دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد غذایی، شگفت انگیز، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

آسیل گلیسرول ها، فسفولیپیدها، استرهاي کلسترول، اسیدهاي چرب آزاد و ترکیبات محلول در چربی از قبیل ویتامین هاي E ،K ،D ،A می باشند(Leeson و Summes، 2001 ). میزان کلسترول خون پرندگان تحت تأثیر سن، توارث، تغذیه و بیماري هاي مختلف است(پور رضا و نیکخواه، 1384).

2-3-2-1- كلسترول (Cholesterol )
كلسترول فرم خاصي از ليپيد است كه فقط در بافت‌هاي حيواني وجود دارد. كلسترول ممكن است در بدن سنتز شود و يا اگر رژيم غذايي حاوي بافت‌هاي حيواني باشد از راه روده جذب مي‌شود. جايگاه اصلي سنتز كلسترول كبد است. از آن جائي كه كلسترول در آب حل نمي‌شود پس از سنتز در كبد به صورت ليپوپروتئين در خون حمل مي‌شود و به بافت هاي مصرف كننده كلسترول مي‌رسد. كلسترول توسط بافت‌هايي هم چون بخش قشري غدد فوق كليه و غدد جنسي براي توليد استروئيدها مصرف مي‌شود. كلسترول از تركيبات مهم غشاء سلولي است. كلسترول سنتز شده به وسيله كبد ممكن است تبديل به اسيدهاي صفراوي شده و يا به صورت تغيير نيافته به صفرا انتقال يابد. ديابت مليتوس، سندرم نفروتيك، هيپوتيروئيديسم، بيماري‌هاي كبدي، ‌مصرف كورتيكوستروئيدها، هيپرليپوپروتئينمي ناشي از استرس (براي مثال هيپوليپوپروتئينمي پوني‌ها) از عمده‌ترين علل هيپركلسترولمي به شمار مي‌آيند. از سوي ديگر هيپوكلسترولمي در شرايط هيپوتيروئيديسم ديده مي‌شود. ميزان كلسترول اندازه‌گيري شده تابع روش اندازه‌گيري است ولي روش آنزيمي روشي اختصاصي براي اندازه‌گيري كلسترول مي‌باشد (اسدی و همکاران، 2006 ).
از آن جايي كه كلسترول نوعي چربي است براي حل شدن در خون و رسيدن به سلول هاي بدن نياز به ذرات حمل كننده اي به نام ليپوپروتئين دارد. دو نوع ليپوپروتئين براي حمل كلسترول وجود دارد:
1- ليپوپروتئين با جرم حجمي پايين (LDL) كه كلسترول بد نيز به آن اطلاق مي شود و هر چه مقدار آن زياد تر باشد، احتمال بروز بيماري هاي قلبي عروقي بيشتر م يشود.
2- ليپوپروتئين با جرم حجمي بالا (HDL) كه كلسترول خوب نيز به آن اطلاق مي گردد. وظيفه آن انتقال كلسترول اضافي به كبد و دفع آن از بدن است و هر چه مقدار آن بيشتر باشد، احتمال بروز بيماري هاي قلبي عروقي كمتر خواهد بود.
يكي ديگر از انواع چربي هاي بدن تري گليسريد است كه افزايش آن خطر بروز حمله قلبي يا سكته مغزي را افزايش مي دهد(Whitehead و Grifin ، 1984).
……..///……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2-3-2-2 – تري گليسیريد (Triglyceride )
تري‌گليسيريد (تري آسيل گليسرول) از سه مولكول اسيد چرب تشكيل شده است. تري‌گليسيريدها ليپيد اصلي ذخيره‌اي بدن مي‌باشد كه در بافت‌هاي چربي، ‌كبد، روده كوچك و غده پستان سنتز مي‌شود. غلظت تري‌گليسيريد پلاسمايي در حيوانات سالم تحت تأثير تعادل بين تري‌گليسيريد جذب شده از روده كوچك و سنتز و ترشح آن به وسيله سلول‌هاي كبدي و برداشت به وسيله بافت چربي تنظيم مي‌شود. اين تعادل تحت تأثير غلظت جيره غذايي و هورمون‌هايي از قبيل انسولين و گلوكاگن قرار مي‌گيرد. چربي جيره غذايي پس از هضم توسط ليپازها، موجب آزاد شدن اسيدهاي چرب آزاد طويل زنجير و مونوگليسیريدها در روده‌ي كوچك مي‌شود. اين مولكول‌ها به وسیله‌ی سلول‌های ‌اپي‌تليال روده‌ي كوچك جذب شده و مجدداً در روده جهت سنتز تري‌گليسیريدها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در روده، تري‌گليسيريد‌ها تشكيل ساختمان‌هاي كروي و محلول در آب به نام شيلوميكرون را مي‌دهند. در ادامه شيلوميكرون‌ها از سلول‌هاي اپي‌تليال خارج شده و وارد عروق لنفاوي مي‌شوند و در نهايت نيز وارد جريان خون مي‌شوند. از سوي ديگر كبد نيز تري‌گليسيريد‌ها را سنتز نموده و وارد جريان خون مي‌كند. در خون اين نوع تري‌گليسيريدها با پروتئين‌هايي به نام آپوپروتئين همراه بوده و ليپوپروتئين هاي با چگالي خيلي كم يا اصطلاحا VLDL ناميده مي‌شوند. در نتيجه افزايش تري‌گليسيريد يا كلسترول سرمي هيپرليپيدمي اتفاق مي‌افتد. هيپرليپيدمي را به انواع اوليه (اساسي) و ثانويه (علامتي) تقسيم مي‌كنند. هيپوليپيدمي ثانويه در پانكراتيت‌ها، كلستاز (‌انسداد مجاري داخل يا خارج كبدي)، سيروز، بيماري‌هاي ذخيره گليكوژن، سندرم نفروتيك، اورمي، هيپوتيروئيديسم، سندرم كوشينگ، مصرف تركيبات استروئيدي و هم چنين متعاقب بيماري هاي حاد متابوليكي ظاهر مي‌شود. ديابت مليتوس و چاقي از شايع‌ترين علل هيپرليپيدمي ثانويه هستند. در اين حالت با رفع اين بيماري‌ها هيپرتري‌گليسيريدمي نيز رفع خواهد شد (نظیفی، 1379).
يكي ديگر از عوامل موثر در كاهش ميزان كلسترول و تري گليسيريد سرم اتساع عروق خوني مي باشد. فعاليت 2 آنزيم كبدي در سنتز ليپيدها ( استيل كوآنزيم A کربوکسییلاز ) و متابولسيم كربوهيدرات ها ( گلوكز 6 فسفات دي هيدروژناز ) در جيره هاي حاوي چربي بالا ممانعت شد اما فعاليت اين 2 آنزيم در اثر استفاده از كاپسايسين به حالت قبل بازگشت. كاپسايسين مانع بيوسنتز ليپیدها نمي شود، بلكه ممكن است متابوليسم ليپيدها را تحريك كرده، و انتقال ليپدها را از بافت چربي را آسان كند. هم چنين سبب كاهش گلوگز سرم شد. كاپسايسين يك اثر تحريك كننده مشابه اپي نفرين داشت. اپي نفرين تاثير قوي بر تحريك گلوكونئوژنز كبدي دارد، و باعث آزاد شدن قند در خون مي شود. بنابراين اثر اپي نفرين باعث تحريك ترشح انسولين، و متعاقب آن كاهش قند خون مي گردد (Kawada و همکاران، 2010).

2-4- میکروارگانیسمها در طیور
در اکثر موارد میکروارگانیسمها موجودات مضر و زیانباری تصور میشوند. دلیل این امر یکسان در نظر گرفتن دو اصطلاح باکتری و جرم است. چنین تصوری نمیتواند صحیح باشد چرا که تعداد باکتریهای غیربیماریزا به مراتب بیشتر از باکتریهای بیماریزا است. بسیاری از گونههای غیربیماریزا نه تنها مفید هستند، بلکه برای ادامه حیات برروی کره زمین لازم و ضروریاند. از جمله مثالهای بارز چنین باکتریهای سودمند و ضروری میتوان به باکتریهای موجود در دستگاه گوارش حیوانات اشاره نمود (افشار مازندران و رجب، 1380). با استفاده از میکروارگانیسمها مفید نه تنها میتوان رشد ضریب تبدیل در دام طیور را بهبود بخشید، بلکه به آن وسیله میتوان اثر ضد رشد میکروارگانیسمهای مضر و بروز بیماریها را نیز کاهش داد. بهطور کلی میکروارگانیسمهای دستگاه گوارش طیور نقش مهمی در تولیدات آنها داشته و علاوه بر آن تأثیرات مثبت و مستقیمی بر تشکیل و جذب ویتامینها دارند؛ هم چنین میکروارگانیسمها عمل حمایت از بدن در مقابل عفونتها را به عهده دارند (فتحی، 1382).
میکروفلورای موجود در دستگاه گوارش حیوانات را میتوان به چند دسته تقسیم نمود:
1. میکروبهای مفید که در سطح روده تجمع کرده و با حیوان میزبان ارتباط همزیستی دارند.
2. میکروبهای نامطلوب که بالقوه خاصیت بیماریزایی دارند (Fuller، 1992؛ Goodling و همکاران، 1995).
در شرایط معمولی ارگانیسمهای مفید از نظر جمعیتی غالب هستند که با وجود، آن ها برای اعمال فیزیولوژیک حیوان از جمله کمک به هضم مواد غذایی و رقابت با عوامل بیماریزا ضروری هستند. به همین دلیل حیواناتی که در محیطی عاری از میکروب پرورش یافتهاند، به دلیل عدم توسعه کامل اعضای مرتبط با سیستم ایمنی (از جمله روده) دارای سیستم ایمنی ضعیفتری بوده و در نتیجه استعداد ابتلا به عفونتهای باکتریایی بیشتری دارند (Sing و همکاران، 1985؛ افشار مازندران و رجب، 1380).
از آن جا که جمعیت میکروبی روده و کوچک و بزرگ به ترتیب به 109 و 1011 میکروارگانیسم در هر گرم محتویات آن برآورد شده است و بیتردید چنین تراکم شگفت انگیزی که از لحاظ متابولیسمی نیز فعالند، نه تنها در قابلیت هضم و جذب دستگاه گوارش مؤثرند، بلکه بر سلامتی نسبی میزبان و توانایی او در جهت تسریع رشد نیز تأثیرگذار خواهند بود (افشار مازندران و رجب، 1380).
نقش اجزای سازنده جیره و غلظت مواد مغذی آن بر میکروفلور دستگاه گوارش حائز اهمیت بوده و بنابراین تهیهکنندگان خوراک و طیور در آینده برای میزان تأثیری که اجزای جیرهها یا غلظت آن ها بر توزیع و تراکم گونههای میکروبی دارند، اهمیت ویژهای قائل خواهند شد (Fuller، 1992).

2-4- 1- عوامل مؤثر بر ترکیب جمعیتی میکروفلور دستگاه گوارش
دستگاه گوارش طیور، اکوسیستم پیچیده ای است که جمعیت متنوعی از چند صد گونه باکتریایی در آن اقامت دارند(Smulikowska، 2006). عوامل مختلفی می توانند بر ترکیب فلور میکروبی دستگاه گوارش طیور مؤثر باشند. نوع جیره طیور، مواد افزودنی جیره، سن، ریزسازواره های محیط، شرایط اقلیمی، تنش، بیماری و پاسخ ایمنی می توانند بر فلور میکروبی دستگاه گوارش طیور مؤثر باشند. در واقع هر گاه عواملی مثل مدیریت گله، فرآیند صنعتی شدن سیستم های پرورش طیور، مدیریت ضایعات، مراقبت های بهداشتی از سلامت گله و عادات تغذیه ای، بدون توجه به تأثیر آن بر ساختار جمعیت میکروبی دستگاه گوارش طیور تغییر یابند، فلور میکروبی دستگاه گوارش هم دست خوش تغییراتی می شود (Apajalahti و همکاران، 2004). باکتری های جنس بیفیدوباکتریوم گرم مثبت و بی هوازی و از اجزای اصلی فلور میکروبی دستگاه گوارش انسان و طیور هستند(Rada و Petr، 2000 ).
باکتری های جنس لاکتوباسیلوس در تغذیه طیور به عنوان پروبیوتیک نقش مهمی دارند. به عنوان مثال گونه لاکتوباسیلوس کریسپاتوس که از اجزای مهم فلور میکروبی دستگاه گوارش طیور است، به دلیل ویژگی هایی نظیر قدرت چسبندگی به اپی تلیوم دستگاه گوارش و توانایی کاهش سالمونلا و کلستریدیوم لاکتاتیفرمنتاس، به عنوان یک باکتری مفید دستگاه گوارش مطرح است . هم چنین برخی باکتری های جنس کلستریدیوم جزء گروه باکتری های بیماری زا و خطرناک در صنعت طیور هستند. مهم ترین باکتری جنس کلستریدیوم در صنعت طیور، کلستریدیوم پرفرینگنس است که سبب تورم نکروزی روده، آسیب لایه مخاطی دستگاه گوارش، میونکروزیس، انتروتوکسمیا، هپاتیت کبدی یا نکروزیس فیبرینوئیدی کبد، افزایش مرگ و میر، تضعیف ضریب تبدیل خوراک و تعویق رشد جوجه های گوشتی و بوقلمون می شود (Barbara و همکاران، 2002).
لاکتوباسیلوسها پس از مدت به شکل میکروارگانیسمهای غالب در چینهدان و روده کوچک جای می گیرند. ممکن است میکروارگانیسمهای بیهوازی اجباری برای یک هفته یا بیشتر و تا زمانی که روده کور برای استقرار آن ها مناسب شود، در محل ظاهر نشوند. محسوس ترین تغییر در فلور میکروبی ناشی از تغییر جیره غذایی در انتهای بخش جلویی دستگاه گوارش رخ میدهد. اگرچه به نظر میرسد که در روده کور نیز تغییرات اندکی رخ دهد. افزایش کربوهیدرات، فعالیت لاکتوباسیلوس های تجزیهکننده ساکاروز را تشدید میکند. در شرایطی تغذیه با جیرههای غنی از پروتئین کاهش لاکتوباسیلوس ها مشاهده شده و در چینه دان میزان کلیفرمها، کلستریدیاها و استرپتوکوکوس ها افزایش مییابد، از طرف دیگر تعداد سویههای تولید کننده ویتامین در موارد تغذیه با جیرههای دارای کمبود ویتامین افزایش یابد. بنابر این تغییر مناسب در جیره ممکن است موجب استقرار بیشتر از یک جمعیت باکتریایی خاص شود (افشار مازندران و رجب، 1380).
Fuller (1977)، نشان داد که باکتری های لاکتوباسیلوس چینه دان در حفظ تعادل میکروبی مطلوب در این بخش مؤثر هستند، و تأثیرخود را نیز بر روده کوچک اعمال میکنند. سویههای سالمونلا مانند کلیفرم ها، کمپیلوباکترها و کلستریدیوم ها در برابر pH پایین بسیار حساس هستند. بدین ترتیب به نظر میرسد که استقرار سویههای لاکتوباسیلوس (با خاصیت بالای تولید اسید لاکتیک) در چند ساعت پس از خروج از تخم در دستگاه گوارش جوجهها مفید باشد (افشار مازندران و رجب، 1380).
تشخیص داده شده که باکتري هاي ساکن دستگاه گوارش نقش مهمی در خصوصیات آن و سلامت میزبان بازي می کند(Falk و همکاران، 1998). باکتري هاي روده تاثیرات مهمی بر روي عملکرد سد مخاطی و بلوغ روده داشته و براي تکامل بافت لنفی ضروري می باشند. کمبود یا عدم وجود این باکتري ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مواد غذایی، لیپوپروتئین، اکسیداسیون Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مرغ گوشتی، مواد معدنی، جوجه گوشتی