دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، زنجیره تامین، کسب و کار، مدیریت زنجیره تامین

دانلود پایان نامه ارشد

سیستم های مدیریت منابع مالی سازمان جهت پشتیبانی از تصمیم گیری و پاسخگوئی به شرایط پیچیده بازار در تولید و اثرات مالی آن ایجاد گردید. در نهایت با اضافه شدن سیستم های پشتیبان جهت تصمیم گیری6 به سیستم برنامه ریزی منابع تولید و ساخت، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ایجاد شدند تا فرآيندها و وظايف مختلفي از جمله كنترل كيفيت، نگهداري و تعميرات، حسابداري و امور مالي را به سيستم هاي توليدي متصل کرده و پاسخگوی مناسبی در مسئله رقابت و سرعت بخشیدن و بالا بردن دقت تصمیم گیری های مدیران باشند. اثرات این سیستم درکل پهنه سیستم ها و فرآیندهای سازمان و حوزهای متعددی همچون مدیریت زنجیره تامین7، مدیریت ارتباط با مشتری8، کنترل سفارشات9 و سیستم مدیریت پایگاه داده ها10 وجود دارد. اين سيستم بيش از آنكه عنوان جديدي براي سیستمMRPII باشد، به عنوان سطح بعدي در سطوح تكاملي سيستم هاي اطلاعاتي طراحي شده براي پشتيباني از عمليات سازمان به شمار می رود. جنبه هاي تکنولوژيکي نظير رابط کاربر، بانک اطلاعاتي رابطه اي11، استفاده از زبان نسل چهارم و ابزارهاي مهندسي نرم افزار در برنامه نويسي، معماري سه لایه ای سرور/کلاينت، استفاده از یک پایگاه داده مشترک، طرح ريزي و زمانبندي منابع فروشنده براساس برنامه هاي زمان بندي و تقاضاهاي پوياي مشتريان، از ویژگی های این سیستم است. این سیستم توسط بسیاری از سازمان های بزرگ و چند ملیتی مورد استفاده قرار گرفته است. بخش های مختلف این سیستم به طور یکپارچه کار کرده و این امکان را به سازمان می دهد تا محصولات خود را قیمت گذاری کرده، گزارشات مالی ایجاد کند و منابع سازمانی خود (افراد، مواد اولیه و پول) را به صورت موثر مدیریت نماید. همان طور که پیشتر نیز بیان شد، استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به سبب ایجاد اطلاعات یکپارچه از سراسر سازمان و تسهیل تصمیم گیری به سرعت در حال گسترش بوده و روز به روز بر تعداد سازمان هایی که این سیستم را پیاده سازی می کنند، افزوده می شود (Kumar et al., 2003; Basoglu et al., 2007; Umble et al., 2003; Al-Mashari et al., 2003; Merode et al., 2004; Sawah et al., 2008; Jacobs and Weston, 2007; Kakouris and Polychronopoulos, 2005; Nikookar et al., 2010; Yeh et al., 2007; Rose and Kraemmergaard, 2006).

2-3-6)   نسل جدید از سیستم های اطلاعاتی دهه ERP II :90
ظهور اینترنت منجر به یکپارچگی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با سیستم هایی نظیر مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، اتوماسیون فروش12، برنامه ریزی و زمان بندی پیشرفته13، هوشمندی تجاری14 و کسب و کار الکترونیک15 گردید. با افزوده شدن مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان؛ نسل جدیدی از سیستم های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان ایجاد گردیدند تا امکان پاسخ گویی به نیازهای ارتباطی سازمان با دنیای خارج را فراهم آورند. هدف این سیستم ایجاد یک رابطه دارای ارزش افزوده برای طرفین تجاری از طریق بهینه نمودن مدیریت ارتباطات با مشتری و ارائه خدمات بهتر به ذینفعان سازمان است. این سیستم می تواند منجر به یکپارچگی با تجهیزات تولید، جمع آوری داده ها بوسیله سیستم های همراه، توسعه اطلاعات از طریق اینترنت، اتصال اطلاعات با تامین کننده و مشتری، یکپارچه کردن زنجیره تامین سازمان و فرآیندهای تجاری وابسته و استفاده بهینه از منابع مالی و سرمایه سازمان به سبب افزایش سرعت انجام کارها در زنجیره تامین، گردد (Basoglu et al., 2007).

2-4) تعاریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
براي سیستم برنامه ریزی منابع سازمان تعاريف متعددي ارائه شده است که تقريبا همه يک مفهوم را بيان مي‌کنند. در ادامه به چند مورد از این تعاریف اشاره مي گردد:
ردیف
تعریف
منبع
2-4-1)
یک سیستم اطلاعاتی که به وسیله مجموعه ای از ماژول های کارکردی مرتبط و يکپارچه، تمامی کارکردهای سازمان از قبیل برنامه ریزی تولید، کنترل موجودی، فروش و منابع انسانی را اتوماتیک کرده و در قالب یک پایگاه داده و معماری اطلاعات مشترک استاندارد و یکپارچه می کند و نیازمندی های واحدهای مختلف را پوشش می دهد.
Berchet and Habchi, 2005; Yen and Sheu, 2004; Botta-Genoulaz and Millet , 2005; Liao et al., 2007; Sawah et al., 2008; Calisir and Calisir, 2004; Quattrone and Hopper, 2005; Peslak, 2006; Akkermans et al., 2003; Kayas et al., 2008; Enquist and Juell-Skielse, 2010; Bernroider, 2008; Yen et al., 2002; Wu et al., 2007
2-4-2)
یک سیستم اطلاعاتی که با یکپارچه کردن و استاندارد کردن تمامی بخش ها و فرایندهای سازمان (برنامه ریزی، خرید، فروش، توزیع، حسابداری و ارائه خدمات به مشتری) بهبود سفارشات و موجودی ها و مدیریت زنجیره تامین، امکان مدیریت فرآيند برنامه ريزي و عمليات سازمان را فراهم می کند.
Ifinedo , 2008; Sheu et al., 2004
2-4-3)
یک سیستم توانمند ساز و پشتیبانی کننده که دارای ماژول های منابع انسانی، حسابداری و مالی، تولید، مدیریت پروژه، اتوماسیون، هوشمندی تجاری و … است.
Musaji, 2002
2-4-4)
یک بسته نرم افزاری تجاری که جهت گردش هماهنگ و یکپارچه اطلاعات در تمامی بخش های سازمان و غلبه بر محدودیت های زمانی و مکانی طراحی شده است و داده هاي موجود در سراسر يک سازمان در زمان مناسب در اختيار کاربراني قرار مي دهند که به آن نياز دارند.
Upadhyay et al., 2011;Dechow and Mouritsen, 2005 ;Morton and Hu, 2008; Dillard et al., 2005
2-4-5)
یک سیستم اطلاعاتی که با یکپارچه کردن و استاندارد کردن تمامی بخش ها و فرایندهای سازمان، بهبود سفارشات و موجودی ها و مدیریت زنجیره تامین و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده؛ برنامه ریزی منابع داخلی سازمان را با توجه به عرضه و تقاضا به نحو موثر و بهینه ای میسر می سازد.
Jacobs and Bendoly, 2003; Olhager and Selldin, 2003
2-4-6)
ابزاری جهت پاسخ گویی به شرایط تکنولوژیکی و رقابت است و به عنوان یک جهت فکری یا پاردایم و راه حلی شناخته می شود که بوسیله چندین برنامه کاربردی در زیر مجموعه خود پشتیبانی می شود.
Hallikainen et al., 2009; Yusuf et al., 2006
2-4-7)
یک رویکرد ساختار یافته که با ارتباط میان واحدهای مختلف سازمان، سازماندهی داده ها و فرایند های مبتنی بر اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات؛ منجر به بهینه سازی زنجیره ارزش سازمان می گردد.
Zhang et al. , 2005; Sanchez et al., 2009; Ramayah and Lo, 2007
2-4-8)
یک بسته نرم افزاری و سیستم اطلاعاتی قابل‌تغيير و تنظیم که تمامی سیستم های اطلاعاتی یک سازمان، اطلاعات و فرایندهای مبتنی بر اطلاعات را در داخل واحدهای کاری و در ارتباط با یکدیگر در سازمان از قبیل مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره تامین و مشتریان یکپارچه می کند و مشتمل بر عملکردهای اصلی تدارکات، تولید، توزیع، منابع انسانی، مالی، لجستیک، بازاریابی و فروش جهت یکپارچه کردن منابع سازمان و کاهش هزینه های کسب و کار است.
Yazgan et al., 2009; Basoglu et al., 2007; Kumar et al., 2003; Sheu et al., 2004; Malhotra and Temponi, 2010; Karsak and O¨ zogul, 2009; Zhu et al., 2010; Pan et al., 2011; Ng and Ip, 2003; Al-Mashari et al., 2003; Sohrabi and Jafarzadeh, 2010
2-4-9)
یک سیستم محاسباتی یکپارچه جهت اتوماتیک کردن جریان مواد، اطلاعات و منابع مالی در میان تمامی واحدهای سازمان به وسیله یک پایگاه داده مشترک و کنترل و مدیریت فرایندهای سازمان که نيازهاي يك سازمان را با ديدگاه فرآیندگرا در جهت نيل به اهداف و ايجاد سازگاري در سطوح مختلف عملياتي پشتيباني می نمايد.
Chan and Vasarhelyi and Alles , 2011; Wei and Wang, 2004; Yusuf et al., 2006; Ke and Wei, 2008, Wu, 2011
2-4-10)
یک سیستم کاربردی یکپارچه که فعالیت های پیش خوان و پس خوان سازمان و زنجیره تامین داخلی و خارجی سازمان را با یکدیگر مرتبط کرده و امکان مدیریت و استفاده کارا و موثر از منابع را برای سازمان فراهم می آورد.
Verville and Halingten, 2003; Dey et al., 2010
2-4-11)
سیستم مشتمل بر یک پایگاه داده، یک برنامه کاربردی و یک رابط کاربر استاندارد که قابلیت ثبت، تجزیه و تحلیل، نگهداری و توزیع تمامی تراکنش های سازمان را دارا است و امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات و ارتباط بخش های مختلف سازمان با یکدیگر را با هدف تسهيل برنامه‌ريزي، توليد و پاسخگويي به‌موقع به مشتريان در محيطي يکپارچه فراهم می آورد. این سیستم سازمان را توانمند می سازد تا فرایندهای کسب و کار را هماهنگ کرده و دید کلی از کسب و کار به دست بیاورد و قابلیت پاسخگويي به‌موقع به مشتريان خود را افزایش دهد.
Dechow and Mouritsen, 2005; Ehie and Madsen, 2005; Calisir and Calisir, 2004; Rajagopal, 2002; Chou and Chang, 2008(a); Lea et al., 2005; Xue et al., 2005; Poston and Grabski, 2001; Dillard and Yuthas, 2006; Al-Mashari et al., 2003; Merode et al., 2004; Yen et al., 2002; Sanchez et al., 2009
2-4-12)
ERP يک پايگاه داده ، يک برنامه کاربردي و يک واسط يکپارچه در تمامي سازمان است که براي پردازش تراکنش هاي سازمان طراحي شده‌ است. این سیستم یک راه حل نرم افزاری و یک رابط در زنجیره تامین است که مبتنی بر بهترین فعالیت های موحود در صنعت بوده، واحدهای عملکردی سازمان را یکپارچه می کرده و امکان تولید محصول مناسب در زمان و مکان مناسب و با حداقل هزینه را برای سازمان فراهم می نماید. این سیستم ابزاری جهت مدیریت داده های سازمان و فراهم کردن اطلاعات برای ذینفعان در زمان مورد نظر به شمار می رود.
Momoh et al., 2010; Somers and Nelson, 2003
2-4-13)
یک سیستم جهت مدیریت سازمان که بخش های مختلف کسب و کار را یکپارچه می کند، دارای معماری کلاینت/سرور بوده و امکان تسهیم اطلاعات سازمان را در میان واحدها، بخش ها و قسمت های مختلف سازمان به منظور دستیابی به اهداف رقابتی سازمان فراهم می گرداند.
Youngberg et al., 2009; Lea et al., 2005

به عنوان یک جمع بندی می توان گفت که اساسا سیستم برنامه ریزی منابع سازمان باید دارای ویژگی های زیر باشد:
– سیستمی یکپارچه که حداقل دو بخش مختلف یک سازمان را بصورت یکنواخت با یکدیگر مرتبط سازد.
– سیستمی که به صورت آنلاین، بدون تکیه بر به روز رسانی تناوبی و replication، اطلاعات را نگهداری می کند.
– سیستمی با یک پایگاه داده مشترک، که تمام اطلاعات برنامه ها و ماژول های کاربردی در آن ذخیره شده و قابل استفاده در تمامی بخش های سیستم باشد.
آنچه در همه اين تعاريف مشهود است، توجه و تمرکز بر روي عبارت سازمان16 است چرا که اين سيستم فراتر از برنامه‌ريزي عمل کرده و با تمرکز بر روي منابع سازمان، عناصري فراتر از آن را نيز پوشش مي‌دهد. از سوي ديگر، آن چه که در اين تعاريف بيش از همه نمود دارد، يکپارچگي و استاندارد بودن این سيستم است و همين دو جنبه مهم آن را از ساير سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه متمايز مي‌سازد.

2-5) کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان براي پشتيباني از حوزه هاي عملياتي کليدي يک سازمان طراحي شده است که تمام داده ها و فرآيندهاي يک سازمان را در يک سيستم واحد ذخیره مي کند. يک عامل کليدي در بيشتر سيستم هاي برنامه ریزی منابع سازمان استفاده از پايگاه داده واحد به منظور ذخيره سازي داده براي ماژول های17 مختلف سيستم است. اين سيستم امکان مدیریت اغلب ملزومات سيستم هاي اطلاعاتي يک کسب و کار را فراهم مي کند و به عنوان سيستم اصلی و اساسی18 سازمان در نظر گرفته مي شود. اين سيستم بطور پيوسته بر اساس نيازهاي در حال رشد سازمان ها، تغییر می کند. همان طور که پیش تر بیان شد، این سیستم طیف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم های اطلاعات، فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سهم بازار، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی