دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گردشگری فرهنگی، ظرفیت تحمل، میراث فرهنگی، شیوه زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

های فرهنگی است.
با این حال، در این تعاریف، از فرهنگ به عنوان شیوه زندگی مردم نام برئه نشده است. از این رو، ریچاردز (2001) بعد ها تعریف جامع تری از گردشگری فرهنگی ارائه داد:
گردشگری فرهنگی صرفا مصرف محصولات فرهنگی گذشته نیست، بلکه مصرف فرهنگ معاصر یا شیوه زندگی یک اجتماع یا یک منطقه می باشد. بنابراین، گردشگری فرهنگی هم، گردشگری میراث (مرتبط با اشیاء و از گذشته)، و هم گردشگری هنری (مرتبط با تولیدات فرهنگی معاصر) است.
ریچاردز ادامه می دهد که گردشگری فرهنگی تنها مصرف منفعل، یعنی نگریستن صرف به سایت های تاریخی، مجموعه های موجود در موزه ها، نقاشی ها و نمایش های تئاتر نیست. روز به روز بر شما گردشگران علاقه مند به گردشگری خلاق افزوده می شود. در جریان این نوع از گردشگری، فرد در فعالیت های فرهنگی ای چون نقاشی، عکاسی، صنایع دستی، رقص و آشپزی شرکت می کند. اکنون بر اقتصاد تجربه نیز تاکید فراوانی می شود. با این اوصاف اسمیت (2009) تعریف زیر را از گردشگری فرهنگی ارائه می دهد:
تماس منفعل، فعال و تعاملی بازدید کننده با فرهنگ ها و جوامع است که از طریق آن، فرد می تواند تجارب جدیدی را با ماهیت آموزشی، خلاقانه و یا سرگرم کننده کسب کند.
مطابق با گفته های تعدادی از صاحب نظران، هرچند فرهنگ می تواند یکی از عوامل انگیزشی برای بسیاری از گردشگران به اصطلاح فرهنگی باشد ولی لزوما هدف اولیه و اساسی آنها از سفر نیست. مک کرچر و دو کروس (2002) از پنج نوع گردشگری فرهنگی نام می برند:
_ گردشگری فرهنگی هدفمند: که فرهنگ انگیزه اصلی آنهاست، به دنبال کسب تجارب ژرف فرهنگی می‎باشند.
_بازدید کنندگان از مکان های دیدنی: که به دلایل فرهنگی سفر می کنند، تجارب شان سطحی تر است.
_ گردشگران فرهنگی خوش اقبال: که فرهنگ منبع انگیزشی اولیه برای آنها نیست. خود را به طور اتفاقی در میان تجارب فرهنگی ژرفی می یابند.
_ گردشگران فرهنگی کم علاقه: فرهنگ را منبع انگیزشی ضعیفی برای سفر خود می دانند و تجارب شان سطحی است.
_ گردشگران فرهنگی حاشیه ای: فرهنگ را دلیلی برای سفر خود نمی دانند ولی از جاذبه های فرهنگی دیدن می کنند.
در پایان آشکار است که با رشد گردشگری و به چالش کشیده شدن تعریف فرهنگ در مطالعات انتقادی و پست مدرن، مباحث مرتبط با گردشگری فرهنگی نیز تغییر می کنند. با وجود این، بخش بندی این نوع گردشگری به درک ماهیت و گستره آن کمک می کند. (اسمیت، ۱۳۹۱، ۲۹- ۳۳)

۲-۵-۱-گردشگری فرهنگی و پایداری
برای بسیاری از نویسندگان توریسم پایدار و توریسم فرهنگی کاملاً مترادف و یکسان تلقی می شوند. دومی به عنوان توریسمی ” برتر” حساس و مسئولانه دیده می شود که مکملی برای مفهوم توریسم پایدار است. هر چند جنبه هایی متفاوتی از توریسم فرهنگی وجود دارند. که به خودی خود نمی توانند یک فعالیت پایدار باشند و ممکن است با اصول توریسم پایدار قابل مقایسه نباشند. (سوار بروک، ۱۳۹٠، ۵۱۵) .
حفاظت از میراث فرهنگی به اندازه حفاظت از محیط طبیعی اهمیت دارد. با این حال، بیشتر متخصصان در مباحثات گردشگری پایدار بر جهان طبیعی تمرکز کرده اند. تعدادی از عرصه های طبیعت قادر به بازیابی خود از تاثیرات ناشی از توسعه هستند و به طور ارگانیکی احیاء می شوند، در حالی که میراث فرهنگی آسیب دیده قادر به انجام چنین کاری نیستند. میراث بنا شده منبعی تجدید ناپذیر است که در صورت نابودی، برای همیشه از بین می رود. این مسئله جانی خاصی را برای حفاظت کنندگان و مدیران میراث به وجود می آورد که برای مدت های طولانی مجبور بوده اند با گروه گروه از گردشگرانی که از مکانهای مهم تاریخی بالا می روند و یا آنها را تخریب می کنند. سرو کله بزنند. برای نگهداری و حفاظت از میراث چندین دلیل بیان شده است: از قبیل خنثی کردن اثرات مدرن سازی، تقریب ملی گرایی، حفظ نوستالژی جمعی، بهبود علم و آموزش پاسداری از ارزش های هنری و زیبایی شناختی، حفظ تنوع زیست محیطی و تولید ارزش اقتصادی. (تیموثی و نیاوپان، ۱۳۹٠، ۴٠)

۲-۵-۲-ظرفیت تحمل
تحلیل ظرفیت تحمل، تکنیک اساسی است که امروزه در برنامه ریزی جهانگردی و تفریح به طور گسترده به کار می رود و به طور سیستماتیک حد بالای توسعه و استفاده بهینه از منابع و جهانگردی را مشخص می کند. (ضرغام، ۱۳۹٠، ۲۴٦) ظرفیت تحمل برای حفظ و توسعه پایدار محیط زیست یک ضرورت است. می توان گفت: ظرفیت تحمل عبارت از حداکثر استفاده ای است که میتوان از هر منطقه ای به عمل آورد، بدون این که چنین استفاده ای موجب بروز اثرات منفی در منابع شود و یا میزان رضایت بازدید کننده را کاهش دهد یا اثرات نامطلوبی بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ آن منطقه بگذارد: (رضوانی، ۱۳۸٦، ۱۳۸)
داس ویل هم موضوع ظرفیت تحمل را به صورت زیر بیان کرده است:
هر مقصد برای تعداد کل دیدار کنندگانی که می توانند از ان دیدار کنند، حد معینی دارد. همین حد است که ظرفیت پذیرش مقصد را مشخص می کند. این حد از پنج عنصر تشکیل می گردد. که دو عنصر کمّی و سه عنصر کیفی هستند.
1ـ آسیب: تعداد دیدارکنندگان بدون ایجاد آسیب قابل اندازه گیری به محیط زیست.
2ـ تأخیر: تعداد بازدیدکنندگان بدون ایجاد تأخیرهای غیر قابل تحمل در استفاده و لذت بردن از جاذبه ها، با مردی که باید در صف و یا در ترافیک انتظار بکشند.
3ـ ازدحام بیش از حد: تعداد بازدیدکنندگان بدون ایجاد کردن احساس ازدحام بیش از حد به گونه ای که مردم به یکدیگر تنه نزنند و فشار نیاورند.
4ـ سیمای عمومی: تعداد بازدیدکنندگان در مقصد و اطراف آن بدون اینکه سیمای عمومی آن مقصد را تغییر دهند و محیط و حال و هوای لازمی که بخشی از لذت دیدار است.
5ـ واکنش: تعداد بازدیدکنندگان قبل از آنکه واکنش قوی (در مورد بخشی از جمعیت محل) در پاسخ به فشارهای خارج از اندازه صورت گیرد. هنگامی که دین، زبان، میراث فرهنگی و آداب و سنن ظاهراً تهدید شوند، مردم احساس می کنند که فرهنگ آنها مورد هجوم قرار گرفته است. (داس ویل، ۱۳۸٦، ۱۷٦)

شکل۲-۳-مراحل تاثیر گذار در ظرفیت تحمل مقاصد
منبع: (رضوانی، 1390؛ 149-178)

۲-٦-تعریف مفهوم جغرافیای گیاهی
علم جغرافیای گیاهی انتشار گیاهان و علل تغییرات آن را در دنیا بررسی می کند و شامل جنبه های جغرافیایی و زیستی است. انتشار گیاهان در جهان تصادفی نبوده، بلکه نیاز هر گیاه و امکاناتی که در هرمنطقه‎ای از جهان برای هر گیاه فراهم شده، عامل مؤثری در پراکندگی آن بوده است. به این عوامل، علل دیگر، ازجمله استعداد هر گیاه در تنازع بقا (بین افراد همان گونه یا گونه های دیگر) و تاریخ گذشته آن نیز اضافه می شود. جغرافیای گیاهی یکی از علوم زیستی است، جغرافیدانان گیاهی باید اطلاعات زیست شناختی بویژه از رفتار فیزیولوژیکی و رشد و نمو و مکانیسم های تکثیر گیاهان داشته باشد. این علم با زمین شناسی، اقلیم شناسی، رسوب شناسی، ژنوموفولوژی، گیاه شناسی و جانورشناسی، فیزیولوژی گیاهی، اکولوژی و ژنتیک رابطه ای نزدیک دارد. (قربانعلی محمد علی، ۱۳۸۱، ۱) . در جغرافیای گیاهی خطوط مشخص فلور و پوشش گیاهی در مقیاس جهانی مطالعه می شود و برای ثبت آنها نقشه هایی ترسیم و به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مطالعاتی استفاده می شود (قربانعلی محمد علی، ۱۳۸۱؛۲)

۲-۷-جغرافیای گیاهی ایران
کشور ایران با مساحتی حدود 1658000 کیلومترمربع بین 26 تا 44 عرض شمالی و 42 و 62 درجه طول شرقی قرار دارد و یکی از کشورهای مهم خاورمیانه است. بطور کلی ایران کشوری است کوهستانی که چهار پنجم از سطح آن ارتفاعی بیش از یک هزار متر دارد. رشته کوههای شمالی به طول 1500 کیلومتر و به عرض متوسط حدود سیصد تا چهارصد کیلومتر امتداد داشته ودارای بخشهایی به نام آذربایجان – طالش، البرز، زاگرس و مکران و ترکمن- خراسان است. این رشته کوهها که گسلها و آتشفشان ها موجب پیدایش آنها شده‎اند شامل رسوبات و سنگهای متعلق به دوره های مختلف زمین شناسی از پره کامبرین تا پلیستوسن هستند. (همان، ص ۲٦٦)
بخش های رشته کوه های شمالی به شرح زیر می باشد:
بخش آذربایجان طالش، بخش البرز، بخش ترکمن – خراسان.
بخش البرز:
رشته کوههای البرز در ایران شمالی قطعه ای از مجموعه سلسله رشته کوههای آلپی – هیمالیا را تشکیل می‎دهد که در طول دوران سوم براثر نزدیکی در جهت قاره اروپا آسیا، قاره های عرب – افریقا و هند تشکیل شده است. در برش عرضی ایران، موقعیت جغرافیایی این رشته های آلپین بسیار مشخص است. بدین ترتیب که در شمال البرز، دشت بزرگ توران، مرز بخش جنوبی پلاتفرم اروپا آسیا و در جنوب، رشته کوههای زاگرس مرز پلاتفرم عربی را نشان می دهند. بین این دو رشته کوه، هسته مرکزی تعیین کننده فلات مرتفع ایران مرکزی است. جهت کوههای البرز غرب به شرق است ولی متمایل به شمال به شکل کمانی محدب* است. این رشته کوه به طول تقریباً هفتصد کیلومتر و عرض متوسط حدود صد متر امتداد دارد. ارتفاع متوسط آن حدود سه هزار متر و با چند برآمدگی کاملاً مشخص است، یعنی آتشفشان دماوند متعلق به دره کواترنز در دوران چهارم به ارتفاع ۵٦۷٠ متر و علم کوه تخت جمشید به ارتفاع ۴۸۴٠ متر (همان ص ۲٦۷) .
-مناطق رویشی ایران:
به طور کلی مناطق رویشی ایران به دو قلمرو گیاهی هولارکتیک و پالئوتروپیک تعلق دارد. این تقسیم بندی تقریباً از نظر اکثر گیاهشناسان مورد قبول است. البته قسمت اعظم ایران در قلمرو هولارکتیک قرار دارد که شامل دوناحیه اروپا سیبری* و ایرانی – تورانی است (همان ص ۲٦۹) .
رویشهای ناحیه اروپا – سیبری در ایران
رویشهای ناحیه اروپا – سیبری در ایران شامل حوزه هیرکانی یا خزر است که در آن عناصر اروپا- سیبری حدود پنج درصد گیاهان ایران را تشکیل می دهد. سلسله کوههای وسیعی که بر فرورفتگی خزر مشرف شده‎اند و آن را از فلات های ایران جدا می کنند. سد جغرافیای واقعی تشکیل می دهند. این رشته کوهها نقش تعیین کننده ای در ایجاد آب و هوای منطقه ای ایفا می کنند. کرانه خزری رشته کوهها در معرض برخورد بادهای مرطوب است. و بارش فراوانی رادریافت می کند. در امتداد این کوهها از طوالش تا کوهستان های گرگان پوشیده از جنگل است که این کمربند جنگلی تحت نام جنگل خزری یا جنگل هیرکانی معروف است. در واقع جنگل هیرکانی در کرانه دریایی این رشته کوهها محدود شده است و شامل قسمت های شمالی کوههای البرز و اراضی جلگه ای سواحل دریای خزر و بخشهایی از مناطق کوهستانی تا ارتفاع سه هزار متر است. البته در ارتفاعات حدود دو هزار تا دوهزار و پانصد متر بتدریج تعداد گیاهان درختی کمتر و گیاهان درختچه ای و بوته‎ای جایگزین می شوند و سپس جنگل جای خود به مناظر استپی می دهد. جنگل خزری سابقاً تا دریا امتداد داشت، ولی اکنون جنگل در سراسر کرانه دریا و تعداد زیادی از کوهپایه ها تخریب شده وجای خود را به زمین‎های زراعتی از جمله چای، پنبه، برنج و گندم داده است.
اگرچه تابستان در این مناطق گرم است، زمستان ملایم است. از آنجا که در دشت های ساحلی یخبندان بندرت اتفاق می افتد، مرکبات تا ارتفاع دویست متر، چای تا ارتفاع ششصد تا هفتصد متر، توتون تا یک هزار متر و برنج تا ۱۷٠٠ متر کشت می شوند. در دشت گرگان که دارای آب وهوای مدیترانه ای می باشد حداقل بارندگی در تابستان می بارد که برای کشت پنبه مناسب است (همان، ص ۲۷٠و ۲۷۱) .
از نکات برجسته جنگل خزری وجود گونه هایی است که در جنگل های اروپایی طی یخبندان های دوران چهارم از بین رفته اند. بنابراین این منطقه به عنوان پناهگاهی برای گونه های اقلیمی دوران سوم عمل کرده است این گونه ها عبارتند از: راش، گردو، لرک، آزاد، انجیلی (درخت انجیلی بصورت فسیل در مناطق معتدله اروپا یافت شده است)، از ملک و مو وحشی. همچنین چندین گونه گرمسیری از خاستگاه آسیایی نیز در جنگل خزری وجود دارند که عبارتند از: شب خسب، زیتون تلخ، تیره سنجد تلخ و خرمندی از تیره خرمندی. گیاه‎شناسی متعددی مورفولوژی جنگلی منطقه خزری را از نظر واحدهای پوشش گیاهی مطالعه کرده اند. براساس مطالعات آنها تعدادی از درختان و درختچه های این منطقه به شرح

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جاذبه های گردشگری، صنایع دستی، بهره مندی، گردشگری فرهنگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، گروه های اجتماعی، ادارات دولتی، عوامل محیطی