دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سهم بازار، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

وسیعی از فعالیت های عملکردی و فرایندهای داخلی سازمان را شامل می شود و به این منظور دارای مجموعه ای از زیرسیستم ها نظیر برنامه ریزی تولید، خرید قطعات، کنترل موجودی، لجستیک و توزیع، فروش و … می باشد.
یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بايد قابلیت پشتیبانی از عمليات اصلی و فعالیت های متعدد سازمان از قبیل كنترل مالي19، صورت حساب مواد20 ، برنامه ريزي نيازمندي ها21 ، حساب هزينه ها22 ، برنامه ريزي بودجه23، خريد و دريافت24 ، سفارش فروش و حمل25، عمليات هر روند26، مديريت توليد27 ،كنترل سطح كارخانه28،برنامه توليد29، کنترل پروژه30، حساب هاي قابل دريافت31 / قابل پرداخت32، انبار و توزيع33 را دارا باشد.
به‌طور کلي‌ نمي‌توان‌ استاندارد ويژه‌اي‌ براي‌ کارکردها و ماژول های سیستم برنامه‌ريزي منابع سازمان ارائه‌ داد؛ چرا که‌ اغلب‌ این سیستم به‌طور خاص‌ براي‌ هر سازمان‌ تهيه‌ مي‌شود و در اغلب مواقع نياز به‌ تغيير و هماهنگ‌سازي‌ با سازمان و فرایندهای کسب‌ و کار دارد. از اين رو، ممکن‌ است‌ این سیستم تنها با داشتن چند کارکرد خاص و پشتیبانی از فرایندهای مشخص سازمان مشتری به ‌عنوان‌ بهترين‌ گزينه‌ براي‌ برخي‌ سازمان ها استفاده‌ شود و یا با داشتن‌ تمامي‌ کارکردهاي مطرح، باز هم‌ در پاسخ گويي‌ و برآورده‌ ساختن‌ نيازهاي‌ يک ‌سازمان ‌ناتوان ‌باشد‌. با اين‌ حال، عمده‌ کارکردهاي‌ برنامه ريزي منابع سازمان را می توان در قالب گروه هاي زير دسته بندی کرده و مورد بررسي قرار داد:

2-5-1) مجموعه زير سيستم هاي توزيع‌ و فروش: کارکردهاي‌ توزيع‌ و فروش‌ به‌ دو بخش زير تقسيم‌ مي‌شوند:
• اتوماسيون‌ اطلاعات فروش‌: این بخش شامل کارکردهايي‌ است که براي‌ انجام‌ فرآيندهاي‌ فروش ‌از قبیل مديريت‌ قرارداد، پيش‌بيني‌ فروش‌ و مديريت‌ سفارش مورد استفاده سازمان‌ قرار مي گیرد تا بتوانند با ارائه‌ دسترسي‌ سریع به‌ اطلاعات‌ فروش فعالیت های ورود سفارش، تحويل‌ فروش، برنامه زمان بندی فروش، قيمت گذاري محصول و شرايط فروش، صدور صورت حساب‌ و…، را بهبود دهند.
• مديريت‌ ارتباط‌ با مشتري‌: این بخش کارکردهاي مرتبط با ارتباطات‌ ميان‌ مشتري‌ و سازمان نظیر‌ انتخاب‌ محصول، خريد، دريافت‌ شکايات، خدمات‌ پس‌ از فروش‌ و بازاريابي و پشتيباني قبل از فروش، پردازش اعتبار مشتري را شامل می شود.

2-5-2) مجموعه زير سيستم هاي برنامه‌ريزي‌ توليد: اين‌ ماژول قابليت‌ تحويل‌ سريع‌ را از طریق کاهش‌ دوره‌هاي‌ برنامه‌ريزي، ارائه‌ اطلاعات‌ به‌روز و افزايش‌ بهره‌وري‌ فرآيندهاي‌ کاري براي‌سازمان فراهم‌ مي‌آورد. این بخش شامل درختواره محصول، مدیریت زمان تولید، طراحي خط، مراكز كاري، رديابي مواد، تسطيح ظرفيت، برنامه كلان توليد، برنامه ريزي نيازمندي هاي مواد، كنترل سطح كارخانه، سفارشات توليد و مدیریت تقاضا، برنامه و جدول زماني تولید، مديريت هزينه ها، کنترل فرآيندهاي ساخت و توليد، پروژه هاي ساخت و تولید است.

2-5-3) مجموعه زير سيستم هاي تهيه‌ و تدارک‌ مواد: بخش‌ تدارک‌ که‌ دامنه‌اي‌ وسيعی‌ از فعالیت هایی را شامل می شود که‌ سبب‌ بهينه‌سازي‌ خريد، مديريت‌ موجودي‌ و عمليات‌ انبار مي‌شوند. سطح‌ بالاي‌ اتوماسيون‌ در اين‌ بخش، انجام‌ فعاليت هاي‌ زمانبري‌ همچون‌ تعيين‌ منبع‌ بهينه‌ تامين، تحليل‌ و محاسبه‌ قيمت‌ خرده‌فروش ها، صدور سفارش هاي‌ خريد، مديريت‌ فرآيند واگذاري‌ اختيار براي‌ تقاضاهاي‌ خريد و پردازش‌ صورتحساب‌ پرداخت‌ را بسيار ساده‌تر مي‌کند.
2-5-4) مجموعه زير سيستم هاي مديريت‌ سازمان‌ و منابع انساني: ‌اين‌ ماژول در برگيرنده‌ فرایندهایی‌ نظير مديريت‌ کارکنان، پردازش‌ وقايع‌ تجاري و مديريت‌ حقوق‌ و دستمزد جهت پشتيباني و برنامه ريزي فعاليتهاي پرسنل سازمان است. در این ماژول برنامه‌هاي‌ کاربردي‌ گوناگوني‌ جهت‌ تسهيل‌ وظايفي‌ نظیر‌ استخدام، برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ کارکنان‌، ايجاد شرح‌ شغل‌، آموزش، سود و مزايا وجود دارد.

2-5-4) مجموعه زير سيستم هاي مالي: اين‌ ماژول در برگيرنده‌ کارکردهاي‌ تحليل‌ سودآوري، حسابداري‌ مرکز سود، هزينه‌يابي‌ سفارش‌ محصول‌(تخمين‌ هزينه‌هاي‌ مواد يا هزينه‌هاي‌ موجودي پيش‌ از به‌جريان‌ افتادن‌ يک‌ سفارش‌ ساخت) و کنترل‌‌ و برنامه ریزی هزينه‌های کالاهاي‌ توليدي‌ و نيز کالاهاي‌ فروخته‌ شده‌ و تعيين‌ قيمت ها می باشد. این ماژول خود دارای دو بخش زیر است:
• حسابداري مالي: این بخش براي مديريت اتوماتيك و گزارش دهي مربوط به دفاتر كل، حساب هاي دريافتني و پرداختني، مديريت سرمايه گذاری، مديريت املاک و مستغلات، مدیریت دارایی های ثابت و ساير موارد مربوط به سيستم حسابداري و نگهداري حساب ها مورد استفاده قرار می گیرد.
• كنترل مالی: این بخش شامل کارکردهای مديريت نقدينگي، تحليل سودآوري، هزينه يابي بر مبناي فعاليت، حسابداري مرکز هزينه، حسابداري مرکز سود، تلفيق حساب ها و … است که براي نگهداري جريان درآمدها و هزينه ها در سازمان استفاده مي شود و به عنوان يك ابزار مديريتي براي تصميم گيري هاي سازماني تلقی می گردد.
2-5-5) مجموعه زير سيستم هاي مدیریت پروژه: این ماژول در برگیرنده کارکردهای شناسایی منابع، تعیین میزان پيشرفت پروژه، پرداخت ها، ساختار تفکيک کار، شبکه، مديريت فعاليت ها و به طور کلی برنامه ريزي، كنترل و نظارت بر پروژه های پيچيده و بلند مدت که داراي اهداف مشخص و تعريف شده هستند، می باشد.
2-5-6) مجموعه زير سيستم هاي نگهداری و تعمیرات: این بخش شامل کارکردهای مرتبط با برنامه ريزي نيازمندي هاي مربوط به نگهداري از ماشين آلات و ساير امكانات موجود در سازمان است. بیشترین کاربرد این ماژول در سازمان های توليدي که دارای فعالیت های نت هستند، می باشد.
2-5-7) مجموعه زير سيستم هاي کنترل کیفیت: این بخش شامل کارکردهای برنامه ريزي كيفيت، بازرسي و كنترل کيفيت در فروش و توزيع، بازرسي و كنترل کيفيت در توليد، بازرسي و كنترل کيفيت در تامين، تست تجهيزات، ايجاد بازرسي انباشته و کنترل فرآيند آماري است.
2-5-8) مجموعه زير سيستم هاي مديريت موجودی: این بخش کارکردهای مرتبط با انبارش کالا، ذخیره و انبارداری موجودی، پردازش کالاهای ورودی و خروجی، برنامه ریزی نیازمندی مواد، برنامه ریزی ایمنی موجودی و برنامه ریزی ظرفیت را بر عهده دارد.
2-5-9) مجموعه زير سيستم هاي لجستیک: این بخش شامل کارکردهای مديريت واحد حمل و نقل، بسته بندي و ارسال، دريافت کالا و مکانيزم هاي پيش بيني فروش و دریافت کالا می شود.
 لازم به ذكر است كه اين تقسيم بندي مطلق نيست و مي تواند در سازمان هاي مختلف به تناسب نوع و وسعت فعاليت هايي كه در حال انجام است، تغيير كند. با توجه به نوع فعاليت، توزيع جغرافيايي، بزرگي و پيچيدگي سازماني كه سيستم برنامه ریزی منابع سازمان مي‌خواهد در آن پياده گردد، زير سيستم هاي سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تعيين گشته و با توجه به نيازهاي سازمان عمليات انطباق34 صورت مي‌گيرد تا كليه نيازهاي سازمان را برآورده سازد. هر يك از اين زیر سيستم ها با يك پايگاه اطلاعات واحد در ارتباط است و اطلاعات خود را با ديگر زیر سيستم ها به اشتراك مي‌گذارد.

2-6) آمارها در خصوص سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
در حال حاضر، بازار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با سرعت بسيار زيادي (با نرخ رشد بلند مدت36 تا 40 درصد) رشد مي کند. برآورد شده است که ابعاد اين بازار درسال 2010 میلادی از مرز 1 تريليون دلار عبور نموده است. انواع مختلف سيستم هاي ERP که توسط فروشندگان مختلف به فروش می رسند عبارتند از سپ35، پیپل سافت36، اوراکل37، اوترس38 و بان39 که از تمام يا تعدادي از حوزه هاي فعاليت سازمان پشتیبانی مي کنند. مزاياي قابل اندازه گيري و يا بهبودهاي ايجاد شده در فرآيندهاي سازمان با استقرار این سیستم به سختی قابل پذیرش است. علت این مساله آن است که اغلب سازمان هايي که اقدام به پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان کرده اند، بر این باور هستند که مزايای حاصل شده از استقرار سیستم بدون پياده سازي سيستم برنامه ریزی منابع سازمان نيز امکان پذير بوده است و گاها هزینه ای که سازمان برای استقرار این سیستم می پردازد، بسیار بیشتر از مزایایی است که پس از نصب و به کارگیری آن حاصل می نماید. پيچيدگي این سیستم در پيچيدگي پياده سازي و استقرار آن ها درسازمان ها نهفته است که به تعداد زيادي گزارش درباره پياده سازي هاي ناموفق این سیستم منتهي شده است. آمارهای بیان شده در زیر نمایانگر حجم بالای سرمایه گذاری ها در این سیستم و میزان بالای شکست استقرار آن در سازمان ها است:
• حدود 80 درصد از سازمان های فورچون پانصد، این سیستم را پیاده سازی نمو ده اند (Kwahk and Lee, 2008).
• مطالعات اخیر نشان می دهد که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به بزرگترین پروژه سرمایه گذاری بر روی سیستم های اطلاعاتی تبدیل گردیده است (Wu et al., 2008). سهم بازار این سیستم از 13.4 بیلیون دلار در سال 2003 میلادی به 15.8 بیلیون دلار در سال 2005 رسید که معادل نرخ رشد سالیانه 3% است (Ehie and Madsen, 2005).
• در خلال سال های دهه 90 میلادی، بازار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یکی از پر رونق ترین بخش های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است و به همین جهت هزاران سازمان در سر تا سر جهان اقدام به پیاده سازی این سیستم نموده اند (Liao et al., 2007). بر این اساس این سیستم سریع ترین رشد را در میان انواع سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده سازمان ها دارد (Calisir and Calisir, 2004).
• تنها در سال 2001 بیش از سی هزار سازمان در سراسر جهان این سیستم را پیاده سازی کردند و برای این امر بالغ بر 180 بیلیون دلار هزینه صرف شده است (Beard and Sumner, 2004) و سهم بازار این سیستم در سال 2001 بالغ بر 22.5 بیلیون دلار (معادل نرخ رشد 13%) بوده است (Xue et al., 2005). به علاوه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان توسط بسیاری از سازمان های صنایع مختلف در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته و رشد سالیانه آن در خلال سال های 2001 تا 2006 در حدود 11% و در خلال سال های 2000 الی 2004 میان 3-13% بوده است. در حال حاضر نیز نزدیک به 7000 سازمان از این سیستم استفاده می کنند (Basoglu et al., 2007; Yusuf et al., 2004). همچنین یکی از تحقیقات انجام شده در سال های اخیر تخمین زده است که سهم بازار این سیستم در سال 2011 بالغ بر 47.7 بیلیون دلار می باشد (Zhu et al., 2010).
• سپ به عنوان رهبر بازار در ارائه این سیستم در حدود 40% کل سهم بازار این سیستم را در اختیار خود دارد و بر این اساس درآمد آن از فروش این محصول از 500 میلیون دلار در سال 1997 به 7.3 بیلیون دلار در سال 2001 رسید. در سال 2006 میلادی بیش از 60% سازمان های چند ملیتی از این سیستم استفاده کرده اند (Dillard and Yuthas, 2006; Dillard et al., 2005).
• سیستم ERP در ابتدا به عنوان یک راه حل برای 100 سازمان بزرگ و برتر فورچون مورد استفاده قرار گرفت. لیکن به تدریج سازمان های متوسط و کوچک نیز به پیاده سازی و استفاده از این سیستم روی آوردند. این امر سبب شد تا نرخ رشد سازمان ها در سال 2002 میلادی به 37% و درآمد آن ها به 52 بیلیون دلار برسد (Sundarraj and Talluri, 2003).
• مطالعه بر روی 63 سازمان نشان می دهد که زمانی در حدود 8 ماه برای نمایان شدن منافع این سیستم نیاز است. با پیاده سازی موفق این سیستم سازمان می تواند 1.6 میلیون دلار در سال در هزینه های خود صرفه جویی کند (Al-Mashari et al., 2003). همچنین سازمان هایی که موفق به پیاده سازی کامل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شده اند، اعلام کرده اند که به میزان 25% کاهش در هزینه ها، افزایش فروش به میزان 50% و کاهش زمان تولید محصولات از 2 هفته به چهار روز را تجربه کرده اند (Ash and Burn, 2003).
• هزینه پیاده سازی این سیستم برای سازمان های بسیار بزرگ معادل 8.2% درآمد آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، زنجیره تامین، کسب و کار، مدیریت زنجیره تامین Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات، سیستم مدیریت