعی نگري که بخواهد از جهاتی آن را محدود کند بگریزیم. بدین ترتیب ملاحظه می شود که نگرش سیال و غیر جزمی رویکرد جدید آموزش علوم در سطح جهانی، تمام اصول و روش هاي تدریس پیشرفته را بسته به مورد و با توجه به موقعیت مورد عنایت قرار می دهد و در هر زمان دست کم به پاره اي از آنها توجه کافی دارد، به گونه اي که در نهایت مجموعه اي جامع فراهم می آورد. البته ناگفته پیداست که در چنین نگرشی، نقش معلم بسیار مهمتراز آن است که بتوان درباره آن اغماضی روا داشت(امانی تهران، 1380 ).
2-16 -1 چهار رویکرد اصلی یاد دهی – یادگیري را که عبارتند از :
1- رویکرد انتقالی : که در آن معلم نقش اصلی در یادگیري داشته و محتوي را کنترل می کند. تدریس از طریق تعامل معلم و دانش آموز انجام می گیرد
2- رویکرد اکتشافی: مجموعه اي از امکانات و ابزار در اختیار دانش آموزان جهت کشف پدیده ها بوده و معلم هدایت گر است .
3- رویکرد فرآیندي : برنامه درسی و شناخت مهارت ها مورد توجه است. که این مهارتها عبارتند از مشاهده، برقراري ارتباط، طبقه بندی، پیش بینی، فرضیه سازي و سازماندهی آزمایشات
4- رویکرد تعاملی (مشارکتی): تبعیت از علائق دانش آموزان و فراهم آوردن امکانات جهت کار آزاد گروهی و همکاري در نوشتن گزارش کار و ارتباط مستقیم دانش آموزان با یکدیگر دانش آموز محور(همان منبع).
2-17 عناصر یادگیری مشارکتی
1- پاسخ دهي فرد ي دانش آموزان: فهم اين که آنها باید به سهم خودشان برای گروه مسؤل باشند که بار آنها به عهده گروه نيافتد و هر کسي بايد در گروه همکاري داشته باشد.
2- مهارت هاي اجتماعی: اشاره دارد به مهارت های گروه کوچک و مهارت هاي ميان فردي، از قبیل ارتباطات مؤثر که براي مشارکت مورد نياز است
3- تعامل رو در ر و : شامل کار در گر و ه هاي کو چک که دا نش آموزان مي توانند يکديگر را ببينند و درتعامل رو در رو شرکت کنند.
4- وابستگي متقابل مثبت ميان دانش آموزان هنگامي بر قرار مي شود که هر فردي بداند مشارکت هريک از اعضا، در کمک به گروه در دست يابي به اهدافشان مهم است.
5- پردازش گرو هي: که به ارزيابي يادگيري مشارکتي اشاره دارد و می تواند به عنوا ن ارزشيابي تکويني توصيف شود که بر بازخورد فرآيند يادگيري دانش آموزان تمرکز كرده و آنچه را دانش آموزان هنوز نیاز دارند تا اهدافشان را به انجام برسانند، منعكس می کند(گيليس، ۲۰۰۷ ).
2- 18 مراحل و گام های اساسی تدریس مشارکتی
اجرای صحیح تدریس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع یادگیری مشارکتی، روش یادگیری مشارکتی، روش مشارکتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روش مشارکتی، یادگیری مشارکتی، محتوای آموزشی