دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، سیستم مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

ها و برای سازمان های بسیار کوچک بالغ بر 13.65% درآمد آن ها را به خود اختصاص می دهد (Hunton et al., 2003).
• تخمین زده می شود که مجموع هزینه ای که کلیه سازمان ها برای سرمایه گذاری در این سیستم می پردازند، در حدود 10 بیلیون دلار است. این در حالی است که تنها 10 تا15درصد از پياده سازي هايERP، منجر به کسب مزاياي مورد انتظار سازمان مي گردند (Yusuf et al., 2004).
• آمار ها حاکی از آن است که علی رغم سرمایه گذاری های هنگفتی که سازمان ها برای سرمایه گذاری در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می نمایند، نرخ شکست این پروژه در حدود 60 الی90 درصد است (Kwahk and Lee, 2008; Kwahk and Ahn , 2010; Ptak, 2004). این در حالی است که تنها در کشورهای توسعه یافته در حدود 50-70 درصد سازمان هایی که این سیستم را پیاده سازی کردند، دچار شکست شدند (Umble et al., 2003).
• 85% سازمان هایی که این سیستم را پیاده سازی نموده اند، در حدود 5 سال زمان صرف کرده اند. در حقیقت 44% سازمان هایی که این سیستم را پیاده سازی کرده اند، چهار برابر بیش از زمان مورد انتطار برای پیاده سازی آن زمان صرف کرده اند (Nikookar et al., 2010).
• 70% سازمان ها بازگشت سرمایه ای کمتر از 25% را از پیاده سازی این سیستم انتظار دارند (Botta-Genoulaz and Millet , 2005).
• به طور متوسط سازمان ها حدود 11 میلیون دلار صرف پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می کنند و اجرای این پروژه در حدود 23 ماه به طول می انجامد. به علاوه در حدود 2.1 میلیون دلار برای نگهداری سیستم در 2 سال اولیه پیاده سازی آن صرف می شود که هزینه بسیار بالایی را به سازمان تحمیل می نماید (Dey et al., 2010).
• بر خلاف سرمایه گذاری های هنگفتی که برای پیاده سازی این سیستم صورت می گیرد، بسیاری از پروژه های آن به علت برنامه ریزی و مدیریت ضعیف (معادل78%)، وقوع تغییرات در حین انجام پروژه (معادل 75%) و تعهد مدیریت ارشد (معادل 73%) با شکست رو به رو می شود (Basoglu et al., 2007).
• بسیاری از پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، با شکست مواجه می شود (مانند شرکت وییرپول، دل، …) (Poon and Yu, 2010).

2-7) منافع حاصل از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
يک سيستم ERPکه بطور صحيحي پياده سازي شده است، آشکارا مي تواند مزاياي فراوانی برای کسب و کار داشته باشد. در صورتی که این سيستم به درستی پیاده سازی شود، بعنوان يک کاتاليزور براي تغييرات بنيادي در عمليات سازمان عمل می کند که بهبود چشمگيري در کارايي سازمان به همراه دارد. به عبارت دیگر بخش قابل توجهی از منافع و ارزش های این سیستم درشالوده زيربنايي که براي رشد آتي سازمان مبتني بر فناوري اطلاعات ايجاد مي کند، نهفته است. پیاده سازی این سیستم می تواند فرصت های جدیدی را جهت افزایش یکپارچگی در سازمان فراهم نماید چراکه فرایندهای حاصل از آن ناشی از بهترین تجارب سازمان های رهبر بازار است (Srivardhana and Pawlowski, 2007; Park et al., 2007). فرآیندهایی که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از آن پشتیبانی می کند شامل فرایندهای سطوح استراتژیک، مدیریتی و عملیاتی می باشند. سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به تدریج به راه حل های جامعی برای کارآمد کردن فرایندهای سازمان در هر سه سطح مذکور، ارتقا یافته است. بخش عمده ای از موفقیت این سیستم به یکپارچه کردن فعالیت ها در کلیه سطوح سازمان باز می گردد. در زیر به پاره ای از منافع مهم استقرار این سیستم اشاره می شود:
2-7-1) کمک به کاهش هزینه های عملیاتی
نرم افزارهای ERP به منظور یکپارچه سازی فرایندهای کسب و کار در کل سازمان و زیربخش های آن طراحی شده اند. یکی از مهم ترین مزیت های سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، بهبود هماهنگی بین بخش های سازمان و افزایش کارایی فرایندها است که منجر به کاهش هزینه های عملیاتی نظیر کاهش هزینه های کنترل موجودی انبار، هزینه تولید، هزینه های بازاریابی و پشتیبانی، هزینه های انبار (نگهداری، حمل و نقل . ..)، هزینه سفارش ها، هزینه تولید، هزینه عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی، هزینه حمل و نقل، حجم مورد نیاز سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات، حجم مورد نیاز سرمایه گذاری در کارخانه، هزینه ناشی از توقف خط تولید و نهایتا هزینه خطاهای ناشی از هماهنگی ضعیف بین واحدها مختلف سازمان می گردد.
از آن جا که یکی از اصول بقا در بازار رقابتی، کاهش قیمت تمام شده محصولات با رعایت حفظ سودآوری سازمان می باشد؛ سازمان ها به جهت نیاز به حفظ سود در عمل مجبور به کاهش هزینه های داخلی خود هستند. بنابراین در چنین شرایطی برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان یک را حل مطمئن و اصولی می تواند کمک به سزایی در کاهش هزینه های سازمان کرده و متعاقبا سبب افزایش فروش و ارتقای سهم بازار گردد (Annamalai and Ramayah and Lo; 2011; Yusuf et al., 2004; Dey et al., 2010; Sawah et al., 2008; Tarantilis et al., 2008; Yazgan et al., 2009; Zhu et al., 2010; Xue et al., 2005; Calisir and Calisir, 2004; Poston and Grabski, 2001; Yeh et al., 2007; Basoglu et al., 2007; Ng et al., 2002; Momoh et al., 2010; Wu, 2011; Chan and Vasarhelyi and Allesd, 2005; Al-Mashari et al., 2003 ).
2-7-2) تسهیل کارهای روزمره مدیریت
تسهیل انجام روندهای روزمره مدیریتی مزیت دیگری است که از پیاده سازی ERP در سازمان می توان انتظار داشت. پیاده سازی ERP با ایجاد backbone قوی از انباره داده ها، دسترسی بهتر و سریعتر به داده ها را برای مدیریت امکان پذیر ساخته و به این ترتیب مدیریت سازمان می تواند برای تصمیم گیری به سرعت به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد. این سیستم با نگرشی فرآیندگرا این امکان را برای مدیران و رهبران سازمان ایجاد می کند تا بر اساس اطلاعات جامع، بتوانند برنامه ریزی دقیقی برای سازمان داشته باشند و بر اساس بازخوردهای حاصله، تصمیمات و برنامه ریزی های سازمان را به موقع اصلاح و مدیریت نمایند (Benders et al., 2006; Yen et al., 2002; Zhu et al., 2010; Sanchez et al., 2009; Huin et al., 2003; Dey et al., 2010; Liao et al., 2007; Zhu et al., 2010; Yusuf et al., 2004; Beard and Sumner, 2004; Wier et al., 2007; Poston and Grabski, 2001; Yen and Sheu, 2004; Yeh et al., 2007; Basoglu et al., 2007; Hunton et al., 2003; Ng et al., 2002; Kruger and Johnson, 2010; Jacobs and Bendoly, 2003; Chan and Vasarhelyi and Allesd, 2005; Chan and Vasarhelyi and Alles, 2011; Akkermans et al., 2003; Nieuwenhuyse et al., 2011; Al-Mashari et al., 2003; Merode et al., 2004; Lea et al., 2005 ).
2-7-3) پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک مجموعه ای از فرایندهای مشخصی است که برای ارزیابی و تشخیص نیازها و منابع سازمان، تعیین مشتریان بالقوه، تنظیم اهداف و آرمان ها، برنامه ریزی و طراحی استراتژی های هماهنگ بین بخش های مختلف با تضمین عملی بودن و موفقیت، اجرا می شود. این فرایند همچنین ارتباط منطقی بین استراتژی های اتخاذ شده با نیازها و نتایج به دست آمده را تعریف کرده و نتایج حاصل از فرایندهای سازمان را اندازه گیری و ارزیابی می کند. برخی از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان موجود در بازار، عملاً برای پشتیبانی از فرایند برنامه ریزی استراتژیک و تسهیل ترسیم مسیر رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان طراحی شده اند (Jacobs and Bendoly, 2003; Ng et al., 2002; Wu, 2011; Velcu, 2010; Hilletofth et al., 2011; Al-Mashari et al., 2003 ).
2-7-4) یکپارچه سازی اطلاعات بین فرآیندهای کسب و کار
بر خلاف سیستم های اطلاعاتی دیگر که در آن ها هر یک از بخش های مالی، منابع انسانی، فروش، تولید و… به صورت مجزا و جزیره ای عمل کرده و گزارش های ضد و نقیضی در مورد فعالیت ها و فرایندهای مختلف سازمان ارائه می دهند، سیستم مدیریت برنامه ریزی منابع سازمان این امکان را فراهم می کند تا سازمان اطلاعات مورد نظر را بصورت جامع و کامل از یک سیستم بدست آورد و جریان اطلاعات و منابع را در طول زنجیره تامین خود بهینه نماید و از این طریق به ارزش افزوده دست یابد. بر این اساس این سیستم سبب افزایش توانمندی سازمان در پردازش تراکنش ها، افزایش یکپارچگی و کارایی انجام فرایندهای سازمانی می گردد (Zhu et al., 2010; Sawah et al., 2008; Sanchez et al., 2009; Rom and Rohde, 2007; Dey et al., 2010; Liao et al., 2007; Chan and Vasarhelyi and Allesg, 2008; Tarantilis et al., 2008; Wu et al., 2008; Yazgan et al., 2009; Motwani et al., 2005; Zhu et al., 2010; Xue et al., 2005; Verville et al., 2007; O’Leary, 2004; Dechow et al., 2007; Vasarhelyi and Alles, 2008; Benders et al., 2006; Yeh et al., 2007; Basoglu et al., 2007; Ehie and Madsen, 2005; Dechow and Mouritsen, 2005; Dillard and Yuthas, 2006; Dillard et al., 2005; Cao et al., 2010; Kruger and Johnson, 2010; Momoh et al., 2010; Wu, 2011; Annamalai and Ramayah and Lo, 2011; Ramayah and Lo, 2007; Pan et al., 2011; Hallikainen et al., 2009; Malhotra and Temponi, 2010; Nieuwenhuyse et al., 2011; Enquist and Juell-Skielse, 2010; Nikookar et al., 2010; Larsen, 2009; Kakouris and Polychronopoulos, 2005 Wagner et al., 2011; Morton and Hu, 2008; Chan and Vasarhelyi and Allesd, 2005; Malhotra and Temponi, 2010; Chou and Chang(a), 2008; Chapman, 2005;).

2-7-5) یکپارچگی اطلاعات در مورد سفارشات مشتریان
این سیستم کمک می کند تا سفارشات مشتریان از زمان دریافت سفارش از مشتریان، دریافت مواد اولیه از تامین کنندگان کالا برای تولید آن سفارش تا تحویل کالای تولید شده به مشتری و دریافت وجه آن، بطور یکپارچه در یک سیستم نگهداری شود. به این ترتیب سازمان ها قادر خواهند بود تا به راحتی سفارشات خود را ردیابی کرده و هماهنگی لازم بین بخش ها و واحدهای مختلف ایجاد نمایند. به علاوه سازمان قادر خواهد بود تا اطلاعات بیشتری در خصوص مشتریان خود، خواسته ها و نیازمندی های آنان کسب کند (Yusuf et al., 2004; Annamalai and Ramayah and Lo, 2011; Yazgan et al., 2009; Nicolaou and Bhattacharya, 2004; Poston and Grabski, 2001; Hunton et al., 2003; Dillard et al., 2005; Kumar et al., 2003; Sheu et al., 2004; Kruger and Johnson, 2010; Momoh et al., 2010; Dezdar and Ainin, 2011 ).
2-7-6) یکپارچگی اطلاعات با سیستم های اطلاعاتی خارج از محدوده سازمان
ERP با ایجاد یکپارچگی اطلاعات با سیستم های اطلاعاتی خارج از محدوده سازمان، امکان پاسخگویی به نیاز مشتریان و تامین کنندگان را به صورت لحظه ایی فراهم می سازد. بدین ترتیب تامین کنندگان می توانند از آخرین وضعیت مالی، سفارش گذاری، وضعیت اقلام ارسالی و … در هر زمان مطلع گردند (Poston and Grabski, 2001; Hunton et al., 2003; Dillard et al., 2005; Momoh et al., 2010; Pan et al., 2011; Dezdar and Ainin, 2011; Nieuwenhuyse et al., 2011; Sanchez et al., 2009; Pham, 2008; Momoh et al., 2010; Wu, 2011; Velcu, 2010).
2-7-7) استاندارد سازی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای سازمان
2-7-8) سیستم مدیریت منابع سازمان با استاندارد سازی فرایندهای تولید، بهبود قابلیت سازمان در کنترل فرایندهای سازمانی و استفاده از یک پایگاه داده منسجم، از یک سو سبب صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری خواهد شد و از سوی دیگر امکان درک و دید واحد از فرایندهای سازمان را برای مدیریت فراهم می نماید. به عبارت دیگر این سیستم سبب استاندارد سازی اطلاعات مربوط به بخش های مختلف سازمان، به حداقل رسيدن اشتباهات انسانی، صرفه‌جویی در زمان و جلوگیری از دوباره کاری می شود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سهم بازار، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، کسب و کار، فناوری اطلاعات، سیستم اطلاعاتی