دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشف الاسرار

دانلود پایان نامه ارشد

هایی از زهد امیرالمؤمنین
امـیـرالـمـؤمـنین علی در زمان خلافت خود و در حالی که تمام ثروتهای جامعه اسلامی را در اخـتـیـارداشـت، لـباس وصله دار می‌پوشید، 248 نان خشک و غذای ساده می‌خورد، و معاش خانواده خود را ازدست رنج خود اداره می‌کرد.
خوارزمی در مناقب خود از سـویـد بـن غـفـله میگوید:
در دارالاماره، خدمت علی بن ابیطالب رسیدم دیدم حضرت نـشـسته وکاسه ای شیر ترش که بوی ترشی آن از دور به مشام می‌رسد، پیش رو دارد و تکه ای نان خـشـک در دسـت گـرفـته که تکه های پوست جو درسطح آن به چشم میخورد نان را با دست و گـاهی با کمک زانو تکه تکه می‌کندو در شیر می‌اندازد وقتی مرا دید فرمود: نزدیک بیا و از غذای مـا بـخـور مـن عـرض کـردم: روزه دارم فرمود: از رسول خدا شنیدم که هر کس به خاطر روزه ازخـوردن آنـچـه مـیل دارد چشم بپوشد برخداسزاوار است که ازطعام وشراب بهشت بهره مندش کند.
سـویـدمـیگـویـد: کـنیز حضرت آنجا ایستاده بودبه اوگفتم چرا درحق این پیرمرد ازخدانـمـی ترسید؟
چرا آرد نانش را صافی نمی‌کنید و این دانه های درشت را از آن نمی‌گیرید؟
گفت: حـضـرت بـه مـا دسـتورداده است هیچ گاه آرد نانش را الک نکنیم حضرت متوجه صحبت ما شد فـرمود: به او چه می‌گویی؟ من سخن خود را برای او باز گفتم حضرت درپاسخ من فرمود: پدر و مـادرم فدای آنکه هیچ گاه آرد نانش الک نشدو هرگز سه روز پی درپی خود را از نان گندم سیر نکرد تا خدایش به نزدخویش برد». 249
منظور حضرت از این کلام اشاره به سیره رسول مکرم اسلام است.
احمد بن حنبل در مسند خود می‌گوید:
در روز عید قربان، خدمت امیرالمؤمنین علی رسیدم حضرت، آبگوشتی به ما تعارف کرد گفتم: با این همه نعمت که خدا عنایت کرده خوب بود گوشت اردک برایمان فراهم می‌کـردی حضرت فرمود: از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: خلیفه از مال خدا جز دو کاسه حقی ندارد کاسه ای که خود و خانواده اش بخورد و کاسه ای که به مردم تعارف کند.250
از ایـن کـلام شـریـف اسـتـفـاده می‌شـود، حـضـرت، روش حـکـومـت و مردمداری را از رسول خـدا آموخته در تمام مواضع خود از آن بزرگوار پیروی می‌کرد تمام آنچه از حضرتش چه در زندگی شخصی وچه در زندگی اجتماعی مشاهده می‌شد، هر کدام درسی بود از درسهایی که در مدت بیست و سه سال همراهی با رسول گرامی اسلام فرا گرفته بود.
و نیز در کنزالعمال ومناقب خوارزمی آمده :
«در زمـان خـلافـتـش او را دیـدنـد کـه در مـیـدان کوفه شمشیری را به معرض فروش گذاشته، می‌فـرمـاید: خریدار این شمشیر کیست؟ به خدا با این شمشیر بارها غبار غم از چهره رسول خدا زدوده ام و اگر پول یک تکه لباس داشتم، این را نمی‌فروختم.» 251
این نمومه هایی از زهد امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب است آنهم به نقل از اهل سنت می باشد .
گفتار دوم: فضایل اهل بیت در أحادیث کشف الأسرار
همانطور که می دانید روایات زیادی در فضائل مجموع اهل بیت داریم که بر کسی پوشیده نیست لذا در این گفتار به فصائلی اشاره می کنیم که جناب رشیدالدین میبدی در تفسیرش کشف الاسرار و عده الابرار مجموع اهل بیت را شامل شده است.
1-سلام ملک الموت به اهل بیت
از جمله فضائل اهل بیت سلام ملک الموت به ایشان می باشد که در این سلام حضرت عزرائیل خطاب به آنها می فرماید: «السّلام علیکم یا اهل بیت النبوّة و معدن الرّسالة و مختلف الملائکة» که نوع و محتوای سلام خود فضیلتی دیگر است. و میبدی در تفسیرش به آن در ضمن قضیه ی رحلت پیامبر به آن اشاره کرده است:
رسول خدا بخانه باز شد و روز دوشنبه کار بر وی سخت شد و کان ولد یوم الاثنین و بعث یوم الاثنین و قبض فی یوم الاثنین، و اوحی الله عز و جل الی ملک الموت ان اهبط الی حبیبی و صفیی محمّد، فی احسن صورة و ارفق به فی قبض روحه.
ملک الموت از آسمان فرو آمد مانند اعرابی بر در حجره رسول بایستاد، پس گفت:
السّلام علیکم یا اهل بیت النبوّة و معدن الرّسالة و مختلف الملائکة أ ادخل؟ عایشه گفت یا فاطمة اجیبی الرّجل. مردی بر در است او را جواب ده و باز گردان، فاطمه گفت‏:
آجرک الله فی ممشاک یا عبد الله انّ رسول الله مشغول بنفسه.
یک بار دیگر همان ندا کرد و همان جواب شنید، سوم بار ندا کرد و گفت: السّلام علیکم یا اهل بیت النبوّة و معدن الرسالة و مختلف الملائکة أ ادخل فلا بدّ من الدخول؟252
2-عمل کردن اهل بیت به آیه «مَنْ ذَا الَّذِی یقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً»253
1-2- عمل به آیه در تفسیر میبدی
یکی از سنتهای خداوند متعال قرض الحسنه است که میبدی در تفسیر کشف الاسرار ذیل آیه «مَنْ ذَا الَّذِی یقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً» از فضیلت این سنت حسنه گفته:
خداوند کریم، نامبردار عظیم، مهربان نوازنده بخشنده دارنده، جلت احدیته و تقدست صمدیته، در این آیت بندگان را می‏نوازد هم توانگران را و هم درویشان را، توانگران را می‏نوازد، که ازیشان قرض میخواهد و قرض از دوست

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کشف الاسرار، عقل و نقل، احساس درد Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع استرس اکسیداتیو، اکسیداسیون، فیزیولوژی